Parenteel van onbekend van Bronckhorst [1]

1 onbekend van Bronckhorst [1].
Notitie bij onbekend: Heren van Bronkhorst
De eerste heren van Bronkhorst werden al vermeld in het jaar 1140. Het waren belangrijke, invloedrijke ridders: Ze waren baanderheren - n van de vier die in het toenmalige Gelderland voorkwamen. En een baanderheer was inderdaad een machtig man, hij was niet ondergeschikt aan de landsheer, de graaf van Gelre, maar viel direct onder het gezag van de Duitse keizer, die het in deze streken destijds voor het zeggen had. Ook de graven van Gelre vielen onder het gezag van deze keizer
Kinderen van onbekend uit onbekende relatie:
1 Adam van Bronckhorst [2], geboren in 1114 in Bronckhorst. Volgt 1.1.
2 Gijsbert van Bronckhorst [1.2], geboren in 1127. Gijsbert is overleden in 1140, 12 of 13 jaar oud.
Klik voor foto in apart venster
1 bronckhorst-wapen
1.1 Adam van Bronckhorst [2] (afb. 1) is geboren in 1114 in Bronckhorst, zoon van onbekend van Bronckhorst [1] (zie 1). Adam is overleden in 1159, 44 of 45 jaar oud.
Notitie bij Adam: De eerste heer van Bronckhorst komt rond 1127/31 in de bronnen voor. Zijn naam is Adam de Brunchorst. De oorkonde waarin hij genoemd wordt is vermoedelijk vals. Hij is getuige bij de schenking van graaf Gerhard II van Gelre van de kapel van Ellekom aan de kerk in Zutphen. Of de getuigenreeks in de valse oorkonde ook vervalst is is ongewis. In het algemeen kan gezegd worden dat de getuigenreeksen, ook bij valse oorkondes, wel kloppen. Dit om de vervalsing geloofwaardiger te maken.
De naam ´Adam´ komt in 1218 pas opnieuw in de Achterhoek voor, maar dan bij de heren Van Den Bergh.Of Adam van Bronckhorst, mits hij heeft bestaan, bloedbanden heeft met Adam I van den Bergh blijft voorlopig een intrigerende vraag
Kinderen van Adam uit onbekende relatie:
1 Gijsbert I van Bronckhorst-en Rekem [3], geboren in 1140 in Bronckhorst. Volgt 1.1.1.
2 Irmgard van Bronckhorst [1.1.2], geboren in 1144.
Notitie bij Irmgard: Gijsbert I heeft een zuster die Ermgard heet en zij sticht een klooster in Rekem.
Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster
2 Gijsbert1a
3 Gijsbert1b
4 Gijsbert1c
5 Gijsbert1d
1.1.1 Gijsbert I van Bronckhorst-en Rekem [3] (afb. 2 t/m 5) is geboren in 1140 in Bronckhorst, kind van Adam van Bronckhorst [2] (zie 1.1).
Notitie bij de geboorte van Gijsbert: Heylwiva de Rode
Gijsbert is overleden in 1189, 48 of 49 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gijsbert: Gijsbert de eerste van Rode
Notitie bij Gijsbert: Heer van Bronckhorst en Rekum
De volgende heer van Bronckhorst die rond deze tijd wordt genoemd is Gijsbert (I). In 1140 komt hij nog een keer voor, samen met een van naam onbekende broer (Adam?). Gijsbert I heeft een zuster die Ermgard heet en zij sticht een klooster in Rekem.
Opmerkelijk is dat hij niet met zijn ´achternaam´ Bronckhorst voorkomt, maar met de toevoeging ´Radekeim´. Van Schilfgaarde ziet hierin het noordelijk van Maastricht gelegen Rekem (Belgisch Limburg). De naam ´Giselbert´ is hier mogelijk richtinggevend geweest, want rondom de Maas is deze naam niet onbekend. Alle Giselberten pretenderen van Giselbert, de eerste hertog van Lotharingen af te stammen. Een andere, meer Gelderse, mogelijkheid is Renkum.
In het voordeel van Van Schilfgaarde spreekt het wapenschild van Rekem; een leeuw van keel op een veld van goud. Het wapen van Bronckhorst is hier een licht gewijzigde uitvoering van.
Volgens sommige auteurs trouwt Gijsbert I met Heylwiva, een dochter van Arnold II van Rode en Aleydis van Kuyc. Uit recent onderzoek blijkt dat zij getrouwd is met Koenraad van Merum. Dit sluit een eerder, of later, huwelijk met Gijsbert I natuurlijk niet uit, maar zet dit wel op lossere schroeven.
Gijsbert I en zijn vooralsnog onbekende echtgenote krijgen in de literatuur twee zonen: Gijsbert (II) en Willem (I). Ook hier zijn vraagtekens bij te plaatsen, want beide zonen komen pas in 1190 in de bronnen voor. In ieder geval wordt Gijsbert I als de stamvader van het geslacht Bronckhorst beschouwd, ook al lijkt de generatie na Gijsbert I ´zoek´ te zijn. Zijn vermeende zoon Willem I volgt hem als heer van Bronckhorst op.
Gijsbert trouwde, 1 of 2 jaar oud, in 1142 in Bronckhorst met Heylwiva van Rousch, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gijsbert en Heylwiva: Gijsbert Van Bronckhorst Baron
