Parenteel van Dirck Claes van Bronckhorst [13]

1 Dirck Claes van Bronckhorst [13] is geboren omstreeks 1410 in Delftland, zoon van Claes van Bronckhorst [12].
Notitie bij de geboorte van Dirck: Eigenlijk is Otto van Bronckhorst zijn vader
1446 welgeboren man van Delfland
stamt in mannelijk lijn af van Bronkhorst volgens Prom. 14, p103
op 09-05-1446 door de baljuw en vierschaar van Delfland erkend als welgeboren man van Delfland, dit gebeurde aan de hand van een open brief van Otto van Bronswijck, dat zowel Dirck Claesz., als Jacob Jacobsz., (zijn vrouws vader), zijn magen zijn, dit werd bekrachtigd door middel van zijn zegel. Zij stammen in mannelijke lijn van Bronckhorst, deze erkenning werd door Philips de Goede, hertog van Bourgondie, in 1458 bevestigd
Op 09-05-1446 verklaart Heer Otto van Bronkhorst dat zowel Jacob Jacobszoon, als Philips Willemszoon en Dirck Claeszoon zijn magen zijn. Zij stammen in mannelijke lijn van Bronckhorst, en hij bekrachtigt dit door middel van zijn zegel. Deze erkenning is bevestigd door Philips de Goede, hertog van Bourgondie in 1458. De Attestatie uit 1446 en de bevestiging uit 1458 worden aangehaald in een sententie van het Hof van Holland van 17-12-1468, waarin bij de uitspraak van het Hof bovengenoemde Dirck Claesz als welgeboren man uit het geslacht van Bronckhorst erkend wordt
Dirck is overleden op 9 mei 1446 in Delftland, ongeveer 36 jaar oud.
Notitie bij Dirck: Welgeboren man van Delftland (1446)

172232. DIRK CLAAS (VAN BRONKHORST), geb. ca. 1410, op 9-5-1446 door baljuw en vierschaar van Delfland als welgeboren man van Delfland erkend, tr.

172233. NN JACOBSDR.

Op 9-4-1446 verklaart Heer Otto van Bronkhorst dat zowel Jacob Jacobszoon, als Philips Willemszoon en Dirck Claeszoon zijn magen zijn. Zij stammen() in mannelijke lijn van Bronckhorst, en hij bekrachtigt dit door middel van zijn zegel. Deze erkenning is bevestigd door Philips de Goede, hertog van Bourgondie in 1458. De Attestatie uit 1446 en de bevestiging uit 1458 worden aangehaald in een sententie van het Hof van Holland van 17-12-1468, waarin bij de uitspraak van het Hof bovengenoemde Dirck Claesz als welgeboren man uit het geslacht van Bronckhorst erkend wordt.[37] [38] [39] [40]
Dirck trouwde met NN dochter Jacobs.
Notitie bij het huwelijk van Dirck en NN: Dirck (Dereck, Dirrick) Claes van Bronckhorst geb. ong 1410 gehuwd met Jacobs, dochter van Jacob Jacobs, zoon van Jacob van Bronckhorst, zoon van Gijsbert V of Willem IV of n van diens broers
NN is geboren omstreeks 1420 in Delftland, dochter van Jacob Jacobs.
Kinderen van Dirck en NN:
1 Claes Dircksz Thoen (Bronckhorst), geboren omstreeks 1440 in Maasland. Volgt 1.1.
2 Jacob Dircksz Thoen (Bronckhorst) [1.2], geboren omstreeks 1441 in Delftland.
Notitie bij Jacob: Welgeborenman (17-12-1468)
1.1 Claes Dircksz Thoen (Bronckhorst) is geboren omstreeks 1440 in Maasland, zoon van Dirck Claes van Bronckhorst [13] (zie 1) en NN dochter Jacobs.
Notitie bij Claes: Welgeboren man

0 jaar: geboorte Claes Dircks
30 jaar: geboorte zoon Jan Claes Dircx
30 jaar: geboorte zoon Dirck Claes
Claes trouwde met Jacobs dochter Jacobs. Jacobs is geboren omstreeks 1440, dochter van Jacob Jacobs.
Kinderen van Claes en Jacobs:
1 Dirck Claesz Thoen (Bronckhorst), geboren omstreeks 1470. Volgt 1.1.1.
2 Jan Claasz Dirckxz Thoen (Bronckhorst) [14], geboren in 1470 in Delft. Volgt 1.1.2.
1.1.1 Dirck Claesz Thoen (Bronckhorst) is geboren omstreeks 1470, zoon van Claes Dircksz Thoen (Bronckhorst) (zie 1.1) en Jacobs dochter Jacobs.
Kind van Dirck uit onbekende relatie:
1 Katharina Dircks Thoen (Bronckhorst), geboren in 1495. Volgt 1.1.1.1.
1.1.2 Jan Claasz Dirckxz Thoen (Bronckhorst) [14] is geboren in 1470 in Delft, zoon van Claes Dircksz Thoen (Bronckhorst) (zie 1.1) en Jacobs dochter Jacobs. Jan is overleden omstreeks 1532 in Delft, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Jan: welgeboren man (1532), woont te Maasland[15]. welgeboren man van Delfland in 1504, "wonend aan de Oostgaag"
Jan trouwde met Jan (Mrs Jan Loeff) Buys. Mrs Jan Loeff is geboren omstreeks 1487, dochter van Willem Jansz Buys.
Kinderen van Jan en Mrs Jan Loeff:
1 Claes Jansz Loeff Thoen (Bronckhorst), geboren omstreeks 1505. Volgt 1.1.2.1.
2 Willem Jan Claes Dircxz Thoen (Bronckhorst) [13], geboren in 1505 in Maasland. Volgt 1.1.2.2.
1.1.1.1 Katharina Dircks Thoen (Bronckhorst) is geboren in 1495, dochter van Dirck Claesz Thoen (Bronckhorst) (zie 1.1.1). Katharina is overleden op 27 augustus 1560 in Maasland, 64 of 65 jaar oud. Katharina trouwde met Jacob Cornelisz van der Velden. Jacob is geboren omstreeks 1475, zoon van Cornelis Boudijn Muijs van der Velden en Agnijs Willems van der Burg. Jacob is overleden vr 1536 in Wateringen, ten hoogste 61 jaar oud.
Kinderen van Katharina en Jacob:
1 Cornelis Jacobz van der Velden, geboren omstreeks 1515. Volgt 1.1.1.1.1.
2 (ouwe) Vranck Jacobsz van der Velden, geboren in 1526. Volgt 1.1.1.1.2.
1.1.2.1 Claes Jansz Loeff Thoen (Bronckhorst) is geboren omstreeks 1505, zoon van Jan Claasz Dirckxz Thoen (Bronckhorst) [14] (zie 1.1.2) en Jan (Mrs Jan Loeff) Buys. Claes is overleden omstreeks 1561, ongeveer 56 jaar oud.
Kind van Claes uit onbekende relatie:
1 Ariaentgen Loeff Thoen (Bronckhorst) [1.1.2.1.1]. Ariaentgen is overleden op 5 juni 1581.
1.1.2.2 Willem Jan Claes Dircxz Thoen (Bronckhorst) [13] is geboren in 1505 in Maasland, zoon van Jan Claasz Dirckxz Thoen (Bronckhorst) [14] (zie 1.1.2) en Jan (Mrs Jan Loeff) Buys.
Notitie bij de geboorte van Willem: Overleden aan de gevolgen van een kwetsuur aan zijn been.
Begraven in de Nieuwe Kerk te Delft
Beroep Bouwman ambachtsbewaarder van de Poelpolder
Willem is overleden op 27 november 1574 in Maasland, 68 of 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 september 1574 [bron: Nieuwe Kerk Delft]. Hij is begraven op 30 november 1574 in Nieuwe Kerk Delft.
Notitie bij overlijden van Willem: 1. Willem Jan Claes Dircxz. (ook genaamd Willem Jansz. Thoen), geb. ca. 1505 (50 jaar oud op 12-l0-1555), ovl. Delft 27-9-1574 (aan de gevolgen van een kwetsuur aan zijn been), beg. Delft Nieuwe Kerk, bouwman, welgeboren man van Delfland (1555), setter te Maasland (1573), ambachtsbewaarder van de Poelpolder (1554/55 en 1560/61), beleend 1539, 1544, 1562, 1564, 1565, 1569 en 1570, woonde te Maasland aan de Zuidgaag, midden in het dorp, in het huis genaamd: "het grote huys ofte poort", tr. 1o NN, ovl. vr 3-12-1558, tr. 2o Lijsheth Gerrits Bel (alias Pathijn), beg. Delft (Nieuwe Kerk) 27-9-1574
Notitie bij Willem: Begraven in de Nw Kerk delft
Moeder van Jan Willemsz 1525 is onbekend
Ambachtbewaarder van de Poelpolder

In 1555 bracht Willem Jansz Thoen (van Bronckhorst) het hiernaast afgebeelde wapen, tezamen met een drietal gelijke wapens van zijn voorvaders, aan in de ramen van zijn Maaslandse boerderij. De voorvaderreeks bestond uit zijn overgrootvader Dirrick Claesz, zijn grootvader Claes Dirricksz en zijn vader Jan Claes Dirricsz. Bij de vier in glas gestelde wapens valt op dat slechts het wapen van Willems grootvader niet gewend is, de drie andere zijn dat wel, overigens zijn zij identiek. Het gevierendeelde wapen bevat twee kwartieren die zijn te benoemen: I = Van Bronckhorst, IV = Pols van der Mije. Het is onbekend welke families de wapens vorden uit de kwartieren II en III.[18]
Familiewapen Thoen, gevierendeeld: I. in rood een gewende zilveren klimmende leeuw, goud gekroond, getongd en genageld. II. in zilver een zwart gewend gaand paard. III. in groen drie gewende gaande vogels van zilver 2 - 1 [19] . IV. in goud drie groene palen.
Willem trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1530 in Maasland met Elijsabeth Gerritsdr. (de Bel) Patijn, ongeveer 17 jaar oud. de Bel is geboren omstreeks 1513 in Maasland, dochter van Gerrit (Alias De Bel) Patijn. de Bel is overleden op 27 september 1574 in Delft, ongeveer 61 jaar oud. Zij is begraven op 27 september 1574 in Nieuwe Kerk Delft.
Kinderen van Willem en de Bel:
1 Trijntje Willemsdr van Thoen. Volgt 1.1.2.2.1.
2 Maertje Willemsdr Thoen. Volgt 1.1.2.2.2.
3 Joost Willemsz (Alias Buys) Thoen, geboren omstreeks 1530. Volgt 1.1.2.2.3.
4 Jan Willemsz Thoen [12], geboren omstreeks 1530 in Maasland. Volgt 1.1.2.2.4.
5 Neeltje Willemsdr van Thoen, geboren omstreeks 1543. Volgt 1.1.2.2.5.
1.1.1.1.1 Cornelis Jacobz van der Velden is geboren omstreeks 1515, zoon van Jacob Cornelisz van der Velden en Katharina Dircks Thoen (Bronckhorst) (zie 1.1.1.1). Cornelis is overleden in 1571 in Maasland, ongeveer 56 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Welgeboren man van Delftland, Leenman Bouwman, wonende in Vlaardingen
Cornelis trouwde met Maria Arents Pols van der Mije. Maria is geboren omstreeks 1520. Maria is overleden in 1590 in Maasland, ongeveer 70 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Maria:
1 Jacob Cornelisz van der Velden [1.1.1.1.1.1].
2 Dirck Cornelis van der Velden [1.1.1.1.1.2]. Hij is begraven op zondag 13 december 1620 in Naaldwijk.
3 Ermpje Cornelis van der Velden [1.1.1.1.1.3], geboren in 1553. Ermpje is overleden in 1630, 76 of 77 jaar oud.
4 Franck Cornelis van der Velden, geboren in 1555. Volgt 1.1.1.1.1.4.
5 Adriaen Cornelisz van der Velden [1.1.1.1.1.5], geboren in 1556. Adriaen is overleden in 1620, 63 of 64 jaar oud.
6 Catharina Cornelia (Trijntje) van der Velden, geboren omstreeks 1570 in Maasland. Volgt 1.1.1.1.1.6.
1.1.1.1.2 (ouwe) Vranck Jacobsz van der Velden is geboren in 1526, zoon van Jacob Cornelisz van der Velden en Katharina Dircks Thoen (Bronckhorst) (zie 1.1.1.1). (ouwe) is overleden omstreeks 1548, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij (ouwe): Gehuwd met Maritgen Wiggers overlden 1553
(ouwe) trouwde met Maritge Wiggers. Maritge is overleden in 1553.
1.1.2.2.1 Trijntje Willemsdr van Thoen, dochter van Willem Jan Claes Dircxz Thoen (Bronckhorst) [13] (zie 1.1.2.2) en Elijsabeth Gerritsdr. (de Bel) Patijn. Trijntje:
(1) trouwde met Thymen Cornelis Buijtenmaes.
(2) begon een relatie met Pieter Adriaens.
1.1.2.2.2 Maertje Willemsdr Thoen, dochter van Willem Jan Claes Dircxz Thoen (Bronckhorst) [13] (zie 1.1.2.2) en Elijsabeth Gerritsdr. (de Bel) Patijn. Maertje is overleden omstreeks 1577. Maertje trouwde met Jacob Cornelisz Thou.
1.1.2.2.3 Joost Willemsz (Alias Buys) Thoen is geboren omstreeks 1530, zoon van Willem Jan Claes Dircxz Thoen (Bronckhorst) [13] (zie 1.1.2.2) en Elijsabeth Gerritsdr. (de Bel) Patijn. Alias Buys is overleden op 15 juli 1577, ongeveer 47 jaar oud.
Notitie bij Alias Buys: Moeder van Jan Joostenz Buys is onbekend
bouwman, welgeboren man en setter in De Lier
Kind van Alias Buys uit onbekende relatie:
1 Jan Joostensz Thoen [1.1.2.2.3.1], geboren omstreeks 1568 in Maasland. Jan is overleden op woensdag 30 september 1626 in De Lier, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij Jan: Gehuwd met 1. Meynsgen Pietersdochter died Nov 1634 de Lier
Gehuwd met 2. Dochter van Pieter Engelszoon
1.1.2.2.4 Jan Willemsz Thoen [12] is geboren omstreeks 1530 in Maasland, zoon van Willem Jan Claes Dircxz Thoen (Bronckhorst) [13] (zie 1.1.2.2) en Elijsabeth Gerritsdr. (de Bel) Patijn. Jan is overleden vr 1590 in Maasland, ten hoogste 60 jaar oud. Jan:
(1) trouwde met Maartje Leenderts.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Maartje: Uit zijn eerste huwelijk: [22]
Volgens een sententie van het Hof van Holland gedateerd 19-2-1577 zijn onderstaande vijf kinderen allen uit het eerste huwelijk van Willem Jansz. Thoen en dus geboren voor 1558. Bij zijn tweede vrouw had hij geen kinderen. [23]

aa. Jan Willemsz. Thoen, geb. ca 1530, ovl. tussen 12-1-1587 en 25-7-1590, welgeboren man van Delfland, poorter van Delft 14-11-1587, beleend 1579, tr. 1o NN, tr. 2o Woutera Woutersdr de Bije. Zij hertr. Cors Doesz. uit Naaldwijk.

aaa. Jan Jansz. Thoen (van Bronckhorst), geb. 1568, ovl. (kort?) voor 1638, welgeboren man van Delfland, beleend 1591, tr. ca. 1595 Catharina Comelisdr. van der Velde, (zie kw.nr. 10765 sub c).
Maartje is overleden vr 1558.
(2) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1564 in Maasland met woutera Wouters de Bije, ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en woutera: Uit zijn eerste huwelijk: [22]
Volgens een sententie van het Hof van Holland gedateerd 19-2-1577 zijn onderstaande vijf kinderen allen uit het eerste huwelijk van Willem Jansz. Thoen en dus geboren voor 1558. Bij zijn tweede vrouw had hij geen kinderen. [23]

aa. Jan Willemsz. Thoen, geb. ca 1530, ovl. tussen 12-1-1587 en 25-7-1590, welgeboren man van Delfland, poorter van Delft 14-11-1587, beleend 1579, tr. 1o NN, tr. 2o Woutera Woutersdr de Bije. Zij hertr. Cors Doesz. uit Naaldwijk.

aaa. Jan Jansz. Thoen (van Bronckhorst), geb. 1568, ovl. (kort?) voor 1638, welgeboren man van Delfland, beleend 1591, tr. ca. 1595 Catharina Comelisdr. van der Velde, (zie kw.nr. 10765 sub c).
woutera is geboren omstreeks 1543 in Maasland, dochter van wouter de Bije. woutera is overleden op 3 december 1558 in Maasland, ongeveer 15 jaar oud. Zij trouwde voorheen met Cornelis Doesz van der Hoef (±1530-±1590).
Kind van Jan en woutera:
1 Jan Jansz Thoen [11], geboren omstreeks 1564 in Maasland. Volgt 1.1.2.2.4.1.
1.1.2.2.5 Neeltje Willemsdr van Thoen is geboren omstreeks 1543, dochter van Willem Jan Claes Dircxz Thoen (Bronckhorst) [13] (zie 1.1.2.2) en Elijsabeth Gerritsdr. (de Bel) Patijn. Neeltje trouwde met Adriaen Antonisz Bosman.
1.1.1.1.1.4 Franck Cornelis van der Velden is geboren in 1555, zoon van Cornelis Jacobz van der Velden (zie 1.1.1.1.1) en Maria Arents Pols van der Mije. Franck is overleden in 1607, 51 of 52 jaar oud.
Kinderen van Franck uit onbekende relatie:
1 Jan Francken van der Velden, geboren in 1586. Volgt 1.1.1.1.1.4.1.
2 Arentje Francken van der Velden, geboren in 1589. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.
1.1.1.1.1.6 Catharina Cornelia (Trijntje) van der Velden is geboren omstreeks 1570 in Maasland, dochter van Cornelis Jacobz van der Velden (zie 1.1.1.1.1) en Maria Arents Pols van der Mije. Trijntje trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1590 met Jan Jansz Thoen [11], ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Jan: Hontshol (nr. 94) : 8 hond land te Maasland gemeen met het godshuis van Maeslant, Symon Willemsz en Boudijn Wiggersz. met zijn vader.[36]
22-3-1423: Floris Muysz. na overdracht door Boudijn Muysz., bij kinderloos overlijden achtereenvolgens te versterven op zijn 2 zusters Katrijn- en Geertruyt Muysdochters, bij gebreke van haar voor de ene helft op de rechte zwaardzijde van Muys Muysz. en de andere helft op die van Margriete Yewijn Heyendochter.
22-7-1463: Dirck Boudijn Muyszoonsz.
5-12-1486: Cornelis Boudijnsz. na overdracht door zijn broer Dirck Boudijnsz., te versterven op zijn oudste zoon Vrijese Cornelisz en bij gebreke van deze op zijn jongste zoon Jacob Cornelisz.
30-6-1509: Jacob Cornelisz. na overdracht door zijn broer Vrijese Cornelisz.
29-12-1536: Vranck Jacob Cornelisz. bij dode van zijn vader Jacob Cornelisz.
13-7-1548: Pieter Vranckez. bij dode van zijn vader Vranck Pietersz. en draagt met zijn moeder Maritgen Wiggersdochter het leen over aan zijn grootmoeder Katherina Dircxdochter, hulde door Claes Pietersz.
10-4-1570: Cornelis Jacobsz. te Vlaerdinck, oom van- en na overdracht door Pieter Vranckenz.
20-9-1572: Jacob Cornelisz. van de Velde bij dode van zijn vader Cornelis Jacobsz.
28-1-1598: Jan Jansz. Thoen na overdracht door zijn vader Jacob Cornelisz. van de Velde
10-3-1622: Cornelis Jansz. Thoen na overdracht door zijn vader Jan Jansz. Thoen.
17-1-1658: Ariaentge Cornelis Thoen, gehuwd met Andries Dircxz Bogaert, bij dode van haar vader Cornelis Jansz. Thoen.

bijzonderheden
welgeborene van Delfland op lijsten van 1597-1599 en 1600-1602
beleend 1590, 1591, 1598, 1601
Zie 1.1.2.2.4.1 voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Trijntje en Jan:
1 Jannetje Thoen. Volgt 1.1.1.1.1.6.1.
2 Pieter Thoen. Volgt 1.1.1.1.1.6.2.
3 Trijntge Thoen (Bronckhorst). Volgt 1.1.1.1.1.6.3.
4 Lijsbeth Thoen (Bronckhorst). Volgt 1.1.1.1.1.6.4.
5 Jan Jansz (Alias fool) van Bronckhorst, geboren omstreeks 1594. Volgt 1.1.1.1.1.6.5.
6 Gerrit Jansz Thoen [10], geboren omstreeks 1595 in Naaldwijk. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.
7 Cornelis Jans van Bronckhorst, geboren omstreeks 1600 in Maasland. Volgt 1.1.1.1.1.6.7.
8 Willem Jansz Thoen (Bronckhorst), geboren omstreeks 1600 in Maasland. Volgt 1.1.1.1.1.6.8.
1.1.2.2.4.1 Jan Jansz Thoen [11] is geboren omstreeks 1564 in Maasland, zoon van Jan Willemsz Thoen [12] (zie 1.1.2.2.4) en woutera Wouters de Bije. Jan is overleden in maart 1622 in Maasland, ongeveer 58 jaar oud. Jan trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1590 met Catharina Cornelia (Trijntje) van der Velden, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Trijntje: Hontshol (nr. 94) : 8 hond land te Maasland gemeen met het godshuis van Maeslant, Symon Willemsz en Boudijn Wiggersz. met zijn vader.[36]
22-3-1423: Floris Muysz. na overdracht door Boudijn Muysz., bij kinderloos overlijden achtereenvolgens te versterven op zijn 2 zusters Katrijn- en Geertruyt Muysdochters, bij gebreke van haar voor de ene helft op de rechte zwaardzijde van Muys Muysz. en de andere helft op die van Margriete Yewijn Heyendochter.
22-7-1463: Dirck Boudijn Muyszoonsz.
5-12-1486: Cornelis Boudijnsz. na overdracht door zijn broer Dirck Boudijnsz., te versterven op zijn oudste zoon Vrijese Cornelisz en bij gebreke van deze op zijn jongste zoon Jacob Cornelisz.
30-6-1509: Jacob Cornelisz. na overdracht door zijn broer Vrijese Cornelisz.
29-12-1536: Vranck Jacob Cornelisz. bij dode van zijn vader Jacob Cornelisz.
13-7-1548: Pieter Vranckez. bij dode van zijn vader Vranck Pietersz. en draagt met zijn moeder Maritgen Wiggersdochter het leen over aan zijn grootmoeder Katherina Dircxdochter, hulde door Claes Pietersz.
10-4-1570: Cornelis Jacobsz. te Vlaerdinck, oom van- en na overdracht door Pieter Vranckenz.
20-9-1572: Jacob Cornelisz. van de Velde bij dode van zijn vader Cornelis Jacobsz.
28-1-1598: Jan Jansz. Thoen na overdracht door zijn vader Jacob Cornelisz. van de Velde
10-3-1622: Cornelis Jansz. Thoen na overdracht door zijn vader Jan Jansz. Thoen.
17-1-1658: Ariaentge Cornelis Thoen, gehuwd met Andries Dircxz Bogaert, bij dode van haar vader Cornelis Jansz. Thoen.

bijzonderheden
welgeborene van Delfland op lijsten van 1597-1599 en 1600-1602
beleend 1590, 1591, 1598, 1601
Zie 1.1.1.1.1.6 voor persoonsgegevens van Trijntje.
Kinderen van Jan en Trijntje: zie 1.1.1.1.1.6.
1.1.1.1.1.4.1 Jan Francken van der Velden is geboren in 1586, zoon van Franck Cornelis van der Velden (zie 1.1.1.1.1.4). Jan is overleden in 1664, 77 of 78 jaar oud.
Notitie bij Jan: Landbouwer in Vlaardingen Ambacht, zoon van Franck Cornelisz van der Velde , moeder onbekend
Jan trouwde met Leentje Jacobs Hoogvliet. Leentje is geboren in 1600. Leentje is overleden in 1664, 63 of 64 jaar oud.
Kinderen van Jan en Leentje:
1 Annetgen Jans van der Velden [1.1.1.1.1.4.1.1].
2 Arij Jansz van der Velden [1.1.1.1.1.4.1.2], geboren in 1625. Arij is overleden in 1680, 54 of 55 jaar oud.
Notitie bij Arij: ouderling te Maasland
3 Frank Jansz van der Velden [1.1.1.1.1.4.1.3], geboren in 1625. Frank is overleden in 1694, 68 of 69 jaar oud.
Notitie bij Frank: bouwman te Oud-Mathenesse
4 Abram Jansz van der Velden [1.1.1.1.1.4.1.4], geboren in 1635. Abram is overleden in 1682, 46 of 47 jaar oud.
5 Abraham Jansz van der Velden, geboren omstreeks 1640. Volgt 1.1.1.1.1.4.1.5.
1.1.1.1.1.4.2 Arentje Francken van der Velden is geboren in 1589, dochter van Franck Cornelis van der Velden (zie 1.1.1.1.1.4). Arentje is overleden in 1671 in Lier, 81 of 82 jaar oud. Arentje trouwde met Willem Huibertsz van Santen. Willem is geboren in 1587. Willem is overleden in 1674 in Lier, 86 of 87 jaar oud.
1.1.1.1.1.6.1 Jannetje Thoen, dochter van Jan Jansz Thoen [11] (zie 1.1.2.2.4.1) en Catharina Cornelia (Trijntje) van der Velden (zie 1.1.1.1.1.6). Jannetje trouwde met Jan Jacobsz van Biert.
1.1.1.1.1.6.2 Pieter Thoen, zoon van Jan Jansz Thoen [11] (zie 1.1.2.2.4.1) en Catharina Cornelia (Trijntje) van der Velden (zie 1.1.1.1.1.6). Pieter trouwde met Neeltje Pietersdr Endelstraat. Neeltje is geboren in Warmond.
1.1.1.1.1.6.3 Trijntge Thoen (Bronckhorst), dochter van Jan Jansz Thoen [11] (zie 1.1.2.2.4.1) en Catharina Cornelia (Trijntje) van der Velden (zie 1.1.1.1.1.6). Trijntge:
(1) trouwde met Pieter Cornelisz van Dorp.
Notitie bij het huwelijk van Trijntge en Pieter: Timmerman
(2) trouwde met Cornelis Sijmonsz van de Meer.
1.1.1.1.1.6.4 Lijsbeth Thoen (Bronckhorst), dochter van Jan Jansz Thoen [11] (zie 1.1.2.2.4.1) en Catharina Cornelia (Trijntje) van der Velden (zie 1.1.1.1.1.6). Lijsbeth trouwde met Gerrit Gerritsz Mijnheer.
Notitie bij Gerrit: Beroep Timmerman
1.1.1.1.1.6.5 Jan Jansz (Alias fool) van Bronckhorst is geboren omstreeks 1594, zoon van Jan Jansz Thoen [11] (zie 1.1.2.2.4.1) en Catharina Cornelia (Trijntje) van der Velden (zie 1.1.1.1.1.6). Alias fool:
(1) trouwde met Stijntje Dirks.
(2) trouwde met Pleuntje Arents.
(3) trouwde, ongeveer 77 jaar oud, op zondag 20 december 1671 in Maassluis met Maartje Doenen Schim.
1.1.1.1.1.6.6 Gerrit Jansz Thoen [10] is geboren omstreeks 1595 in Naaldwijk, zoon van Jan Jansz Thoen [11] (zie 1.1.2.2.4.1) en Catharina Cornelia (Trijntje) van der Velden (zie 1.1.1.1.1.6).
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Beroep Boer

Beleend in 1650
Welgeboren man van Delfland in 1629, 1639, 1640.
Woonde aan de Westgaag te Maasland.
Bezat een boerderij met landerijen te ´s-Gravenzande.
Gerrit is overleden op maandag 20 november 1662 in Maasland, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Beroep Boer
Gerrit trouwde met Machteld Boogaard.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Machteld: Beroep Boer