Heylwiva is geboren omstreeks 1122, dochter van Arnold II van Rousch en Aleydis van Kuyc. Zij trouwde voorheen omstreeks 1140 met Koenraad van Merum.
Kinderen van Gijsbert en Heylwiva:
1 Gijsbert II van Bronckhorst [1.1.1.1], geboren in 1168 in Bronckhorst Gelderland, zoon van Heylwiva van Rousch. Gijsbert is overleden in 1196, 27 of 28 jaar oud.
2 Willem I van Bronckhorst [4], geboren in 1171 in Bronckhorst Gelderland. Volgt 1.1.1.2.
Klik voor foto in apart venster
6 WillemI-vanBronckhorst
1.1.1.2 Willem I van Bronckhorst [4] (afb. 6) is geboren in 1171 in Bronckhorst Gelderland, zoon van Heylwiva van Rousch. Willem is overleden op 26-01-1226, 54 of 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willem: Na 26 januari 1226 wordt niets meer van Willem I vernomen, zodat hij vermoedelijk in of kort na dit jaar zal zijn overleden. Gijsbert III volgt hem op.
Notitie bij Willem: In de literatuur wordt vermeld dat Gijsbert I waarschijnlijk twee zonen heeft: Gijsbert II en Willem (I). Wanneer graaf Otto I van Gelre in 1191 stadsrechten aan Zutphen schenkt getuigen Gijsbert II samen met een van naam onbekende broer. Of die onbekende broer dezelfde is als Willem I zal wel voor altijd duister blijven.
Willem I´s (mogelijke) broer Gijsbert II overlijdt al spoedig na die eerste getuigenis in 1191 en in ieder geval voor 1196. Onbekend is of Gijsbert II zich heer van Bronckhorst en/of Rekem noemt en of Willem I hem dan als zodanig opvolgt.
Gezien de tijdspanne waarin Willem I voorkomt (1190-1226), worden er veel jaren door twee generaties overbrugt. Zijn vader wordt al in 1140 genoemd en Willem I overlijdt maar liefst 86 jaar later. Het is goed mogelijk dat er een generatie zoek is. Een andere mogelijkheid voor het inpassen van een extra generatie is dat de eerste generaties misschien te vinden zijn onder een andere familienaam. De Bronckhorster familie komt nu als hoog adellijke familie uit de lucht vallen en spelen van meet af aan een belangrijke rol in de middeleeuwse maatschappij, maar hun herkomst is onbekend.
Willem I treedt bijvoorbeeld op als graaf van Salland, weliswaar in leen van Gelre, maar toch zegt dit iets over Willem I´s hoge status. Het vermoeden rijst dat er een band bestaat met de graven van Goor, waarvan de eerst bekende heer ook Willem (1094-1108) heet. Saillant detail is dat de zonen van Hugo van Goor, graaf van Twente en voogd van Utrecht (1118-1145), zijn zonen Willem (II) en Giselbert noemt. Mogelijk biedt deze aanwijzing een aanknopingspunt voor diepgaander onderzoek.
Willem trouwde, 10 of 11 jaar oud, in 1182 in Bronckhorst met Geertruid van Ahaus, 3 of 4 jaar oud. Geertruid is geboren in 1178.
Kinderen van Willem en Geertruid:
1 Gijsbert van Bronckhorst [5], geboren in 1198 in Bronckhorst Gelderland. Volgt 1.1.1.2.1.
2 Willem (Jr) van Bronckhorst [1.1.1.2.2], geboren in 1200 in Bronckhorst Gelderland.
Notitie bij Jr: Willem wordt ook geestelijke en treedt op als proost van Oldenzaal. Over het leven van Willem I´s dochter Helena is niets opgetekend.
3 Helena van Bronckhorst [1.1.1.2.3], geboren in 1203 in Bronckhorst Gelderland.
4 Henricus van Bronckhorst [1.1.1.2.4], geboren in 1207 in Bronckhorst Gelderland.
Notitie bij Henricus: Hendrik is in 1235 opgetekend als kanunnik in Zutphen.
Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster
7 GijsbertIII-vanBronckhorst
8 wapen gijsbert-III-bronckhorst
1.1.1.2.1 Gijsbert van Bronckhorst [5] (afb. 7 en 8) is geboren in 1198 in Bronckhorst Gelderland, zoon van Willem I van Bronckhorst [4] (zie 1.1.1.2) en Geertruid van Ahaus. Gijsbert is overleden op 27-02-1241, 42 of 43 jaar oud.
Notitie bij Gijsbert: Gijsbert III van Bronckhorst komt in 1230 voor het eerst in de bronnen voor, zijn vader Willem I voor het laatst in 1226. Ergens in de vier tussenliggende jaren zal Gijsbert III het bewind over de heerlijkheid Bronckhorst van zijn vader hebben overgenomen. In 1230 wordt Gijsbert III tevens heer van Rekem genoemd.
Gijsbert III is de eerste heer van Bronckhorst van wie een wapenschild bekend is. Hij voert een dubbelgekanteelde dwarsbalk. Dit wapen wijkt dus af van het latere wapen met de bekende zilveren leeuw op een rood veld. Helaas zijn de kleuren van Gijsbert III´s wapen niet overgeleverd. De hier getoonde kleuren zijn dus fictief.

Gijsbert III komt in de bronnen voor als heer van Rekem, zodat het in de lijn der verwachting ligt dat Willem I ook heer van Rekem zal zijn geweest, ook al wordt hij niet als ´heer´ in de bronnen vermelt.
Na 26 januari 1226 wordt niets meer van Willem I vernomen, zodat hij vermoedelijk in of kort na dit jaar zal zijn overleden. Gijsbert III volgt hem op.
Gijsbert trouwde met Kunigunde von Oldenburg. Kunigunde is geboren in 1204 in Oldenburg Duitsland, dochter van Maurits I van Oldenburg en Salome van Wickrath. Kunigunde is overleden op 29-10-1260, 55 of 56 jaar oud. Zij begon later een relatie met Godfried Ahaus.
Kinderen van Gijsbert en Kunigunde:
1 Floris van Bronckhorst, geboren omstreeks 1222 in Bronckhorst Gelderland. Volgt 1.1.1.2.1.1.
2 Willem van Bronckhorst-Reckheim [6], geboren in 1229 in Bronckhorst Gelderland. Volgt 1.1.1.2.1.2.
3 Gijsbert van Bronckhorst [1.1.1.2.1.3], geboren in 1231 in Bronckhorst Gelderland.
Notitie bij de geboorte van Gijsbert: Archbishop
Gijsbert is overleden op 18-11-1306 in Bremen, 74 of 75 jaar oud.
Notitie bij Gijsbert: Willem II is voorbestemd om zijn vader op te volgen, terwijl Gijsbert als geestelijke carrire maakt. Hij begint als proost in Emmerik en vervolgens wordt hij aartsdiaken in Utrecht. Gijsbert weet op te klimmen tot aartsbisschop van Bremen. Het Oldenburgse netwerk van zijn moeder zal deze toppositie mede mogelijk hebben gemaakt. Het aartsbisschoppelijke ambt bekleedt hij van 1273 tot zijn dood in 1306.
4 oda van Bronckhorst [1.1.1.2.1.4], geboren in 1233 in Bronckhorst Gelderland.
1.1.1.2.1.1 Floris van Bronckhorst is geboren omstreeks 1222 in Bronckhorst Gelderland, zoon van Gijsbert van Bronckhorst [5] (zie 1.1.1.2.1) en Kunigunde von Oldenburg. Floris is overleden omstreeks 1290, ongeveer 68 jaar oud.
Notitie bij Floris: Floris, tenslotte, wordt ook geestelijke. Hij wordt genoemd als domproost in Hadeln, domker in Bremen en, net als Lodewijk, proost van St. Ansgar in Bremen. In 1307 wordt hij verkozen als elect-aartsbisschop van Bremen en is voorbestemd om zijn oom Gijsbert in die functie op te volgen. Zo ver komt het niet, voordat zijn kandidatuur door de paus bevestigd kan worden overlijdt Lodewijk al.
Floris trouwde met Ermengarde zu Anhalt. Ermengarde is geboren in 1226 in Ascherseleben Sachsen Preussen.
Kind van Floris en Ermengarde:
1 Heilwig van Bronckhorst, geboren omstreeks 1258 in Bronckhorst. Volgt 1.1.1.2.1.1.1.
1.1.1.2.1.1.1 Heilwig van Bronckhorst is geboren omstreeks 1258 in Bronckhorst, dochter van Floris van Bronckhorst (zie 1.1.1.2.1.1) en Ermengarde zu Anhalt. Heilwig is overleden op 15-07-1310, ongeveer 52 jaar oud. Heilwig trouwde, ongeveer 31 jaar oud, in 1289 met Hendrik van Holstein, ongeveer 31 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1258 in Itzehoe Schleswig-Holstein Preussen. Hendrik is overleden op 05-08-1304, ongeveer 46 jaar oud.
Kinderen van Heilwig en Hendrik:
1 Giselbert van Holstein [1.1.1.2.1.1.1.1], geboren in 1291 in Rendsburg Preussen. Giselbert is overleden in 1345, 53 of 54 jaar oud.
2 Gerhard III van Holstein, geboren in 1293 in Rendsburg Preussen. Volgt 1.1.1.2.1.1.1.2.
3 Adelheid van Holstein [1.1.1.2.1.1.1.3], geboren in 1299 in Rendsburg Preussen. Adelheid is overleden omstreeks 1350, ongeveer 51 jaar oud.
4 Elisabeth van Holstein [1.1.1.2.1.1.1.4], geboren in 1300 in Rendsburg Preussen. Elisabeth is overleden vr 1340, ten hoogste 40 jaar oud.
1.1.1.2.1.1.1.2 Gerhard III van Holstein is geboren in 1293 in Rendsburg Preussen, zoon van Hendrik van Holstein en Heilwig van Bronckhorst (zie 1.1.1.2.1.1.1). Gerhard is overleden op 01-04-1340 in randers Denmark, 46 of 47 jaar oud.
Notitie bij Gerhard: Gerhard III "Der Grosse" Unknown Duke Of Schleswig
Gerhard trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1315 in Schleswig-Holstein Prussia met Sofie zu Werle-Parchim, 19 of 20 jaar oud. Sofie is geboren in 1295 in Meckelenburg. Sofie is overleden op 06-12-1339, 43 of 44 jaar oud.
Kind van Gerhard en Sofie:
1 Heinrich I van Holstein, geboren in 1317 in Schleswig-Holstein Prussia. Volgt 1.1.1.2.1.1.1.2.1.
1.1.1.2.1.1.1.2.1 Heinrich I van Holstein is geboren in 1317 in Schleswig-Holstein Prussia, zoon van Gerhard III van Holstein (zie 1.1.1.2.1.1.1.2) en Sofie zu Werle-Parchim. Heinrich is overleden op 17-04-1390, 72 of 73 jaar oud. Heinrich:
(1) trouwde met Mathilde zur Lippe. Mathilde is geboren in 1343 in Lippe-Detmold Preussen. Mathilde is overleden op 12-04-1365, 21 of 22 jaar oud.
(2) trouwde, 48 of 49 jaar oud, in 1366 in Itzehoe Schleswig-Holstein Preussen met Ingeburg Meckelenburg, 22 of 23 jaar oud. Ingeburg is geboren in 1343 in Lippe-Detmold Preussen. Ingeburg is overleden op 25-07-1395, 51 of 52 jaar oud. Zij begon eerder een relatie met Ludwig VI Brandenburg Bavaria (1328-1365).
Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster
9 WillemII-vanBronckhorst
10 wapen-bronkhorst-willem-II
1.1.1.2.1.2 Willem van Bronckhorst-Reckheim [6] (afb. 9 en 10) is geboren in 1229 in Bronckhorst Gelderland, zoon van Gijsbert van Bronckhorst [5] (zie 1.1.1.2.1) en Kunigunde von Oldenburg.
Notitie bij de geboorte van Willem: Heer van Reckheim (1241 (Huisa.rchief Bronckhorst (R.A. Gelderland), reg. no. 1; Sloet in Bijdr. 3de reeks 11, blz. 293)-1290 (Nijhoffs Gedenkw. 1, no. 24)).