Beleend in 1650
Welgeboren man van Delfland in 1629, 1639, 1640.
Woonde aan de Westgaag te Maasland.
Bezat een boerderij met landerijen te ´s-Gravenzande.
Machteld is geboren op donderdag 24 december 1626. Machteld is overleden in 1671, 44 of 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in 1630.
Kinderen van Gerrit en Machteld:
1 Cornelis Thoen [1.1.1.1.1.6.6.1].
2 Maartje Thoen. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.2.
3 Adriaentje Thoen. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.3.
4 Trijntje Thoen. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.4.
5 Crijntje Thoen [1.1.1.1.1.6.6.5].
6 Willem Gerrits Thoen [9], geboren in 1630 in ´s Gravenzande. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.
7 Wouter Gerritsz Thoen [1.1.1.1.1.6.6.7], geboren omstreeks 1635 in Maasland.
1.1.1.1.1.6.7 Cornelis Jans van Bronckhorst is geboren omstreeks 1600 in Maasland, zoon van Jan Jansz Thoen [11] (zie 1.1.2.2.4.1) en Catharina Cornelia (Trijntje) van der Velden (zie 1.1.1.1.1.6). Cornelis is overleden op woensdag 27 oktober 1660 in Maasland, ongeveer 60 jaar oud. Cornelis trouwde, ten hoogste 21 jaar oud, vr 1621 met Maertje Jansz (alias Loenhout) Capelle.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en alias Loenhout: woonde aan de Westgaag te Maasland
Welgeborene van Delftland
Kinderen van Cornelis en alias Loenhout:
1 Crijntje Thoen [1.1.1.1.1.6.7.1].
2 Arijaentje Thoen. Volgt 1.1.1.1.1.6.7.2.
1.1.1.1.1.6.8 Willem Jansz Thoen (Bronckhorst) is geboren omstreeks 1600 in Maasland, zoon van Jan Jansz Thoen [11] (zie 1.1.2.2.4.1) en Catharina Cornelia (Trijntje) van der Velden (zie 1.1.1.1.1.6).
Notitie bij de geboorte van Willem: woont in Duifpolder onder Maasland
Willem is overleden vr 1671 in Maasland, ten hoogste 71 jaar oud. Willem trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1630 met Trijntje Dirckdr van der Gaegh, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Trijntje: Willem, woonde aan de Nieuweweg te Maasland, welgeborene van Delfland, tr. Trijntje Dircksdr van der Gaegh, waaruit Jan, Pieter, Neeltge, Lijsbeth, Maartje, Trijntje, overl. voor 08-04-1671
Trijntje is geboren in 1600 in Maasland. Trijntje is overleden in 1671 in Maasland, 70 of 71 jaar oud.
Kinderen van Willem en Trijntje:
1 Pieter Willemsz Thoen, geboren omstreeks 1631. Volgt 1.1.1.1.1.6.8.1.
2 Trijntje Thoen, geboren omstreeks 1633. Volgt 1.1.1.1.1.6.8.2.
3 Neeltgen Willemsdr Thoen, geboren omstreeks 1635. Volgt 1.1.1.1.1.6.8.3.
4 Jan Willemsz Thoen, geboren omstreeks 1635. Volgt 1.1.1.1.1.6.8.4.
5 Maartje Thoen, geboren omstreeks 1637. Volgt 1.1.1.1.1.6.8.5.
6 Willem Willemsz van Bronckhorst [1.1.1.1.1.6.8.6], geboren omstreeks 1639.
7 Lijsbeth Willemsdr Thoen, geboren omstreeks 1641. Volgt 1.1.1.1.1.6.8.7.
1.1.1.1.1.4.1.5 Abraham Jansz van der Velden is geboren omstreeks 1640, zoon van Jan Francken van der Velden (zie 1.1.1.1.1.4.1) en Leentje Jacobs Hoogvliet. Abraham trouwde met Lijsbeth Willemsdr Thoen. Zie 1.1.1.1.1.6.8.7 voor persoonsgegevens van Lijsbeth.
Kinderen van Abraham en Lijsbeth:
1 Jannetje Abrams van der Velden. Volgt 1.1.1.1.1.4.1.5.1.
2 Neeltje Abams van der Velden. Volgt 1.1.1.1.1.4.1.5.2.
3 Jan Abramsz van der Velden. Volgt 1.1.1.1.1.4.1.5.3.
4 Marijtje van der Velden [1.1.1.1.1.4.1.5.4]. Zij is gedoopt op woensdag 18 februari 1671 in Maasland.
5 Willem Abrams van der Velden [1.1.1.1.1.4.1.5.5]. Hij is gedoopt op woensdag 13 januari 1672 in Maasland.
6 Arij Abrams van der Velden. Volgt 1.1.1.1.1.4.1.5.6.
7 Marijtje Abrams van der Velden. Volgt 1.1.1.1.1.4.1.5.7.
8 Annetje Abrams van der Velden. Volgt 1.1.1.1.1.4.1.5.8.
1.1.1.1.1.6.6.2 Maartje Thoen, dochter van Gerrit Jansz Thoen [10] (zie 1.1.1.1.1.6.6) en Machteld Boogaard. Maartje trouwde met Adrijaen van der Straete.
Notitie bij het huwelijk van Maartje en Adrijaen: Misscien Verstrate
Adrijaen is geboren in Delft.
1.1.1.1.1.6.6.3 Adriaentje Thoen, dochter van Gerrit Jansz Thoen [10] (zie 1.1.1.1.1.6.6) en Machteld Boogaard. Adriaentje trouwde met Sijbrent Huijbrechtsz van der Meer.
Notitie bij het huwelijk van Adriaentje en Sijbrent: Misschien Vermeer
Sijbrent is geboren in Monster.
1.1.1.1.1.6.6.4 Trijntje Thoen, dochter van Gerrit Jansz Thoen [10] (zie 1.1.1.1.1.6.6) en Machteld Boogaard. Trijntje trouwde met Huijbrecht Huijbrechtsz van der Meer.
Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Huijbrecht: Misschien Vermeer
Huijbrecht is geboren in Monster.
1.1.1.1.1.6.6.6 Willem Gerrits Thoen [9] is geboren in 1630 in ´s Gravenzande, zoon van Gerrit Jansz Thoen [10] (zie 1.1.1.1.1.6.6) en Machteld Boogaard. Willem trouwde met Jannetje Cornelisse Esse(n).
Notitie bij het huwelijk van Willem en Jannetje: arbeider
Jannetje is geboren in 1630 in Gravezande.
Kinderen van Willem en Jannetje:
1 Gerrit Willemsz Thoen [8], geboren in 1660 in Gravezande. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.
2 Jan Willemsz Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.2], geboren omstreeks 1665.
1.1.1.1.1.6.7.2 Arijaentje Thoen, zoon van Cornelis Jans van Bronckhorst (zie 1.1.1.1.1.6.7) en Maertje Jansz (alias Loenhout) Capelle. Arijaentje trouwde met Andries Dirckxs Bogaert.
1.1.1.1.1.6.8.1 Pieter Willemsz Thoen is geboren omstreeks 1631, zoon van Willem Jansz Thoen (Bronckhorst) (zie 1.1.1.1.1.6.8) en Trijntje Dirckdr van der Gaegh. Pieter trouwde met Grietgen Claes.
1.1.1.1.1.6.8.2 Trijntje Thoen is geboren omstreeks 1633, dochter van Willem Jansz Thoen (Bronckhorst) (zie 1.1.1.1.1.6.8) en Trijntje Dirckdr van der Gaegh. Trijntje trouwde met Arie Bastiaensz Patijn.
1.1.1.1.1.6.8.3 Neeltgen Willemsdr Thoen is geboren omstreeks 1635, dochter van Willem Jansz Thoen (Bronckhorst) (zie 1.1.1.1.1.6.8) en Trijntje Dirckdr van der Gaegh. Neeltgen is overleden vr 1663, ten hoogste 28 jaar oud. Neeltgen trouwde met Claes Claeszn Trapper.
1.1.1.1.1.6.8.4 Jan Willemsz Thoen is geboren omstreeks 1635, zoon van Willem Jansz Thoen (Bronckhorst) (zie 1.1.1.1.1.6.8) en Trijntje Dirckdr van der Gaegh. Jan is overleden in oktober 1695 in Maasland, ongeveer 60 jaar oud. Jan trouwde met Maertje Leenderts Ackersdijck. Maertje is geboren omstreeks 1637.
1.1.1.1.1.6.8.5 Maartje Thoen is geboren omstreeks 1637, dochter van Willem Jansz Thoen (Bronckhorst) (zie 1.1.1.1.1.6.8) en Trijntje Dirckdr van der Gaegh. Maartje:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1661 met Dirck Jabobsz van Dijck.
(2) trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op dinsdag 25 december 1674 met Roelant Pouwels van der Marel.
(3) trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op zondag 2 juli 1679 met Arent Dame.
(4) trouwde, ongeveer 45 jaar oud, op zondag 10 mei 1682 in De Lier met Huijbrecht Willemsz van Sant.
1.1.1.1.1.6.8.7 Lijsbeth Willemsdr Thoen is geboren omstreeks 1641, dochter van Willem Jansz Thoen (Bronckhorst) (zie 1.1.1.1.1.6.8) en Trijntje Dirckdr van der Gaegh. Lijsbeth is overleden in 1701, ongeveer 60 jaar oud. Zij is begraven op maandag 25 april 1701 in Maasland. Lijsbeth trouwde met Abraham Jansz van der Velden. Zie 1.1.1.1.1.4.1.5 voor persoonsgegevens van Abraham.
Kinderen van Lijsbeth en Abraham: zie 1.1.1.1.1.4.1.5.
1.1.1.1.1.4.1.5.1 Jannetje Abrams van der Velden, dochter van Abraham Jansz van der Velden (zie 1.1.1.1.1.4.1.5) en Lijsbeth Willemsdr Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.8.7). Zij is gedoopt op zondag 11 maart 1663 in Maasland. Jannetje is overleden op donderdag 21 april 1740 in Maasland, 77 jaar oud. Jannetje trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 21 april 1688 in Maasland met Jan Cornelisz Berckel. Jan is geboren in Delftgauw.
1.1.1.1.1.4.1.5.2 Neeltje Abams van der Velden, dochter van Abraham Jansz van der Velden (zie 1.1.1.1.1.4.1.5) en Lijsbeth Willemsdr Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.8.7). Zij is gedoopt op zondag 15 november 1665 in Maasland. Neeltje is overleden, 67 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 22 januari 1733 in Maasland. Neeltje trouwde, 30 jaar oud, op zondag 4 december 1695 in Maasland met Evert Ariensz van der Speck.
1.1.1.1.1.4.1.5.3 Jan Abramsz van der Velden, zoon van Abraham Jansz van der Velden (zie 1.1.1.1.1.4.1.5) en Lijsbeth Willemsdr Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.8.7). Hij is gedoopt op zondag 31 juli 1667 in Maasland. Jan trouwde, 31 jaar oud, op zondag 19 april 1699 in Maasland met Jaepje Jacobs Tou.
1.1.1.1.1.4.1.5.6 Arij Abrams van der Velden, zoon van Abraham Jansz van der Velden (zie 1.1.1.1.1.4.1.5) en Lijsbeth Willemsdr Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.8.7). Hij is gedoopt op zondag 18 maart 1674 in Maasland. Arij is overleden, 74 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 6 september 1748 in Maasland. Arij trouwde, 30 jaar oud, op zondag 30 november 1704 in Maasland met Niesje Ariens van der Broeck.
1.1.1.1.1.4.1.5.7 Marijtje Abrams van der Velden, dochter van Abraham Jansz van der Velden (zie 1.1.1.1.1.4.1.5) en Lijsbeth Willemsdr Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.8.7). Zij is gedoopt op zondag 19 april 1676 in Maasland. Marijtje trouwde, 22 jaar oud, op zondag 31 augustus 1698 in Maasland met Jacob Ariens van der Speck.
1.1.1.1.1.4.1.5.8 Annetje Abrams van der Velden, dochter van Abraham Jansz van der Velden (zie 1.1.1.1.1.4.1.5) en Lijsbeth Willemsdr Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.8.7). Zij is gedoopt op zondag 17 mei 1682 in Maasland. Annetje is overleden in 1710, 27 of 28 jaar oud. Annetje trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 9 september 1704 in Maasland met Pieter Cornelis van der Valk, 21 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 7 februari 1683 in Maasland. Pieter is overleden, 46 jaar oud. Hij is begraven in september 1729 in Vlaardingen. Hij trouwde later in september 1710 in Maasland met Barber Pieters Proost (1686-1736).
1.1.1.1.1.6.6.6.1 Gerrit Willemsz Thoen [8] is geboren in 1660 in Gravezande, zoon van Willem Gerrits Thoen [9] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6) en Jannetje Cornelisse Esse(n). Gerrit is overleden in 1732 in Gravezande, 71 of 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 25 november 1691 [bron: Gravezande].
Notitie bij overlijden van Gerrit: 27-11-1701 Weduwnaar van Jannetje Claesdr van der Linde
beroep bouwman
Gerrit:
(1) trouwde, 30 of 31 jaar oud, op zondag 25 november 1691 in Gravezande met Jannetje Claesdr van der Linde, 28 of 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Jannetje: beroep bouwman
wordt ook wel geschreven als ´t Hoen
Jannetje is geboren in 1662 in Gravezande. Jannetje is overleden op zondag 27 november 1701 in Naaldwijk, 38 of 39 jaar oud.
(2) trouwde, 40 of 41 jaar oud, op zondag 27 november 1701 in Naaldwijk met Gerretje Huijbrechtdr van Rijn, 35 of 36 jaar oud. Gerretje is geboren in 1665 in Gravezande.
Kind van Gerrit en Jannetje:
1 Klaas Gerritsz Thoen [7], geboren omstreeks 1690 in Naaldwijk. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.
Kinderen van Gerrit en Gerretje:
2 Joanna Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.3], geboren op maandag 25 maart 1709 in Monster. Zij is gedoopt op dinsdag 26 maart 1709 in Monster.
3 Catharina Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.4], geboren op vrijdag 14 november 1710 in Monster. Zij is gedoopt op zaterdag 15 november 1710 in Monster.
Kind van Gerrit uit onbekende relatie:
4 Willem Gerrits Thoen, geboren omstreeks 1700 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1 Klaas Gerritsz Thoen [7] is geboren omstreeks 1690 in Naaldwijk, zoon van Gerrit Willemsz Thoen [8] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1) en Jannetje Claesdr van der Linde. Klaas is overleden omstreeks 1761 in Naaldwijk, ongeveer 71 jaar oud. Klaas trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op zondag 18 mei 1727 in Naaldwijk met Claartje Arendsdr Cock, ongeveer 18 jaar oud. Claartje is geboren omstreeks 1709 in Naaldwijk. Claartje is overleden omstreeks 1769 in Monster, ongeveer 60 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Claartje:
1 Winanda Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.1].
2 Arie Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.2].
3 Arend Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.3].
4 Gerrit Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.4].
5 Gerardus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.5].
6 Catharina Klaasse Kaatje Thoen, geboren op zaterdag 1 november 1732 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.
7 Trijntje Claesdr Thoen, geboren in 1735 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.7.
8 Johanna Klaasdr (Jannetje) Thoen, geboren op zaterdag 5 november 1740 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.
9 Alida Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.9], geboren op donderdag 29 november 1742 in Monster.
10 Gerarda Claasdr Thoen, geboren op dinsdag 22 september 1744 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.10.
11 Jan Klaasse Thoen, geboren op vrijdag 2 september 1746 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.
12 Johannes Claes (Jan) Thoen [6], geboren op vrijdag 2 september 1746 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.
13 Maria Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.13], geboren op zaterdag 17 december 1746 in Monster.
14 Adriana Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.14], geboren op zondag 27 april 1749 in Monster.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2 Willem Gerrits Thoen is geboren omstreeks 1700 in Monster, zoon van Gerrit Willemsz Thoen [8] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1). Willem is overleden op vrijdag 3 juni 1763 in Monster, ongeveer 63 jaar oud. Willem trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op zondag 21 januari 1725 in Monster met Maria Gerrits van der Strobbe, ongeveer 25 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1700 in Monster.
Kinderen van Willem en Maria:
1 Nicolaas Willemsz Thoen, geboren op donderdag 29 maart 1725 in JM van Monsterambagt. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.1.
2 Catharina Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.2], geboren op woensdag 24 juli 1726 in Monster.
3 Cornelia Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.3], geboren op vrijdag 15 augustus 1727 in Monster.
4 Claas Willemsz (Nicolaas) Thoen, geboren op vrijdag 10 september 1728 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.
5 Catharina Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.5], geboren op maandag 31 juli 1730 in Monster.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6 Catharina Klaasse Kaatje Thoen is geboren op zaterdag 1 november 1732 in Monster, dochter van Klaas Gerritsz Thoen [7] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1) en Claartje Arendsdr Cock. Catharina is overleden op zaterdag 22 december 1810 in Naaldwijk, 78 jaar oud. Catharina trouwde, 23 jaar oud, op zondag 18 januari 1756 in Monster met Symon Willemsz. de Brabander, 28 jaar oud. Symon is geboren op dinsdag 8 juli 1727 in Monster. Symon is overleden op maandag 24 december 1821 in Naaldwijk, 94 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 29 december 1821 in Naaldwijk.
Kinderen van Catharina en Symon:
1 Franciscus (Frans) de Brabander [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.1].
2 Catharina Simonsdr de Brabander [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.2].
3 Clara Simonsdr (Klaartje) de Brabander [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.3], geboren omstreeks 1755 in Wateringen. Klaartje is overleden op zaterdag 28 februari 1829 in Wateringen, ongeveer 74 jaar oud.
4 Nicolaas Sijmisse (Claas) de Brabander [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.4], geboren op woensdag 15 juli 1761 in Kwintsheul. Claas is overleden op vrijdag 12 januari 1838 in Monster, 76 jaar oud.
5 Willem Simonsz de Brabander [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.5], geboren op donderdag 9 mei 1765. Willem is overleden op woensdag 10 november 1819 in Naaldwijk, 54 jaar oud.
6 Pieter de Brabander [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.6], geboren op donderdag 2 januari 1772 in Wateringen. Pieter is overleden op zondag 21 mei 1848 in Maasland, 76 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Broep Tuinder
7 Gerarda Sijmens Gerritje de Brabander, geboren op dinsdag 15 juni 1779 in Wateringen. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.7 Trijntje Claesdr Thoen is geboren in 1735 in Monster, dochter van Klaas Gerritsz Thoen [7] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1) en Claartje Arendsdr Cock. Trijntje trouwde, 18 of 19 jaar oud, op zondag 19 mei 1754 in Monster met Jan Pietersz Nederpelt, 22 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 24 november 1731 in Poeldijk. Jan is overleden op maandag 16 april 1798 in Poeldijk, 66 jaar oud.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8 Johanna Klaasdr (Jannetje) Thoen is geboren op zaterdag 5 november 1740 in Monster, dochter van Klaas Gerritsz Thoen [7] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1) en Claartje Arendsdr Cock. Jannetje is overleden op maandag 10 mei 1819 in Monster, 78 jaar oud.
Notitie bij Jannetje: 0 jaar: geboorte Johanna (Jannetje) (Cldr)
1761 jaar: overlijden vader
1769 jaar: overlijden moeder
1771 jaar: trouwt met Wilhelmus (Willem) Claasz. Zuiderwijk
1809 jaar: overlijden echtgenoot Wilhelmus (Willem) Claasz.
1812 jaar: overlijden broer Johannes Klaasse (Jan)
1819 jaar:
Jannetje trouwde, 30 jaar oud, op zondag 14 april 1771 in Monster met Wilhelmus Zuijderwijk, 28 jaar oud. Wilhelmus is geboren op maandag 3 december 1742 in Monster, zoon van Claas Jans Zuijderwijk en Maria Joppesdr (Marij Joppen) de Bruin. Wilhelmus is overleden op woensdag 31 mei 1809 in Monster, 66 jaar oud.
Kinderen van Jannetje en Wilhelmus:
1 Clara Zuijderwijk [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.1].
2 Maria Willemsdr Zuijderwijk [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.2].
3 Willebrordus Zuijderwijk, geboren omstreeks 1774 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.3.
4 Nicolaas (Klaas) Zuijderwijk, geboren op zondag 30 april 1775 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4.
5 Andreas Andries Zuijderwijk, geboren op maandag 10 september 1781 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.5.
6 Adrianus Zuijderwijk, geboren op dinsdag 7 augustus 1787 in Honselersdijk. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.10 Gerarda Claasdr Thoen is geboren op dinsdag 22 september 1744 in Monster, dochter van Klaas Gerritsz Thoen [7] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1) en Claartje Arendsdr Cock. Gerarda is overleden op woensdag 2 januari 1811 in Poeldijk, 66 jaar oud. Gerarda trouwde, 25 jaar oud, op zondag 29 april 1770 in Monster met Jan Gijssen van Kampen, 24 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 7 december 1745 in Monster. Jan is overleden op vrijdag 16 september 1803 in Monster, 57 jaar oud.
Kind van Gerarda en Jan:
1 Clara Jansdr van Kampen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.10.1], geboren op woensdag 23 februari 1774 in Monster. Clara is overleden op vrijdag 3 maart 1826 in Wateringen, 52 jaar oud.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11 Jan Klaasse Thoen is geboren op vrijdag 2 september 1746 in Monster, zoon van Klaas Gerritsz Thoen [7] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1) en Claartje Arendsdr Cock. Jan trouwde met Gerritje Everdse Verkade. Gerritje is geboren omstreeks 1766 in Monster.
Kind van Jan en Gerritje:
1 Catharina Jansdr Thoen, geboren omstreeks 1792 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12 Johannes Claes (Jan) Thoen [6] is geboren op vrijdag 2 september 1746 in Monster, zoon van Klaas Gerritsz Thoen [7] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1) en Claartje Arendsdr Cock. Jan is overleden op maandag 13 juli 1812 in Monster, 65 jaar oud.
Notitie bij Jan: 0 jaar: geboorte Johannes Klaasse (Jan)
1761 jaar: overlijden vader
1769 jaar: overlijden moeder
1770 jaar: trouwt met Cornelia Ariesdochter van Rijn
1771 jaar: geboorte zoon Nicolaas Jansz. (Klaas)
1773 jaar: geboorte zoon Arie
1773 jaar: overlijden echtgenoot Cornelia Ariesdochter van
1774 jaar: trouwt met Gerritje Everse Verbeek
1802 jaar: overlijden echtgenoot Gerritje Everse
1812 jaar: Johannes Klaasse (Jan) overlijdt
Jan:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1769 in Monster met Antje Janse Bergenhenegouwen. Antje is overleden omstreeks 1844.
(2) trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 4 mei 1770 in Monster met Cornelia Ariesdochter van Rijn. Cornelia is overleden op vrijdag 27 augustus 1773 in Monster.
(3) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1774 met Gerretje Everse Verbeek, ongeveer 20 jaar oud. Gerretje is geboren omstreeks 1754, dochter van Evert Reijnders Verbeek en Alida Atmoes (Aaltje) Gerritse. Gerretje is overleden omstreeks 1802, ongeveer 48 jaar oud.
Kinderen van Jan en Cornelia:
1 Nicolaas Jansz (Klaas) Thoen [5], geboren op zaterdag 2 februari 1771 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.
2 Arie Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.2], geboren omstreeks 1773 in Monster.
Kinderen van Jan en Gerretje:
3 Aaltje Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.3], geboren omstreeks 1777.
4 Gerardus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.4], geboren in 1783.
5 Clara Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.5], geboren omstreeks 1784.
6 Evert Janse Thoen, geboren omstreeks 1786 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6.
7 Gerardus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.7], geboren in 1788.
8 Huibertje Everse Verbeek, geboren op donderdag 3 juli 1788 in Wateringen. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.
9 Catharina Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.9], geboren omstreeks 1792.
10 Gertrudis Thoen, geboren omstreeks 1796 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.10.
11 Maria Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.11], geboren omstreeks 1799.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.1 Nicolaas Willemsz Thoen is geboren op donderdag 29 maart 1725 in JM van Monsterambagt, zoon van Willem Gerrits Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2) en Maria Gerrits van der Strobbe. Nicolaas trouwde, 26 jaar oud, op zondag 14 november 1751 met Adriana Cornelisse van Dijck, ongeveer 24 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1727 in Monster.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4 Claas Willemsz (Nicolaas) Thoen is geboren op vrijdag 10 september 1728 in Monster, zoon van Willem Gerrits Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2) en Maria Gerrits van der Strobbe. Nicolaas is overleden op woensdag 2 november 1791 in Monster, 63 jaar oud. Nicolaas trouwde, 23 jaar oud, op zondag 14 november 1751 in Monster met Ariaantje Cornelisdr van Dijk, 30 jaar oud. Ariaantje is geboren op zondag 23 maart 1721 in Den Haag. Ariaantje is overleden op dinsdag 5 augustus 1788 in Monster, 67 jaar oud.
Kinderen van Nicolaas en Ariaantje:
1 Willem Claasz Thoen, geboren op woensdag 1 november 1752 in JM van Monsterambagt. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.
2 Klaas Thoen, geboren op maandag 10 september 1753 in JM van Monsterambagt. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2.
3 Machteld Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.3], geboren op zondag 20 april 1755 in Monster.
4 Marijtje Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.4], geboren op zondag 30 april 1758 in JM van Monsterambagt.
5 Cornelis Claasz Thoen, geboren op woensdag 28 november 1759 in JM van Monsterambagt. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.
6 Hubertus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.6], geboren op zaterdag 20 april 1765 in Monster.
7 Catharina Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.7], geboren op maandag 21 november 1768 in JM van Monsterambagt.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7 Gerarda Sijmens Gerritje de Brabander is geboren op dinsdag 15 juni 1779 in Wateringen, dochter van Symon Willemsz. de Brabander en Catharina Klaasse Kaatje Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6). Gerarda is overleden op vrijdag 9 augustus 1844 in Monster, 65 jaar oud. Gerarda trouwde, 20 jaar oud, op zondag 26 januari 1800 in Monster met Bartholomeus Gerritsz (Bart) de Bruin, 24 jaar oud. Bart is geboren op vrijdag 2 juni 1775 in Den Haag. Bart is overleden op dinsdag 1 september 1840 in Monster, 65 jaar oud.
Kind van Gerarda en Bart:
1 Maria de Bruin, geboren in december 1803 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7.1.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.3 Willebrordus Zuijderwijk is geboren omstreeks 1774 in Monster, zoon van Wilhelmus Zuijderwijk en Johanna Klaasdr (Jannetje) Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8). Willebrordus trouwde, ongeveer 59 jaar oud, op woensdag 17 april 1833 in Delft met Willemyntje van den Bosch, ongeveer 61 jaar oud. Willemyntje is geboren omstreeks 1772 in Hodenpyl.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4 Nicolaas (Klaas) Zuijderwijk is geboren op zondag 30 april 1775 in Loosduinen, zoon van Wilhelmus Zuijderwijk en Johanna Klaasdr (Jannetje) Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8). Klaas is overleden in 1843, 67 of 68 jaar oud. Klaas:
(1) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1810 met Dina Waterreus, ongeveer 37 jaar oud. Dina is geboren omstreeks 1773. Dina is overleden op zaterdag 9 april 1814 in Monster, ongeveer 41 jaar oud.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op zaterdag 28 oktober 1815 in Naaldwijk met Geertruida (Gerritje) Hulspas, 20 jaar oud. Gerritje is geboren op zondag 3 mei 1795 in Naaldwijk. Gerritje is overleden op zondag 17 oktober 1830 in Naaldwijk, 35 jaar oud.
Kind van Klaas en Gerritje:
1 Johannes Zuijderwijk, geboren op woensdag 10 maart 1824 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4.1.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.5 Andreas Andries Zuijderwijk is geboren op maandag 10 september 1781 in Monster, zoon van Wilhelmus Zuijderwijk en Johanna Klaasdr (Jannetje) Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8). Andreas is overleden op dinsdag 20 juni 1837 in Monster, 55 jaar oud. Andreas trouwde met Louisa Maria Kokx.
Kind van Andreas en Louisa:
1 Leonardus Zuijderwijk [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.5.1], geboren op maandag 22 november 1824 in Monster. Leonardus is overleden op dinsdag 2 juni 1885 in Delft, 60 jaar oud.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6 Adrianus Zuijderwijk is geboren op dinsdag 7 augustus 1787 in Honselersdijk, zoon van Wilhelmus Zuijderwijk en Johanna Klaasdr (Jannetje) Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8). Adrianus is overleden op zaterdag 20 augustus 1831 in Monster, 44 jaar oud. Adrianus is de biologische vader van het kind van Jannetje Derkst (Jannetje) van Veen. Jannetje is geboren omstreeks 1783 in Poeldijk.
Kind van Adrianus en Jannetje:
1 Petrus (Pieter) Zuijderwijk, geboren op donderdag 29 oktober 1818 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1 Catharina Jansdr Thoen is geboren omstreeks 1792 in Monster, dochter van Jan Klaasse Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11) en Gerritje Everdse Verkade. Catharina trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op donderdag 4 augustus 1814 in Monster met Nicolaas van Gaalen, 22 jaar oud. Nicolaas is geboren op donderdag 12 juli 1792 in Monster.
Kinderen van Catharina en Nicolaas:
1 Matje van Gaalen, geboren omstreeks 1816 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1.1.
2 Teunis van Gaalen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1.2], geboren op zaterdag 4 mei 1822 in Monster.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1 Nicolaas Jansz (Klaas) Thoen [5] is geboren op zaterdag 2 februari 1771 in Monster, zoon van Johannes Claes (Jan) Thoen [6] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12) en Cornelia Ariesdochter van Rijn. Klaas is overleden op maandag 3 februari 1840 in Monster, 69 jaar oud. Klaas:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zondag 30 augustus 1795 in Monster met Antje Berendsdr Wessel, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Klaas en Antje: naam op akte van burgelijke stand huwelijk zoon staat
Klaas Janse Thoen
Antje is geboren omstreeks 1766 in Monster. Antje is overleden op vrijdag 25 december 1812 in Monster, ongeveer 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 27 december 1812 [bron: Akte nummer 36].
(2) trouwde, 44 jaar oud, op zondag 27 augustus 1815 in Monster met Geertuyda (Trui) Kuipers, ongeveer 7 jaar oud. Trui is geboren omstreeks 1822 in Monster.
(3) trouwde, 51 jaar oud, op zondag 19 januari 1823 in Monster met Adriana (Jaan) Bruggeling, 52 jaar oud. Jaan is geboren op maandag 5 maart 1770 in Maasluis. Jaan is overleden op vrijdag 20 december 1844 in Naaldwijk, 74 jaar oud.
Notitie bij Jaan: 0 years: birth Adriana (Jaan)
0 years: birth sister Pieternella (Petronella) Barends
4 years: birth brother Jacobus
8 years: birth brother Jacobus (Jacob)
25 years: birth daughter Martina
31 years: death father
31 years: death mother
32 years: death sister Pieternella (Petronella) Barends
33 years: marries Dirk van der Kruijk
34 years: birth son Lambertus
36 years: birth daughter Anthonia van der
44 years: death spouse Dirk van der
52 years: marries Nicolaas Jansz. (Klaas) Thoen
65 years: death son Lambertus
69 years: death spouse Nicolaas Jansz. (Klaas)
74 years: death brother Jacobus (Jacob)
74 years: Adriana (Jaan) dies