In 1261 vir nobilis de Bronckhorst, in 1264 vir nobilis de Bronckhorst et de Redekem (De Chestret, II. 23. In de acte worden genoemd zijn vrouw Ermgard, zijn ouders Gijsbert en Cunigonda, zijn grootouders Willem en Geertruid. Zijn broeder Gisbertu s is proost van Emmerik en aartsdiaken van Utrecht; de moeder leeft nog).
Deze zoon van Gijsbert III voert een ander wapen; een leeuw met daarover een barensteel, dit is een verkorte smalle dwarsbalk met drie of meer hangers in de bovenhelft van het schild over andere figuren heen geplaatst. Dit wordt gebruikt om een jo ngere lijn aan te duiden.
Willem II is legeraanvoerder tijdens de Limburgse Successie-oorlog (1283-1288) waarin hertog Jan I van Brabant zijn aanspraken op Limburg verdedigt tegen graaf Reinald I van Gelre. Deze oorlog eindigt met de bloedige slag bij kasteel Woeringen bi j Keulen. Een pijnlijke nederlaag voor de Geldersen.
Willem is overleden omstreeks 1290 in Bronckhorst Gelderland, ongeveer 61 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem Van Bronckhorst Heer Van Reckheim

Willem II, de eerstgeboren zoon van Gijsbert III, wordt tussen 1237 en 1241 heer van Bronkchorst en Rekem. Hij voert een ander wapen dan zijn vader; een leeuw met daarover een barensteel. Dit is een verkorte smalle dwarsbalk met drie of meer hangers in de bovenhelft van het schild over andere attributen heen geplaatst. Het staat symbool voor een jongere lijn uit de familie. Het is vooralsnog een raadsel waarom Willem II dit wapen voert. Zijn vader zegelde immers met een dubbel gekanteelde dwarsbalk. Mogelijk valt hij terug op een ouder wapen van de familie, of neemt hij, analoog aan de familie Wisch, het wapen van zijn vrouw aan. In ieder geval is hij de eerste heer van Bronckhorst waarvan bekend is dat hij een leeuw voert.
Willem II is een bekend gezicht aan het Gelderse hof. Hij getuigt vele malen voor de Gelderse hertog bij allerlei gelegenheden. Ook treedt hij als scheidsrechter op bij een van de vele geschillen tussen Gelre en Kleef.
In 1274 treedt hij zelf handelend op wanneer hij met de kosteres van Elten een horige man ruilt voor een horige vrouw. Een van de belangrijkste getuigenissen van Willem II is zijn medeborgstelling, als een van de negentien edelen, bij het huwelijk van Reinald IV met Margaretha van Vlaanderen.
Willem trouwde, ongeveer 8 jaar oud, omstreeks 1237 in Bronckhorst met Irmgard von Randerath, ongeveer 15 jaar oud. Irmgard is geboren omstreeks 1222 in Liedberg Pruisen Duitsland, dochter van Lodewijk van Randerode.
Kinderen van Willem en Irmgard:
1 Kunigunde van Bronckhorst, geboren omstreeks 1238 in Bronckhorst. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.
2 Johan (Jan) van Bronckhorst [1.1.1.2.1.2.2], geboren omstreeks 1239 in Bronckhorst Gelderland. Jan is overleden op 25-06-1346, ongeveer 107 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan wordt ook geestelijke en wordt genoemd als proost van Elst en Oudmunster (Utrecht). In 1322-1323, en mogelijk ook in 1341, is hij electbisschop van Utrecht, maar hij weet het niet tot bisschop te brengen. Jan sterft op 26 juni 1346. Jans wapen bestaat naast de klimmende leeuw uit het geschakeerde kwartier van Randerode.

Proost van Elst en Oudmunster is (in 1314 wordt hij al genoemd als proost van Oudmunster (Arch Graven en Heeren van Culemborg, reg. no. 40; vgl. Gelre, Bijdr. en Med. (1954), blz. 110 noot 2), verkozen tot bisschop van Utrecht (1322-1341).
3 Ludwig van Bronckhorst [1.1.1.2.1.2.3], geboren omstreeks 1241.
4 Gijsbert IV van Bronckhorst-Knight [7], geboren omstreeks 1245 in Bronckhorst Gelderland. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.
1.1.1.2.1.2.1 Kunigunde van Bronckhorst is geboren omstreeks 1238 in Bronckhorst, dochter van Willem van Bronckhorst-Reckheim [6] (zie 1.1.1.2.1.2) en Irmgard von Randerath. Kunigunde is overleden omstreeks 1316, ongeveer 78 jaar oud. Kunigunde trouwde met otto (Graaf) van Dalen-Heer van Diepenheim.
Notitie bij Graaf: Heer van Diepenheim
Klik voor foto in apart venster
11 GijsbertIV-vanBronckhorst
1.1.1.2.1.2.4 Gijsbert IV van Bronckhorst-Knight [7] (afb. 11) is geboren omstreeks 1245 in Bronckhorst Gelderland, zoon van Willem van Bronckhorst-Reckheim [6] (zie 1.1.1.2.1.2) en Irmgard von Randerath.
Notitie bij de geboorte van Gijsbert: Heer van Bronckhorst en Reckheim (vermeld 11 nov 1284-1315; hij leeft nog 11 maart 1315, aangezien zijn zoon dan nog domicellus is (invent. Nichtstnatl. Ahrchive, Kreis Steinfurt, S. 104); ridder (24 aug 1294); drost van Over-Rijn (L.S. Meihuizen
, De rekening betreffende het graafschap Gelre 1294/95, blz. 104).
Hij is overleden tussen de vermelde datum en 20 april 1317.

Gijsbert Van Bronckhorst Knight
Gijsbert is overleden op 11-03-1315 in Bronckhorst Gelderland, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Gijsbert: Ridder van Bronckhorst

Gijsbert IV wordt alleen heer van Bronckhorst, maar nooit heer van Rekem genoemd. Zijn zoon draagt wel beide titels, zodat aangenomen kan worden dat Gijsbert IV ook heer van Rekem is geweest. In 1300 verkoopt hij drie bunder grond die voor de poort van het klooster in Rekem ligt aan datzelfde klooster.
Gijsbert wordt in 1294-1295 drost van Overrijn genoemd. In 1307 treedt Gijsbert IV aan het Gelderse hof op wanneer graaf Reinald I goederen aan de Duitse Orde geeft.
Gijsbert trouwde, ten hoogste 39 jaar oud, vr 1284 met Elisabeth von Steinfurt, ten hoogste 9 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gijsbert en Elisabeth: Na de dood van Gijsbert IV wordt zij abdis van het klooster Hunnepe, waar zij na 1347 zal overlijden.
Elisabeth is geboren omstreeks 1275, dochter van Boudewijn II von Steinfurt en Elisabeth zur Lippe. Elisabeth is overleden na 1347, minstens 72 jaar oud.
Kinderen van Gijsbert en Elisabeth:
1 Willem III van Bronckhorst-Knight [8], geboren omstreeks 1280 in Bronckhorst. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.
2 Gijsbert (de oude) van Bronckhorst, geboren in 1285 in Bronckhorst. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.2.
Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster
12 WillemIII-vanBronckhorst
13 batenburg
1.1.1.2.1.2.4.1 Willem III van Bronckhorst-Knight [8] (afb. 12) is geboren omstreeks 1280 in Bronckhorst, zoon van Gijsbert IV van Bronckhorst-Knight [7] (zie 1.1.1.2.1.2.4) en Elisabeth von Steinfurt.
Notitie bij de geboorte van Willem: Hij sneuvelde in een gevecht.
Willem is overleden op 25-09-1328 in Hasselt, ongeveer 48 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem Van Bronckhorst Knight

In 1315 huwt de erfdochter Johanna van Batenburg met Willem van Bronckhorst. Zo komt Batenburg in het bezit van de heren van Bronckhorst. Van hun zoon Gijsbert I zijn de eerste Batenburgse munten bekend. Te Batenburg is vervolgens gemunt door:

Gijsbert I 1351 - 1361 Willem 1556 - 1573
Diederik I 1361 - 1407 Herman Diederik 1573 - 1602
Gijsbert II 1407 - 1429 Geertruida 1577
Diederik II 1429 - 1435 Maximiliaan 1602?- 1641
Willem trouwde, ongeveer 35 jaar oud, in 1315 met Johanna van Baterburg (afb. 13), ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Johanna: Willem III volgt in 1315 zijn vader Gijsbert IV als heer van Bronckhorst op. Dat is niet de enige heerlijkheid die hij onder zijn hoede heeft. Door zijn huwelijk met de Batenburgse Johanna (28-11-1351) verwerft hij ook de gelijknamige heerlijkheid Batenburg, inclusief kasteel. Johanna is de ergename van Dirk van Batenburg en Mechteld. Hierdoor stijgt het aanzien van de Bronckhorsten aanzienlijk. Kasteel Batenburg is een van de oudste en indrukwekkendste kastelen van Gelderland.
Willem III is de laatste van het geslacht Bronckhorst die in verband met Rekheim wordt genoemd. In 1317 wordt dit goed verkocht aan Gerhard van de Marck. Vermeulen vermoedt dat Willem III Johanna´s zuster Richardis moet uitkopen en dat hij daarom Rekem van de hand doet.
Willem III en Johanna krijgen vier kinderen: Catharina(?), Gijsbert (V), Dirk (I) en Baldewijn. Catharina trouwt met Rudolf van Sinderen, een zoon van Dirk van Sinderen.

Zijn broer Dirk sterft al spoedig, zodat Gijsbert V beide kastelen bezit.
Johanna is geboren omstreeks 1290, dochter van Dirk van Baterburg en Mecheld. Johanna is overleden op 28-11-1351, ongeveer 61 jaar oud.
Kinderen van Willem en Johanna:
1 Gijsbert I van Bronckhorst-Knight [9], geboren omstreeks 1310. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.
2 Didrik (Dirk I) van Bronckhorst [1.1.1.2.1.2.4.1.2], geboren in 1319 in Bronckhorst. Dirk I is overleden vr 1351, ten hoogste 32 jaar oud.
Notitie bij Dirk I: Zijn tweede zoon Dirk krijgt Batenburg. Dirk sterft al spoedig, zodat Gijsbert V beide kastelen bezit.

Wat weinig mensen weten is dat twee broers van Willem van Batenburg tegelijkertijd met Van Egmond en Hoorne zijn onthoofd. Links: detail uit ´Het schrikbewind van Alva´, een afbeelding van de onthoofding van Van Egmond, Hoorne en, aan de overkant, de broers Diederik en Gijsbert Batenburg (ook genoemd Bronkhorst-Batenburg). De onthoofding was in de toenmalige hoofdstad van de Nederlanden: Brussel. De executie gebeurt als wraak voor het verlies van de slag bij Heiligerlee. Alva laat ook Jan van Villers, gevangen genomen bij de slag om Dalem, Pierre d´Andelot, Jan van Blois van Treslong, Filips van Wingle, Jacob van Ilpendam, secretaris van Brederode, en Artus, zijn kamerling onthoofden. (Bron: Prinsenhof Delft)
3 Baldewijn van Bronckhorst [1.1.1.2.1.2.4.1.3], geboren in 1321 in Bronckhorst.
Notitie bij de geboorte van Baldewijn: Hij bleef met moeder Johanna in Batenburg
Baldewijn is overleden op 21-07-1347, 25 of 26 jaar oud.
Notitie bij Baldewijn: Dirk I en Baldewijn krijgen samen Batenburg.
Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster
14 bronkhorst1731
15 bronkhorstkapel1743
1.1.1.2.1.2.4.1.1 Gijsbert I van Bronckhorst-Knight [9] (afb. 14) is geboren omstreeks 1310, zoon van Willem III van Bronckhorst-Knight [8] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1) en Johanna van Baterburg. Gijsbert is overleden omstreeks 1356, ongeveer 46 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gijsbert: Gijsbert V heeft 7 kinderen
Notitie bij Gijsbert: Heer van Bronckhorst, Gijsbert erft Bronckhorst
Gijsbert Van Bronckhorst Knight

Gijsbert is de beruchtste en invloedrijkste heer van Bronckhorst. In 1344 sticht hij samen met zijn vrouw de kapel te Bronckhorst.
Gijsbert trouwde, ten hoogste 34 jaar oud, vr 1344 met Catharina van Leefdael (afb. 15), ten hoogste 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gijsbert en Catharina: Opdat nu de familie der oude Heren van Bronckhorst en de ingezetenen zelf, door de ongemakkelijkheid der wegen niet zouden belet worden de Goddelijke diensten niet dikwijls genoeg bij te wonen, is er in dit stedeke een kerk gebouwd".
Op 23 april 1344 doet Gijsbert, Heer van Bronckhorst en zijn vrouw Catharina van Leefdael schenkingen ten behoeve van de door hen gestichte kapel, gewijd aan de Heilige Maagd Maria en de Heilige Martinus.
Op 22 februari 1345 bevestigt Johannis, bisschop van Traiectum, de hernieuwde stichting en begiftiging van de kapel bij het kasteel te Bronckhorst en benoemt Johannes van Driel tot geestelijke van deze kapel.
Catharina is geboren omstreeks 1318, dochter van Rogier Leefdael en Agnes van Kleef. Catharina is overleden op 13-04-1361, ongeveer 43 jaar oud.
Notitie bij Catharina: De kapel
In 1344 stichten Gijsbert V van Bronckhorst en zijn vrouw Catharina van Leefdael ter ere van de Heilige Maagd Maria en Sint-Maarten een kapel in Bronkhorst. Tegelijkertijd schenken zij enkele goederen aan de kapel. Dit is de eerste keer dat er sprake is van een kapel in Bronkhorst. "Opdat nu de familie der oude heren van Bronckhorst en de ingezetenen zelf, door de ongemakkelijkheid der wegen zouden belet worden de Goddelijke diensten niet dikwijls genoeg bij te wonen, is er in dit stedeke een kerk gebouwd." De opbrengst van de goederen dient voor het levensonderhoud van de priester die aan de kapel is verbonden. Daarnaast krijgt hij jaarlijks twee manden vis uit de beek bij het kasteel. Op 19 januari 1345 wordt Johannes van Driel voor dit ambt door de heer van Bronckhorst bij de bisschop van Utrecht voorgedragen. Bij deze hernieuwde stichting krijgt de kapel nog meer giften. Op 22 februari 1345 bevestigt de bisschop de hernieuwde stichting en hecht hij zijn goedkeuring aan de voordracht van Johannes van Driel. Deze hernieuwde stichting duidt op een oudere (slot)kapel, maar daarover is niets bekend. Onder Willem IV van Bronckhorst is er in 1360 nogmaals sprake van een stichting van de kapel. Waarschijnlijk wordt de kapel hierbij ook opengesteld voor de inwoners van Bronkhorst. De rechten van de kerk blijven onverkort gelden en er mag niet in de kapel worden begraven.
Gedurende de Middeleeuwen ontvangt de kapel geregeld schenkingen. Uit documenten blijkt dat er twee altaren zijn en sinds 1374 twee priesters. In de loop der eeuwen vervalt de kapel en bij een desastreuze verbouwing tot schoolgebouw in 1843 gaan veel middeleeuwse zaken verloren. In 1964 wordt de restauratie ter hand genomen en is de kapel zo veel mogelijk in oude luister hersteld.
Kinderen van Gijsbert en Catharina:
1 Willem IV van Bronckhorst-Ritter [10], geboren omstreeks 1335 in Bronckhorst Gelderland. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.
2 Elisabet van Bronckhorst, geboren omstreeks 1338 in Batenburg Gld. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.2.
3 Gijsbert III van Bronckhorst, geboren omstreeks 1339. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.3.
4 [misschien] Dirk van Bronckhorst-Batenburg, geboren omstreeks 1340 in Batenburg Gld. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.
5 Rogier van Bronckhorst [1.1.1.2.1.2.4.1.1.5], geboren omstreeks 1342 in Batenburg Gld. Rogier is overleden omstreeks 1432, ongeveer 90 jaar oud.
6 Ermgard van Bronckhorst [1.1.1.2.1.2.4.1.1.6], geboren omstreeks 1345.
7 Johan van Bronckhorst [1.1.1.2.1.2.4.1.1.7], geboren omstreeks 1349 in Batenburg Gld.
Klik voor foto in apart venster
16 Heren-van-Bronckhorst-1140
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1 Willem IV van Bronckhorst-Ritter [10] (afb. 16) is geboren omstreeks 1335 in Bronckhorst Gelderland, zoon van Gijsbert I van Bronckhorst-Knight [9] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1) en Catharina van Leefdael. Willem is overleden op 12-03-1410, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem Van Bronckhorst-Ritter
Willem trouwde, ongeveer 30 jaar oud, in 11-1365 in Deventer met Kunigunde von Mrs, ongeveer 35 jaar oud. Kunigunde is geboren omstreeks 1330 in Mors North Rhine Preussen. Kunigunde is overleden omstreeks 1417, ongeveer 87 jaar oud.
Kinderen van Willem en Kunigunde:
1 [misschien] Gijsbert VI van Bronckhorst [J] [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.1].
Notitie bij de geboorte van Gijsbert: Na de dood van zijn oom Gijsbert in 1402 en de dood van zijn neef Frederik, die in 1405 ongehuwd sterft, erft Gijsbert VI Borculo. Vanaf Gijsbert VI zal Borculo met Bronckhorst verbonden blijven. Gijsbert VI overleeft zijn vader niet, want hij overlijdt al in 1399.
Gijsbert is overleden omstreeks 1399.
Notitie bij Gijsbert: Uit 1429 stamt de grafzerk van Gijsbert van Bronckhorst Batenburg