beroep werkster
Kinderen van Klaas en Antje:
1 Cornelis Klaaszoon Thoen, geboren omstreeks 1797 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.
2 Bartholomeus Thoen [4], geboren op dinsdag 15 januari 1799 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.
Kinderen van Klaas en Trui:
3 Cornelia Thoen, geboren op dinsdag 30 november 1813 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.3.
4 Catharina Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.4], geboren op zondag 11 juni 1820 in Monster.
5 Everardus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.5], geboren op donderdag 25 oktober 1821 in Monster.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6 Evert Janse Thoen is geboren omstreeks 1786 in Monster, zoon van Johannes Claes (Jan) Thoen [6] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12) en Gerretje Everse Verbeek. Evert trouwde met Mareijtje Duijnsteede. Mareijtje is geboren in april 1786 in Monster.
Kind van Evert en Mareijtje:
1 Joannes Thoen, geboren omstreeks 1809 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6.1.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8 Huibertje Everse Verbeek is geboren op donderdag 3 juli 1788 in Wateringen, dochter van Johannes Claes (Jan) Thoen [6] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12) en Gerretje Everse Verbeek. Huibertje is overleden op woensdag 11 november 1857 in Monster, 69 jaar oud. Huibertje trouwde met Johannes (Jan) Thoen. Zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1 voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Huibertje en Jan:
1 Evert Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.1], geboren op maandag 18 mei 1812 in Monster. Evert is overleden op dinsdag 1 september 1840 in Monster, 28 jaar oud.
2 Wilhelmus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.2], geboren op maandag 24 mei 1813 in Monster. Wilhelmus is overleden op donderdag 17 mei 1838 in Monster, 24 jaar oud.
3 NN Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.3], levenloos geboren zoon, geboren op zondag 17 april 1814 in Monster.
Notitie bij NN: oud enige minuten, doodgeboren zoon
4 Cornelis Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.4], geboren op dinsdag 29 augustus 1815 in Monster. Cornelis is overleden op vrijdag 6 juni 1817 in Monster, 1 jaar oud.
5 Hermanus Thoen, geboren op woensdag 4 december 1816 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.
6 Cornelis Thoen, geboren op zondag 13 september 1818 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.6.
7 Ariaantje (Adriana) Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.7], geboren op donderdag 13 januari 1820 in Monster. Adriana is overleden op zondag 26 juli 1829 in Monster, 9 jaar oud.
8 Cornelis Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.8], geboren op dinsdag 24 juli 1821 in Monster. Cornelis is overleden op zondag 23 december 1821 in Monster, 4 maanden oud.
9 Hendrika Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.9], geboren op dinsdag 16 december 1823 in Monster. Hendrika is overleden op woensdag 4 augustus 1824 in Monster, 7 maanden oud.
10 Nicolaas Thoen, geboren op donderdag 17 februari 1825 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10.
11 Hendrika Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.11], geboren op vrijdag 21 december 1827 in Monster.
12 Adriana Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.12], geboren op zaterdag 20 februari 1836 in Monster. Adriana is overleden op zondag 3 september 1854 in Monster, 18 jaar oud.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.10 Gertrudis Thoen is geboren omstreeks 1796 in Monster, dochter van Johannes Claes (Jan) Thoen [6] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12) en Gerretje Everse Verbeek. Gertrudis trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op woensdag 3 november 1830 in Den Haag met Hendrik Muijzers, ongeveer 66 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1764 in Den Haag. Hij is weduwnaar van Krijntje Ariese Hogeveen (ovl. vr 1830).
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1 Willem Claasz Thoen is geboren op woensdag 1 november 1752 in JM van Monsterambagt, zoon van Claas Willemsz (Nicolaas) Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4) en Ariaantje Cornelisdr van Dijk. Willem trouwde, 25 jaar oud, op zondag 10 mei 1778 in Monster met Marijtje Pieterse Verhaage, 24 jaar oud, nadat zij op vrijdag 24 april 1778 in ondertrouw zijn gegaan. Marijtje is geboren op donderdag 14 februari 1754 in JD Poeldijk.
Kinderen van Willem en Marijtje:
1 Johannes (Jan) Thoen, geboren op dinsdag 31 juli 1764 in Poeldijk. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1.
2 Pieter Willemsz Thoen, geboren op dinsdag 16 januari 1781 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.
3 Wilhelmus (Willem Willemsz) Thoen, geboren op donderdag 12 juni 1783 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.
4 Cornelis Thoen, geboren omstreeks 1788 in Poeldijk. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.4.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2 Klaas Thoen is geboren op maandag 10 september 1753 in JM van Monsterambagt, zoon van Claas Willemsz (Nicolaas) Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4) en Ariaantje Cornelisdr van Dijk. Klaas is overleden op donderdag 20 april 1837 in Monster, 83 jaar oud. Klaas trouwde met Elisabeth Cornelisse (Sijntje) van Geest. Sijntje is geboren op zondag 20 november 1763 in Poeldijk. Sijntje is overleden op vrijdag 11 augustus 1820 in Monster, 56 jaar oud.
Kind van Klaas en Sijntje:
1 Joanna Thoen, geboren op dinsdag 9 november 1790 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2.1.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5 Cornelis Claasz Thoen is geboren op woensdag 28 november 1759 in JM van Monsterambagt, zoon van Claas Willemsz (Nicolaas) Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4) en Ariaantje Cornelisdr van Dijk. Cornelis is overleden op woensdag 12 februari 1845 in Monster, 85 jaar oud. Cornelis:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 23 april 1784 in Monster met Batje Abrahamse (Lamberdina) van Marrewijk, ten hoogste 25 jaar oud. Lamberdina is geboren na 1759 in Monster. Lamberdina is overleden vr 1812 in Monster, ten hoogste 53 jaar oud.
(2) trouwde, 52 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1812 in Monster met Apollonia ter Smette, 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Apollonia: Dienstmaagd
Apollonia is geboren op zondag 14 juni 1778 in Wateringen. Apollonia is overleden op maandag 28 februari 1853 in Monster, 74 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Lamberdina:
1 Abraham Thoen, geboren omstreeks 1786 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.
2 Cornelis Thoen, geboren omstreeks 1793 in Moster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.
3 Wilhelmus Thoen, geboren omstreeks 1793 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.
4 Maria Thoen, geboren op dinsdag 23 september 1794 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.4.
5 Johannes Thoen, geboren op maandag 1 augustus 1803 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5.
6 Adriana Catharina Thoen, geboren op zaterdag 6 januari 1810 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.6.
Kinderen van Cornelis en Apollonia:
7 Arie Thoen, geboren op donderdag 2 september 1813 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7.
8 Lambertus Cornelus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.8], geboren op dinsdag 11 oktober 1814 in Monster. Lambertus is overleden op dinsdag 11 oktober 1814 in Monster, geen dag oud.
9 Lamberta Cornelia Thoen, geboren op dinsdag 11 oktober 1814 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.9.
10 Cornelia Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.10], geboren op donderdag 9 november 1815 in Monster. Cornelia is overleden op dinsdag 11 april 1820 in Monster, 4 jaar oud.
11 Dionisius Thoen, geboren op vrijdag 7 februari 1817 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11.
12 Gerardus Dominicus Thoen, geboren op maandag 12 oktober 1818 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.12.
13 Gerardus Thoen, geboren op maandag 12 oktober 1818 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.
14 Cornelia Cornelisdochter Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.14], geboren op woensdag 7 februari 1821 in Monster. Cornelia is overleden op woensdag 16 mei 1821 in Monster, 3 maanden oud.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7.1 Maria de Bruin is geboren in december 1803 in Monster, dochter van Bartholomeus Gerritsz (Bart) de Bruin en Gerarda Sijmens Gerritje de Brabander (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7). Maria is overleden op zondag 17 februari 1895 in Naaldwijk, 91 jaar oud. Maria trouwde, 23 jaar oud, op zondag 20 mei 1827 in Monster met Johannis van Wingerden, 23 jaar oud. Johannis is geboren op vrijdag 26 augustus 1803 in Monster, zoon van Ary van Wingerden en Alida (Aaltje) van Heijningen. Johannis is overleden omstreeks 1884, ongeveer 81 jaar oud.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4.1 Johannes Zuijderwijk is geboren op woensdag 10 maart 1824 in Monster, zoon van Nicolaas (Klaas) Zuijderwijk (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4) en Geertruida (Gerritje) Hulspas. Johannes is overleden op dinsdag 17 augustus 1909 in Monster, 85 jaar oud. Johannes trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 26 oktober 1850 in Monster met Clazina van der Meer, 31 jaar oud. Clazina is geboren op vrijdag 1 oktober 1819 in Monster. Clazina is overleden op woensdag 30 mei 1906 in Monster, 86 jaar oud.
Kind van Johannes en Clazina:
1 Jacobus Zuijderwijk, geboren omstreeks 1857 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4.1.1.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1 Petrus (Pieter) Zuijderwijk is geboren op donderdag 29 oktober 1818 in Monster, zoon van Adrianus Zuijderwijk (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6) en Jannetje Derkst (Jannetje) van Veen.
Notitie bij Pieter: Jacobus Hendrikus Zuijderwijk 1852-1910
Johanna Maria Zuijderwijk 1855
Adrianus Johannes Zuijderwijk 1857-1944
Leonardus Martinus Zuijderwijk 1858
Petrus Johannes Zuijderwijk 1861-1861
Cornelia Johanna Zuijderwijk 1862-1862
Pieter trouwde met Maria Nederpelt. Maria is geboren omstreeks 1819, dochter van Jacobus Nederpelt en Cornelia Tettero.
Kind van Pieter en Maria:
1 Jacobus Hendrikus Zuijderwijk, geboren op zaterdag 24 juli 1852 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1.1.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1.1 Matje van Gaalen is geboren omstreeks 1816 in Monster, dochter van Nicolaas van Gaalen en Catharina Jansdr Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1). Matje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op woensdag 5 mei 1841 in Den Haag met Johannes Leeuwen, ongeveer 26 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1815 in Den Haag.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1 Cornelis Klaaszoon Thoen is geboren omstreeks 1797 in Monster, zoon van Nicolaas Jansz (Klaas) Thoen [5] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1) en Antje Berendsdr Wessel. Cornelis trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op zaterdag 5 mei 1821 in Monster [bron: Akte 7] met Elisabeth Jansdochter Hulspas, 34 jaar oud. Elisabeth is geboren op donderdag 3 mei 1787 in Naaldwijk, dochter van Grietje Spek. Elisabeth is overleden op woensdag 4 januari 1865 in Monster, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 januari 1865 [bron: Akte 40].
Kinderen van Cornelis en Elisabeth:
1 Antje Thoen, geboren op vrijdag 1 februari 1822 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.1.
2 Anthonius Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.2], geboren op vrijdag 28 maart 1823 in Monster. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 maart 1823 [bron: Akte 32]. Anthonius is overleden op vrijdag 16 mei 1823 in Monster, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 mei 1823 [bron: Akte 24].
3 Johannes Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.3], geboren op maandag 10 januari 1825 in Monster. Johannes is overleden op vrijdag 28 juli 1826 in Monster, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 30 juli 1826 [bron: Akte 31].
4 Nicolaas Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.4], geboren op zaterdag 20 januari 1827 in Monster. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 januari 1827 [bron: Akte 10].
5 Margaretha Maria Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.5], geboren op dinsdag 25 maart 1828 in Monster. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 maart 1828 [bron: Akte 30]. Margaretha is overleden op woensdag 15 juli 1829 in Monster, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 juli 1829 [bron: Akte 38].
6 Margaretha Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.6], geboren op vrijdag 11 februari 1831 in Monster. Margaretha is overleden op donderdag 11 augustus 1831 in Monster, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 augustus 1831 [bron: Akte 40].
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2 Bartholomeus Thoen [4] is geboren op dinsdag 15 januari 1799 in Monster, zoon van Nicolaas Jansz (Klaas) Thoen [5] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1) en Antje Berendsdr Wessel.
Notitie bij de geboorte van Bartholomeus: Hij werd ook wel bart of bernardus Thoen genoemt
Bartholomeus is overleden op woensdag 1 november 1882 in Monster, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 november 1882 [bron: Aktenummer 100].
Notitie bij Bartholomeus: Beroep Arbeider
Bartholomeus trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 13 mei 1825 in Monster met Maria Swaneveld, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Bartholomeus en Maria: ook wel Swanevelt genoemt
ook wel bernardus genoemt
Maria is geboren op dinsdag 11 februari 1800 in Veur, dochter van wouter Swaneveld en Jacoba de Bruin. Maria is overleden op woensdag 28 januari 1891 in Monster, 90 jaar oud.
Kinderen van Bartholomeus en Maria:
1 Cees Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.1], levenloos geboren zoon, geboren omstreeks 1824 in Monster.
2 Antje Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.2], geboren op zondag 21 augustus 1825 in Monster.
3 Johanna (Antje) Thoen, geboren op zondag 21 augustus 1825 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.
4 Jacoba Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.4], geboren op zondag 4 maart 1827 in Monster. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 maart 1827 [bron: Akte 27]. Jacoba is overleden op maandag 28 december 1874 in Monster, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 december 1874 [bron: Akte 92].
5 Clazina Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.5], geboren op maandag 21 juli 1828 in Monster. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 juli 1828 [bron: Akte 64]. Clazina is overleden op maandag 25 mei 1857 in Monster, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 mei 1857 [bron: Akte 43].
Notitie bij overlijden van Clazina: ook wel Adriana Klazina Maria Thoen
6 Maria Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.6], geboren op woensdag 9 september 1829 in Monster. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 september 1829 [bron: Akte 100].
7 walterus Thoen, geboren op woensdag 2 maart 1831 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.
8 Johannes (Jan) Thoen [3], geboren op donderdag 20 december 1832 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.
9 Cornelis Thoen, geboren op donderdag 9 juli 1835 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.
10 Nicolaas Thoen, geboren omstreeks 1839 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.10.
11 Cornelis Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.11], geboren op woensdag 9 juli 1845 in Monster. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 juli 1835 [bron: Akte 59]. Cornelis is overleden op zaterdag 22 augustus 1914 in Den Haag, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 augustus 1914 [bron: Akte 53].
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.3 Cornelia Thoen is geboren op dinsdag 30 november 1813 in Monster, dochter van Nicolaas Jansz (Klaas) Thoen [5] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1) en Geertuyda (Trui) Kuipers. Cornelia is overleden vr 1875, ten hoogste 62 jaar oud. Cornelia trouwde met Cornelis van Veen. Cornelis is geboren omstreeks 1811 in Monster.
Kind van Cornelia en Cornelis:
1 Cornelis van Veen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.3.1], geboren omstreeks 1847 in Monster.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6.1 Joannes Thoen is geboren omstreeks 1809 in Monster, zoon van Evert Janse Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6) en Mareijtje Duijnsteede. Joannes trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op woensdag 29 januari 1840 met Gerritje van Dijke, ongeveer 36 jaar oud. Gerritje is geboren omstreeks 1804 in Monster.
Kind van Joannes en Gerritje:
1 Willem Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6.1.1], geboren op zaterdag 5 september 1829 in Monster.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5 Hermanus Thoen is geboren op woensdag 4 december 1816 in Monster, zoon van Johannes (Jan) Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1) en Huibertje Everse Verbeek (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8). Hermanus is overleden op zondag 28 december 1884 in Monster, 68 jaar oud. Hermanus begon een relatie met Maria Hofstede. Maria is geboren omstreeks 1821 in Naaldwijk. Maria is overleden op maandag 28 oktober 1907 in Monster, ongeveer 86 jaar oud.
Kinderen van Hermanus en Maria:
1 Huibje Thoen, geboren op dinsdag 25 februari 1845 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.1.
2 Pieter Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.2], geboren op woensdag 4 februari 1846 in Monster. Pieter is overleden op zaterdag 22 augustus 1846 in Monster, 6 maanden oud.
3 Jaantje Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.3], geboren op vrijdag 29 januari 1847 in Monster.
4 Pieternella Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.4], geboren op vrijdag 2 mei 1851 in Monster. Pieternella is overleden op zondag 5 oktober 1851 in Monster, 5 maanden oud.
5 Pieternella Thoen, geboren op maandag 9 mei 1853 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5.
6 Maria Martina Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.6], geboren op woensdag 30 januari 1856 in Monster. Maria is overleden op maandag 11 augustus 1856 in Monster, 6 maanden oud.
7 NN Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.7], levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 27 augustus 1857 in Monster.
8 Maria Adriana Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.8], geboren op vrijdag 21 januari 1859 in Monster. Maria is overleden op vrijdag 14 juni 1918 in Monster, 59 jaar oud.
9 Hendrica Theodora Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.9], geboren op donderdag 4 december 1862 in Monster. Hendrica is overleden op vrijdag 12 december 1952 in Monster, 90 jaar oud.
Notitie bij Hendrica: Ongehuwd leeftijd bij overlijden 90 jaar
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.6 Cornelis Thoen is geboren op zondag 13 september 1818 in Monster, zoon van Johannes (Jan) Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1) en Huibertje Everse Verbeek (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8). Cornelis is overleden op maandag 4 mei 1874 in Monster, 55 jaar oud. Cornelis trouwde met Theodora Maat. Theodora is geboren omstreeks 1818.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10 Nicolaas Thoen is geboren op donderdag 17 februari 1825 in Monster, zoon van Johannes (Jan) Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1) en Huibertje Everse Verbeek (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8). Nicolaas is overleden op vrijdag 16 maart 1866 in Monster, 41 jaar oud. Nicolaas:
(1) trouwde met Maria Maat. Maria is geboren omstreeks 1825.
(2) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 28 april 1849 in Wateringen met Maria Raaphorst, ongeveer 22 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1827.
Kinderen van Nicolaas en Maria (1):
1 Huibertje Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10.1], geboren op zondag 23 juni 1850 in Monster.
2 Willem Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10.2], geboren op zondag 10 oktober 1852 in Monster.
3 Johannes Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10.3], geboren op woensdag 21 juni 1854 in Monster.
4 Apolonia Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10.4], geboren op woensdag 30 juli 1856 in Monster.
5 Maria Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10.5], geboren op zaterdag 1 mei 1858 in Monster.
6 Maria Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10.6], geboren op zondag 20 januari 1861 in Monster.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1 Johannes (Jan) Thoen is geboren op dinsdag 31 juli 1764 in Poeldijk, zoon van Willem Claasz Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1) en Marijtje Pieterse Verhaage. Jan is overleden op donderdag 7 juni 1838 in Monster, 73 jaar oud. Jan trouwde met Huibertje Everse Verbeek. Zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8 voor persoonsgegevens van Huibertje.
Kinderen van Jan en Huibertje: zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2 Pieter Willemsz Thoen is geboren op dinsdag 16 januari 1781 in Monster, zoon van Willem Claasz Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1) en Marijtje Pieterse Verhaage. Pieter is overleden op woensdag 6 maart 1833 in Monster, 52 jaar oud. Pieter trouwde met Maria Vollebregt. Maria is geboren op maandag 20 september 1779 in Pijnacker. Maria is overleden op vrijdag 26 januari 1855 in Monster, 75 jaar oud.
Kind van Pieter en Maria:
1 Maria Thoen, geboren op dinsdag 17 februari 1818 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3 Wilhelmus (Willem Willemsz) Thoen is geboren op donderdag 12 juni 1783 in Monster, zoon van Willem Claasz Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1) en Marijtje Pieterse Verhaage. Willem Willemsz is overleden vr 1873 in Monster, ten hoogste 90 jaar oud. Willem Willemsz:
(1) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1812 in Monster met Johanna Hendriksdr (Jannetje) Bils, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem Willemsz en Jannetje: weduwnaar van Jannetje Hendrikse Bils
Jannetje is geboren op dinsdag 1 november 1785 in ´s Gravenzande. Zij is gedoopt op woensdag 2 november 1785. Jannetje is overleden op vrijdag 7 februari 1834 in Monster, 48 jaar oud.
(2) trouwde, 58 jaar oud, op zaterdag 28 augustus 1841 in Monster met Cornelia Groenewegen, 45 jaar oud. Cornelia is geboren op woensdag 2 maart 1796 in Voorschoten, dochter van Jacobus (Koos) Groenewegen en Elisabeth (Lijpje) Haastrecht. Cornelia is overleden vr 1873 in Monster, ten hoogste 77 jaar oud.
Kinderen van Willem Willemsz en Jannetje:
1 Maria Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.1], geboren op donderdag 5 maart 1812 in Monster.
2 Hendrik Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.2], geboren op maandag 1 maart 1813 in Monster.
3 Marijtje Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.3], geboren op zaterdag 6 augustus 1814 in Monster.
4 Gerardus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.4], geboren op maandag 30 oktober 1815 in Monster.
5 Willemijntje Adriana Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.5], geboren op zaterdag 30 november 1816 in Monster.
6 Gerarda (Grada) Thoen, geboren op maandag 23 maart 1818 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6.
7 Maria Willemse Thoen, geboren op dinsdag 21 september 1819 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.7.
8 Jacobus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.8], geboren op zaterdag 18 augustus 1821 in Monster.
9 Johanna Thoen, geboren op vrijdag 20 september 1822 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.9.
10 Johannes Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.10], geboren op donderdag 13 mei 1824 in Monster.
11 Nicolaas Willemsz Thoen, geboren op maandag 23 oktober 1826 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.
12 Martinus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.12], geboren op zaterdag 29 november 1828 in Monster.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.4 Cornelis Thoen is geboren omstreeks 1788 in Poeldijk, zoon van Willem Claasz Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1) en Marijtje Pieterse Verhaage. Cornelis trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op zondag 16 augustus 1812 in Delft met Christina van der Meer, ongeveer 28 jaar oud. Christina is geboren omstreeks 1784 in Pynacker.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2.1 Joanna Thoen is geboren op dinsdag 9 november 1790 in Monster, dochter van Klaas Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2) en Elisabeth Cornelisse (Sijntje) van Geest. Joanna is overleden op woensdag 25 december 1833 in Monster, 43 jaar oud. Joanna trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 24 april 1816 in Monster met Martinus van der Knaap, ongeveer 22 jaar oud. Martinus is geboren omstreeks 1794 in Naaldwijk. Hij is weduwnaar van Bruggeling (±1791-vr 1816).
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1 Abraham Thoen is geboren omstreeks 1786 in Monster, zoon van Cornelis Claasz Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5) en Batje Abrahamse (Lamberdina) van Marrewijk. Abraham is overleden op zaterdag 23 april 1831 in Wateringen, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij Abraham: 0 jaar: geboorte Abraham
26 jaar: trouwt met Anna (Antje) Rovers
43 jaar: overlijden echtgenoot Anna (Antje)
Abraham:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op woensdag 6 juni 1810 in Monster met Dorothea Schalker, ongeveer 22 jaar oud. Dorothea is geboren omstreeks 1788 in Monster. Dorothea is overleden op zondag 1 december 1811 in Monster, ongeveer 23 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op zondag 14 februari 1813 in Monster met Anna (Antje) Rovers, ten hoogste 26 jaar oud. Antje is geboren na 1787 in Monster. Antje is overleden op maandag 5 juli 1830 in Wateringen, ten hoogste 43 jaar oud.
Notitie bij Antje: 0 jaar: geboorte Anna (Antje)
1795 jaar: geboorte zus Helena
1797 jaar: overlijden vader
1813 jaar: trouwt met Abraham Thoen
1830 jaar: Anna (Antje) Overlijdt
Kind van Abraham en Dorothea:
1 Lamberdina Thoen, geboren omstreeks 1812 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.1.
Kinderen van Abraham en Antje:
2 Dorothea Maria Thoen, geboren op maandag 27 december 1813 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.2.
3 Cornelis Petrus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.3], geboren op vrijdag 8 september 1815 in Monster.
4 Maria Gijsbertha Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.4], geboren op zaterdag 8 november 1817 in Monster. Maria is overleden op maandag 28 april 1879 in Monster, 61 jaar oud.
5 Petrus Jacobus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.5], geboren op maandag 20 september 1819 in Monster.
6 Pieternella Lamberdina Thoen, geboren op maandag 15 oktober 1821 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.6.
7 NN Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.7], levenloos geboren zoon, geboren op zondag 4 januari 1824 in Monster.
8 Jacobus Johannes Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.8], geboren op zondag 3 april 1825 in Monster.
9 Johannis Jacobus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.9], geboren op dinsdag 30 oktober 1827 in Monster.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2 Cornelis Thoen is geboren omstreeks 1793 in Moster, zoon van Cornelis Claasz Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5) en Batje Abrahamse (Lamberdina) van Marrewijk. Cornelis is overleden op maandag 11 oktober 1858 in Wateringen, ongeveer 65 jaar oud. Cornelis trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op zondag 7 juni 1818 in Monster met Anna van Zijl, ongeveer 24 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1794 in Monster.
Kinderen van Cornelis en Anna:
1 Lamberta Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.1], geboren op maandag 19 maart 1821 in Monster. Lamberta is overleden op maandag 19 maart 1821 in Monster, geen dag oud.
2 Johanna Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.2], geboren op maandag 19 maart 1821 in Monster. Johanna is overleden op maandag 19 maart 1821 in Monster, geen dag oud.
3 Cornelis Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.3], geboren op vrijdag 31 mei 1822 in Monster. Cornelis is overleden op dinsdag 23 juli 1822 in Monster, 1 maand oud.
4 Wilhelmus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.4], geboren op zaterdag 7 juni 1823 in Monster. Wilhelmus is overleden op zaterdag 17 april 1824 in Monster, 10 maanden oud.
5 Cornelis Thoen, geboren op donderdag 3 maart 1825 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.
6 NN Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.6], levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 23 juni 1827 in Monster.
7 Wilhelmus Cornelis Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.7], geboren op vrijdag 15 augustus 1828 in Monster. Wilhelmus is overleden op maandag 5 juli 1830 in Monster, 1 jaar oud.
8 Lamberdina Adriana Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.8], geboren op donderdag 3 december 1829 in Monster. Lamberdina is overleden op donderdag 3 maart 1831 in Monster, 1 jaar oud.
9 Joanna Thoen, geboren op donderdag 29 december 1831 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9.
10 Wilhelmus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.10], geboren op vrijdag 20 maart 1835 in Monster. Wilhelmus is overleden op zaterdag 23 februari 1918 in Noordwijkerhout, 82 jaar oud.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3 Wilhelmus Thoen is geboren omstreeks 1793 in Monster, zoon van Cornelis Claasz Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5) en Batje Abrahamse (Lamberdina) van Marrewijk. Wilhelmus is overleden op dinsdag 13 september 1859 in Wateringen, ongeveer 66 jaar oud. Wilhelmus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op zondag 4 februari 1816 in Monster met Geertudes (Geertje) van der Haak, ongeveer 30 jaar oud. Geertje is geboren omstreeks 1786 in Honselersdijk.
Kinderen van Wilhelmus en Geertje:
1 Lambertina Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.1], geboren op maandag 18 november 1816 in Monster.
2 Jacobus George Thoen, geboren op woensdag 18 februari 1818 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.
3 Johanna Andriana Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.3], geboren op zaterdag 27 november 1819 in Monster.
4 Cornelia Apolonia Thoen, geboren op zaterdag 24 november 1821 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.4.
5 Georgius Antonius (Joris) Thoen, geboren op zondag 24 augustus 1823 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.
6 Nicolaas Cornelis Thoen, geboren op maandag 17 januari 1825 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6.
7 Maria Catharina Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.7], geboren op donderdag 10 januari 1828 in Monster.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.4 Maria Thoen is geboren op dinsdag 23 september 1794 in Monster, dochter van Cornelis Claasz Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5) en Batje Abrahamse (Lamberdina) van Marrewijk. Maria begon een relatie met Pieter van der Haak. Pieter is geboren op donderdag 23 oktober 1794 in Monster.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5 Johannes Thoen is geboren op maandag 1 augustus 1803 in Monster, zoon van Cornelis Claasz Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5) en Batje Abrahamse (Lamberdina) van Marrewijk. Johannes is overleden op zondag 21 november 1869 in Monster, 66 jaar oud. Johannes:
(1) trouwde met Johanna Vrijmoed. Johanna is geboren omstreeks 1805 in Wateringen. Zij trouwde later met Phillipus Jacobus Korsen (geb. ±1805).
(2) trouwde, 34 jaar oud, op zondag 27 mei 1838 in Monster met Alieda Saat, 26 jaar oud. Alieda is geboren op woensdag 1 januari 1812 in Wateringen. Alieda is overleden op dinsdag 10 januari 1882 in Wateringen, 70 jaar oud.
Notitie bij Alieda: naam is ook vermeld als Zaat
Kind van Johannes en Johanna:
1 Nicolaas Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5.1], geboren op donderdag 28 augustus 1828 in Monster.
Kind van Johannes en Alieda:
2 Cornelis Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5.2], geboren op maandag 29 juli 1839 in Monster.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.6 Adriana Catharina Thoen is geboren op zaterdag 6 januari 1810 in Monster, dochter van Cornelis Claasz Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5) en Batje Abrahamse (Lamberdina) van Marrewijk. Adriana is overleden op zondag 1 februari 1891 in Monster, 81 jaar oud. Adriana trouwde met Johannes Hendricus Tangel. Johannes is geboren op maandag 28 december 1812 in ´s Gravezande. Johannes is overleden op maandag 15 januari 1883 in Monster, 70 jaar oud.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7 Arie Thoen is geboren op donderdag 2 september 1813 in Monster, zoon van Cornelis Claasz Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5) en Apollonia ter Smette. Arie trouwde met Henrica van der Klaauw. Henrica is geboren op zaterdag 1 augustus 1812 in Wateringen. Henrica is overleden op donderdag 16 augustus 1849 in Monster, 37 jaar oud.
Kinderen van Arie en Henrica:
1 Aplonia Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7.1], geboren omstreeks 1839 in Monster. Aplonia is overleden op woensdag 12 april 1876 in Wateringen, ongeveer 37 jaar oud.
2 Cornelis Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7.2], geboren op dinsdag 19 mei 1840 in Monster. Cornelis is overleden op zondag 28 maart 1869 in Monster, 28 jaar oud.
3 Gerardus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7.3], geboren op vrijdag 10 september 1841 in Monster. Gerardus is overleden op dinsdag 14 september 1841 in Monster, 4 dagen oud.
4 Gerardus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7.4], geboren op maandag 31 augustus 1846 in Monster. Gerardus is overleden op donderdag 24 september 1846 in Monster, 24 dagen oud.
5 Gerardus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7.5], geboren op vrijdag 10 augustus 1849 in Monster.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.9 Lamberta Cornelia Thoen is geboren op dinsdag 11 oktober 1814 in Monster, dochter van Cornelis Claasz Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5) en Apollonia ter Smette. Lamberta is overleden op donderdag 14 december 1899 in Wateringen, 85 jaar oud. Lamberta trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 5 november 1853 in Naaldwijk [bron: Akte 29] met Cornelis Elswijk, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lamberta en Cornelis: Weduwe van Maria Glosbach
Cornelis is geboren omstreeks 1819 in Wateringen. Cornelis is overleden omstreeks 1890, ongeveer 71 jaar oud.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11 Dionisius Thoen is geboren op vrijdag 7 februari 1817 in Monster, zoon van Cornelis Claasz Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5) en Apollonia ter Smette. Dionisius is overleden op zondag 2 november 1873 in Monster, 56 jaar oud. Dionisius trouwde, 38 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1855 in Naaldwijk met Pieternella Ammerlaan, ongeveer 38 jaar oud. Pieternella is geboren omstreeks 1817 in Monster.
Kinderen van Dionisius en Pieternella:
1 Apolonia Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11.1], geboren op dinsdag 19 januari 1858 in Monster. Apolonia is overleden op dinsdag 3 januari 1905 in Oegstgeest, 46 jaar oud.
2 Adriana Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11.2], geboren op vrijdag 4 mei 1860 in Monster.
3 Wilhelmina Thoen, geboren op maandag 28 december 1863 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11.3.
4 Cornelis Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11.4], geboren op maandag 7 maart 1864 in Monster. Cornelis is overleden op woensdag 16 maart 1864 in Monster, 9 dagen oud.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.12 Gerardus Dominicus Thoen is geboren op maandag 12 oktober 1818 in Monster, zoon van Cornelis Claasz Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5) en Apollonia ter Smette. Gerardus trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1842 in Monster met Cornelia Hulspas, 23 jaar oud. Cornelia is geboren op maandag 12 april 1819 in Monster. Cornelia is overleden op donderdag 15 juli 1852 in Monster, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 juli 1852 [bron: Akte 38]. Zij trouwde voorheen op zaterdag 7 mei 1842 in Monster [bron: Akte 9/46] met Gerardus Thoen (1818-1899), zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13 Gerardus Thoen is geboren op maandag 12 oktober 1818 in Monster, zoon van Cornelis Claasz Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5) en Apollonia ter Smette. Gerardus is overleden op dinsdag 17 oktober 1899 in Monster, 81 jaar oud.
Notitie bij Gerardus: Uit het bevolkingsregister van de gemeente Monster over de periode 1846-1849 (deel1, bl. 270, wijk A, n 154) blijkt de volgende gezinssamensteling:
Antonius Hulspas, arbeider, RK, gehuwd, geb. ...wijk 28-4-1784, aankomst Monster 1-5-1847;
Helena Duijnstede, RK, gehuwd, geb. Monster 4-2-1794;
Gerardus Thoen, arbeider, RK, gehuwd, geb. Monster 12-10-1818;
Cornelia Hulspas, RK, gehuwd, geb. Monster 12-4-1819;
Cornelis Hendrikus Thoen, zonder beroep, RK, ongehuwd, geb. Monster 27-6-1847;
Hendrika Thoen, zonder beroep, RK, ongehuwd, geb. Monster 26-10-1848.

overlijden Cornelia Hulspas, eerste vrouw van 24:
Op 16-7-1852 verschenen Gerardus Thoen, arbeider, 33, echtgenoot van de overledene, en Johannes Jacob Snijders, schoenmaker, 66, bekende van de overledene, om aan te geven dat op 15-7 om 16.00u, in huis wijk A nommer 56, is overleden Cornelia Hulspas, zonder beroep, 33, geb. Monster 12-4-1819, dochter van Anthonius Hulspas, overleden, en van Magdalena Duijnstede, zonder beroep, wonende te Monster.

Uit het bevolkingsregister van de gemeente Monster over de periode 1849-1860 (deel1, bl. 305) blijkt de volgende gezinssamensteling:
Gerardus Thoen, hoofd, geb. Monster oktober 1818, gehuwd, RK, arbeider;
Adriana van Wingerden, vrouw, geb. Monster 1824, gehuwd, RK;
Cornelis Thoen, zoon, geb. Monster 27-6-1847, ongehuwd, RK;
Jacobus Thoen, zoon, geb. Monster 22 of 12-3-1852, ongehuwd, RK, overl. 9-8-1852;
Cornelia Thoen, dochter, geb. Monster 1 of 4-5-1854, ongehuwd, RK, overl. 10-8-1854;
Adriana Thoen, dochter, geb. Monster 25-1-1856, ongehuwd, RK;
Martinus Thoen, zoon, geb. Monster 3-10-1857, ongehuwd, RK.

Uit het bevolkingsregister van de gemeente Monster over de periode 1860-1880 (deel1, bl. 217) blijkt de volgende gezinssamensteling:
Gerardus Thoen, hoofd, geb. Monster 8-10-1818, arbeider, woonplaatsen Choorstraat A 188, 237;
Adriana van Wingerden, vrouw, geb. Naaldwijk 13-5-1824;
Cornelis Thoen, zoon;
Adriana Thoen, dochter, geb. Monster 24-1-1856;
Martinus Thoen, zoon, geb. Monster 5-10-1857;
Philippus Thoen, zoon, geb. Monster 31-1-1861?, overl. 10 of 18-4-186...?

Uit het bevolkingsregister van de gemeente Monster over de periode 1860-1880 (deel1, bl. 230) blijkt dat Cornelis Thoen in 1862 trouwde met Dirkje Kaat (?) uit Wateringen, koopman was, en overleed op 4-5-1874.

Uit het bevolkingsregister van de gemeente Monster over de periode 1880-1905 (deel2, bl. 2) blijkt de volgende gezinssamensteling:
Gerardus Thoen, hoofd, RK, arbeider, woonplaats Hoofdstraat 375?, Molstraat ? 254, 267 (naar 2 of 1, bl. 223);
Adriana van Wingerden, vrouw, geb. Naaldwijk, RK, overl. 17-1-1891;
Adriana Thoen, dochter, geb. Monster 26-7 ?, RK, verhuisd naar Wateringen 19-8-1982;
Martinus Thoen, zoon (naar 3?, bl. 22).
Gerardus:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1842 in Monster [bron: Akte 9/46] met Cornelia Hulspas, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Cornelia: bijzonderheden
Uit het bevolkingsregister van de gemeente Monster over de periode 1846-1849 (deel1, bl. 270, wijk A, n 154) blijkt de volgende gezinssamensteling:
Antonius Hulspas, arbeider, RK, gehuwd, geb. ...wijk 28-4-1784, aankomst Monster 1-5-1847;
Helena Duijnstede, RK, gehuwd, geb. Monster 4-2-1794;
Gerardus Thoen, arbeider, RK, gehuwd, geb. Monster 12-10-1818;
Cornelia Hulspas, RK, gehuwd, geb. Monster 12-4-1819;
Cornelis Hendrikus Thoen, zonder beroep, RK, ongehuwd, geb. Monster 27-6-1847;
Hendrika Thoen, zonder beroep, RK, ongehuwd, geb. Monster 26-10-1848.

overlijden Cornelia Hulspas, eerste vrouw van 24:
Op 16-7-1852 verschenen Gerardus Thoen, arbeider, 33, echtgenoot van de overledene, en Johannes Jacob Snijders, schoenmaker, 66, bekende van de overledene, om aan te geven dat op 15-7 om 16.00u, in huis wijk A nommer 56, is overleden Cornelia Hulspas, zonder beroep, 33, geb. Monster 12-4-1819, dochter van Anthonius Hulspas, overleden, en van Magdalena Duijnstede, zonder beroep, wonende te Monster.