Gijsbert VI van Bronckhorst en Borculo, 1399-1409
Na de dood van zijn oom Gijsbert in 1402 en de dood van zijn neef Frederik, die in 1405 ongehuwd sterft, erft Gijsbert VI Borculo. Vanaf Gijsbert VI zal Borculo met Bronckhorst verbonden blijven. Gijsbert VI overleeft zijn vader niet, want hij overlijdt al in 1399
2 Catharina van Bronckhorst, geboren omstreeks 1354 in Bronckhorst. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.2.
3 [misschien] Elisabeth van Bronckhorst, geboren omstreeks 1365 in Borculo Gelderland. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.3.
4 Catharina van Bronckhorst, geboren omstreeks 1366 in Borculo Gelderland. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5.
5 Gijsbert V van Bronckhorst, geboren in 1367 in Borculo Gelderland. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.
6 Beatrix van Bronckhorst, geboren in 1368 in Borculo Gelderland. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.7.
7 Frederik van Bronckhorst [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.8], geboren in 1369 in Borculo Gelderland. Frederik is overleden op 11-03-1405, 35 of 36 jaar oud.
8 Elisabeth van Bronckhorst [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.9], geboren in 1370 in Borculo Gelderland.
Kind van Willem uit onbekende relatie:
9 Derrick van Bronckhorst [11], geboren omstreeks 1365. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.2 Catharina van Bronckhorst is geboren omstreeks 1354 in Bronckhorst, dochter van Willem IV van Bronckhorst-Ritter [10] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1) en Kunigunde von Mrs. Catharina is overleden op 25-11-1415, ongeveer 61 jaar oud. Catharina trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 15-06-1381 met Hendrik II van Wisch, ongeveer 16 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1365. Hendrik is overleden omstreeks 1386, ongeveer 21 jaar oud. Hij trouwde later omstreeks 1385 met Elisabeth van Bronckhorst (geb. ±1365), zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.3.
Kind van Catharina en Hendrik:
1 Dirk III van Wisch, geboren omstreeks 1360. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.2.1.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.2.1 Dirk III van Wisch is geboren omstreeks 1360, zoon van Hendrik II van Wisch en Catharina van Bronckhorst (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.2). Dirk is overleden omstreeks 1426, ongeveer 66 jaar oud. Dirk trouwde met Agnes van den Doorenweert. Agnes is geboren omstreeks 1370.
Kind van Dirk en Agnes:
1 Steven Dirks van Wisch [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.2.1.1], geboren omstreeks 1393.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.3 Elisabeth van Bronckhorst is geboren omstreeks 1365 in Borculo Gelderland, dochter van [misschien] Willem IV van Bronckhorst-Ritter [10] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1) en [misschien] Kunigunde von Mrs. Elisabeth trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1385 met Hendrik II van Wisch, ongeveer 20 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1365. Hendrik is overleden omstreeks 1386, ongeveer 21 jaar oud. Hij trouwde voorheen op 15-06-1381 met Catharina van Bronckhorst (±1354-1415), zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.2.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4 Derrick van Bronckhorst [11] is geboren omstreeks 1365, zoon van Willem IV van Bronckhorst-Ritter [10] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1).
Notitie bij Derrick: Derrick was een bastaardzoon van Willem IV
de echtgenoot is onbekend
Kind van Derrick uit onbekende relatie:
1 Claes van Bronckhorst [12], geboren omstreeks 1380 in Maasland. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.
Klik voor foto in apart venster
17 wapen-thoen
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1 Claes van Bronckhorst [12] (afb. 17) is geboren omstreeks 1380 in Maasland, zoon van Derrick van Bronckhorst [11] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4). Claes is overleden na 1430 in Maasland, minstens 50 jaar oud.
Notitie bij Claes: echtgenoot onbekend
Kind van Claes uit onbekende relatie:
1 Dirck Claes van Bronckhorst [13], geboren omstreeks 1410 in Delftland. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1 Dirck Claes van Bronckhorst [13] is geboren omstreeks 1410 in Delftland, zoon van Claes van Bronckhorst [12] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1).
Notitie bij de geboorte van Dirck: Eigenlijk is Otto van Bronckhorst zijn vader
1446 welgeboren man van Delfland
stamt in mannelijk lijn af van Bronkhorst volgens Prom. 14, p103
op 09-05-1446 door de baljuw en vierschaar van Delfland erkend als welgeboren man van Delfland, dit gebeurde aan de hand van een open brief van Otto van Bronswijck, dat zowel Dirck Claesz., als Jacob Jacobsz., (zijn vrouws vader), zijn magen zijn, dit werd bekrachtigd door middel van zijn zegel. Zij stammen in mannelijke lijn van Bronckhorst, deze erkenning werd door Philips de Goede, hertog van Bourgondie, in 1458 bevestigd
Op 09-05-1446 verklaart Heer Otto van Bronkhorst dat zowel Jacob Jacobszoon, als Philips Willemszoon en Dirck Claeszoon zijn magen zijn. Zij stammen in mannelijke lijn van Bronckhorst, en hij bekrachtigt dit door middel van zijn zegel. Deze erkenning is bevestigd door Philips de Goede, hertog van Bourgondie in 1458. De Attestatie uit 1446 en de bevestiging uit 1458 worden aangehaald in een sententie van het Hof van Holland van 17-12-1468, waarin bij de uitspraak van het Hof bovengenoemde Dirck Claesz als welgeboren man uit het geslacht van Bronckhorst erkend wordt
Dirck is overleden op 09-05-1446 in Delftland, ongeveer 36 jaar oud.
Notitie bij Dirck: Welgeboren man van Delftland (1446)