Uit het bevolkingsregister van de gemeente Monster over de periode 1849-1860 (deel1, bl. 305) blijkt de volgende gezinssamensteling:
Gerardus Thoen, hoofd, geb. Monster oktober 1818, gehuwd, RK, arbeider;
Adriana van Wingerden, vrouw, geb. Monster 1824, gehuwd, RK;
Cornelis Thoen, zoon, geb. Monster 27-6-1847, ongehuwd, RK;
Jacobus Thoen, zoon, geb. Monster 22 of 12-3-1852, ongehuwd, RK, overl. 9-8-1852;
Cornelia Thoen, dochter, geb. Monster 1 of 4-5-1854, ongehuwd, RK, overl. 10-8-1854;
Adriana Thoen, dochter, geb. Monster 25-1-1856, ongehuwd, RK;
Martinus Thoen, zoon, geb. Monster 3-10-1857, ongehuwd, RK.

Uit het bevolkingsregister van de gemeente Monster over de periode 1860-1880 (deel1, bl. 217) blijkt de volgende gezinssamensteling:
Gerardus Thoen, hoofd, geb. Monster 8-10-1818, arbeider, woonplaatsen Choorstraat A 188, 237;
Adriana van Wingerden, vrouw, geb. Naaldwijk 13-5-1824;
Cornelis Thoen, zoon;
Adriana Thoen, dochter, geb. Monster 24-1-1856;
Martinus Thoen, zoon, geb. Monster 5-10-1857;
Philippus Thoen, zoon, geb. Monster 31-1-1861?, overl. 10 of 18-4-186...?

Uit het bevolkingsregister van de gemeente Monster over de periode 1860-1880 (deel1, bl. 230) blijkt dat Cornelis Thoen in 1862 trouwde met Dirkje Kaat (?) uit Wateringen, koopman was, en overleed op 4-5-1874.

Uit het bevolkingsregister van de gemeente Monster over de periode 1880-1905 (deel2, bl. 2) blijkt de volgende gezinssamensteling:
Gerardus Thoen, hoofd, RK, arbeider, woonplaats Hoofdstraat 375?, Molstraat ? 254, 267 (naar 2 of 1, bl. 223);
Adriana van Wingerden, vrouw, geb. Naaldwijk, RK, overl. 17-1-1891;
Adriana Thoen, dochter, geb. Monster 26-7 ?, RK, verhuisd naar Wateringen 19-8-1982;
Martinus Thoen, zoon (naar 3?, bl. 22).
Cornelia is geboren op maandag 12 april 1819 in Monster. Cornelia is overleden op donderdag 15 juli 1852 in Monster, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 juli 1852 [bron: Akte 38]. Zij trouwde later op zaterdag 7 mei 1842 in Monster met Gerardus Dominicus Thoen (geb. 1818), zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.12.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1853 in Monster met Adriana van Wingerden, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Adriana: arbeider
Adriana is geboren op dinsdag 13 mei 1823 in Naaldwijk Hondsholredijk, dochter van Phillipus van Wingerden en Petronella van Wingerden. Adriana is overleden op zaterdag 17 januari 1891 in Monster, 67 jaar oud.
Kinderen van Gerardus en Cornelia:
1 Helena Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.1], geboren op zaterdag 15 juni 1844 in Monster. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 juni 1844 [bron: Akte 52]. Helena is overleden op zondag 8 september 1844 in Monster, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 september 1844 [bron: Akte 54].
2 Cornelis Dionisius Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.2], geboren op dinsdag 3 juni 1845 in Monster. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 juni 1845 [bron: Akte 50]. Cornelis is overleden op zaterdag 30 augustus 1845 in Monster, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 augustus 1845 [bron: Akte 67].
3 Antonius Cornelis Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.3], geboren op dinsdag 7 juli 1846 in Monster. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 juli 1846 [bron: Akte 61]. Antonius is overleden op woensdag 14 oktober 1846 in Monster, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 oktober 1846 [bron: Akte 74].
4 Cornelis Hendricus Thoen, geboren op zondag 27 juni 1847 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.
5 Hendrika Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.5], geboren op donderdag 26 oktober 1848 in Monster.
6 Hendricus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.6], geboren op maandag 28 januari 1850 in Monster. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 januari 1850 [bron: Akte 11]. Hendricus is overleden op dinsdag 23 april 1850 in Monster, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 april 1850 [bron: Akte 38].
7 Hendericus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.7], geboren op zaterdag 1 maart 1851 in Monster. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 maart 1851 [bron: Akte 25].
8 Jacobus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.8], geboren op maandag 22 maart 1852 in Monster. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 maart 1852 [bron: Akte 22]. Jacobus is overleden op maandag 9 augustus 1852 in Monster, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 augustus 1852 [bron: Akte 45].
Kinderen van Gerardus en Adriana:
9 Cornelia Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.9], geboren op maandag 1 mei 1854 in Monster. Cornelia is overleden op donderdag 10 augustus 1854 in Monster, 3 maanden oud.
10 Adriana Thoen, geboren op vrijdag 25 januari 1856 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.10.
11 Martinus Thoen, geboren op donderdag 8 oktober 1857 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.
12 Philippus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.12], geboren op zaterdag 31 januari 1863 in Monster. Philippus is overleden op donderdag 14 april 1864 in Monster, 1 jaar oud.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4.1.1 Jacobus Zuijderwijk is geboren omstreeks 1857 in Monster, zoon van Johannes Zuijderwijk (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4.1) en Clazina van der Meer. Jacobus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op zaterdag 30 juli 1881 in Naaldwijk met Maria van Tol, ongeveer 24 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1857 in Naaldwijk.
Kinderen van Jacobus en Maria:
1 Nicolaas Gerardus Jacobus Zuijderwijk [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4.1.1.1], geboren op vrijdag 6 februari 1885 in Naaldwijk. Nicolaas is overleden op woensdag 29 juli 1885 in Naaldwijk, 5 maanden oud.
2 Nicolaas Arnoldus Zuijderwijk, geboren op maandag 3 mei 1886 in Naaldwijk. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4.1.1.2.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1.1 Jacobus Hendrikus Zuijderwijk is geboren op zaterdag 24 juli 1852 in Monster, zoon van Petrus (Pieter) Zuijderwijk (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1) en Maria Nederpelt. Jacobus is overleden op woensdag 31 augustus 1910 in Monster, 58 jaar oud. Jacobus trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 1 juni 1877 in Monster met Adriana van Zijl, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Adriana: Petrus Theodorus Zuijderwijk 1879-1967
Theodorus Jacobus Zuiderwijk 1880-1948
Adrianus Zuiderwijk 1883-1889
Jacobus Zuiderwijk 1884
Maria Adriana Zuijderwijk 1887
Theodorus Zuijderwijk 1888
Adriana is geboren op vrijdag 25 augustus 1854 in Wateringen. Adriana is overleden op maandag 15 september 1890 in Monster, 36 jaar oud.
Kind van Jacobus en Adriana:
1 Anna Petronella Zuijderwijk, geboren op zaterdag 21 november 1885 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1.1.1.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.1 Antje Thoen is geboren op vrijdag 1 februari 1822 in Monster, dochter van Cornelis Klaaszoon Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1) en Elisabeth Jansdochter Hulspas. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 februari 1822 [bron: Akte 7]. Antje is overleden op dinsdag 8 november 1859 in Monster, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 november 1859 [bron: Akte 121]. Antje trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 15 juni 1849 in Monster [bron: Akte 14] met Cornelis van den Bos, ongeveer 23 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1826 in Monster.
Kind van Antje uit onbekende relatie:
1 Cornelis Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.1.1], geboren op vrijdag 4 april 1845 in Naaldwijk.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3 Johanna (Antje) Thoen is geboren op zondag 21 augustus 1825 in Monster, dochter van Bartholomeus Thoen [4] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2) en Maria Swaneveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 december 1825 [bron: Akte 80]. Antje is overleden op vrijdag 6 juli 1906 in Den Haag, 80 jaar oud.
Notitie bij Antje: Beroep Dienstbode
Antje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 27 maart 1850 in Den Haag met Gerardus Franciskus Xaverius van den Broek, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antje en Gerardus: Dienstbode
Gerardus is geboren omstreeks 1825 in Den Haag. Gerardus is overleden op woensdag 26 juni 1901 in Den Haag, ongeveer 76 jaar oud.
Notitie bij Gerardus: Beroep Schoenmaker, Loodgieter
Kinderen van Antje en Gerardus:
1 Helena Apolonia van den Broek, geboren omstreeks 1851 in Den Haag. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.1.
2 Bartholomeus Gerardus van den Broek, geboren omstreeks 1867 in Den Haag. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.2.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7 walterus Thoen is geboren op woensdag 2 maart 1831 in Monster, zoon van Bartholomeus Thoen [4] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2) en Maria Swaneveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 maart 1831 [bron: Akte 26]. walterus trouwde, 43 jaar oud, op woensdag 9 december 1874 in Delft met Catharina Wilhelmina Bettenhaussen, ongeveer 34 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1840 in Delft.
Kinderen van walterus en Catharina:
1 Hendrik Pieter Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.1], geboren op dinsdag 28 mei 1867 in Delft.
Notitie bij Hendrik: Kind erkend en gewettigd bij huwelijk 9-12-1874
2 walterus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.2], geboren op dinsdag 31 augustus 1875 in Delft.
3 Bernardus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.3], geboren op maandag 16 april 1877 in Delft.
4 Frederikus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.4], geboren op woensdag 22 januari 1879 in Delft.
5 Maria Sophia Thoen, geboren omstreeks 1881 in Delft. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.5.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8 Johannes (Jan) Thoen [3] is geboren op donderdag 20 december 1832 in Monster, zoon van Bartholomeus Thoen [4] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2) en Maria Swaneveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 december 1832 [bron: Aktenummer:129]. Jan is overleden op dinsdag 26 mei 1903 in Loosduinen, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 mei 1903 [bron: Akte 68]. Jan trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 31 oktober 1868 in Akte 18 met Adriana Magdalena (Jaan) Dekker, 25 jaar oud. Jaan is geboren op vrijdag 21 april 1843 in Vrijenban. Jaan is overleden op zondag 13 april 1930 in Loosduinen, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 april 1930 [bron: Akte 21]. Zij trouwde later op zaterdag 31 oktober 1868 in Naaldwijk met Bartholomeus Alsemgeest (1840-1867).
Kinderen van Jan en Jaan:
1 Bartholomeus Thoen [2], geboren op vrijdag 30 april 1869 in Naaldwijk. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.
2 Theodorus Jacobus Thoen, geboren op donderdag 9 maart 1871 in Hof van Delft. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2.
3 Anna Adriana Thoen, geboren op vrijdag 24 april 1874 in Naaldwijk. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.
4 Jacoba Adriana Thoen, geboren omstreeks 1877 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.4.
5 Alida Cornelia Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.5], geboren op woensdag 16 mei 1888 in Naaldwijk.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9 Cornelis Thoen is geboren op donderdag 9 juli 1835 in Monster, zoon van Bartholomeus Thoen [4] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2) en Maria Swaneveld. Cornelis is overleden op zaterdag 22 augustus 1914 in Den Haag, 79 jaar oud. Cornelis trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 18 juli 1872 in Naaldwijk met Allida Gerretha (Alida) van Wingerden, 35 jaar oud. Alida is geboren op vrijdag 3 maart 1837 in Monster, dochter van Gerritje van Wingerden. Alida is overleden op vrijdag 12 december 1902 in Naaldwijk, 65 jaar oud. Zij trouwde voorheen met Dirk Bergonje. Zij trouwde voorheen met otto II van Bentheim.
Kinderen van Cornelis en Alida:
1 Bartholomeus Nicolaas Thoen, geboren omstreeks 1875 in Naaldwijk. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1.
2 Gerarda Florentina Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.2], geboren op woensdag 20 september 1876 in Naaldwijk.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.10 Nicolaas Thoen is geboren omstreeks 1839 in Monster, zoon van Bartholomeus Thoen [4] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2) en Maria Swaneveld. Nicolaas trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1868 in Naaldwijk [bron: Akte 7] met Gerardus Hazebroek, ongeveer 23 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1845 in Delft.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.1 Huibje Thoen is geboren op dinsdag 25 februari 1845 in Monster, dochter van Hermanus Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5) en Maria Hofstede. Huibje is overleden op zaterdag 8 maart 1884 in Monster, 39 jaar oud. Huibje trouwde met Jacobus Kester. Jacobus is geboren omstreeks 1845 in Monster.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5 Pieternella Thoen is geboren op maandag 9 mei 1853 in Monster, dochter van Hermanus Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5) en Maria Hofstede. Pieternella is overleden op zaterdag 7 januari 1922 in Monster, 68 jaar oud. Pieternella trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 25 september 1880 in Monster met Gerardus van den Ende, ongeveer 31 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1849 in Monster.
Kind van Pieternella en Gerardus:
1 Adriana Geertruida van den Ende, geboren omstreeks 1893 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5.1.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1 Maria Thoen is geboren op dinsdag 17 februari 1818 in Monster, dochter van Pieter Willemsz Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2) en Maria Vollebregt. Maria is overleden omstreeks 1855 in Monster, ongeveer 37 jaar oud. Maria trouwde, 21 jaar oud, op maandag 13 mei 1839 in Monster met Theodorus Tetteroo, 26 jaar oud. Theodorus is geboren op zondag 2 mei 1813 in Monster. Theodorus is overleden op dinsdag 31 juli 1883 in Monster, 70 jaar oud. Hij trouwde later op maandag 26 november 1855 in Monster met Wilhelmina Elisabeth van Hoesel (1833-1859).
Notitie bij Theodorus: In de courant het Vaderland staat de volgende aankondiging
Burgelijke stand 17 december 1943
bevallen van een dochter J.M. Tetteroo-Thoen
Kinderen van Maria en Theodorus:
1 Adriana Tetteroo [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.1], geboren op donderdag 21 mei 1840 in Monster. Adriana is overleden op zondag 30 juli 1911 in Monster, 71 jaar oud.
2 Maria Petronella Tetteroo [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.2], geboren op maandag 4 oktober 1841 in Monster. Maria is overleden op zondag 26 november 1843 in Monster, 2 jaar oud.
3 Nicolaas Tetteroo [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.3], geboren op dinsdag 6 december 1842 in Monster. Nicolaas is overleden op woensdag 14 december 1842 in Monster, 8 dagen oud.
4 Maria Petronella Tetteroo [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.4], geboren op donderdag 18 januari 1844 in Monster. Maria is overleden op zondag 22 januari 1922 in Naaldwijk, 78 jaar oud.
5 Nicolaas Tetteroo [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.5], geboren op maandag 10 maart 1845 in Monster. Nicolaas is overleden op zaterdag 25 februari 1922 in Den Haag, 76 jaar oud.
6 Petrus Tetteroo [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.6], geboren op woensdag 13 mei 1846 in Monster. Petrus is overleden op maandag 7 september 1846 in Monster, 3 maanden oud.
7 Petrus Adrianus Tetteroo [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.7], geboren op maandag 5 juli 1847 in Monster. Petrus is overleden op maandag 16 oktober 1899 in Monster, 52 jaar oud.
8 Clazina Tetteroo [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.8], geboren op vrijdag 12 januari 1849 in Monster. Clazina is overleden op dinsdag 22 januari 1850 in Monster, 1 jaar oud.
9 Wilhelmus Hubertus Tetteroo, geboren op dinsdag 22 januari 1850 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.9.
10 Matthias Tetteroo [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.10], geboren op donderdag 6 maart 1851 in Monster. Matthias is overleden op zaterdag 30 augustus 1851 in Monster, 5 maanden oud.
11 Mathias Tetteroo [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.11], geboren op maandag 17 mei 1852 in Monster. Mathias is overleden op dinsdag 31 augustus 1852 in Monster, 3 maanden oud.
12 Clasina Tetteroo [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.12], geboren op woensdag 9 november 1853 in Monster. Clasina is overleden op woensdag 16 mei 1860 in Monster, 6 jaar oud.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6 Gerarda (Grada) Thoen is geboren op maandag 23 maart 1818 in Monster, dochter van Wilhelmus (Willem Willemsz) Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3) en Johanna Hendriksdr (Jannetje) Bils. Grada trouwde met Petrus Dressing. Petrus is geboren omstreeks 1818 in Monster.
Kind van Grada en Petrus:
1 Wilhelmus Albertus Petrus Dressing, geboren omstreeks 1848 in Naaldwijk. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6.1.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.7 Maria Willemse Thoen is geboren op dinsdag 21 september 1819 in Monster, dochter van Wilhelmus (Willem Willemsz) Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3) en Johanna Hendriksdr (Jannetje) Bils. Maria trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 25 november 1840 in Monster [bron: Monster aktenr. 1819-74.] met Lucas Johannes Otterspoor, 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Lucas: Doop RK kerk Casuaristraat, vader Petrus Johannes, get. Balthasar Hasersloot en Martina Alwert.
Lucas is geboren op zondag 17 augustus 1806 in Den Haag. Lucas is overleden op woensdag 11 december 1889 in Den Haag, 83 jaar oud.
Notitie bij Lucas: Lucas Joannes Otterspoor, born in Den Haag the 17 August 1806, was christened in Den Haag the 18 August 1806, Rijksambtenaar, died in Rotterdam the 11 December 1889, married (1) Maria Willemse ´T Hoen, the 25 November 1840 in Monster (born the 21 September 1819 in Monster, daughter of Willem Willemse Thoen and Jannetje Hendrikse Bils), (2) Maria Cornelia Roos, the 14 August 1850 in Rotterdam (born the 11 August 1812 in Rotterdam and died the 26 February 1900 in Rotterdam, daughter of Jan Roos and Cornelia Anna Mesman).
(Notes : Doop RK kerk Casuaristraat, vader Petrus Johannes, get. Balthasar Hasersloot en Martina Alwert. 1e huw. vrouw 21Jr, Vr. geb. bron Monster aktenr. 1819-74. (Zou zijn overleden 21/12/1833 monster, aKtenr. 1833-79 NAKIJKEN!!!) 2e huw. lucas wonend Koudekerk, get. broer Franciscus. Aangifte overl. 12/12, Adres Florastraat, zie R.dam F90. Bev.reg. Ter Aar, met vrouw en 4 kinderen, adres wijk A nr. 85, ingekomen 4/11/1854, naar Rdam 23/2/1856. In bev. reg. Dordrecht 1850 - 1890.)
He had 7 children :
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.9 Johanna Thoen is geboren op vrijdag 20 september 1822 in Monster, dochter van Wilhelmus (Willem Willemsz) Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3) en Johanna Hendriksdr (Jannetje) Bils. Johanna trouwde met Maarten van der Knaap. Maarten is geboren op zondag 2 november 1783 in Monster.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11 Nicolaas Willemsz Thoen is geboren op maandag 23 oktober 1826 in Monster, zoon van Wilhelmus (Willem Willemsz) Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3) en Johanna Hendriksdr (Jannetje) Bils. Nicolaas is overleden op donderdag 24 juni 1886 in Monster, 59 jaar oud. Nicolaas trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 24 november 1849 in Monster met Adriana van Wijngaarden, ongeveer 22 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1827 in Monster. Adriana is overleden op woensdag 2 december 1908 in Monster, ongeveer 81 jaar oud.
Kinderen van Nicolaas en Adriana:
1 Willem Thoen, geboren op zondag 13 juli 1851 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.1.
2 Klazina Thoen, geboren op vrijdag 13 mei 1853 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.2.
3 Johannes Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.3], geboren op zondag 26 augustus 1855 in Monster. Johannes is overleden op zaterdag 19 november 1859 in Monster, 4 jaar oud.
4 Gerrit Thoen, geboren op vrijdag 22 mei 1857 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.
5 Geertrudis Thoen, geboren op vrijdag 22 juli 1859 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.5.
6 Johannes Petrus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.6], geboren op zondag 19 april 1863 in Monster.
7 Adriana Maria Jacoba Thoen, geboren op zaterdag 14 december 1867 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.7.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.1 Lamberdina Thoen is geboren omstreeks 1812 in Monster, dochter van Abraham Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1) en Dorothea Schalker. Lamberdina trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op woensdag 20 mei 1835 in Den Haag met Johannes Waardeloo, ongeveer 24 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1811 in Wateringen.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.2 Dorothea Maria Thoen is geboren op maandag 27 december 1813 in Monster, dochter van Abraham Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1) en Anna (Antje) Rovers. Dorothea trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 5 oktober 1836 in Den Haag met Johannes Hendricus Schrijver, ongeveer 26 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1810 in Den Haag.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.6 Pieternella Lamberdina Thoen is geboren op maandag 15 oktober 1821 in Monster, dochter van Abraham Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1) en Anna (Antje) Rovers. Pieternella trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 29 mei 1850 in Monster met Pieter Cornelis van der Valk, ongeveer 32 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1818 in Monster.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5 Cornelis Thoen is geboren op donderdag 3 maart 1825 in Monster, zoon van Cornelis Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2) en Anna van Zijl. Cornelis is overleden op donderdag 24 april 1902 in Wateringen, 77 jaar oud. Cornelis:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 19 mei 1854 in Wateringen met Adriana Streepers, ongeveer 21 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1833 in Wateringen. Adriana is overleden op zaterdag 12 juli 1856 in Wateringen, ongeveer 23 jaar oud.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 13 februari 1857 in Wateringen met Maria van Netten, ongeveer 23 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1834 in Wateringen. Maria is overleden op dinsdag 6 oktober 1903 in Wateringen, ongeveer 69 jaar oud.
Kind van Cornelis en Adriana:
1 Joanna Maria Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.1], geboren op zondag 18 februari 1855 in Wateringen. Joanna is overleden op maandag 19 maart 1855 in Wateringen, 1 maand oud.
Kinderen van Cornelis en Maria:
2 Adriana Thoen, geboren op zondag 11 april 1858 in Wateringen. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.2.
3 Servatia Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.3], geboren op dinsdag 6 november 1860 in Wateringen.
4 Servatius Cornelis Thoen, geboren op zaterdag 13 september 1862 in Wateringen. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.
5 Johanna Maria Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.5], geboren op donderdag 21 april 1864 in Wateringen.
6 Cornelia Adriana Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.6], geboren op dinsdag 12 december 1865 in Wateringen.
7 Cornelis Gerardus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.7], geboren op zaterdag 12 oktober 1867 in Wateringen.
8 Gerardus Cornelis Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.8], geboren op donderdag 14 oktober 1869 in Wateringen.
9 Johanna Catharina Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.9], geboren op vrijdag 17 februari 1871 in Wateringen.
10 Adrianus Wilhelmus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.10], geboren op vrijdag 17 februari 1871 in Wateringen.
11 Adrianus Cornelis Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.11], geboren op zaterdag 7 december 1872 in Wateringen.
12 Johanna Alida Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.12], geboren op donderdag 22 oktober 1874 in Wateringen.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9 Joanna Thoen is geboren op donderdag 29 december 1831 in Monster, dochter van Cornelis Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2) en Anna van Zijl. Joanna begon een relatie met Arie Jacobus van Galen. Arie is geboren omstreeks 1831 in Naaldwijk.
Kind van Joanna en Arie:
1 Johanna van Galen, geboren omstreeks 1860 in Naaldwijk. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9.1.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2 Jacobus George Thoen is geboren op woensdag 18 februari 1818 in Monster, zoon van Wilhelmus Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3) en Geertudes (Geertje) van der Haak. Jacobus trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1844 in Monster met Maria van Heijningen, ongeveer 31 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1813 in Monster. Maria is overleden op maandag 8 maart 1897 in Monster, ongeveer 84 jaar oud.
Kinderen van Jacobus en Maria:
1 Wilhelmus Hendrikus Thoen, geboren op dinsdag 19 mei 1846 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.
2 Wilhelmus Johannes Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.2], geboren op zaterdag 20 juli 1850 in Monster.
3 NN Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.3], levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 9 april 1852 in Monster.
4 Wilhelmus Johannes Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.4], geboren op vrijdag 16 september 1853 in Monster.
5 Jacobus George Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.5], geboren op woensdag 28 februari 1855 in Monster.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.4 Cornelia Apolonia Thoen is geboren op zaterdag 24 november 1821 in Monster, dochter van Wilhelmus Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3) en Geertudes (Geertje) van der Haak. Cornelia trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 16 mei 1851 in Wateringen met Pieter van der Doef, ongeveer 27 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1824 in Wateringen. Pieter is overleden op donderdag 26 juni 1873 in Wateringen, ongeveer 49 jaar oud.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5 Georgius Antonius (Joris) Thoen is geboren op zondag 24 augustus 1823 in Monster, zoon van Wilhelmus Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3) en Geertudes (Geertje) van der Haak. Joris is overleden op zaterdag 11 december 1858 in Wateringen, 35 jaar oud. Joris trouwde met Gijsbetha Hilversum. Gijsbetha is geboren omstreeks 1823 in Monster.
Notitie bij Gijsbetha: de naam wordt ook wel geschreven als Hilgersum
Kinderen van Joris en Gijsbetha:
1 Geertruida Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.1], geboren op zondag 17 mei 1846 in Wateringen.
2 Adrianus Thoen, geboren op maandag 1 november 1847 in Wateringen. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2.
3 Willem Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.3], geboren op zaterdag 29 september 1849 in Wateringen. Willem is overleden op vrijdag 5 februari 1864 in Wateringen, 14 jaar oud.
4 Cornelia Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.4], geboren op dinsdag 28 oktober 1851 in Wateringen. Cornelia is overleden op zondag 25 april 1852 in Wateringen, 5 maanden oud.
5 Gerardus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.5], geboren op dinsdag 21 februari 1854 in Wateringen. Gerardus is overleden op maandag 7 augustus 1854 in Wateringen, 5 maanden oud.
6 Cornelia Thoen, geboren op dinsdag 7 oktober 1856 in Wateringen. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6 Nicolaas Cornelis Thoen is geboren op maandag 17 januari 1825 in Monster, zoon van Wilhelmus Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3) en Geertudes (Geertje) van der Haak. Nicolaas trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 3 juni 1853 in Wateringen met Antonia van den Boogaart, ongeveer 30 jaar oud. Antonia is geboren omstreeks 1823 in Wateringen.
Kinderen van Nicolaas en Antonia:
1 Geertruida Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6.1], geboren op dinsdag 21 maart 1854 in Wateringen.
2 Johanna Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6.2], geboren op maandag 24 september 1855 in Wateringen.
3 Johannes Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6.3], geboren op woensdag 17 september 1856 in Wateringen.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11.3 Wilhelmina Thoen is geboren op maandag 28 december 1863 in Monster, dochter van Dionisius Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11) en Pieternella Ammerlaan. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 augustus 1889 [bron: Monster].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: divorced 8-12-1902
Wilhelmina trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 10 augustus 1889 in Monster met Antonius Zuiderwijk, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op maandag 8 december 1902 in Monster. Antonius is geboren op vrijdag 4 oktober 1867 in Monster. Antonius is overleden op woensdag 17 februari 1937 in Heiloo, 69 jaar oud.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4 Cornelis Hendricus Thoen is geboren op zondag 27 juni 1847 in Monster, zoon van Gerardus Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13) en Cornelia Hulspas. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 juni 1847 [bron: Akte 58]. Cornelis:
(1) begon een relatie met Dirkje Kaat. Dirkje is geboren in 1 v. Chr.. Dirkje is overleden op maandag 4 mei 1874 in Monster, 1873 of 1874 jaar oud.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 22 februari 1879 in Loosduinen met Maria Hendrika Lelieveld, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Maria: Cornelis Thoen was getuige bij de geboorteaangifte van Jacobus Johannes Lelieveld geboren 14-6-1900 zoon van Cornelia Verheul en Johannes Lelieveld
Waarschijnlijk kind van de broer van zijn echtgenoot
Maria is geboren omstreeks 1854 in Loosduinen.
Kinderen van Cornelis en Maria:
1 Cornelia Adriana Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.1], geboren op zaterdag 22 november 1879 in Loosduinen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 november 1879 [bron: Loosduinen akte 80]. Cornelia is overleden op zondag 29 juni 1913 in Den Haag, 33 jaar oud.
2 Catharina Maria Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.2], geboren op donderdag 13 januari 1881 in Loosduinen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 januari 1881 [bron: Akte 40].
3 Adriana Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.3], geboren op dinsdag 30 januari 1883 in Loosduinen. Adriana is overleden op vrijdag 19 juni 1896 in Loosduinen, 13 jaar oud.
4 Wilhelmus Petrus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.4], geboren op vrijdag 4 juli 1884 in Loosduinen. Wilhelmus is overleden op vrijdag 22 juni 1888 in Loosduinen, 3 jaar oud.
5 Gerardus Martinus Thoen, geboren op zaterdag 24 oktober 1885 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.5.
6 Willemina Jacoba Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.6], geboren op vrijdag 20 mei 1887 in Loosduinen.
7 Claziena Thoen, geboren op donderdag 5 juli 1888 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.7.
8 Catharina Maria Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.8], geboren op zondag 11 mei 1890 in Loosduinen. Catharina is overleden op maandag 5 januari 1891 in Loosduinen, 7 maanden oud.
9 Maria Catharina Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.9], geboren op zondag 7 juni 1891 in Loosduinen. Maria is overleden op zaterdag 11 augustus 1894 in Loosduinen, 3 jaar oud.
10 Wilhelminus Cornelis Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.10], geboren op vrijdag 22 juli 1892 in Loosduinen. Wilhelminus is overleden op woensdag 28 september 1892 in Loosduinen, 2 maanden oud.
11 Hermanus Cornelis Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.11], geboren op dinsdag 2 januari 1894 in Loosduinen.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.10 Adriana Thoen is geboren op vrijdag 25 januari 1856 in Monster, dochter van Gerardus Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13) en Adriana van Wingerden. Adriana is overleden op woensdag 20 februari 1929 in Wateringen, 73 jaar oud. Adriana trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 19 augustus 1882 in Monster met Cornelis van der Wilk, ongeveer 26 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1856, zoon van Magiel van der Wilk en Maria van Es. Hij trouwde voorheen met Catharina Maria van der Kraan.
Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster
1 martinus_thoen_en_clasina_hollander_ca_1925
2 Thoen-Hollander huwelijk
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11 Martinus Thoen (afb. 1) is geboren op donderdag 8 oktober 1857 in Monster, zoon van Gerardus Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13) en Adriana van Wingerden. Martinus is overleden op maandag 31 juli 1944 in ´s Gravenhage, 86 jaar oud.
Notitie bij Martinus: Uit het bevolkingsregister van de gemeente Loosduinen over de periode 1905-1915 (waarvan I-776 en II-621 niet in het Haagse archief zijn terug te vinden) blijken de volgende kinderen deel uit te hebben gemaakt van het gezin Thoen/Hollander:
Adriana, Daniel, Maria Hendrika, Alida, Gerarda Adriana, Gerardus, Alida, Sophia, Martinus, Cornelis Hendrikus, Johannes, Helena, Cornelia.

Uit het bevolkingsregister van de gemeente Loosduinen over de periode 1916-1939 blijkt dat het gezin Thoen/Hollander de volgende adressen heeft bewoond:
Haagweg 467, Haagweg 201. De van Monster komende M. Thoen vestigde zich op 14-11-1881 te Loosduinen.
De gezinssamenstelling was als volgt:
Martinus Thoen, hoofd, geb. Monster 8-10-1857, RC, tuindersknecht;
Clasina Hollander, vrouw, geb. Loosduinen 28-4-1862, RC;
Martinus Thoen, zoon, geb. Loosduinen 6-3-1895, RC, tuinman, 2-6-1920 eigen kaart;
Helena Thoen, dochter, geb. Loosduinen 24-8-1900, RC, zorg(?)dienstbode, 1-8-1923 kaart A. de Waal;
Cornelia Thoen, dochter, geb. Loosduinen 24-10-1902, RC, zorg(?)dienstbode, 2-3-1928 naar Statenplein 9 s-Gravenhage;
Alex Antonius Thoen, kleinzoon, zoon v. n 7, geb. s-Gravenhage 1-12-1908, RC, loswerkman, 14-8-1909 ingeschreven in Loosduinen, 2-3-1928 naar Statenplein 9 s-Gravenhage, 29-11-1933 eigen kaart;
Alida Thoen, dochter, geb. Loosduinen 26-12-1890, RC, 28-11-1913 ingeschreven in Loosduinen, 20-4-1918 naar Bankastraat 109 s-Gravenhage;
Cornelia Thoen, dochter, geb. Loosduinen 24-10-1902, RC, 9-6-1921 ingeschreven in Loosduinen, 13-10-1926 kaart H.P. Meeuwisse.