172232. DIRK CLAAS (VAN BRONKHORST), geb. ca. 1410, op 9-5-1446 door baljuw en vierschaar van Delfland als welgeboren man van Delfland erkend, tr.

172233. NN JACOBSDR.

Op 9-4-1446 verklaart Heer Otto van Bronkhorst dat zowel Jacob Jacobszoon, als Philips Willemszoon en Dirck Claeszoon zijn magen zijn. Zij stammen() in mannelijke lijn van Bronckhorst, en hij bekrachtigt dit door middel van zijn zegel. Deze erkenning is bevestigd door Philips de Goede, hertog van Bourgondie in 1458. De Attestatie uit 1446 en de bevestiging uit 1458 worden aangehaald in een sententie van het Hof van Holland van 17-12-1468, waarin bij de uitspraak van het Hof bovengenoemde Dirck Claesz als welgeboren man uit het geslacht van Bronckhorst erkend wordt.[37] [38] [39] [40]
Dirck trouwde met NN dochter Jacobs.
Notitie bij het huwelijk van Dirck en NN: Dirck (Dereck, Dirrick) Claes van Bronckhorst geb. ong 1410 gehuwd met Jacobs, dochter van Jacob Jacobs, zoon van Jacob van Bronckhorst, zoon van Gijsbert V of Willem IV of n van diens broers
NN is geboren omstreeks 1420 in Delftland, dochter van Jacob Jacobs.
Kinderen van Dirck en NN:
1 Claes Dircksz Thoen (Bronckhorst), geboren omstreeks 1440 in Maasland. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.
2 Jacob Dircksz Thoen (Bronckhorst) [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.2], geboren omstreeks 1441 in Delftland.
Notitie bij Jacob: Welgeborenman (17-12-1468)
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1 Claes Dircksz Thoen (Bronckhorst) is geboren omstreeks 1440 in Maasland, zoon van Dirck Claes van Bronckhorst [13] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1) en NN dochter Jacobs.
Notitie bij Claes: Welgeboren man