Martinus Thoen werd De Spaarpot genoemd. Hij handelde in mest. Kan het niet een kwartje minder voor de spaarpot van mijn kinderen?
Als Oom Tinus en Tante Katrien daar op bezoek kwamen kreeg Tinus twee koekjes en Katrien maar een.
Martinus trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 18 augustus 1881 in Loosduinen met Clasina Hollander (afb. 2), 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Martinus en Clasina: bijzonderheden
Mondeling door HTT en CT overgeleverde gegevens:
Clasina Hollander was doof ten gevolge van een ziekte die haar rond haar zestiende levensjaar had getroffen.

Adres Wijk B373, Loosduinen NL datum 1900

In de courant Het Vaderland staat de volgende aankondiging:
uit Loosduinen dinsdag 25 Augustus 1931
De R.K. Harmonie St.Caccilia bracht gisteravond een serenade aan het gouden bruidspaar Thoen wonende op het hofje Maairust aan den Haagweg.
Er was van de zijde der hofbewoners veel belangstelling terwijl het de oudjes aan te zien was dat zij deze onverwachte huldiging op hoogen prijs stelden.

In de courant Het Vaderland staat de volgende aankondiging:
uit Loosduinen Donderdag 13 augustus 1936
Het echtpaar M.Thoen en Ch.Thoen-de Hollander hoopt op Dinsdag 18 Augustus 1936 a.s zijn 55 jarig huwelijk te vieren.
De beide oudjes welke sinds een reeks van jaren in het hofje Maairust wonen genieten nog van een goede gezondheid

In de courant Het Vaderland staat de volgende aankondiging:
uit Loosduinen Donderdag 7 Augustus 1941
Diamanten Huwelijk het echtpaar C.Thoen-Hollander Loosduinen zal 18 Augustus a.s. zijn zestig jarig huwelijk vieren.
Clasina is geboren op maandag 28 april 1862 in Loosduinen, dochter van Daniel Hollander en Alida van der Spek. Clasina is overleden op dinsdag 6 februari 1945 in ´s Gravenhage, 82 jaar oud.
Kinderen van Martinus en Clasina:
1 Adriana Thoen, geboren op zaterdag 18 februari 1882 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.1.
2 Daniel Thoen, geboren op maandag 15 oktober 1883 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.2.
3 Maria Hendrika Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.3], geboren op woensdag 4 februari 1885 in Loosduinen. Maria is overleden op zondag 11 april 1886 in Loosduinen, 1 jaar oud.
4 Alida Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.4], geboren op woensdag 24 februari 1886 in Loosduinen.
5 Gerarda Adriana Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.5], geboren op woensdag 11 januari 1888 in Loosduinen.
6 Gerardus Thoen, geboren op zondag 22 september 1889 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.
7 Alida Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.7], geboren op vrijdag 26 december 1890 in Loosduinen.
8 Sophia Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.8], geboren op maandag 5 december 1892 in Loosduinen. Sophia is overleden op woensdag 7 december 1892 in Loosduinen, 2 dagen oud.
9 Martinus Thoen, geboren op woensdag 6 maart 1895 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.9.
10 Cornelis Hendrikus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.10], geboren op dinsdag 23 maart 1897 in Loosduinen.
11 Johannes Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.11], geboren op woensdag 29 juni 1898 in Loosduinen. Johannes is overleden op dinsdag 25 april 1899 in Loosduinen, 9 maanden oud.
12 Helena Thoen, geboren op vrijdag 24 augustus 1900 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.12.
13 Cornelia Thoen, geboren op vrijdag 24 oktober 1902 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.13.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4.1.1.2 Nicolaas Arnoldus Zuijderwijk is geboren op maandag 3 mei 1886 in Naaldwijk, zoon van Jacobus Zuijderwijk (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4.1.1) en Maria van Tol. Nicolaas trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1907 in Monster met Anna Petronella Zuijderwijk, 21 jaar oud. Zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1.1.1 voor persoonsgegevens van Anna.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1.1.1 Anna Petronella Zuijderwijk is geboren op zaterdag 21 november 1885 in Monster, dochter van Jacobus Hendrikus Zuijderwijk (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1.1) en Adriana van Zijl. Anna trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1907 in Monster met Nicolaas Arnoldus Zuijderwijk, 21 jaar oud. Zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4.1.1.2 voor persoonsgegevens van Nicolaas.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.1 Helena Apolonia van den Broek is geboren omstreeks 1851 in Den Haag, dochter van Gerardus Franciskus Xaverius van den Broek en Johanna (Antje) Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3). Helena trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op woensdag 3 januari 1877 in Den Haag met Cornelis van Lochem, ongeveer 31 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1846 in Den Haag.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.2 Bartholomeus Gerardus van den Broek is geboren omstreeks 1867 in Den Haag, zoon van Gerardus Franciskus Xaverius van den Broek en Johanna (Antje) Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3).
Notitie bij Bartholomeus: Beroep Gelddrager
Bartholomeus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op woensdag 18 april 1894 in Den Haag met Hendrica Catharina Luijten, ongeveer 25 jaar oud. Hendrica is geboren omstreeks 1869 in Den Haag.
Notitie bij Hendrica: Beroep Dienstbode
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.5 Maria Sophia Thoen is geboren omstreeks 1881 in Delft, dochter van walterus Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7) en Catharina Wilhelmina Bettenhaussen. Maria begon een relatie met Johannes Vuijk. Johannes is geboren omstreeks 1878 in Delft.
Kind van Maria en Johannes:
1 Wilhelmina Catharina Vuijk [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.5.1], geboren omstreeks 1900 in Delft.
Klik voor foto in apart venster
3 B.Thoenplantsoen-Loosduinen
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1 Bartholomeus Thoen [2] (afb. 3) is geboren op vrijdag 30 april 1869 in Naaldwijk, zoon van Johannes (Jan) Thoen [3] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8) en Adriana Magdalena (Jaan) Dekker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 mei 1869 [bron: Naaldwijk]. Bartholomeus is overleden op donderdag 20 oktober 1932 in Loosduinen, 63 jaar oud [bron: Courant Het Vaderland aankondiging overleden datum Vrijdag 21-10-1932].
Notitie bij overlijden van Bartholomeus: Courant Het Vaderland aankondiging overleden datum Vrijdag 21-10-1932 man van G.C.J Verwey
Notitie bij Bartholomeus: Beroep Arbeider
Het B. Thoenplantsoen ligt in Loosduinen (1980) en slaat op Bartholomeus Thoen. Hij werd in Naaldwijk geboren op 30 april 1869 als zoon van Jan Thoen (1832-1903) en Jaan Dekker, en overleed in Den Haag op 20 oktober 1932. Hij huwde met Geertruida Cornelia Johanna Verweij (1877-1942). Bartholomeus was in 1902 mede-oprichter van de Loosduinse tuinarbeidersbond "Door eendracht saam verbonden".
Bartholomeus:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 22 mei 1895 in Loosduinen met Agnes Neef, ongeveer 24 jaar oud. Agnes is geboren omstreeks 1871 in Gouda, dochter van Hendricus Neef en Cornelia Catharina Appel.
Notitie bij de geboorte van Agnes: gestorven na de bevalling van een dood geboren dochter
Agnes is overleden op vrijdag 2 augustus 1895 in Loosduinen, ongeveer 24 jaar oud.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 16 augustus 1899 in Loosduinen [bron: Aktenummer: 10] met Geertruida Cornelia Johanna Verwey, 21 jaar oud. Geertruida is geboren op maandag 24 december 1877. Geertruida is overleden op zondag 5 april 1942 in Loosduinen, 64 jaar oud.
Kind van Bartholomeus en Agnes:
1 NN dochter Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.1], levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 31 juli 1895 in Loosduinen. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 augustus 1895 [bron: Aktenummer 64].
Notitie bij NN: doodgeboren dochter van Bartholomeus Thoen, en Agnes Neef
Kinderen van Bartholomeus en Geertruida:
2 Adriana Johanna (Sjaan) Thoen [1], geboren op vrijdag 28 september 1900 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.
3 Adrianus Johannes (Janus) Thoen, geboren omstreeks 1902 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.
4 Johanna Adriana (Jo) Thoen, geboren omstreeks 1904 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.4.
5 Marinus Albertus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.5], geboren in juni 1905 in Loosduinen. Marinus is overleden op donderdag 22 maart 1906 in Loosduinen, 9 maanden oud.
6 Gerardus Martinus (Rinus) Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.6], geboren omstreeks 1907.
7 Bep Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.7], geboren omstreeks 1910.
8 Cornelia Janna (Cor) Thoen, geboren op vrijdag 20 augustus 1915 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.
9 Francina Hendrika Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9], geboren op vrijdag 27 juli 1917 in Loosduinen. Francina is overleden op donderdag 13 september 1917 in Loosduinen, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 juni 1917 [bron: Akte 158].
Notitie bij overlijden van Francina: 6 weken oud
10 Johannes (Jan) Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.10], geboren omstreeks 1920.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2 Theodorus Jacobus Thoen is geboren op donderdag 9 maart 1871 in Hof van Delft, zoon van Johannes (Jan) Thoen [3] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8) en Adriana Magdalena (Jaan) Dekker. Theodorus trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 8 september 1897 in Loosduinen [bron: Aktenummer: 17] met Johanna Markus, ongeveer 25 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1872 in Loosduinen.
Kinderen van Theodorus en Johanna:
1 Johannes Jacobus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2.1], geboren op maandag 10 januari 1898 in Loosduinen. Johannes is overleden op zaterdag 15 september 1900 in Loosduinen, 2 jaar oud.
2 Andreas Bartholomeus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2.2], geboren op woensdag 12 juli 1899 in Loosduinen. Andreas is overleden op zondag 31 maart 1901 in Loosduinen, 1 jaar oud.
3 Adriana Barbara Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2.3], geboren in januari 1908 in Loosduinen. Adriana is overleden op zondag 28 februari 1909 in Loosduinen, 1 jaar oud.
4 Johannes Bartholomeus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2.4], geboren in 1920 in Loosduinen. Johannes is overleden op dinsdag 28 februari 1922 in Loosduinen, 1 of 2 jaar oud.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3 Anna Adriana Thoen is geboren op vrijdag 24 april 1874 in Naaldwijk, dochter van Johannes (Jan) Thoen [3] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8) en Adriana Magdalena (Jaan) Dekker. Anna is overleden op vrijdag 26 oktober 1945 in Enschede, 71 jaar oud.
Notitie bij Anna: Levensloop:
0 jaar: geboorte Anna Adriana
23 jaar: trouwt met Jacob Markus
24 jaar: geboorte zoon Andries Bartholomeus
25 jaar: geboorte zoon Johannes Theodorus
26 jaar: overlijden zoon Johannes Theodorus
26 jaar: geboorte dochter Alida Johanna
27 jaar: geboorte zoon Johanners Bartholomeus
29 jaar: geboorte zoon Gerardus
29 jaar: overlijden zoon Gerardus
31 jaar: geboorte zoon Jacobus Marinus
31 jaar: geboorte dochter Johanna Barbara
31 jaar: overlijden zoon Jacobus Marinus
31 jaar: overlijden dochter Johanna Barbara
33 jaar: geboorte dochter Adriana Geertruida
35 jaar: geboorte dochter Jacoba Alida
35 jaar: overlijden dochter Jacoba Alida
36 jaar: geboorte dochter Johanna Adriana
37 jaar: overlijden dochter Johanna Adriana
39 jaar: geboorte zoon Jacobus Gerardus
63 jaar: overlijden echtgenoot Jacob
71 jaar: Anna Adriana overlijdt
Anna trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 27 oktober 1897 in Loosduinen met Jacob Markus, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Jacob: Levensloop:
0 jaar: geboorte Anna Adriana
23 jaar: trouwt met Jacob Markus
24 jaar: geboorte zoon Andries Bartholomeus
25 jaar: geboorte zoon Johannes Theodorus
26 jaar: overlijden zoon Johannes Theodorus
26 jaar: geboorte dochter Alida Johanna
27 jaar: geboorte zoon Johanners Bartholomeus
29 jaar: geboorte zoon Gerardus
29 jaar: overlijden zoon Gerardus
31 jaar: geboorte zoon Jacobus Marinus
31 jaar: geboorte dochter Johanna Barbara
31 jaar: overlijden zoon Jacobus Marinus
31 jaar: overlijden dochter Johanna Barbara
33 jaar: geboorte dochter Adriana Geertruida
35 jaar: geboorte dochter Jacoba Alida
35 jaar: overlijden dochter Jacoba Alida
36 jaar: geboorte dochter Johanna Adriana
37 jaar: overlijden dochter Johanna Adriana
39 jaar: geboorte zoon Jacobus Gerardus
63 jaar: overlijden echtgenoot Jacob
71 jaar: Anna Adriana overlijdt
Jacob is geboren op maandag 2 maart 1868 in Den Haag. Jacob is overleden op maandag 14 maart 1938 in Den Haag, 70 jaar oud.
Notitie bij Jacob: 0 jaar: geboorte Jacob
29 jaar: trouwt met Anna Adriana Thoen
30 jaar: geboorte zoon Andries Bartholomeus
31 jaar: geboorte zoon Johannes Theodorus
32 jaar: overlijden zoon Johannes Theodorus
32 jaar: geboorte dochter Alida Johanna
34 jaar: geboorte zoon Johanners Bartholomeus
35 jaar: geboorte zoon Gerardus
35 jaar: overlijden zoon Gerardus
37 jaar: geboorte dochter Johanna Barbara
37 jaar: geboorte zoon Jacobus Marinus
37 jaar: overlijden dochter Johanna Barbara
37 jaar: overlijden zoon Jacobus Marinus
39 jaar: geboorte dochter Adriana Geertruida
41 jaar: geboorte dochter Jacoba Alida
42 jaar: overlijden dochter Jacoba Alida
42 jaar: geboorte dochter Johanna Adriana
43 jaar: overlijden dochter Johanna Adriana
45 jaar: geboorte zoon Jacobus Gerardus
70 jaar: Jacob overlijdt
Kinderen van Anna en Jacob:
1 Andries Bartholomeus Markus [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.1], geboren op woensdag 27 juli 1898 in Loosduinen. Andries is overleden op donderdag 2 juni 1966 in Den Haag, 67 jaar oud.
Notitie bij Andries: Levensloop:

0 jaar: geboorte Andries Bartholomeus
1 jaar: geboorte broer Johannes Theodorus
2 jaar: overlijden broer Johannes Theodorus
2 jaar: geboorte zus Alida Johanna
3 jaar: geboorte broer Johanners Bartholomeus
5 jaar: geboorte broer Gerardus
6 jaar: overlijden broer Gerardus
7 jaar: overlijden broer Jacobus Marinus
7 jaar: overlijden zus Johanna Barbara
7 jaar: geboorte zus Johanna Barbara
7 jaar: geboorte broer Jacobus Marinus
9 jaar: geboorte zus Adriana Geertruida
10 jaar: geboorte zus Jacoba Alida
12 jaar: overlijden zus Jacoba Alida
12 jaar: geboorte zus Johanna Adriana
13 jaar: overlijden zus Johanna Adriana
15 jaar: geboorte broer Jacobus Gerardus
39 jaar: overlijden vader
47 jaar: overlijden moeder
67 jaar: overlijden broer Johanners Bartholomeus
67 jaar: Andries Bartholomeus overlijdt
2 Johannes Theodorus Markus [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.2], geboren op zondag 21 januari 1900 in Loosduinen. Johannes is overleden op zaterdag 2 juni 1900 in Loosduinen, 4 maanden oud.
Notitie bij Johannes: 0 jaar: geboorte Johannes Theodorus
0 jaar: Johannes Theodorus overlijdt
3 Alida Johanna Markus [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.3], geboren op zaterdag 12 januari 1901 in Loosduinen. Alida is overleden op maandag 17 augustus 1987 in Den Haag, 86 jaar oud.
Notitie bij Alida: 0 jaar: geboorte Alida Johanna
1 jaar: geboorte broer Johanners Bartholomeus
3 jaar: overlijden broer Gerardus
3 jaar: geboorte broer Gerardus
4 jaar: overlijden broer Jacobus Marinus
4 jaar: overlijden zus Johanna Barbara
4 jaar: geboorte broer Jacobus Marinus
4 jaar: geboorte zus Johanna Barbara
6 jaar: geboorte zus Adriana Geertruida
8 jaar: geboorte zus Jacoba Alida
9 jaar: overlijden zus Jacoba Alida
10 jaar: overlijden zus Johanna Adriana
10 jaar: geboorte zus Johanna Adriana
12 jaar: geboorte broer Jacobus Gerardus
37 jaar: overlijden vader
44 jaar: overlijden moeder
64 jaar: overlijden broer Johanners Bartholomeus
65 jaar: overlijden broer Andries Bartholomeus
73 jaar: overlijden zus Adriana Geertruida
86 jaar: Alida Johanna overlijdt
4 Johanners Bartholomeus Markus [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.4], geboren op vrijdag 21 maart 1902 in Loosduinen. Johanners is overleden op zondag 11 april 1965 in Hamburg Duitsland, 63 jaar oud.
Notitie bij Johanners: Levensloop:
0 jaar: geboorte Johanners Bartholomeus
1 jaar: geboorte broer Gerardus
2 jaar: overlijden broer Gerardus
3 jaar: overlijden zus Johanna Barbara
3 jaar: overlijden broer Jacobus Marinus
3 jaar: geboorte broer Jacobus Marinus
3 jaar: geboorte zus Johanna Barbara
5 jaar: geboorte zus Adriana Geertruida
7 jaar: geboorte zus Jacoba Alida
8 jaar: overlijden zus Jacoba Alida
8 jaar: geboorte zus Johanna Adriana
9 jaar: overlijden zus Johanna Adriana
11 jaar: geboorte broer Jacobus Gerardus
35 jaar: overlijden vader
43 jaar: overlijden moeder
63 jaar: Johanners Bartholomeus overlijdt
5 Gerardus Markus [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.5], geboren op woensdag 20 januari 1904 in Loosduinen. Gerardus is overleden op zaterdag 13 februari 1904 in Loosduinen, 24 dagen oud.
6 Jacobus Marinus Markus [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.6], geboren op dinsdag 29 augustus 1905 in Loosduinen. Jacobus is overleden op zaterdag 7 oktober 1905 in Loosduinen, 1 maand oud.
Notitie bij Jacobus: 0 jaar: geboorte Jacobus Marinus
0 jaar: Jacobus Marinus overlijdt
7 Johanna Barbara Markus [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.7], geboren op dinsdag 29 augustus 1905 in Loosduinen. Johanna is overleden op zaterdag 7 oktober 1905 in Loosduinen, 1 maand oud.
Notitie bij Johanna: 0 jaar: geboorte Johanna Barbara
0 jaar: Johanna Barbara overlijdt
8 Jacobus Marinus Gerardus Markus [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.8], geboren op dinsdag 29 augustus 1905 in Loosduinen. Jacobus is overleden op zaterdag 7 oktober 1905 in Loosduinen, 1 maand oud.
9 Adriana Geertruida Markus [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.9], geboren op dinsdag 6 augustus 1907 in Loosduinen. Adriana is overleden op zaterdag 12 januari 1974 in Den Haag, 66 jaar oud.
Notitie bij Adriana: 0 jaar: geboorte Adriana Geertruida
1 jaar: geboorte zus Jacoba Alida
3 jaar: overlijden zus Jacoba Alida
3 jaar: geboorte zus Johanna Adriana
4 jaar: overlijden zus Johanna Adriana
6 jaar: geboorte broer Jacobus Gerardus
25 jaar: trouwt met Theodorus Nicolaas van der Hoeven
30 jaar: overlijden vader
38 jaar: overlijden moeder
58 jaar: overlijden broer Johanners Bartholomeus
59 jaar: overlijden broer Andries Bartholomeus
66 jaar: Adriana Geertruida overlijdt
10 Jacoba Alida Markus [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.10], geboren op zondag 25 juli 1909 in Loosduinen. Jacoba is overleden op zondag 27 maart 1910 in Loosduinen, 8 maanden oud.
Notitie bij Jacoba: 0 jaar: geboorte Jacoba Alida
0 jaar: Jacoba Alida overlijdt
11 Johanna Adriana Markus [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.11], geboren op zondag 15 januari 1911 in Loosduinen. Johanna is overleden op woensdag 9 augustus 1911 in Loosduinen, 6 maanden oud.
Notitie bij Johanna: 0 jaar: geboorte Johanna Adriana
0 jaar: Johanna Adriana overlijdt
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.4 Jacoba Adriana Thoen is geboren omstreeks 1877 in Loosduinen, dochter van Johannes (Jan) Thoen [3] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8) en Adriana Magdalena (Jaan) Dekker. Jacoba is overleden op zondag 17 mei 1908 in Den Haag, ongeveer 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 mei 1908 [bron: Akte 68].
Kind van Jacoba uit onbekende relatie:
1 Theodorus Johannes Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.4.1], geboren op dinsdag 9 januari 1900 in Loosduinen. Theodorus is overleden op vrijdag 27 juli 1900 in Loosduinen, 6 maanden oud.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1 Bartholomeus Nicolaas Thoen is geboren omstreeks 1875 in Naaldwijk, zoon van Cornelis Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9) en Allida Gerretha (Alida) van Wingerden. Bartholomeus is overleden op maandag 31 juli 1950 in Naaldwijk, ongeveer 75 jaar oud. Bartholomeus trouwde met Bernardina Adriana Hendrika Kaper. Bernardina is geboren omstreeks 1875 in Naaldwijk.
Kind van Bartholomeus en Bernardina:
1 Alida Margaretha ´t Hoen Thoen, geboren omstreeks 1901 in Naaldwijk. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1.1.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5.1 Adriana Geertruida van den Ende is geboren omstreeks 1893 in Monster, dochter van Gerardus van den Ende en Pieternella Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5). Adriana trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op zaterdag 17 januari 1920 in Monster met Petrus Adrianus Jacobus Damen, ongeveer 28 jaar oud. Petrus is geboren omstreeks 1892 in Monster.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.9 Wilhelmus Hubertus Tetteroo is geboren op dinsdag 22 januari 1850 in Monster, zoon van Theodorus Tetteroo en Maria Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1). Wilhelmus is overleden op woensdag 11 november 1885 in Loosduinen, 35 jaar oud. Wilhelmus trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 30 januari 1878 in Monster met Johanna van der Kraft, ongeveer 22 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1856 in Monster.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6.1 Wilhelmus Albertus Petrus Dressing is geboren omstreeks 1848 in Naaldwijk, zoon van Petrus Dressing en Gerarda (Grada) Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6). Wilhelmus begon een relatie met Johanna de Vreede. Johanna is geboren omstreeks 1856 in Vrijenban.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.1 Willem Thoen is geboren op zondag 13 juli 1851 in Monster, zoon van Nicolaas Willemsz Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11) en Adriana van Wijngaarden. Willem trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 2 februari 1878 in Monster met Theodora Jacoba van Veen, 23 jaar oud. Theodora is geboren op vrijdag 26 januari 1855 in Monster. Theodora is overleden op vrijdag 10 juli 1896 in Naaldwijk, 41 jaar oud.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.2 Klazina Thoen is geboren op vrijdag 13 mei 1853 in Monster, dochter van Nicolaas Willemsz Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11) en Adriana van Wijngaarden. Klazina is overleden op maandag 21 november 1921 in Den Haag, 68 jaar oud [bron: Courant Het Vaderland aankondiging overleden datum maandag 21-11-1921]. Klazina trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 10 augustus 1878 in Monster met Antonius Johannes van Rest, ongeveer 25 jaar oud. Antonius is geboren omstreeks 1853 in Monster.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4 Gerrit Thoen is geboren op vrijdag 22 mei 1857 in Monster, zoon van Nicolaas Willemsz Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11) en Adriana van Wijngaarden. Gerrit is overleden op woensdag 3 mei 1905 in Monster, 47 jaar oud. Gerrit trouwde, 28 jaar oud, op maandag 15 juni 1885 in Monster met Gijsbertha Maria Scheffers, 27 jaar oud. Gijsbertha is geboren op donderdag 3 juni 1858 in Monster. Gijsbertha is overleden op dinsdag 12 november 1901 in Loosduinen, 43 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Gijsbertha:
1 Nicolaas Jacobus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.1], geboren op maandag 5 april 1886 in Loosduinen. Nicolaas is overleden op zaterdag 2 februari 1907 in Loosduinen, 20 jaar oud.
2 Johanna Maria Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.2], geboren op zaterdag 18 juni 1887 in Loosduinen. Johanna is overleden op woensdag 4 april 1906 in Loosduinen, 18 jaar oud.
3 Adriana Theodora Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.3], geboren op maandag 30 juli 1888 in Loosduinen. Adriana is overleden op dinsdag 2 oktober 1888 in Loosduinen, 2 maanden oud.
4 Jacobus Theodorus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.4], geboren op dinsdag 10 september 1889 in Loosduinen.
5 Adriana Klazina Maria Thoen, geboren op maandag 8 december 1890 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.5.
6 Maria Gijsberta Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.6], geboren op maandag 28 maart 1892 in Loosduinen. Maria is overleden op donderdag 23 februari 1893 in Loosduinen, 10 maanden oud.
7 Cornelis Johannes Gerardus Thoen, geboren op maandag 25 juni 1894 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.7.
8 Gerarda Gijsbertha Maria Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.8], geboren op donderdag 7 november 1895 in Loosduinen.
9 Gerardus Johannes Thoen, geboren op zondag 8 november 1896 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.9.
10 Clasina Adriana Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.10], geboren op dinsdag 1 februari 1898 in Loosduinen.
11 Wilhelmus Theodorus Jozefus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.11], geboren op woensdag 29 maart 1899 in Loosduinen. Wilhelmus is overleden op dinsdag 27 juni 1899 in Loosduinen, 2 maanden oud.
12 Gijsbertha Maria Adriana Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.12], geboren omstreeks 1901 in Loosduinen. Gijsbertha is overleden op vrijdag 24 april 1903 in Loosduinen, ongeveer 2 jaar oud.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.5 Geertrudis Thoen is geboren op vrijdag 22 juli 1859 in Monster, dochter van Nicolaas Willemsz Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11) en Adriana van Wijngaarden. Geertrudis is overleden op maandag 27 augustus 1928 in Den Haag, 69 jaar oud [bron: Courant Het Vaderland aankondigingoverleden datum maandag 27-08-1928]. Geertrudis trouwde, 50 jaar oud, op zaterdag 8 januari 1910 in Monster met Willem Maarten Vink, ongeveer 57 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1853 in Noordwijk.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.7 Adriana Maria Jacoba Thoen is geboren op zaterdag 14 december 1867 in Monster, dochter van Nicolaas Willemsz Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11) en Adriana van Wijngaarden. Adriana is overleden op dinsdag 24 september 1940 in Monster, 72 jaar oud. Adriana trouwde, 42 jaar oud, op zaterdag 8 januari 1910 in Monster met Johannes Nicolaas de Brabander, ongeveer 142 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1768 in Monster.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.2 Adriana Thoen is geboren op zondag 11 april 1858 in Wateringen, dochter van Cornelis Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5) en Maria van Netten. Adriana trouwde met Johannes Zuijderwijk.
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Johannes: Adriana Thoen woont in Loosduinen
Johannes is geboren omstreeks 1843 in Wateringen.
Kind van Adriana en Johannes:
1 Theodorus Hendrikus Zuijderwijk [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.2.1], geboren op dinsdag 10 september 1895 in Loosduinen.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4 Servatius Cornelis Thoen is geboren op zaterdag 13 september 1862 in Wateringen, zoon van Cornelis Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5) en Maria van Netten. Servatius is overleden op vrijdag 8 juni 1917 in Monster, 54 jaar oud. Servatius trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 31 mei 1889 in Wateringen met Anna Wiesje, ongeveer 22 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1867 in Kethel en Spaland. Anna is overleden op zaterdag 9 augustus 1930 in Monster, ongeveer 63 jaar oud.
Kinderen van Servatius en Anna:
1 Maria Cornelia Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.1], geboren op vrijdag 21 maart 1890 in Monster. Maria is overleden op vrijdag 29 augustus 1890 in Monster, 5 maanden oud.
2 Wilhelmina Maria Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.2], geboren op donderdag 14 mei 1891 in Monster.
3 Mara Catharina Thoen, geboren op donderdag 24 november 1892 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.3.
4 Carolina Maria Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.4], geboren op vrijdag 14 september 1894 in Monster.
5 Adriana Maria Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.5], geboren op dinsdag 28 juli 1896 in Monster.
Notitie bij de geboorte van Adriana: In de Courant het Vaderland staat de volgende aankondiging:
Met de ss Rensslaer dd. 28 juni 1929 zullen de volgende Nederlandse passagiers vertrekken van Amsterdam naar West Indie : Zuster A.M.Thoen
6 Cornelis Servatius Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.6], geboren op zondag 15 mei 1898 in Monster.
7 Elizabeth Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.7], geboren op maandag 21 mei 1900 in Monster. Elizabeth is overleden op zaterdag 7 april 1917 in Monster, 16 jaar oud.
8 NN Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.8], levenloos geboren zoon, geboren op maandag 17 februari 1902 in Monster.
Notitie bij NN: tweeling Antonius Carolus
9 Anthonius Carolus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.9], geboren op maandag 17 februari 1902 in Monster. Anthonius is overleden op dinsdag 18 februari 1902 in Monster, 1 dag oud.
Notitie bij Anthonius: oud 17 uur
10 Anthonius Carolus Thoen, geboren op dinsdag 17 februari 1903 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.10.
11 Cornelia Gerarda Thoen, geboren op zaterdag 28 januari 1905 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.11.
12 Johanna Jacoba Maria Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.12], geboren in 1912 in Monster. Johanna is overleden op zondag 2 april 1916 in Monster, 3 of 4 jaar oud.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9.1 Johanna van Galen is geboren omstreeks 1860 in Naaldwijk, dochter van Arie Jacobus van Galen en Joanna Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9). Johanna trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op dinsdag 2 april 1889 in Monster met Bernardus van Rijn, 39 jaar oud. Bernardus is geboren op maandag 5 november 1849 in Monster. Bernardus is overleden op zondag 10 juli 1938 in Monster, 88 jaar oud.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1 Wilhelmus Hendrikus Thoen is geboren op dinsdag 19 mei 1846 in Monster, zoon van Jacobus George Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2) en Maria van Heijningen. Wilhelmus trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 18 september 1874 in Monster met Wilhelmina Tangel, ongeveer 13 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1861 in Monster.
Kinderen van Wilhelmus en Wilhelmina:
1 Jacobus Wilhelmus Thoen, geboren op vrijdag 25 juni 1875 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1.
2 Hendrika Wilhelmina Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.2], geboren op dinsdag 23 januari 1877 in Monster. Hendrika is overleden op zaterdag 27 januari 1877 in Monster, 4 dagen oud.
3 Wilhelmus Jacobus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.3], geboren op donderdag 28 februari 1878 in Monster. Wilhelmus is overleden op zaterdag 15 maart 1879 in Monster, 1 jaar oud.
4 Hendrika Maria Thoen, geboren op dinsdag 29 juli 1879 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4.
5 Maria Cornelia Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.5], geboren op maandag 15 november 1880 in Monster. Maria is overleden op zondag 6 maart 1881 in Monster, 3 maanden oud.
6 Anna Geertruida Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.6], geboren op maandag 4 februari 1884 in Monster. Anna is overleden op dinsdag 27 september 1887 in Monster, 3 jaar oud.
7 Johannes Valentinus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.7], geboren op woensdag 24 juni 1885 in Monster. Johannes is overleden op zondag 18 september 1887 in Monster, 2 jaar oud.
8 Maria Cornelia Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.8], geboren op dinsdag 22 februari 1887 in Monster. Maria is overleden op donderdag 29 september 1887 in Monster, 7 maanden oud.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2 Adrianus Thoen is geboren op maandag 1 november 1847 in Wateringen, zoon van Georgius Antonius (Joris) Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5) en Gijsbetha Hilversum. Adrianus trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1877 in Naaldwijk met Sophia van Eeden, 27 jaar oud. Sophia is geboren op woensdag 12 december 1849 in Monster. Sophia is overleden op zaterdag 7 mei 1921 in Wateringen, 71 jaar oud.
Kinderen van Adrianus en Sophia:
1 Georgius Antonius Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2.1], geboren op vrijdag 1 maart 1878 in Wateringen.
2 Nicolaas Hendricus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2.2], geboren op maandag 16 februari 1880 in Wateringen. Nicolaas is overleden op zondag 22 augustus 1880 in Wateringen, 6 maanden oud.
3 Nicolaas Hendricus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2.3], geboren op woensdag 20 juli 1881 in Wateringen.
4 Wilhelmus Andreas Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2.4], geboren op maandag 9 oktober 1882 in Wateringen. Wilhelmus is overleden op woensdag 24 januari 1883 in Wateringen, 3 maanden oud.
5 Wilhelmus Adrianus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2.5], geboren op zondag 5 april 1891 in Wateringen.
Notitie bij Wilhelmus: In de courant Het Vaderland staat de volgende aankondiging:
uit Loosduinen woesdag 1 juni 1938
Het was maandag 25 jaar geleden dat de heer W.Thoen als slagersgezel in dienst trad bij de firma Gebr. Jeurssen in de Wilhelminastraat.
het heeft de jubilaris die dag niet aan belangstelling ontbroken.Ten Huize van een van de firmanten is de heer Thoen op een eenvoudige doch hartelijke wijze gehuldigd waarbij de jubilaris verschillende stoffelijke blijken van belangstelling werden aangeboden

In de courant van 28 mei 1938 staat dezelfde aankondiging
Zondag 29 mei 1938 zal het 25 jaar geleden zijn dat de heer W.Thoenin dienst kwam van de slagers firma gebr. Jeurssen alhier
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6 Cornelia Thoen is geboren op dinsdag 7 oktober 1856 in Wateringen, dochter van Georgius Antonius (Joris) Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5) en Gijsbetha Hilversum. Cornelia is overleden op donderdag 9 november 1916 in Loosduinen, 60 jaar oud. Cornelia trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 4 februari 1888 in Naaldwijk met Adrianus van Dijk, 46 jaar oud. Adrianus is geboren op vrijdag 4 juni 1841 in Naaldwijk. Adrianus is overleden op zondag 18 april 1920 in Loosduinen, 78 jaar oud.
Kinderen van Cornelia en Adrianus:
1 Henricus Marinus van Dijk [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6.1], geboren op donderdag 29 augustus 1889 in Naaldwijk.
2 Gijsbertha Sophia van Dijk [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6.2], geboren op zaterdag 28 februari 1891 in Naaldwijk.
3 Willebrordus Cornelis van Dijk [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6.3], geboren op dinsdag 19 april 1892 in Naaldwijk.
4 Georgius Leonardus van Dijk [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6.4], geboren op donderdag 12 juli 1894 in Naaldwijk.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.5 Gerardus Martinus Thoen is geboren op zaterdag 24 oktober 1885 in Loosduinen, zoon van Cornelis Hendricus Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4) en Maria Hendrika Lelieveld. Gerardus trouwde met Bernardina Christina Sombroek. Bernardina is geboren omstreeks 1887 in Loosduinen. Bernardina is overleden op zaterdag 21 januari 1956 in Den Haag, ongeveer 69 jaar oud.
Kinderen van Gerardus en Bernardina:
1 Marie Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.5.1].
2 Wilhelmina Jacoba Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.5.2], geboren op vrijdag 7 januari 1921 in Den Haag [bron: Courant Het Vaderlandgeboorte aankondiging datum vrijdag 7-1-1921].
3 Adriana Johanna Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.5.3], geboren op zaterdag 15 augustus 1925 in Loosduinen [bron: Courant Het Vaderland aankondiging geboren datum zaterdag 15-8-1925].
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.7 Claziena Thoen is geboren op donderdag 5 juli 1888 in Loosduinen, dochter van Cornelis Hendricus Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4) en Maria Hendrika Lelieveld. Claziena trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 29 oktober 1913 in Loosduinen met Hendrikus Jacobus Tetteroo, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Claziena en Hendrikus: In de Courant het Vaderland op vrijdag 11-6-1920 stond bevallen C Tettero-Thoen zoon
In de Courant het Vaderland op vrijdag 11-6-1920 stond overleden A.A.Tettero dochter 16 maanden
Hendrikus is geboren op donderdag 9 september 1886 in Stompwijk.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.1 Adriana Thoen is geboren op zaterdag 18 februari 1882 in Loosduinen, dochter van Martinus Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11) en Clasina Hollander. Adriana begon een relatie, 22 jaar oud, op woensdag 11 mei 1904 in Loosduinen met Adrianus Leonardus de Vetten, ongeveer 24 jaar oud. Adrianus is geboren omstreeks 1880 in Schipluiden.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.2 Daniel Thoen is geboren op maandag 15 oktober 1883 in Loosduinen, zoon van Martinus Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11) en Clasina Hollander. Daniel begon een relatie met Cornelia l´ Ami. Cornelia is geboren omstreeks 1879 in Loosduinen.
Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster
4 gerardus_thoen_6-12-1910
5 cecilia_theodora_bergenhenegouwen_ca_1920
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6 Gerardus Thoen (afb. 4) is geboren op zondag 22 september 1889 in Loosduinen, zoon van Martinus Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11) en Clasina Hollander. Gerardus is overleden op donderdag 20 oktober 1960 in Loosduinen, 71 jaar oud.
Notitie bij Gerardus: Uit het bevolkingsregister van de gemeente Loosduinen over de periode 1916-1939 blijkt het gezin Thoen/Bergenhenegouwen de volgende adressen bewoond te hebben: Haagweg 157, De Ruyterstraat, Heemskerkstraat 17. Het doet niet eerder goed, voordat het in het lijfje zit. Je moet je lijfje goed doen, want je zieltje zit erin. Kruimeltjes is ook brood. O! Mietje, Mietje! pas toch op Wat doet ge met dat mes?..... Speel liever met uw mooie pop Of brei, of leer uw les! Het mes schiet uit, Door niets gestuit! En snijdt haar midden door Daar rolt haar lijfje op de grond Haar beentjes blijven staan Zo is het met ons Mietje Voorgoed gedaan En Jantje zijn vrouw, die had geen neus Alleen nog maar twee gaten Het was nog wel een daalder waard Om met dat mens te praten Opa Thoen zong, droeg voor, acteerde, speelde accordeon. (Kop als een valse gulden) O God verlaat mijn Nerland niet. Ik lust geen koude thee. De oever van de Snelle Vliet. Tararaboemdiejee. Piet (Petrus) Bergenhenegouwen, "Piet de Keur", was getrouwd met Henritte Pisson, een Belgische, die kinderen begroef. Ome Kesie Thoen uit Noordwijk, neef van Opa, lachte hinnikend en was getrouwd met Sientje Tettero.
Gerardus trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 20 augustus 1913 in Loosduinen met Cecilia Bergenhenegouwen (afb. 5), 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Cecilia: en nog 6 miskramen

Uit het bevolkingsregister van de gemeente Loosduinen over de periode 1916-1939 blijkt het gezin Thoen/Bergenhenegouwen de volgende adressen bewoond te hebben: Haagweg 157, De Ruyterstraat, Heemskerkstraat 17. Het doet niet eerder goed, voordat het in het lijfje zit. Je moet je lijfje goed doen, want je zieltje zit erin. Kruimeltjes is ook brood. O! Mietje, Mietje! pas toch op Wat doet ge met dat mes?..... Speel liever met uw mooie pop Of brei, of leer uw les! Het mes schiet uit, Door niets gestuit! En snijdt haar midden door Daar rolt haar lijfje op de grond Haar beentjes blijven staan Zo is het met ons Mietje Voorgoed gedaan En Jantje zijn vrouw, die had geen neus Alleen nog maar twee gaten Het was nog wel een daalder waard Om met dat mens te praten Opa Thoen zong, droeg voor, acteerde, speelde accordeon. (Kop als een valse gulden) O God verlaat mijn Nerland niet. Ik lust geen koude thee. De oever van de Snelle Vliet. Tararaboemdiejee. Piet (Petrus) Bergenhenegouwen, "Piet de Keur", was getrouwd met Henritte Pisson, een Belgische, die kinderen begroef. Ome Kesie Thoen uit Noordwijk, neef van Opa, lachte hinnikend en was getrouwd met Sientje Tettero.

Beroep Exportpakker
Cecilia is geboren op maandag 25 juli 1892 in Loosduinen, dochter van Cornelis Bergenhenegouwen en Wilhelmina Nederpelt. Cecilia is overleden op vrijdag 11 september 1964 in Den Haag, 72 jaar oud.
Kinderen van Gerardus en Cecilia:
1 Martinus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.1], geboren op donderdag 21 mei 1914 in Loosduinen.
Notitie bij de geboorte van Martinus: In de Courant het Vaderland stond het volgende bericht:
Donderdag 27 juni 1929 Op het terrein van de Loosduinsche Groentenveiling viel vanmorgen de 16 jarige A Thoen van een spoorwagon
De jongen die bewusteloos bleef liggen is naar het ziekenhuis gebracht.
2 Cornelis Wilhelmus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.2], geboren op donderdag 19 oktober 1916 in Loosduinen.
3 Clasina Cecilia Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.3], geboren op dinsdag 4 februari 1919 in Loosduinen.
4 Wilhelmus Johannes Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.4], geboren op zondag 12 december 1920 in Loosduinen. Wilhelmus is overleden op donderdag 27 oktober 1994 in Den Haag, 73 jaar oud.
5 Wilhelmina Theodora Cornelia Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.5], geboren op maandag 12 november 1923 in Loosduinen [bron: Courant Het Vaderland aankondiging geboren datum maandag 19-11-1923]. Wilhelmina is overleden op donderdag 1 januari 1948 in Den Haag, 24 jaar oud.
6 Adriana Johanna maria Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.6], geboren op zaterdag 30 mei 1925 in Loosduinen [bron: Courant Het Vaderland aankondiging geboren datum zaterdag 6-6-1925].
7 Johannes Wilhelmus Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.7], geboren op woensdag 9 juni 1926 in Loosduinen.
8 Helena Theresia Thoen, geboren op dinsdag 24 juli 1928 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8.
9 Gerardus Leonardus Cornelis Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.9], geboren op donderdag 17 juli 1930 in Loosduinen.
10 Christina Theodora Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.10], geboren op donderdag 24 maart 1932 in Loosduinen. Christina is overleden op dinsdag 27 september 1955 in Den Haag, 23 jaar oud.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.9 Martinus Thoen is geboren op woensdag 6 maart 1895 in Loosduinen, zoon van Martinus Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11) en Clasina Hollander. Martinus trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 2 juni 1920 in Loosduinen met Johanna Cornelia van der Hut, 23 jaar oud, nadat zij op zaterdag 22 mei 1920 in ondertrouw zijn gegaan [bron: Courant Het Vaderland ondertrouw aankondiging datum 22-5-1920].
Notitie bij het huwelijk van Martinus en Johanna: Het Vaderland ondertrouw aankondiging 22-5-1920
Het Vaderland geboorte aankondiging geboren zoon van J.C.Thoen geboren v.d. Hut dinsdag 23 november 1926
Johanna is geboren op zaterdag 27 maart 1897 in Loosduinen.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.12 Helena Thoen is geboren op vrijdag 24 augustus 1900 in Loosduinen, dochter van Martinus Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11) en Clasina Hollander. Helena trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 1 augustus 1923 in Loosduinen met Adrianus de Waal, 22 jaar oud. Adrianus is geboren op zondag 10 februari 1901 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Adrianus: In de courent Het Vaderland stond de volgende aankondiging:
Burgelijke stand Loosduinen Zaterdag 15 augustus 1925 overleden kind van A de Waal en H Thoen
Kind van Helena en Adrianus:
1 Martinus Hendrikus de Waal [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.12.1], geboren op maandag 17 september 1928 in Loosduinen [bron: Courant Het Vaderland aankondiging geboren datum maandag 17-09-1928].
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.13 Cornelia Thoen is geboren op vrijdag 24 oktober 1902 in Loosduinen, dochter van Martinus Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11) en Clasina Hollander.
Notitie bij Cornelia: in de Courant Het Vaderland staat de volgende aankondiging
uit Loosduinen 1942 geboren zoon van C.Meeuwissen geboren Thoen
Cornelia trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1926 in Den Haag [bron: Courant Het Vaderland aankondiging huwelijk datum maandag 18-10-1926] met H.P Meeuwissen, 25 of 26 jaar oud. H.P is geboren in 1900.
Klik voor foto in apart venster
6 2e van swindenstraat 15-17
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2 Adriana Johanna (Sjaan) Thoen [1] is geboren op vrijdag 28 september 1900 in Loosduinen, dochter van Bartholomeus Thoen [2] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1) en Geertruida Cornelia Johanna Verwey. Sjaan is overleden op zondag 8 maart 1981 in Amsterdam, 80 jaar oud (oorzaak: Hartinfarct). Zij is begraven op maandag 13 april 1981 in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Sjaan: Sjaan en Leendert woonde vanaf 1972 in een aanleunwoning in de Kadoelen in Amsterdam Noord
In 1977 zijn ze in het Flevo verzorgingshuis gaan wonen, waar Sjaan en Leendert beide zijn overleden
Notitie bij Sjaan: Bartholomeus Thoen - vader van Adriana Johanna Thoen
In 1902 medeoprichter van de Loosduinse tuinarbeidersbond
(Door eendracht saam verbonden)
B.Thoenplantsoen in Loosduinen naar hem vernoemt

geloof Rooms Katholiek
Sjaan trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 30 september 1920 in Alkmaar met Leendert Molenaar (afb. 6), 21 jaar oud, nadat zij op zaterdag 25 september 1920 in Loosduinen in ondertrouw zijn gegaan [bron: Courant Het Vaderland ondertrouw aankondiging Loosduinen datum zaterdag 25-9-1920].
Notitie bij het huwelijk van Sjaan en Leendert: beroep Schipper op schip Voorwaarts
Naar Amsterdam vertrokken 16-4-1923 Manskade
werkgever P.Vroegop Broek op Langedijk
Leendert is geboren op zaterdag 1 april 1899 in Alkmaar, zoon van Gerrit Molenaar en Trijntje de Jong. Leendert is overleden in 1989 in Amsterdam, 89 of 90 jaar oud.
Notitie bij Leendert: Beroep Schipper

geloof nederlands hervormt
Kinderen van Sjaan en Leendert:
1 Trijntje (Truus) Molenaar, geboren op zondag 13 maart 1921 in Alkmaar. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.
2 Geertruida Adriana (Geer) Molenaar, geboren op woensdag 2 augustus 1922 in Alkmaar. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.2.
3 Wilhelmina Molenaar, geboren op woensdag 11 juni 1924 in Den Haag. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3 Adrianus Johannes (Janus) Thoen is geboren omstreeks 1902 in Loosduinen, zoon van Bartholomeus Thoen [2] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1) en Geertruida Cornelia Johanna Verwey. Janus is overleden op vrijdag 13 juni 1947 in Heerlen, ongeveer 45 jaar oud. Janus trouwde met Cornelia Wilhelmina Maria Deckers.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.4 Johanna Adriana (Jo) Thoen is geboren omstreeks 1904 in Loosduinen, dochter van Bartholomeus Thoen [2] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1) en Geertruida Cornelia Johanna Verwey.
Notitie bij de geboorte van Jo: In de courant Het Vaderland staat de volgende aankondiging
Burgelijke stand geboren maandag 5-5-1941 een dochter van J.A.Cirk geboren Thoen
Jo ging in ondertrouw, ongeveer 23 jaar oud, op zondag 17 april 1927 in Loosduinen [bron: Courant Het Vaderland aankondiging ondertrouw datum zondag 17-4-1927] met Pieter A Cirk, ongeveer 23 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1904 in Loosduinen, zoon van NN Cirk.
Kinderen van Jo en Pieter:
1 Bartholomeus (Bart) Cirk [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.4.1], geboren op zaterdag 21 januari 1928 in Den Haag.
2 Jacoba (Coba) Cirk [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.4.2], geboren op woensdag 27 juni 1934 in Den Haag.
3 NN dochter Cirk [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.4.3], geboren op maandag 5 mei 1941 in Den Haag.
Notitie bij de geboorte van NN: In de Courant Het Vaderland staat deze aankondiging:
Woensdag 27-6-1934 geboren dochter van J.A.Cirk geboren Thoen
NN is overleden.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8 Cornelia Janna (Cor) Thoen is geboren op vrijdag 20 augustus 1915 in Loosduinen, dochter van Bartholomeus Thoen [2] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1) en Geertruida Cornelia Johanna Verwey. Cor is overleden op zondag 7 september 2003 in Den Haag, 88 jaar oud. Cor trouwde met Jacobus Johannes (Koos) Endlicht.
Notitie bij het huwelijk van Cor en Koos: in de courant Het Vaderland staat de volgende aankondiging
Burgelijke stand 10-5-1941 geboren zoon van C.J.Endlich geboren Thoen
Koos is geboren op woensdag 9 juni 1915 in Loosduinen.
Notitie bij de geboorte van Koos: wie Jacobus Johannes zijn ouders zijn is nog onbekend
ook de geboortedatum van Ben is niet te vinden.

beroep: beroeps Millitair
Kinderen van Cor en Koos:
1 Jacobus Johannes (Koos) Endlicht [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.1], geboren omstreeks 1940 in Den Haag. Koos is overleden op zaterdag 18 juni 1887 in Den Haag, ongeveer 53 jaar oud.
2 Wilhelmus Cornelis (Wim) Endlicht, geboren op zaterdag 10 mei 1941 in Den Haag. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2.
3 Cornelia Johanna (Corrie) Endlicht, geboren op donderdag 24 december 1942 in Den Haag [bron: Courant Het Vaderland aankondiging geboren datum maandag 28-12-1942]. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.3.
4 Ben Endlicht [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.4], geboren op zaterdag 25 augustus 1956 in Den Haag.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1.1 Alida Margaretha ´t Hoen Thoen is geboren omstreeks 1901 in Naaldwijk, dochter van Bartholomeus Nicolaas Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1) en Bernardina Adriana Hendrika Kaper.
Notitie bij de geboorte van Alida: In de courant Het Vaderland staat de volgende aankondiging
Burgelijke stand 15 oktober 1944 geboren zoon van A.M Thoen geboren ´t Hoen
Burgelijke stand 24-oktober 1940 geboren dochter van A.M.Thoen geboren ´t Hoen
Burgekijke stand zaterdag 8 apri 1933 zoon van A.M. Thoen geboren ´t Hoen
Alida trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op donderdag 8 juni 1922 in Naaldwijk met Cornelis Johannes Gerardus Thoen, 27 jaar oud. Zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.7 voor persoonsgegevens van Cornelis.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.5 Adriana Klazina Maria Thoen is geboren op maandag 8 december 1890 in Loosduinen, dochter van Gerrit Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4) en Gijsbertha Maria Scheffers. Adriana trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 2 januari 1913 in Loosduinen met Adam Theodorus Toussaint, 23 jaar oud. Adam is geboren op maandag 6 mei 1889 in Monster.
Kind van Adriana en Adam:
1 Gerardus Jacobus Franciscus Toussaint [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.5.1], geboren op maandag 8 maart 1915 in Naaldwijk. Gerardus is overleden op donderdag 2 december 1915 in Naaldwijk, 8 maanden oud.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.7 Cornelis Johannes Gerardus Thoen is geboren op maandag 25 juni 1894 in Loosduinen, zoon van Gerrit Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4) en Gijsbertha Maria Scheffers.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: In de courant Het Vaderland staat de volgende aankondiging
Burgelijke stand 15 oktober 1944 geboren zoon van A.M Thoen geboren t´Hoen
Burgelijke stand 24-oktober 1940 geboren dochter van A.M.Thoen geboren t´Hoen
Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 8 juni 1922 in Naaldwijk met Alida Margaretha ´t Hoen Thoen, ongeveer 21 jaar oud. Zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1.1 voor persoonsgegevens van Alida.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.9 Gerardus Johannes Thoen is geboren op zondag 8 november 1896 in Loosduinen, zoon van Gerrit Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4) en Gijsbertha Maria Scheffers. Gerardus trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 9 mei 1924 in Monster met Helena Maria van Heijningen, ongeveer 24 jaar oud. Helena is geboren omstreeks 1900 in Monster.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.3 Mara Catharina Thoen is geboren op donderdag 24 november 1892 in Monster, dochter van Servatius Cornelis Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4) en Anna Wiesje. Mara trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 5 juni 1915 in Monster met Jacobus Josephus Noordermeer, ongeveer 26 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1889 in Wateringen.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.10 Anthonius Carolus Thoen is geboren op dinsdag 17 februari 1903 in Monster, zoon van Servatius Cornelis Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4) en Anna Wiesje. Anthonius trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 18 april 1931 in Monster met Alida Theodora Rijgersberg, ongeveer 27 jaar oud. Alida is geboren omstreeks 1904 in Monster.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.11 Cornelia Gerarda Thoen is geboren op zaterdag 28 januari 1905 in Monster, dochter van Servatius Cornelis Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4) en Anna Wiesje. Cornelia trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 1 oktober 1932 in Monster met Simon Petrus van den Ende, ongeveer 30 jaar oud. Simon is geboren omstreeks 1902 in Naaldwijk.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1 Jacobus Wilhelmus Thoen is geboren op vrijdag 25 juni 1875 in Monster, zoon van Wilhelmus Hendrikus Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1) en Wilhelmina Tangel. Jacobus trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 16 augustus 1900 in Loosduinen met Cornelia van der Burg, ongeveer 25 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1875 in Loosduinen.
Kinderen van Jacobus en Cornelia:
1 Cornelia Adriana Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1.1]. Cornelia is overleden op dinsdag 4 december 1917 in Loosduinen.
2 Maria Adriana Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1.2], geboren in 1906 in Loosduinen. Maria is overleden op vrijdag 21 september 1906 in Loosduinen, geen jaar oud.
3 Anna Paulina Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1.3], geboren in 1908 in Loosduinen. Anna is overleden op zaterdag 17 oktober 1908 in Loosduinen, geen jaar oud.
4 Theodorus Johannes Thoen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1.4], geboren in 1915 in Loosduinen. Theodorus is overleden op zondag 7 april 1918 in Loosduinen, 2 of 3 jaar oud.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4 Hendrika Maria Thoen is geboren op dinsdag 29 juli 1879 in Monster, dochter van Wilhelmus Hendrikus Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1) en Wilhelmina Tangel. Hendrika is overleden op dinsdag 4 februari 1941 in Monster, 61 jaar oud [bron: Courant Het Vaderland aankondiging overlijden datum woensdag 5-2-1941]. Hendrika trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 3 april 1901 in Monster met Anthonie Adrianus Zuijderwijk, ongeveer 23 jaar oud. Anthonie is geboren omstreeks 1878 in Monster.
Kinderen van Hendrika en Anthonie:
1 Martina Zuijderwijk [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4.1], geboren op dinsdag 16 april 1901 in Monster.
2 Gerardus Petrus Zuijderwijk [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4.2], geboren op zondag 15 november 1903 in Monster.
3 Jacobus Wilhelmus Zuijderwijk [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4.3], geboren op donderdag 29 juni 1905 in Monster.
4 Wilhelmus Johannes Zuijderwijk, geboren omstreeks 1909 in Monster. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4.4.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8 Helena Theresia Thoen is geboren op dinsdag 24 juli 1928 in Loosduinen, dochter van Gerardus Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6) en Cecilia Bergenhenegouwen. Helena is overleden op donderdag 2 oktober 2003 in Den Haag, 75 jaar oud.
Notitie bij Helena: Beroep Naaister
Helena trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 21 juni 1955 in Den Haag met Reinardus Jacobus Beijersbergen, 29 jaar oud. Reinardus is geboren op donderdag 22 april 1926 in Den Haag, zoon van Reinardus Jacobus Beijersbergen en Johanna Maria Helge. Reinardus is overleden op zondag 21 november 1999 in Voorburg, 73 jaar oud.
Notitie bij Reinardus: Vloerenlegger Concirge
Kinderen van Helena en Reinardus:
1 Franciscus Gerardus Maria (Frans) Beijersbergen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8.1], geboren op maandag 20 augustus 1956 in Den Haag.
Notitie bij Frans: software engineer Dichtertje
2 Johanna Christina Maria (Hanneke) Beijersbergen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8.2], geboren op zaterdag 15 oktober 1960 in Den Haag.
Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster
7 mijn vader
8 foto pa en Jannie
9 2e van swindenstraat anno 1960
10 1 hoog woonde J.A. van den Bosch
11 dapperstraat 7-1969
12 de Venters1
Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster
13 Marktkaart van Pa 1936
14 marktkaart1
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1 Trijntje (Truus) Molenaar is geboren op zondag 13 maart 1921 in Alkmaar, dochter van Leendert Molenaar en Adriana Johanna (Sjaan) Thoen [1] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2). Truus:
(1) trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1940 in Amsterdam met Arie Bokhoven, ongeveer 23 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken omstreeks 1945 in Amsterdam.
Notitie bij het huwelijk van Truus en Arie: Costuumnaaister
vader Truus Elizabeth Bokhoven
Arie is geboren omstreeks 1917 in ?. Arie is overleden omstreeks 1995 in Amsterdam, ongeveer 78 jaar oud.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 26 februari 1947 in Amsterdam met Johannes Andries (Jan) van den Bosch [I] (afb. 7 t/m 14), 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Truus en Jan: waar hebben zij gewoond
2e van Swindenstraat 55 bel , Amsterdam
Millingenhof 336 , Amsterdam
verpleeghuis Reigersbos, Amsterdam
Amsterdam
Jan is geboren op maandag 8 februari 1915 in Amsterdam, zoon van Johannes Andries (Jan) van den Bosch [H] en Francina Ooms. Jan is overleden op zaterdag 3 september 1994 in Amsterdam, 79 jaar oud (oorzaak: Ziekte van Alzheimer) [bron: Crematie Ooster Begraafplaatst].
Kind van Truus en Arie:
1 Truus Elizabeth (Truus) Bokhoven, geboren op dinsdag 1 oktober 1940 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.1.
Kind van Truus en Jan:
2 Johanna Andrea (Jannie) van den Bosch [J], geboren op woensdag 28 oktober 1953 om 06:50 in Amsterdam [bron: Amsterdam]. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.2 Geertruida Adriana (Geer) Molenaar is geboren op woensdag 2 augustus 1922 in Alkmaar, dochter van Leendert Molenaar en Adriana Johanna (Sjaan) Thoen [1] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2). Geer trouwde met Piet Peters. Piet is geboren in 1921. Piet is overleden in 2007 in Amsterdam, 85 of 86 jaar oud.
Kinderen van Geer en Piet:
1 Andre Peters [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.2.1].
2 Peter Peters [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.2.2].
3 Bea Peters [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.2.3].
4 Regina Peters [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.2.4].
5 Trees Peters [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.2.5].
6 Goverdina Peters [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.2.6].
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3 Wilhelmina Molenaar is geboren op woensdag 11 juni 1924 in Den Haag, dochter van Leendert Molenaar en Adriana Johanna (Sjaan) Thoen [1] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2). Wilhelmina is overleden in 2003 in Amsterdam, 78 of 79 jaar oud. Wilhelmina trouwde met Cornelis Free. Cornelis is geboren op maandag 17 mei 1920 in Amsterdam. Cornelis is overleden in Amsterdam.
Kinderen van Wilhelmina en Cornelis:
1 Leendert (Leo) Free [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3.1], geboren in Amsterdam.
2 Adriana Johanna (Sjaan) Free, geboren op donderdag 7 augustus 1952 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3.2.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2 Wilhelmus Cornelis (Wim) Endlicht is geboren op zaterdag 10 mei 1941 in Den Haag, zoon van Jacobus Johannes (Koos) Endlicht en Cornelia Janna (Cor) Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8). Wim trouwde met Klara Diena Pruijt. Klara is geboren omstreeks 1942, dochter van Nicolaas Johannes Pruijt en Jantiena Seekles.
Kinderen van Wim en Klara:
1 Wilhelmus Nicolaas Cornelis Endlicht [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2.1], geboren in Den Haag.
2 Elke Catharina Endlicht. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2.2.
3 Karin Jantiena Wilhelmina Endlicht, geboren op maandag 14 augustus 1967 in Den Haag. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2.3.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.3 Cornelia Johanna (Corrie) Endlicht is geboren op donderdag 24 december 1942 in Den Haag [bron: Courant Het Vaderland aankondiging geboren datum maandag 28-12-1942], dochter van Jacobus Johannes (Koos) Endlicht en Cornelia Janna (Cor) Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8). Corrie trouwde met Dick Verbaan. Dick is geboren omstreeks 1941. Dick is overleden op zondag 31 juli 2005 in Den Haag, ongeveer 64 jaar oud.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4.4 Wilhelmus Johannes Zuijderwijk is geboren omstreeks 1909 in Monster, zoon van Anthonie Adrianus Zuijderwijk en Hendrika Maria Thoen (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4). Wilhelmus trouwde met Gerarda Johanna Maria Tetteroo. Gerarda is geboren omstreeks 1908 in Naaldwijk.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.1 Truus Elizabeth (Truus) Bokhoven is geboren op dinsdag 1 oktober 1940 in Amsterdam, dochter van Arie Bokhoven en Trijntje (Truus) Molenaar (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1), adoptiedochter van Johannes Andries (Jan) van den Bosch [I]. Truus trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 9 november 1961 in Amsterdam met Albert (Ab) Goldschmeding, 21 jaar oud. Ab is geboren op vrijdag 29 december 1939 in Amsterdam.
Kind van Truus en Ab:
1 Robin Goldschmeding, geboren op zaterdag 25 september 1965 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.1.1.
Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster
15 dapperstraat7-1972
16 dapperstraat7-1952
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2 Johanna Andrea (Jannie) van den Bosch [J] (afb. 15, 11 en 8) is geboren op woensdag 28 oktober 1953 om 06:50 in Amsterdam [bron: Amsterdam], dochter van Johannes Andries (Jan) van den Bosch [I] en Trijntje (Truus) Molenaar (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 oktober 1953 [bron: Amsterdam].
Notitie bij Jannie: Halfzus van Truus Elizabeth Bokhoven
Jannie trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 6 juni 1973 in Diemen met Petrus Johannes (Peter) van Galen [H] (afb. 16, 15 en 11), 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jannie en Peter: waar hebben zij gewoond
Dapperstraat 7 , Amsterdam
Opheusdenhof 312 , Amsterdam
Millingenhof 241 , Amsterdam
Lelystad
Peter is geboren op woensdag 9 april 1952 in Amsterdam, zoon van Paulus Alfonsus Wilhelmus (Paul) van Galen [G] en Maria Anna Gerrits.
Kinderen van Jannie en Peter:
1 Jerry van Galen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2.1], geboren op dinsdag 6 januari 1976 om 13:17 in Amsterdam [bron: Sint Annapaviljoen Amsterdam]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 januari 1976 [bron: reg. C-3 Amsterdam]. Jerry is overleden op dinsdag 6 januari 1976 om 13:37 in Amsterdam, geen dag oud (oorzaak: loslating placenta) [bron: Sint Anna Paviljoen Amsterdam]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 januari 1976 [bron: reg. C-3 Amsterdam]. Hij is begraven op vrijdag 9 januari 1976 in Amsterdam [bron: Begraven Sint Barbara engelengrafje 3E-19 diepte 15].
2 Petra van Galen [K], geboren op dinsdag 25 januari 1977 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2.2.
3 Hans van Galen [L], geboren op woensdag 4 maart 1981 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2.3.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3.2 Adriana Johanna (Sjaan) Free is geboren op donderdag 7 augustus 1952 in Amsterdam, dochter van Cornelis Free en Wilhelmina Molenaar (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3). Sjaan trouwde met Henk Bartelings. Henk is geboren in Diemen.
Kind van Sjaan en Henk:
1 Cynthia Bartelings, geboren op donderdag 25 december 1975 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3.2.1.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2.2 Elke Catharina Endlicht, dochter van Wilhelmus Cornelis (Wim) Endlicht (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2) en Klara Diena Pruijt. Elke begon een relatie met Arthur Boudewijn Klatt.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2.3 Karin Jantiena Wilhelmina Endlicht is geboren op maandag 14 augustus 1967 in Den Haag, dochter van Wilhelmus Cornelis (Wim) Endlicht (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2) en Klara Diena Pruijt. Karin trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 31 mei 1991 in Den Haag met Qiurijn Johan Stempher, 29 jaar oud. Qiurijn is geboren op maandag 16 oktober 1961 in Den Haag, zoon van Frans Willem Stempher en Wibbigje Hermanna Arends.
Kinderen van Karin en Qiurijn:
1 Suzan Danille Stempher [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2.3.1], geboren op zaterdag 22 augustus 1992 in Den Haag.
2 Nicole Laura Stempher [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2.3.2], geboren op dinsdag 6 december 1994 in Den Haag.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.1.1 Robin Goldschmeding is geboren op zaterdag 25 september 1965 in Amsterdam, zoon van Albert (Ab) Goldschmeding en Truus Elizabeth (Truus) Bokhoven (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.1). Robin trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 17 mei 2000 in Amsterdam met wendy Stevens, 29 jaar oud. wendy is geboren op woensdag 30 december 1970 in Amsterdam.
Kinderen van Robin en wendy:
Klik voor foto in apart venster
17 djordy 2 weken oud
1 Djordy Goldschmeding [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.1.1.1] (afb. 17), geboren op zondag 8 juni 1997 in Amsterdam. Djordy is overleden op maandag 4 augustus 1997 in Amsterdam, 1 maand oud (oorzaak: Chromosomen afwijking).
2 Lindsay Goldschmeding [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.1.1.2], geboren op donderdag 26 augustus 1999 in Amsterdam.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2.2 Petra van Galen [K] is geboren op dinsdag 25 januari 1977 in Amsterdam, dochter van Petrus Johannes (Peter) van Galen [H] en Johanna Andrea (Jannie) van den Bosch [J] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 januari 1977 [bron: Amsterdam]. Petra trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 17 mei 2001 in Broek in Waterland met Yuri Noordhof, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Petra en Yuri: waar hebben zij gewoond:
Peursumstraat 29 , Amsterdam
Lelystad
Yuri is geboren op maandag 14 maart 1977 in Amsterdam.
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2.3 Hans van Galen [L] is geboren op woensdag 4 maart 1981 in Amsterdam, zoon van Petrus Johannes (Peter) van Galen [H] en Johanna Andrea (Jannie) van den Bosch [J] (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 maart 1981 [bron: Amsterdam]. Hans ging samenwonen, 26 jaar oud, op zaterdag 7 juli 2007 in Lelystad met wendy de Groot, 21 jaar oud.
Notitie bij het samenwonen van Hans en wendy: Lelystad
wendy is geboren op zaterdag 12 oktober 1985 in Lelystad.
Kind van Hans en wendy:
1 Luna Nika van Galen [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2.3.1], geboren op zaterdag 24 mei 2008 om 16:02 in Lelystad. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 mei 2008 [bron: Lelystad].
1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3.2.1 Cynthia Bartelings is geboren op donderdag 25 december 1975 in Amsterdam, dochter van Henk Bartelings en Adriana Johanna (Sjaan) Free (zie 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3.2). Cynthia trouwde met Remco Westerman.
Kind van Cynthia en Remco:
1 Kyan Westerman [1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3.2.1.1], geboren op zaterdag 22 mei 2004 in Diemen.

Index (728 personen)

Ackersdijck, Maertje Leenderts (*±1637) [Partner van 1.1.1.1.1.6.8.4]  1.1.1.1.1.6.8.4
Adriaens, Pieter [Partner van 1.1.2.2.1]  1.1.2.2.1
Alsemgeest, Bartholomeus (*24-02-1840, †11-02-1867)  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8
Ammerlaan, Pieternella (*±1817) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11.3
Appel, Cornelia Catharina (*±1834) [Schoonmoeder van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1
Arends, Wibbigje Hermanna (*11-01-1927) [Schoonmoeder van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2.3
Arents, Pleuntje [Partner van 1.1.1.1.1.6.5]  1.1.1.1.1.6.5
Bartelings, Cynthia (*25-12-1975) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3.2.1
Bartelings, Henk [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3.2.1
Beijersbergen, Franciscus Gerardus Maria (Frans) (*20-08-1956) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8.1
Beijersbergen, Johanna Christina Maria (Hanneke) (*15-10-1960) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8.2
Beijersbergen, Reinardus Jacobus (*05-09-1899, †23-06-1961) [Schoonvader van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8
Beijersbergen, Reinardus Jacobus (*22-04-1926, †21-11-1999) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8
Bentheim, otto II van  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9
Berckel, Jan Cornelisz [Partner van 1.1.1.1.1.4.1.5.1]  1.1.1.1.1.4.1.5.1
Bergenhenegouwen, Antje Janse (†±1844) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12
Bergenhenegouwen, Cecilia (*25-07-1892, †11-09-1964) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8
Bergenhenegouwen, Cornelis [Schoonvader van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6
Bergonje, Dirk  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9
Bettenhaussen, Catharina Wilhelmina (*±1840) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.5
Biert, Jan Jacobsz van [Partner van 1.1.1.1.1.6.1]  1.1.1.1.1.6.1
Bije, wouter de [Schoonvader van 1.1.2.2.4]  1.1.2.2.4
Bije, woutera Wouters de (*±1543, †03-12-1558) [Partner van 1.1.2.2.4]  1.1.2.2.4; 1.1.2.2.4.1
Bils, Johanna Hendriksdr (Jannetje) (*01-11-1785, †07-02-1834) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.7; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.9; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11
Bogaert, Andries Dirckxs [Partner van 1.1.1.1.1.6.7.2]  1.1.1.1.1.6.7.2
Bokhoven, Arie (*±1917, †±1995) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.1
Bokhoven, Truus Elizabeth (Truus) (*01-10-1940) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.1.1
Boogaard, Machteld (*24-12-1626, †1671) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6]  1.1.1.1.1.6.6; 1.1.1.1.1.6.6.2; 1.1.1.1.1.6.6.3; 1.1.1.1.1.6.6.4; 1.1.1.1.1.6.6.6
Boogaart, Antonia van den (*±1823) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6
Bos, Cornelis van den (*±1826) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.1
Bosch, Johanna Andrea (Jannie) van den (*28-10-1953) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2.3
Bosch, Johannes Andries (Jan) van den (*12-02-1889, †26-02-1975) [Schoonvader van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1
Bosch, Johannes Andries (Jan) van den (*08-02-1915, †03-09-1994) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2
Bosch, Willemyntje van den (*±1772) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.3
Bosman, Adriaen Antonisz [Partner van 1.1.2.2.5]  1.1.2.2.5
Brabander, Catharina Simonsdr de [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.2
Brabander, Clara Simonsdr (Klaartje) de (*±1755, †28-02-1829) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.3
Brabander, Franciscus (Frans) de [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.1
Brabander, Gerarda Sijmens Gerritje de (*15-06-1779, †09-08-1844) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7.1
Brabander, Johannes Nicolaas de (*±1768) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.7]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.7
Brabander, Nicolaas Sijmisse (Claas) de (*15-07-1761, †12-01-1838) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.4
Brabander, Pieter de (*02-01-1772, †21-05-1848) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.6
Brabander, Symon Willemsz. de (*08-07-1727, †24-12-1821) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7
Brabander, Willem Simonsz de (*09-05-1765, †10-11-1819) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.5
Broeck, Niesje Ariens van der [Partner van 1.1.1.1.1.4.1.5.6]  1.1.1.1.1.4.1.5.6
Broek, Bartholomeus Gerardus van den (*±1867) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.2
Broek, Gerardus Franciskus Xaverius van den (*±1825, †26-06-1901) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.2
Broek, Helena Apolonia van den (*±1851) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.1
Bronckhorst, Claes van (*±1380, †>1430) [Vader van 1]  1
Bronckhorst, Cornelis Jans van (*±1600, †27-10-1660) [Nummer 1.1.1.1.1.6.7]  1.1.1.1.1.6.7; 1.1.1.1.1.6.7.2
Bronckhorst, Dirck Claes van (*±1410, †09-05-1446) [Nummer 1]  1; 1.1
Bronckhorst, Jan Jansz (Alias fool) van (*±1594) [Nummer 1.1.1.1.1.6.5]  1.1.1.1.1.6.5
Bronckhorst, Willem Willemsz van (*±1639) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.8]  1.1.1.1.1.6.8.6
Bruggeling (*±1791, †<1816)  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2.1
Bruggeling, Adriana (Jaan) (*05-03-1770, †20-12-1844) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1
Bruin, Bartholomeus Gerritsz (Bart) de (*02-06-1775, †01-09-1840) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7.1
Bruin, Jacoba de (*1 v. Chr.) [Schoonmoeder van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2
Bruin, Maria de (*?-12-1803, †17-02-1895) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7.1
Bruin, Maria Joppesdr (Marij Joppen) de [Schoonmoeder van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8
Buijtenmaes, Thymen Cornelis [Partner van 1.1.2.2.1]  1.1.2.2.1
Burg, Agnijs Willems van der (*1455, †1517) [Schoonmoeder van 1.1.1.1]  1.1.1.1
Burg, Cornelia van der (*±1875) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1
Buys, Jan (Mrs Jan Loeff) (*±1487) [Partner van 1.1.2]  1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.2
Buys, Willem Jansz (*1440, †1514) [Schoonvader van 1.1.2]  1.1.2
Capelle, Maertje Jansz (alias Loenhout) [Partner van 1.1.1.1.1.6.7]  1.1.1.1.1.6.7; 1.1.1.1.1.6.7.2
Cirk, Bartholomeus (Bart) (*21-01-1928) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.4.1
Cirk, Jacoba (Coba) (*27-06-1934) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.4.2
Cirk, NN [Schoonvader van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.4
Cirk, NN dochter (*05-05-1941) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.4.3
Cirk, Pieter A (*±1904) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.4
Claes, Grietgen [Partner van 1.1.1.1.1.6.8.1]  1.1.1.1.1.6.8.1
Cock, Claartje Arendsdr (*±1709, †±1769) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.7; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.10; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12
Dame, Arent [Partner van 1.1.1.1.1.6.8.5]  1.1.1.1.1.6.8.5
Damen, Petrus Adrianus Jacobus (*±1892) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5.1
Deckers, Cornelia Wilhelmina Maria [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3
Dekker, Adriana Magdalena (Jaan) (*21-04-1843, †13-04-1930) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.4
Dijck, Adriana Cornelisse van (*±1727) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.1
Dijck, Dirck Jabobsz van [Partner van 1.1.1.1.1.6.8.5]  1.1.1.1.1.6.8.5
Dijk, Adrianus van (*04-06-1841, †18-04-1920) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6
Dijk, Ariaantje Cornelisdr van (*23-03-1721, †05-08-1788) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5
Dijk, Georgius Leonardus van (*12-07-1894) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6.4
Dijk, Gijsbertha Sophia van (*28-02-1891) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6.2
Dijk, Henricus Marinus van (*29-08-1889) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6.1
Dijk, Willebrordus Cornelis van (*19-04-1892) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6.3
Dijke, Gerritje van (*±1804) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6.1
Dirks, Stijntje [Partner van 1.1.1.1.1.6.5]  1.1.1.1.1.6.5
Doef, Pieter van der (*±1824, †26-06-1873) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.4
Dorp, Pieter Cornelisz van [Partner van 1.1.1.1.1.6.3]  1.1.1.1.1.6.3
Dressing, Petrus (*±1818) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6.1
Dressing, Wilhelmus Albertus Petrus (*±1848) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6.1
Duijnsteede, Mareijtje (*?-04-1786) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6.1
Eeden, Sophia van (*12-12-1849, †07-05-1921) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2
Elswijk, Cornelis (*±1819, †±1890) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.9]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.9
Ende, Adriana Geertruida van den (*±1893) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5.1
Ende, Gerardus van den (*±1849) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5.1
Ende, Simon Petrus van den (*±1902) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.11]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.11
Endelstraat, Neeltje Pietersdr [Partner van 1.1.1.1.1.6.2]  1.1.1.1.1.6.2
Endlicht, Ben (*25-08-1956) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.4
Endlicht, Cornelia Johanna (Corrie) (*24-12-1942) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.3
Endlicht, Elke Catharina [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2.2
Endlicht, Jacobus Johannes (Koos) (*09-06-1915) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.3
Endlicht, Jacobus Johannes (Koos) (*±1940, †18-06-1887) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.1
Endlicht, Karin Jantiena Wilhelmina (*14-08-1967) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2.3
Endlicht, Wilhelmus Nicolaas Cornelis [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2.1
Endlicht, Wilhelmus Cornelis (Wim) (*10-05-1941) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2.3
Es, Maria van [Schoonmoeder van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.10]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.10
Esse(n), Jannetje Cornelisse (*1630) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6]  1.1.1.1.1.6.6.6; 1.1.1.1.1.6.6.6.1
Free, Adriana Johanna (Sjaan) (*07-08-1952) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3.2.1
Free, Cornelis (*17-05-1920) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3.2
Free, Leendert (Leo) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3.1
Gaalen, Matje van (*±1816) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1.1
Gaalen, Nicolaas van (*12-07-1792) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1.1
Gaalen, Teunis van (*04-05-1822) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1.2
Gaegh, Trijntje Dirckdr van der (*1600, †1671) [Partner van 1.1.1.1.1.6.8]  1.1.1.1.1.6.8; 1.1.1.1.1.6.8.1; 1.1.1.1.1.6.8.2; 1.1.1.1.1.6.8.3; 1.1.1.1.1.6.8.4; 1.1.1.1.1.6.8.5; 1.1.1.1.1.6.8.7
Galen, Arie Jacobus van (*±1831) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9.1
Galen, Hans van (*04-03-1981) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2.3
Galen, Jerry van (*06-01-1976, †06-01-1976) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2.1
Galen, Johanna van (*±1860) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9.1
Galen, Luna Nika van (*24-05-2008) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2.3.1
Galen, Paulus Alfonsus Wilhelmus (Paul) van (*20-02-1913, †24-04-1999) [Schoonvader van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2
Galen, Petra van (*25-01-1977) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2.2
Galen, Petrus Johannes (Peter) van (*09-04-1952) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2.3
Geest, Elisabeth Cornelisse (Sijntje) van (*20-11-1763, †11-08-1820) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2.1
Gerrits, Maria Anna (*16-09-1917, †04-04-1995) [Schoonmoeder van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2
Gerritse, Alida Atmoes (Aaltje) (†11-03-1809) [Schoonmoeder van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12
Goldschmeding, Albert (Ab) (*29-12-1939) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.1.1
Goldschmeding, Djordy (*08-06-1997, †04-08-1997) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.1.1.1
Goldschmeding, Lindsay (*26-08-1999) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.1.1.2
Goldschmeding, Robin (*25-09-1965) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.1.1
Groenewegen, Cornelia (*02-03-1796, †<1873) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3
Groenewegen, Jacobus (Koos) (*12-06-1743, †22-07-1832) [Schoonvader van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3
Groot, wendy de (*12-10-1985) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2.3
Haak, Geertudes (Geertje) van der (*±1786) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.4; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6
Haak, Pieter van der (*23-10-1794) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.4
Haastrecht, Elisabeth (Lijpje) (*19-06-1773, †08-09-1840) [Schoonmoeder van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3
Hazebroek, Gerardus (*±1845) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.10]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.10
Heijningen, Alida (Aaltje) van (*19-12-1780, †16-04-1854) [Schoonmoeder van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7.1
Heijningen, Helena Maria van (*±1900) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.9]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.9
Heijningen, Maria van (*±1813, †08-03-1897) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1
Helge, Johanna Maria (*04-01-1905, †11-08-1990) [Schoonmoeder van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8
Hilversum, Gijsbetha (*±1823) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6
Hoef, Cornelis Doesz van der (*±1530, †±1590)  1.1.2.2.4
Hoesel, Wilhelmina Elisabeth van (*16-07-1833, †13-08-1859)  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1
Hofstede, Maria (*±1821, †28-10-1907) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5
Hogeveen, Krijntje Ariese (†<1830)  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.10
Hollander, Clasina (*28-04-1862, †06-02-1945) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.9; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.12; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.13
Hollander, Daniel [Schoonvader van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11
Hoogvliet, Leentje Jacobs (*1600, †1664) [Partner van 1.1.1.1.1.4.1]  1.1.1.1.1.4.1; 1.1.1.1.1.4.1.5
Hulspas, Cornelia (*12-04-1819, †15-07-1852) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13] [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.12]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.12; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4
Hulspas, Elisabeth Jansdochter (*03-05-1787, †04-01-1865) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.1
Hulspas, Geertruida (Gerritje) (*03-05-1795, †17-10-1830) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4.1
Hut, Johanna Cornelia van der (*27-03-1897) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.9]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.9
Jacobs, Jacob (*±1400) [Schoonvader van 1] [Schoonvader van 1.1]  1; 1.1
Jacobs, Jacobs dochter (*±1440) [Partner van 1.1]  1.1; 1.1.1; 1.1.2
Jacobs, NN dochter (*±1420) [Partner van 1]  1; 1.1
Jong, Trijntje de (*17-09-1873) [Schoonmoeder van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2
Kaat, Dirkje (*1 v. Chr., †04-05-1874) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4
Kampen, Clara Jansdr van (*23-02-1774, †03-03-1826) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.10]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.10.1
Kampen, Jan Gijssen van (*07-12-1745, †16-09-1803) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.10]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.10
Kaper, Bernardina Adriana Hendrika (*±1875) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1.1
Kester, Jacobus (*±1845) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.1
Klaauw, Henrica van der (*01-08-1812, †16-08-1849) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7
Klatt, Arthur Boudewijn [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2.2
Knaap, Maarten van der (*02-11-1783) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.9]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.9
Knaap, Martinus van der (*±1794) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2.1
Kokx, Louisa Maria [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.5
Korsen, Phillipus Jacobus (*±1805)  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5
Kraan, Catharina Maria van der  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.10
Kraft, Johanna van der (*±1856) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.9]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.9
Kuipers, Geertuyda (Trui) (*±1822) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.3
l´ Ami, Cornelia (*±1879) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.2
Leenderts, Maartje (†<1558) [Partner van 1.1.2.2.4]  1.1.2.2.4
Leeuwen, Johannes (*±1815) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1.1
Lelieveld, Maria Hendrika (*±1854) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.5; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.7
Linde, Jannetje Claesdr van der (*1662, †27-11-1701) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1
Lochem, Cornelis van (*±1846) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.1
Luijten, Hendrica Catharina (*±1869) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.2
Maat, Maria (*±1825) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10
Maat, Theodora (*±1818) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.6
Marel, Roelant Pouwels van der [Partner van 1.1.1.1.1.6.8.5]  1.1.1.1.1.6.8.5
Markus, Adriana Geertruida (*06-08-1907, †12-01-1974) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.9
Markus, Alida Johanna (*12-01-1901, †17-08-1987) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.3
Markus, Andries Bartholomeus (*27-07-1898, †02-06-1966) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.1
Markus, Gerardus (*20-01-1904, †13-02-1904) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.5
Markus, Jacob (*02-03-1868, †14-03-1938) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3
Markus, Jacoba Alida (*25-07-1909, †27-03-1910) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.10
Markus, Jacobus Marinus (*29-08-1905, †07-10-1905) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.6
Markus, Jacobus Marinus Gerardus (*29-08-1905, †07-10-1905) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.8
Markus, Johanna (*±1872) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2
Markus, Johanna Adriana (*15-01-1911, †09-08-1911) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.11
Markus, Johanna Barbara (*29-08-1905, †07-10-1905) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.7
Markus, Johanners Bartholomeus (*21-03-1902, †11-04-1965) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.4
Markus, Johannes Theodorus (*21-01-1900, †02-06-1900) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.2
Marrewijk, Batje Abrahamse (Lamberdina) van (*>1759, †<1812) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.4; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.6
Meer, Christina van der (*±1784) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.4
Meer, Clazina van der (*01-10-1819, †30-05-1906) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4.1.1
Meer, Cornelis Sijmonsz van de [Partner van 1.1.1.1.1.6.3]  1.1.1.1.1.6.3
Meer, Huijbrecht Huijbrechtsz van der [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.4]  1.1.1.1.1.6.6.4
Meer, Sijbrent Huijbrechtsz van der [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.3]  1.1.1.1.1.6.6.3
Meeuwissen, H.P (*1900) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.13]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.13
Mijnheer, Gerrit Gerritsz [Partner van 1.1.1.1.1.6.4]  1.1.1.1.1.6.4
Molenaar, Geertruida Adriana (Geer) (*02-08-1922) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.2
Molenaar, Gerrit (*13-03-1861) [Schoonvader van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2
Molenaar, Leendert (*01-04-1899, †1989) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3
Molenaar, Trijntje (Truus) (*13-03-1921) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2
Molenaar, Wilhelmina (*11-06-1924, †2003) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3.2
Muijzers, Hendrik (*±1764) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.10]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.10
Nederpelt, Jacobus (*02-03-1785, †21-11-1840) [Schoonvader van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1
Nederpelt, Jan Pietersz (*24-11-1731, †16-04-1798) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.7]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.7
Nederpelt, Maria (*±1819) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1.1
Nederpelt, Wilhelmina [Schoonmoeder van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6
Neef, Agnes (*±1871, †02-08-1895) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1
Neef, Hendricus (*±1836) [Schoonvader van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1
Netten, Maria van (*±1834, †06-10-1903) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4
Noordermeer, Jacobus Josephus (*±1889) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.3
Noordhof, Yuri (*14-03-1977) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.2.2
Ooms, Francina (*07-09-1891, †05-03-1970) [Schoonmoeder van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1
Otterspoor, Lucas Johannes (*17-08-1806, †11-12-1889) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.7]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.7
Patijn, Arie Bastiaensz [Partner van 1.1.1.1.1.6.8.2]  1.1.1.1.1.6.8.2
Patijn, Elijsabeth Gerritsdr. (de Bel) (*±1513, †27-09-1574) [Partner van 1.1.2.2]  1.1.2.2; 1.1.2.2.1; 1.1.2.2.2; 1.1.2.2.3; 1.1.2.2.4; 1.1.2.2.5
Patijn, Gerrit (Alias De Bel) [Schoonvader van 1.1.2.2]  1.1.2.2
Peters, Andre [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.2.1
Peters, Bea [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.2.3
Peters, Goverdina [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.2.6
Peters, Peter [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.2.2
Peters, Piet (*1921, †2007) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.2
Peters, Regina [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.2.4
Peters, Trees [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.2.5
Pols van der Mije, Maria Arents (*±1520, †1590) [Partner van 1.1.1.1.1]  1.1.1.1.1; 1.1.1.1.1.4; 1.1.1.1.1.6
Proost, Barber Pieters (~20-10-1686, []05-04-1736)  1.1.1.1.1.4.1.5.8
Pruijt, Klara Diena (*±1942) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2.3
Pruijt, Nicolaas Johannes (*17-11-1914, †±1944) [Schoonvader van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2
Raaphorst, Maria (*±1827) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10
Rest, Antonius Johannes van (*±1853) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.2
Rijgersberg, Alida Theodora (*±1904) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.10]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.10
Rijn, Bernardus van (*05-11-1849, †10-07-1938) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9.1
Rijn, Cornelia Ariesdochter van (†27-08-1773) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1
Rijn, Gerretje Huijbrechtdr van (*1665) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1
Rovers, Anna (Antje) (*>1787, †05-07-1830) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.6
Saat, Alieda (*01-01-1812, †10-01-1882) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5
Sant, Huijbrecht Willemsz van [Partner van 1.1.1.1.1.6.8.5]  1.1.1.1.1.6.8.5
Santen, Willem Huibertsz van (*1587, †1674) [Partner van 1.1.1.1.1.4.2]  1.1.1.1.1.4.2
Schalker, Dorothea (*±1788, †01-12-1811) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.1
Scheffers, Gijsbertha Maria (*03-06-1858, †12-11-1901) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.5; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.7; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.9
Schim, Maartje Doenen [Partner van 1.1.1.1.1.6.5]  1.1.1.1.1.6.5
Schrijver, Johannes Hendricus (*±1810) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.2
Seekles, Jantiena (*27-06-1920, †25-07-1996) [Schoonmoeder van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2
Smette, Apollonia ter (*14-06-1778, †28-02-1853) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.9; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.12; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13
Sombroek, Bernardina Christina (*±1887, †21-01-1956) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.5
Speck, Evert Ariensz van der [Partner van 1.1.1.1.1.4.1.5.2]  1.1.1.1.1.4.1.5.2
Speck, Jacob Ariens van der [Partner van 1.1.1.1.1.4.1.5.7]  1.1.1.1.1.4.1.5.7
Spek, Alida van der [Schoonmoeder van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11
Spek, Grietje (*1 v. Chr.) [Schoonmoeder van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1
Stempher, Frans Willem (*18-07-1926, †02-09-1972) [Schoonvader van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2.3
Stempher, Nicole Laura (*06-12-1994) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2.3.2
Stempher, Qiurijn Johan (*16-10-1961) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2.3
Stempher, Suzan Danille (*22-08-1992) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2.3.1
Stevens, wendy (*30-12-1970) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1.1.1
Straete, Adrijaen van der [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.2]  1.1.1.1.1.6.6.2
Streepers, Adriana (*±1833, †12-07-1856) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5
Strobbe, Maria Gerrits van der (*±1700) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4
Swaneveld, Maria (*11-02-1800, †28-01-1891) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.10
Swaneveld, wouter (*1 v. Chr.) [Schoonvader van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2
Tangel, Johannes Hendricus (*28-12-1812, †15-01-1883) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.6
Tangel, Wilhelmina (*±1861) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4
Tettero, Cornelia (*13-02-1786, †20-07-1849) [Schoonmoeder van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1
Tetteroo, Adriana (*21-05-1840, †30-07-1911) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.1
Tetteroo, Clasina (*09-11-1853, †16-05-1860) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.12
Tetteroo, Clazina (*12-01-1849, †22-01-1850) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.8
Tetteroo, Gerarda Johanna Maria (*±1908) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4.4
Tetteroo, Hendrikus Jacobus (*09-09-1886) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.7]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.7
Tetteroo, Maria Petronella (*04-10-1841, †26-11-1843) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.2
Tetteroo, Maria Petronella (*18-01-1844, †22-01-1922) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.4
Tetteroo, Mathias (*17-05-1852, †31-08-1852) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.11
Tetteroo, Matthias (*06-03-1851, †30-08-1851) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.10
Tetteroo, Nicolaas (*06-12-1842, †14-12-1842) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.3
Tetteroo, Nicolaas (*10-03-1845, †25-02-1922) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.5
Tetteroo, Petrus (*13-05-1846, †07-09-1846) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.6
Tetteroo, Petrus Adrianus (*05-07-1847, †16-10-1899) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.7
Tetteroo, Theodorus (*02-05-1813, †31-07-1883) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.9
Tetteroo, Wilhelmus Hubertus (*22-01-1850, †11-11-1885) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.9]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.9
Thoen, Aaltje (*±1777) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.3
Thoen, Abraham (*±1786, †23-04-1831) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.6
Thoen, Adriaentje [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.3]  1.1.1.1.1.6.6.3
Thoen, Adriana (*27-04-1749) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.14
Thoen, Adriana (*20-02-1836, †03-09-1854) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.12
Thoen, Adriana (*25-01-1856, †20-02-1929) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.10]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.10
Thoen, Adriana (*11-04-1858) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.2
Thoen, Adriana (*04-05-1860) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11.2
Thoen, Adriana (*18-02-1882) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.1
Thoen, Adriana (*30-01-1883, †19-06-1896) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.3
Thoen, Adriana Barbara (*?-01-1908, †28-02-1909) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2.3
Thoen, Adriana Catharina (*06-01-1810, †01-02-1891) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.6
Thoen, Adriana Johanna (Sjaan) (*28-09-1900, †08-03-1981) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3
Thoen, Adriana Johanna (*15-08-1925) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.5.3
Thoen, Adriana Johanna maria (*30-05-1925) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.6
Thoen, Adriana Klazina Maria (*08-12-1890) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.5
Thoen, Adriana Maria (*28-07-1896) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.5
Thoen, Adriana Maria Jacoba (*14-12-1867, †24-09-1940) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.7]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.7
Thoen, Adriana Theodora (*30-07-1888, †02-10-1888) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.3
Thoen, Adrianus (*01-11-1847) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2
Thoen, Adrianus Cornelis (*07-12-1872) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.11
Thoen, Adrianus Johannes (Janus) (*±1902, †13-06-1947) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3
Thoen, Adrianus Wilhelmus (*17-02-1871) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.10
Thoen, Alida (*29-11-1742) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.9
Thoen, Alida (*24-02-1886) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.4
Thoen, Alida (*26-12-1890) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.7
Thoen, Alida Cornelia (*16-05-1888) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.5
Thoen, Alida Margaretha ´t Hoen (*±1901) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.7
Thoen, Andreas Bartholomeus (*12-07-1899, †31-03-1901) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2.2
Thoen, Anna Adriana (*24-04-1874, †26-10-1945) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3
Thoen, Anna Geertruida (*04-02-1884, †27-09-1887) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.6
Thoen, Anna Paulina (*1908, †17-10-1908) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1.3
Thoen, Anthonius (*28-03-1823, †16-05-1823) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.2
Thoen, Anthonius Carolus (*17-02-1902, †18-02-1902) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.9
Thoen, Anthonius Carolus (*17-02-1903) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.10]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.10
Thoen, Antje (*01-02-1822, †08-11-1859) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.1
Thoen, Antje (*21-08-1825) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.2
Thoen, Antonius Cornelis (*07-07-1846, †14-10-1846) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.3
Thoen, Aplonia (*±1839, †12-04-1876) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7.1
Thoen, Apolonia (*30-07-1856) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10.4
Thoen, Apolonia (*19-01-1858, †03-01-1905) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11.1
Thoen, Arend [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.3
Thoen, Ariaantje (Adriana) (*13-01-1820, †26-07-1829) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.7
Thoen, Arie [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.2
Thoen, Arie (*±1773) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.2
Thoen, Arie (*02-09-1813) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7
Thoen, Arijaentje [Nummer 1.1.1.1.1.6.7.2]  1.1.1.1.1.6.7.2
Thoen, Bartholomeus (*15-01-1799, †01-11-1882) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.10
Thoen, Bartholomeus (*30-04-1869, †20-10-1932) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.4; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8
Thoen, Bartholomeus Nicolaas (*±1875, †31-07-1950) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1.1
Thoen, Bep (*±1910) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.7
Thoen, Bernardus (*16-04-1877) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.3
Thoen, Carolina Maria (*14-09-1894) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.4
Thoen, Catharina (*14-11-1710) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.4
Thoen, Catharina (*24-07-1726) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.2
Thoen, Catharina (*31-07-1730) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.5
Thoen, Catharina (*21-11-1768) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.7
Thoen, Catharina (*±1792) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.9
Thoen, Catharina (*11-06-1820) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.4
Thoen, Catharina Jansdr (*±1792) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1.1
Thoen, Catharina Klaasse Kaatje (*01-11-1732, †22-12-1810) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7
Thoen, Catharina Maria (*13-01-1881) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.2
Thoen, Catharina Maria (*11-05-1890, †05-01-1891) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.8
Thoen, Cees (levenloos *±1824) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.1
Thoen, Christina Theodora (*24-03-1932, †27-09-1955) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.10
Thoen, Claas Willemsz (Nicolaas) (*10-09-1728, †02-11-1791) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5
Thoen, Clara (*±1784) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.5
Thoen, Clasina Adriana (*01-02-1898) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.10
Thoen, Clasina Cecilia (*04-02-1919) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.3
Thoen, Claziena (*05-07-1888) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.7]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.7
Thoen, Clazina (*21-07-1828, †25-05-1857) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.5
Thoen, Cornelia (*15-08-1727) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.3
Thoen, Cornelia (*30-11-1813, †<1875) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.3
Thoen, Cornelia (*09-11-1815, †11-04-1820) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.10
Thoen, Cornelia (*28-10-1851, †25-04-1852) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.4
Thoen, Cornelia (*01-05-1854, †10-08-1854) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.9
Thoen, Cornelia (*07-10-1856, †09-11-1916) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6
Thoen, Cornelia (*24-10-1902) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.13]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.13
Thoen, Cornelia Adriana (†04-12-1917) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1.1
Thoen, Cornelia Adriana (*12-12-1865) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.6
Thoen, Cornelia Adriana (*22-11-1879, †29-06-1913) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.1
Thoen, Cornelia Apolonia (*24-11-1821) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.4
Thoen, Cornelia Cornelisdochter (*07-02-1821, †16-05-1821) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.14
Thoen, Cornelia Gerarda (*28-01-1905) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.11]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.11
Thoen, Cornelia Janna (Cor) (*20-08-1915, †07-09-2003) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.3
Thoen, Cornelis [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6]  1.1.1.1.1.6.6.1
Thoen, Cornelis (*±1788) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.4
Thoen, Cornelis (*±1793, †11-10-1858) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9
Thoen, Cornelis (*29-08-1815, †06-06-1817) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.4
Thoen, Cornelis (*13-09-1818, †04-05-1874) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.6
Thoen, Cornelis (*24-07-1821, †23-12-1821) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.8
Thoen, Cornelis (*31-05-1822, †23-07-1822) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.3
Thoen, Cornelis (*03-03-1825, †24-04-1902) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4
Thoen, Cornelis (*09-07-1835, †22-08-1914) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1
Thoen, Cornelis (*29-07-1839) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5.2
Thoen, Cornelis (*19-05-1840, †28-03-1869) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7.2
Thoen, Cornelis (*04-04-1845) [Kind van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.1.1
Thoen, Cornelis (*09-07-1845, †22-08-1914) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.11
Thoen, Cornelis (*07-03-1864, †16-03-1864) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11.4
Thoen, Cornelis Claasz (*28-11-1759, †12-02-1845) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.4; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.6; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.9; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.12; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13
Thoen, Cornelis Dionisius (*03-06-1845, †30-08-1845) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.2
Thoen, Cornelis Gerardus (*12-10-1867) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.7
Thoen, Cornelis Hendricus (*27-06-1847) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.5; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.7
Thoen, Cornelis Hendrikus (*23-03-1897) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.10
Thoen, Cornelis Johannes Gerardus (*25-06-1894) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.7]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.7
Thoen, Cornelis Klaaszoon (*±1797) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.1
Thoen, Cornelis Petrus (*08-09-1815) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.3
Thoen, Cornelis Servatius (*15-05-1898) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.6
Thoen, Cornelis Wilhelmus (*19-10-1916) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.2
Thoen, Crijntje [Zoon van 1.1.1.1.1.6.7]  1.1.1.1.1.6.7.1
Thoen, Crijntje [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6]  1.1.1.1.1.6.6.5
Thoen, Daniel (*15-10-1883) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.2
Thoen, Dionisius (*07-02-1817, †02-11-1873) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11.3
Thoen, Dorothea Maria (*27-12-1813) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.2
Thoen, Elizabeth (*21-05-1900, †07-04-1917) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.7
Thoen, Everardus (*25-10-1821) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.5
Thoen, Evert (*18-05-1812, †01-09-1840) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.1
Thoen, Evert Janse (*±1786) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6.1
Thoen, Francina Hendrika (*27-07-1917, †13-09-1917) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9
Thoen, Frederikus (*22-01-1879) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.4
Thoen, Geertrudis (*22-07-1859, †27-08-1928) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.5
Thoen, Geertruida (*17-05-1846) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.1
Thoen, Geertruida (*21-03-1854) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6.1
Thoen, Georgius Antonius (Joris) (*24-08-1823, †11-12-1858) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6
Thoen, Georgius Antonius (*01-03-1878) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2.1
Thoen, Gerarda (Grada) (*23-03-1818) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6.1
Thoen, Gerarda Adriana (*11-01-1888) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.5
Thoen, Gerarda Claasdr (*22-09-1744, †02-01-1811) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.10]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.10
Thoen, Gerarda Florentina (*20-09-1876) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.2
Thoen, Gerarda Gijsbertha Maria (*07-11-1895) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.8
Thoen, Gerardus [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.5
Thoen, Gerardus (*1783) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.4
Thoen, Gerardus (*1788) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.7
Thoen, Gerardus (*30-10-1815) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.4
Thoen, Gerardus (*12-10-1818, †17-10-1899) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.12; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.10; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11
Thoen, Gerardus (*10-09-1841, †14-09-1841) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7.3
Thoen, Gerardus (*31-08-1846, †24-09-1846) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7.4
Thoen, Gerardus (*10-08-1849) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7.5
Thoen, Gerardus (*21-02-1854, †07-08-1854) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.5
Thoen, Gerardus (*22-09-1889, †20-10-1960) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8
Thoen, Gerardus Cornelis (*14-10-1869) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.8
Thoen, Gerardus Dominicus (*12-10-1818) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.12]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.12; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13
Thoen, Gerardus Johannes (*08-11-1896) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.9]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.9
Thoen, Gerardus Leonardus Cornelis (*17-07-1930) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.9
Thoen, Gerardus Martinus (*24-10-1885) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.5
Thoen, Gerardus Martinus (Rinus) (*±1907) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.6
Thoen, Gerrit [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.4
Thoen, Gerrit (*22-05-1857, †03-05-1905) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.5; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.7; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.9
Thoen, Gerrit Jansz (*±1595, †20-11-1662) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6]  1.1.1.1.1.6.6; 1.1.1.1.1.6.6.2; 1.1.1.1.1.6.6.3; 1.1.1.1.1.6.6.4; 1.1.1.1.1.6.6.6
Thoen, Gerrit Willemsz (*1660, †1732) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2
Thoen, Gertrudis (*±1796) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.10]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.10
Thoen, Gijsbertha Maria Adriana (*±1901, †24-04-1903) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.12
Thoen, Helena (*15-06-1844, †08-09-1844) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.1
Thoen, Helena (*24-08-1900) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.12]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.12
Thoen, Helena Theresia (*24-07-1928, †02-10-2003) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8
Thoen, Hendericus (*01-03-1851) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.7
Thoen, Hendrica Theodora (*04-12-1862, †12-12-1952) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.9
Thoen, Hendricus (*28-01-1850, †23-04-1850) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.6
Thoen, Hendrik (*01-03-1813) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.2
Thoen, Hendrik Pieter (*28-05-1867) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.1
Thoen, Hendrika (*16-12-1823, †04-08-1824) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.9
Thoen, Hendrika (*21-12-1827) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.11
Thoen, Hendrika (*26-10-1848) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.5
Thoen, Hendrika Maria (*29-07-1879, †04-02-1941) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4.4
Thoen, Hendrika Wilhelmina (*23-01-1877, †27-01-1877) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.2
Thoen, Hermanus (*04-12-1816, †28-12-1884) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5
Thoen, Hermanus Cornelis (*02-01-1894) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.11
Thoen, Hubertus (*20-04-1765) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.6
Thoen, Huibertje (*23-06-1850) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10.1
Thoen, Huibje (*25-02-1845, †08-03-1884) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.1
Thoen, Jaantje (*29-01-1847) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.3
Thoen, Jacoba (*04-03-1827, †28-12-1874) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.4
Thoen, Jacoba Adriana (*±1877, †17-05-1908) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.4
Thoen, Jacobus (*18-08-1821) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.8
Thoen, Jacobus (*22-03-1852, †09-08-1852) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.8
Thoen, Jacobus George (*18-02-1818) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1
Thoen, Jacobus George (*28-02-1855) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.5
Thoen, Jacobus Johannes (*03-04-1825) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.8
Thoen, Jacobus Theodorus (*10-09-1889) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.4
Thoen, Jacobus Wilhelmus (*25-06-1875) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1
Thoen, Jan Jansz (*±1564, †?-03-1622) [Nummer 1.1.2.2.4.1]  1.1.1.1.1.6; 1.1.2.2.4.1; 1.1.1.1.1.6.1; 1.1.1.1.1.6.2; 1.1.1.1.1.6.3; 1.1.1.1.1.6.4; 1.1.1.1.1.6.5; 1.1.1.1.1.6.6; 1.1.1.1.1.6.7; 1.1.1.1.1.6.8
Thoen, Jan Joostensz (*±1568, †30-09-1626) [Zoon van 1.1.2.2.3]  1.1.2.2.3.1
Thoen, Jan Klaasse (*02-09-1746) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1
Thoen, Jan Willemsz (*±1530, †<1590) [Nummer 1.1.2.2.4]  1.1.2.2.4; 1.1.2.2.4.1
Thoen, Jan Willemsz (*±1635, †?-10-1695) [Nummer 1.1.1.1.1.6.8.4]  1.1.1.1.1.6.8.4
Thoen, Jan Willemsz (*±1665) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.2
Thoen, Jannetje [Nummer 1.1.1.1.1.6.1]  1.1.1.1.1.6.1
Thoen, Joanna (*25-03-1709) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.3
Thoen, Joanna (*09-11-1790, †25-12-1833) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2.1
Thoen, Joanna (*29-12-1831) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9.1
Thoen, Joanna Maria (*18-02-1855, †19-03-1855) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.1
Thoen, Joannes (*±1809) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6.1
Thoen, Johanna (*19-03-1821, †19-03-1821) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.2
Thoen, Johanna (*20-09-1822) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.9]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.9
Thoen, Johanna (Antje) (*21-08-1825, †06-07-1906) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.2
Thoen, Johanna (*24-09-1855) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6.2
Thoen, Johanna Adriana (Jo) (*±1904) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.4
Thoen, Johanna Alida (*22-10-1874) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.12
Thoen, Johanna Andriana (*27-11-1819) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.3
Thoen, Johanna Catharina (*17-02-1871) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.9
Thoen, Johanna Jacoba Maria (*1912, †02-04-1916) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.12
Thoen, Johanna Klaasdr (Jannetje) (*05-11-1740, †10-05-1819) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.3; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.5; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6
Thoen, Johanna Maria (*21-04-1864) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.5
Thoen, Johanna Maria (*18-06-1887, †04-04-1906) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.2
Thoen, Johannes (Jan) (*31-07-1764, †07-06-1838) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.6; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1
Thoen, Johannes (*01-08-1803, †21-11-1869) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5
Thoen, Johannes (*13-05-1824) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.10
Thoen, Johannes (*10-01-1825, †28-07-1826) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.3
Thoen, Johannes (Jan) (*20-12-1832, †26-05-1903) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.4
Thoen, Johannes (*21-06-1854) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10.3
Thoen, Johannes (*26-08-1855, †19-11-1859) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.3
Thoen, Johannes (*17-09-1856) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6.3
Thoen, Johannes (*29-06-1898, †25-04-1899) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.11
Thoen, Johannes (Jan) (*±1920) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.10
Thoen, Johannes Bartholomeus (*1920, †28-02-1922) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2.4
Thoen, Johannes Claes (Jan) (*02-09-1746, †13-07-1812) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.10
Thoen, Johannes Jacobus (*10-01-1898, †15-09-1900) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2.1
Thoen, Johannes Petrus (*19-04-1863) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.6
Thoen, Johannes Valentinus (*24-06-1885, †18-09-1887) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.7
Thoen, Johannes Wilhelmus (*09-06-1926) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.7
Thoen, Johannis Jacobus (*30-10-1827) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.9
Thoen, Joost Willemsz (Alias Buys) (*±1530, †15-07-1577) [Nummer 1.1.2.2.3]  1.1.2.2.3
Thoen, Klaas (*10-09-1753, †20-04-1837) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2.1
Thoen, Klaas Gerritsz (*±1690, †±1761) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.7; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.10; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12
Thoen, Klazina (*13-05-1853, †21-11-1921) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.2
Thoen, Lamberdina (*±1812) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.1
Thoen, Lamberdina Adriana (*03-12-1829, †03-03-1831) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.8
Thoen, Lamberta (*19-03-1821, †19-03-1821) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.1
Thoen, Lamberta Cornelia (*11-10-1814, †14-12-1899) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.9]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.9
Thoen, Lambertina (*18-11-1816) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.1
Thoen, Lambertus Cornelus (*11-10-1814, †11-10-1814) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.8
Thoen, Lijsbeth Willemsdr (*±1641, †1701) [Nummer 1.1.1.1.1.6.8.7]  1.1.1.1.1.4.1.5; 1.1.1.1.1.6.8.7; 1.1.1.1.1.4.1.5.1; 1.1.1.1.1.4.1.5.2; 1.1.1.1.1.4.1.5.3; 1.1.1.1.1.4.1.5.6; 1.1.1.1.1.4.1.5.7; 1.1.1.1.1.4.1.5.8
Thoen, Maartje [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.2]  1.1.1.1.1.6.6.2
Thoen, Maartje (*±1637) [Nummer 1.1.1.1.1.6.8.5]  1.1.1.1.1.6.8.5
Thoen, Machteld (*20-04-1755) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.3
Thoen, Maertje Willemsdr (†±1577) [Nummer 1.1.2.2.2]  1.1.2.2.2
Thoen, Mara Catharina (*24-11-1892) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.3
Thoen, Margaretha (*11-02-1831, †11-08-1831) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.6
Thoen, Margaretha Maria (*25-03-1828, †15-07-1829) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.5
Thoen, Maria (*17-12-1746) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.13
Thoen, Maria (*23-09-1794) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.4
Thoen, Maria (*±1799) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.11
Thoen, Maria (*05-03-1812) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.1
Thoen, Maria (*17-02-1818, †±1855) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.9
Thoen, Maria (*09-09-1829) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.6
Thoen, Maria (*01-05-1858) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10.5
Thoen, Maria (*20-01-1861) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10.6
Thoen, Maria Adriana (*21-01-1859, †14-06-1918) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.8
Thoen, Maria Adriana (*1906, †21-09-1906) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1.2
Thoen, Maria Catharina (*10-01-1828) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.7
Thoen, Maria Catharina (*07-06-1891, †11-08-1894) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.9
Thoen, Maria Cornelia (*15-11-1880, †06-03-1881) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.5
Thoen, Maria Cornelia (*22-02-1887, †29-09-1887) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.8
Thoen, Maria Cornelia (*21-03-1890, †29-08-1890) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.1
Thoen, Maria Gijsberta (*28-03-1892, †23-02-1893) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.6
Thoen, Maria Gijsbertha (*08-11-1817, †28-04-1879) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.4
Thoen, Maria Hendrika (*04-02-1885, †11-04-1886) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.3
Thoen, Maria Martina (*30-01-1856, †11-08-1856) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.6
Thoen, Maria Sophia (*±1881) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.5
Thoen, Maria Willemse (*21-09-1819) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.7]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.7
Thoen, Marie [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.5.1
Thoen, Marijtje (*30-04-1758) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.4
Thoen, Marijtje (*06-08-1814) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.3
Thoen, Marinus Albertus (*?-06-1905, †22-03-1906) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.5
Thoen, Martinus (*29-11-1828) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.12
Thoen, Martinus (*08-10-1857, †31-07-1944) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.9; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.12; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.13
Thoen, Martinus (*06-03-1895) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.9]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.9
Thoen, Martinus (*21-05-1914) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.1
Thoen, Neeltgen Willemsdr (*±1635, †<1663) [Nummer 1.1.1.1.1.6.8.3]  1.1.1.1.1.6.8.3
Thoen, Neeltje Willemsdr van (*±1543) [Nummer 1.1.2.2.5]  1.1.2.2.5
Thoen, Nicolaas (*17-02-1825, †16-03-1866) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10
Thoen, Nicolaas (*20-01-1827) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.4
Thoen, Nicolaas (*28-08-1828) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5.1
Thoen, Nicolaas (*±1839) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.10]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.10
Thoen, Nicolaas Cornelis (*17-01-1825) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6
Thoen, Nicolaas Hendricus (*16-02-1880, †22-08-1880) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2.2
Thoen, Nicolaas Hendricus (*20-07-1881) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2.3
Thoen, Nicolaas Jacobus (*05-04-1886, †02-02-1907) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.1
Thoen, Nicolaas Jansz (Klaas) (*02-02-1771, †03-02-1840) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.3
Thoen, Nicolaas Willemsz (*29-03-1725) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.1
Thoen, Nicolaas Willemsz (*23-10-1826, †24-06-1886) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.5; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.7
Thoen, NN (levenloos *17-04-1814) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.3
Thoen, NN (levenloos *04-01-1824) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.7
Thoen, NN (levenloos *23-06-1827) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.6
Thoen, NN (levenloos *09-04-1852) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.3
Thoen, NN (levenloos *27-08-1857) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.7
Thoen, NN (levenloos *17-02-1902) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.8
Thoen, NN dochter (levenloos *31-07-1895) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.1
Thoen, Petrus Jacobus (*20-09-1819) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.5
Thoen, Philippus (*31-01-1863, †14-04-1864) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.12
Thoen, Pieter [Nummer 1.1.1.1.1.6.2]  1.1.1.1.1.6.2
Thoen, Pieter (*04-02-1846, †22-08-1846) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.2
Thoen, Pieter Willemsz (*±1631) [Nummer 1.1.1.1.1.6.8.1]  1.1.1.1.1.6.8.1
Thoen, Pieter Willemsz (*16-01-1781, †06-03-1833) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1
Thoen, Pieternella (*02-05-1851, †05-10-1851) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.4
Thoen, Pieternella (*09-05-1853, †07-01-1922) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5.1
Thoen, Pieternella Lamberdina (*15-10-1821) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.6
Thoen, Servatia (*06-11-1860) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.3
Thoen, Servatius Cornelis (*13-09-1862, †08-06-1917) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.3; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.10; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.11
Thoen, Sophia (*05-12-1892, †07-12-1892) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.8
Thoen, Theodorus Jacobus (*09-03-1871) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2
Thoen, Theodorus Johannes (*09-01-1900, †27-07-1900) [Kind van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.4.1
Thoen, Theodorus Johannes (*1915, †07-04-1918) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1.4
Thoen, Trijntje [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.4]  1.1.1.1.1.6.6.4
Thoen, Trijntje (*±1633) [Nummer 1.1.1.1.1.6.8.2]  1.1.1.1.1.6.8.2
Thoen, Trijntje Claesdr (*1735) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.7]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.7
Thoen, Trijntje Willemsdr van [Nummer 1.1.2.2.1]  1.1.2.2.1
Thoen, walterus (*02-03-1831) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.5
Thoen, walterus (*31-08-1875) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.2
Thoen, Wilhelmina (*28-12-1863) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11.3
Thoen, Wilhelmina Jacoba (*07-01-1921) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.5.2
Thoen, Wilhelmina Maria (*14-05-1891) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.2
Thoen, Wilhelmina Theodora Cornelia (*12-11-1923, †01-01-1948) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.5
Thoen, Wilhelminus Cornelis (*22-07-1892, †28-09-1892) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.10
Thoen, Wilhelmus (Willem Willemsz) (*12-06-1783, †<1873) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.7; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.9; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11
Thoen, Wilhelmus (*±1793, †13-09-1859) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.4; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6
Thoen, Wilhelmus (*24-05-1813, †17-05-1838) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.2
Thoen, Wilhelmus (*07-06-1823, †17-04-1824) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.4
Thoen, Wilhelmus (*20-03-1835, †23-02-1918) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.10
Thoen, Wilhelmus Adrianus (*05-04-1891) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2.5
Thoen, Wilhelmus Andreas (*09-10-1882, †24-01-1883) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2.4
Thoen, Wilhelmus Cornelis (*15-08-1828, †05-07-1830) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.7
Thoen, Wilhelmus Hendrikus (*19-05-1846) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4
Thoen, Wilhelmus Jacobus (*28-02-1878, †15-03-1879) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.3
Thoen, Wilhelmus Johannes (*20-07-1850) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.2
Thoen, Wilhelmus Johannes (*16-09-1853) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.4
Thoen, Wilhelmus Johannes (*12-12-1920, †27-10-1994) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.4
Thoen, Wilhelmus Petrus (*04-07-1884, †22-06-1888) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.4
Thoen, Wilhelmus Theodorus Jozefus (*29-03-1899, †27-06-1899) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.11
Thoen, Willem (*05-09-1829) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6.1.1
Thoen, Willem (*29-09-1849, †05-02-1864) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.3
Thoen, Willem (*13-07-1851) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.1
Thoen, Willem (*10-10-1852) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10.2
Thoen, Willem Claasz (*01-11-1752) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.4
Thoen, Willem Gerrits (*1630) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6]  1.1.1.1.1.6.6.6; 1.1.1.1.1.6.6.6.1
Thoen, Willem Gerrits (*±1700, †03-06-1763) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4
Thoen, Willemijntje Adriana (*30-11-1816) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.5
Thoen, Willemina Jacoba (*20-05-1887) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.6
Thoen, Winanda [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.1
Thoen, Wouter Gerritsz (*±1635) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6]  1.1.1.1.1.6.6.7
Thoen (Bronckhorst), Ariaentgen Loeff (†05-06-1581) [Zoon van 1.1.2.1]  1.1.2.1.1
Thoen (Bronckhorst), Claes Dircksz (*±1440) [Nummer 1.1]  1.1; 1.1.1; 1.1.2
Thoen (Bronckhorst), Claes Jansz Loeff (*±1505, †±1561) [Nummer 1.1.2.1]  1.1.2.1
Thoen (Bronckhorst), Dirck Claesz (*±1470) [Nummer 1.1.1]  1.1.1; 1.1.1.1
Thoen (Bronckhorst), Jacob Dircksz (*±1441) [Zoon van 1]  1.2
Thoen (Bronckhorst), Jan Claasz Dirckxz (*1470, †±1532) [Nummer 1.1.2]  1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.2
Thoen (Bronckhorst), Katharina Dircks (*1495, †27-08-1560) [Nummer 1.1.1.1]  1.1.1.1; 1.1.1.1.1; 1.1.1.1.2
Thoen (Bronckhorst), Lijsbeth [Nummer 1.1.1.1.1.6.4]  1.1.1.1.1.6.4
Thoen (Bronckhorst), Trijntge [Nummer 1.1.1.1.1.6.3]  1.1.1.1.1.6.3
Thoen (Bronckhorst), Willem Jan Claes Dircxz (*1505, †27-11-1574) [Nummer 1.1.2.2]  1.1.2.2; 1.1.2.2.1; 1.1.2.2.2; 1.1.2.2.3; 1.1.2.2.4; 1.1.2.2.5
Thoen (Bronckhorst), Willem Jansz (*±1600, †<1671) [Nummer 1.1.1.1.1.6.8]  1.1.1.1.1.6.8; 1.1.1.1.1.6.8.1; 1.1.1.1.1.6.8.2; 1.1.1.1.1.6.8.3; 1.1.1.1.1.6.8.4; 1.1.1.1.1.6.8.5; 1.1.1.1.1.6.8.7
Thou, Jacob Cornelisz [Partner van 1.1.2.2.2]  1.1.2.2.2
Tol, Maria van (*±1857) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4.1.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4.1.1.2
Tou, Jaepje Jacobs [Partner van 1.1.1.1.1.4.1.5.3]  1.1.1.1.1.4.1.5.3
Toussaint, Adam Theodorus (*06-05-1889) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.5
Toussaint, Gerardus Jacobus Franciscus (*08-03-1915, †02-12-1915) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.5.1
Trapper, Claes Claeszn [Partner van 1.1.1.1.1.6.8.3]  1.1.1.1.1.6.8.3
Valk, Pieter Cornelis van der (~07-02-1683, []?-09-1729) [Partner van 1.1.1.1.1.4.1.5.8]  1.1.1.1.1.4.1.5.8
Valk, Pieter Cornelis van der (*±1818) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.6
Veen, Cornelis van (*±1811) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.3
Veen, Cornelis van (*±1847) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.3.1
Veen, Jannetje Derkst (Jannetje) van (*±1783) [Biologisch kind met 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1
Veen, Theodora Jacoba van (*26-01-1855, †10-07-1896) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.1
Velden, (ouwe) Vranck Jacobsz van der (*1526, †±1548) [Nummer 1.1.1.1.2]  1.1.1.1.2
Velden, Abraham Jansz van der (*±1640) [Nummer 1.1.1.1.1.4.1.5]  1.1.1.1.1.4.1.5; 1.1.1.1.1.6.8.7; 1.1.1.1.1.4.1.5.1; 1.1.1.1.1.4.1.5.2; 1.1.1.1.1.4.1.5.3; 1.1.1.1.1.4.1.5.6; 1.1.1.1.1.4.1.5.7; 1.1.1.1.1.4.1.5.8
Velden, Abram Jansz van der (*1635, †1682) [Zoon van 1.1.1.1.1.4.1]  1.1.1.1.1.4.1.4
Velden, Adriaen Cornelisz van der (*1556, †1620) [Zoon van 1.1.1.1.1]  1.1.1.1.1.5
Velden, Annetgen Jans van der [Dochter van 1.1.1.1.1.4.1]  1.1.1.1.1.4.1.1
Velden, Annetje Abrams van der (~17-05-1682, †1710) [Nummer 1.1.1.1.1.4.1.5.8]  1.1.1.1.1.4.1.5.8
Velden, Arentje Francken van der (*1589, †1671) [Nummer 1.1.1.1.1.4.2]  1.1.1.1.1.4.2
Velden, Arij Abrams van der (~18-03-1674, []06-09-1748) [Nummer 1.1.1.1.1.4.1.5.6]  1.1.1.1.1.4.1.5.6
Velden, Arij Jansz van der (*1625, †1680) [Zoon van 1.1.1.1.1.4.1]  1.1.1.1.1.4.1.2
Velden, Catharina Cornelia (Trijntje) van der (*±1570) [Nummer 1.1.1.1.1.6]  1.1.1.1.1.6; 1.1.2.2.4.1; 1.1.1.1.1.6.1; 1.1.1.1.1.6.2; 1.1.1.1.1.6.3; 1.1.1.1.1.6.4; 1.1.1.1.1.6.5; 1.1.1.1.1.6.6; 1.1.1.1.1.6.7; 1.1.1.1.1.6.8
Velden, Cornelis Boudijn Muijs van der (*1440, †1509) [Schoonvader van 1.1.1.1]  1.1.1.1
Velden, Cornelis Jacobz van der (*±1515, †1571) [Nummer 1.1.1.1.1]  1.1.1.1.1; 1.1.1.1.1.4; 1.1.1.1.1.6
Velden, Dirck Cornelis van der ([]13-12-1620) [Zoon van 1.1.1.1.1]  1.1.1.1.1.2
Velden, Ermpje Cornelis van der (*1553, †1630) [Dochter van 1.1.1.1.1]  1.1.1.1.1.3
Velden, Franck Cornelis van der (*1555, †1607) [Nummer 1.1.1.1.1.4]  1.1.1.1.1.4; 1.1.1.1.1.4.1; 1.1.1.1.1.4.2
Velden, Frank Jansz van der (*1625, †1694) [Zoon van 1.1.1.1.1.4.1]  1.1.1.1.1.4.1.3
Velden, Jacob Cornelisz van der [Zoon van 1.1.1.1.1]  1.1.1.1.1.1
Velden, Jacob Cornelisz van der (*±1475, †<1536) [Partner van 1.1.1.1]  1.1.1.1; 1.1.1.1.1; 1.1.1.1.2
Velden, Jan Abramsz van der (~31-07-1667) [Nummer 1.1.1.1.1.4.1.5.3]  1.1.1.1.1.4.1.5.3
Velden, Jan Francken van der (*1586, †1664) [Nummer 1.1.1.1.1.4.1]  1.1.1.1.1.4.1; 1.1.1.1.1.4.1.5
Velden, Jannetje Abrams van der (~11-03-1663, †21-04-1740) [Nummer 1.1.1.1.1.4.1.5.1]  1.1.1.1.1.4.1.5.1
Velden, Marijtje van der (~18-02-1671) [Dochter van 1.1.1.1.1.4.1.5]  1.1.1.1.1.4.1.5.4
Velden, Marijtje Abrams van der (~19-04-1676) [Nummer 1.1.1.1.1.4.1.5.7]  1.1.1.1.1.4.1.5.7
Velden, Neeltje Abams van der (~15-11-1665, []22-01-1733) [Nummer 1.1.1.1.1.4.1.5.2]  1.1.1.1.1.4.1.5.2
Velden, Willem Abrams van der (~13-01-1672) [Zoon van 1.1.1.1.1.4.1.5]  1.1.1.1.1.4.1.5.5
Verbaan, Dick (*±1941, †31-07-2005) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8.3
Verbeek, Evert Reijnders (*02-10-1692, †11-01-1761) [Schoonvader van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12
Verbeek, Gerretje Everse (*±1754, †±1802) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.10
Verbeek, Huibertje Everse (*03-07-1788, †11-11-1857) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.6; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1
Verhaage, Marijtje Pieterse (*14-02-1754) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.4
Verkade, Gerritje Everdse (*±1766) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1
Verwey, Geertruida Cornelia Johanna (*24-12-1877, †05-04-1942) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.4; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8
Vetten, Adrianus Leonardus de (*±1880) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.1
Vink, Willem Maarten (*±1853) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.5
Vollebregt, Maria (*20-09-1779, †26-01-1855) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1
Vreede, Johanna de (*±1856) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6.1
Vrijmoed, Johanna (*±1805) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5
Vuijk, Johannes (*±1878) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.5
Vuijk, Wilhelmina Catharina (*±1900) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.5.1
Waal, Adrianus de (*10-02-1901) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.12]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.12
Waal, Martinus Hendrikus de (*17-09-1928) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.12]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.12.1
Waardeloo, Johannes (*±1811) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.1
Waterreus, Dina (*±1773, †09-04-1814) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4
Wessel, Antje Berendsdr (*±1766, †25-12-1812) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2
Westerman, Kyan (*22-05-2004) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3.2.1.1
Westerman, Remco [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3.2.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3.2.1
Wiesje, Anna (*±1867, †09-08-1930) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.3; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.10; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.11
Wiggers, Maritge (†1553) [Partner van 1.1.1.1.2]  1.1.1.1.2
Wijngaarden, Adriana van (*±1827, †02-12-1908) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.5; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.7
Wilk, Cornelis van der (*±1856) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.10]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.10
Wilk, Magiel van der [Schoonvader van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.10]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.10
Wingerden, Adriana van (*13-05-1823, †17-01-1891) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.10; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11
Wingerden, Allida Gerretha (Alida) van (*03-03-1837, †12-12-1902) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1
Wingerden, Ary van (*±1782, †22-06-1847) [Schoonvader van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7.1
Wingerden, Gerritje van [Schoonmoeder van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9
Wingerden, Johannis van (*26-08-1803, †±1884) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7.1
Wingerden, Petronella van [Schoonmoeder van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13
Wingerden, Phillipus van [Schoonvader van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13
Zijl, Adriana van (*25-08-1854, †15-09-1890) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1.1.1
Zijl, Anna van (*±1794) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9
Zuiderwijk, Antonius (*04-10-1867, †17-02-1937) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11.3
Zuijderwijk, Adrianus (*07-08-1787, †20-08-1831) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1
Zuijderwijk, Andreas Andries (*10-09-1781, †20-06-1837) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.5
Zuijderwijk, Anna Petronella (*21-11-1885) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4.1.1.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1.1.1
Zuijderwijk, Anthonie Adrianus (*±1878) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4.4
Zuijderwijk, Claas Jans (*08-01-1717) [Schoonvader van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8
Zuijderwijk, Clara [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.1
Zuijderwijk, Gerardus Petrus (*15-11-1903) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4.2
Zuijderwijk, Jacobus (*±1857) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4.1.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4.1.1.2
Zuijderwijk, Jacobus Hendrikus (*24-07-1852, †31-08-1910) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1.1.1
Zuijderwijk, Jacobus Wilhelmus (*29-06-1905) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4.3
Zuijderwijk, Johannes (*10-03-1824, †17-08-1909) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4.1.1
Zuijderwijk, Johannes (*±1843) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.2
Zuijderwijk, Leonardus (*22-11-1824, †02-06-1885) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.5]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.5.1
Zuijderwijk, Maria Willemsdr [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.2
Zuijderwijk, Martina (*16-04-1901) [Dochter van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4.1
Zuijderwijk, Nicolaas (Klaas) (*30-04-1775, †1843) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4.1
Zuijderwijk, Nicolaas Arnoldus (*03-05-1886) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4.1.1.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4.1.1.2; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1.1.1
Zuijderwijk, Nicolaas Gerardus Jacobus (*06-02-1885, †29-07-1885) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4.1.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4.1.1.1
Zuijderwijk, Petrus (Pieter) (*29-10-1818) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1.1
Zuijderwijk, Theodorus Hendrikus (*10-09-1895) [Zoon van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.2]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.2.1
Zuijderwijk, Wilhelmus (*03-12-1742, †31-05-1809) [Partner van 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.3; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.5; 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6
Zuijderwijk, Wilhelmus Johannes (*±1909) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4.4]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4.4
Zuijderwijk, Willebrordus (*±1774) [Nummer 1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.3]  1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.3
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.0.5 op 30-10-2008 09:06 door J.A. van Galen-van den Bosch