0 jaar: geboorte Claes Dircks
30 jaar: geboorte zoon Jan Claes Dircx
30 jaar: geboorte zoon Dirck Claes
Claes trouwde met Jacobs dochter Jacobs. Jacobs is geboren omstreeks 1440, dochter van Jacob Jacobs.
Kinderen van Claes en Jacobs:
1 Dirck Claesz Thoen (Bronckhorst), geboren omstreeks 1470. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.
2 Jan Claasz Dirckxz Thoen (Bronckhorst) [14], geboren in 1470 in Delft. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1 Dirck Claesz Thoen (Bronckhorst) is geboren omstreeks 1470, zoon van Claes Dircksz Thoen (Bronckhorst) (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1) en Jacobs dochter Jacobs.
Kind van Dirck uit onbekende relatie:
1 Katharina Dircks Thoen (Bronckhorst), geboren in 1495. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1 Katharina Dircks Thoen (Bronckhorst) is geboren in 1495, dochter van Dirck Claesz Thoen (Bronckhorst) (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1). Katharina is overleden op 27-08-1560 in Maasland, 64 of 65 jaar oud. Katharina trouwde met Jacob Cornelisz van der Velden. Jacob is geboren omstreeks 1475, zoon van Cornelis Boudijn Muijs van der Velden en Agnijs Willems van der Burg. Jacob is overleden vr 1536 in Wateringen, ten hoogste 61 jaar oud.
Kinderen van Katharina en Jacob:
1 Cornelis Jacobz van der Velden, geboren omstreeks 1515. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.
2 (ouwe) Vranck Jacobsz van der Velden, geboren in 1526. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.2.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1 Cornelis Jacobz van der Velden is geboren omstreeks 1515, zoon van Jacob Cornelisz van der Velden en Katharina Dircks Thoen (Bronckhorst) (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1). Cornelis is overleden in 1571 in Maasland, ongeveer 56 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Welgeboren man van Delftland, Leenman Bouwman, wonende in Vlaardingen
Cornelis trouwde met Maria Arents Pols van der Mije. Maria is geboren omstreeks 1520. Maria is overleden in 1590 in Maasland, ongeveer 70 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Maria:
1 Jacob Cornelisz van der Velden [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.1].
2 Dirck Cornelis van der Velden [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.2]. Hij is begraven op 13-12-1620 in Naaldwijk.
3 Ermpje Cornelis van der Velden [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.3], geboren in 1553. Ermpje is overleden in 1630, 76 of 77 jaar oud.
4 Franck Cornelis van der Velden, geboren in 1555. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.
5 Adriaen Cornelisz van der Velden [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.5], geboren in 1556. Adriaen is overleden in 1620, 63 of 64 jaar oud.
6 Catharina Cornelia (Trijntje) van der Velden, geboren omstreeks 1570 in Maasland. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4 Franck Cornelis van der Velden is geboren in 1555, zoon van Cornelis Jacobz van der Velden (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1) en Maria Arents Pols van der Mije. Franck is overleden in 1607, 51 of 52 jaar oud.
Kinderen van Franck uit onbekende relatie:
1 Jan Francken van der Velden, geboren in 1586. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.
2 Arentje Francken van der Velden, geboren in 1589. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.2.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1 Jan Francken van der Velden is geboren in 1586, zoon van Franck Cornelis van der Velden (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4). Jan is overleden in 1664, 77 of 78 jaar oud.
Notitie bij Jan: Landbouwer in Vlaardingen Ambacht, zoon van Franck Cornelisz van der Velde , moeder onbekend
Jan trouwde met Leentje Jacobs Hoogvliet. Leentje is geboren in 1600. Leentje is overleden in 1664, 63 of 64 jaar oud.
Kinderen van Jan en Leentje:
1 Annetgen Jans van der Velden [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.1].
2 Arij Jansz van der Velden [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.2], geboren in 1625. Arij is overleden in 1680, 54 of 55 jaar oud.
Notitie bij Arij: ouderling te Maasland
3 Frank Jansz van der Velden [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.3], geboren in 1625. Frank is overleden in 1694, 68 of 69 jaar oud.
Notitie bij Frank: bouwman te Oud-Mathenesse
4 Abram Jansz van der Velden [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.4], geboren in 1635. Abram is overleden in 1682, 46 of 47 jaar oud.
5 Abraham Jansz van der Velden, geboren omstreeks 1640. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5 Abraham Jansz van der Velden is geboren omstreeks 1640, zoon van Jan Francken van der Velden (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1) en Leentje Jacobs Hoogvliet. Abraham trouwde met Lijsbeth Willemsdr Thoen. Zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.7 voor persoonsgegevens van Lijsbeth.
Kinderen van Abraham en Lijsbeth:
1 Jannetje Abrams van der Velden. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.1.
2 Neeltje Abams van der Velden. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.2.
3 Jan Abramsz van der Velden. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.3.
4 Marijtje van der Velden [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.4]. Zij is gedoopt op 18-02-1671 in Maasland.
5 Willem Abrams van der Velden [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.5]. Hij is gedoopt op 13-01-1672 in Maasland.
6 Arij Abrams van der Velden. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.6.
7 Marijtje Abrams van der Velden. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.7.
8 Annetje Abrams van der Velden. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.8.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.1 Jannetje Abrams van der Velden, dochter van Abraham Jansz van der Velden (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5) en Lijsbeth Willemsdr Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.7). Zij is gedoopt op 11-03-1663 in Maasland. Jannetje is overleden op 21-04-1740 in Maasland, 77 jaar oud. Jannetje trouwde, 25 jaar oud, op 21-04-1688 in Maasland met Jan Cornelisz Berckel. Jan is geboren in Delftgauw.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.2 Neeltje Abams van der Velden, dochter van Abraham Jansz van der Velden (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5) en Lijsbeth Willemsdr Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.7). Zij is gedoopt op 15-11-1665 in Maasland. Neeltje is overleden, 67 jaar oud. Zij is begraven op 22-01-1733 in Maasland. Neeltje trouwde, 30 jaar oud, op 04-12-1695 in Maasland met Evert Ariensz van der Speck.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.3 Jan Abramsz van der Velden, zoon van Abraham Jansz van der Velden (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5) en Lijsbeth Willemsdr Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.7). Hij is gedoopt op 31-07-1667 in Maasland. Jan trouwde, 31 jaar oud, op 19-04-1699 in Maasland met Jaepje Jacobs Tou.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.6 Arij Abrams van der Velden, zoon van Abraham Jansz van der Velden (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5) en Lijsbeth Willemsdr Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.7). Hij is gedoopt op 18-03-1674 in Maasland. Arij is overleden, 74 jaar oud. Hij is begraven op 06-09-1748 in Maasland. Arij trouwde, 30 jaar oud, op 30-11-1704 in Maasland met Niesje Ariens van der Broeck.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.7 Marijtje Abrams van der Velden, dochter van Abraham Jansz van der Velden (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5) en Lijsbeth Willemsdr Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.7). Zij is gedoopt op 19-04-1676 in Maasland. Marijtje trouwde, 22 jaar oud, op 31-08-1698 in Maasland met Jacob Ariens van der Speck.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.8 Annetje Abrams van der Velden, dochter van Abraham Jansz van der Velden (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5) en Lijsbeth Willemsdr Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.7). Zij is gedoopt op 17-05-1682 in Maasland. Annetje is overleden in 1710, 27 of 28 jaar oud. Annetje trouwde, 22 jaar oud, op 09-09-1704 in Maasland met Pieter Cornelis van der Valk, 21 jaar oud. Hij is gedoopt op 07-02-1683 in Maasland. Pieter is overleden, 46 jaar oud. Hij is begraven in 09-1729 in Vlaardingen. Hij trouwde later in 09-1710 in Maasland met Barber Pieters Proost (1686-1736).
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.2 Arentje Francken van der Velden is geboren in 1589, dochter van Franck Cornelis van der Velden (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4). Arentje is overleden in 1671 in Lier, 81 of 82 jaar oud. Arentje trouwde met Willem Huibertsz van Santen. Willem is geboren in 1587. Willem is overleden in 1674 in Lier, 86 of 87 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6 Catharina Cornelia (Trijntje) van der Velden is geboren omstreeks 1570 in Maasland, dochter van Cornelis Jacobz van der Velden (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1) en Maria Arents Pols van der Mije. Trijntje trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1590 met Jan Jansz Thoen [11], ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Jan: Hontshol (nr. 94) : 8 hond land te Maasland gemeen met het godshuis van Maeslant, Symon Willemsz en Boudijn Wiggersz. met zijn vader.[36]
22-3-1423: Floris Muysz. na overdracht door Boudijn Muysz., bij kinderloos overlijden achtereenvolgens te versterven op zijn 2 zusters Katrijn- en Geertruyt Muysdochters, bij gebreke van haar voor de ene helft op de rechte zwaardzijde van Muys Muysz. en de andere helft op die van Margriete Yewijn Heyendochter.
22-7-1463: Dirck Boudijn Muyszoonsz.
5-12-1486: Cornelis Boudijnsz. na overdracht door zijn broer Dirck Boudijnsz., te versterven op zijn oudste zoon Vrijese Cornelisz en bij gebreke van deze op zijn jongste zoon Jacob Cornelisz.
30-6-1509: Jacob Cornelisz. na overdracht door zijn broer Vrijese Cornelisz.
29-12-1536: Vranck Jacob Cornelisz. bij dode van zijn vader Jacob Cornelisz.
13-7-1548: Pieter Vranckez. bij dode van zijn vader Vranck Pietersz. en draagt met zijn moeder Maritgen Wiggersdochter het leen over aan zijn grootmoeder Katherina Dircxdochter, hulde door Claes Pietersz.
10-4-1570: Cornelis Jacobsz. te Vlaerdinck, oom van- en na overdracht door Pieter Vranckenz.
20-9-1572: Jacob Cornelisz. van de Velde bij dode van zijn vader Cornelis Jacobsz.
28-1-1598: Jan Jansz. Thoen na overdracht door zijn vader Jacob Cornelisz. van de Velde
10-3-1622: Cornelis Jansz. Thoen na overdracht door zijn vader Jan Jansz. Thoen.
17-1-1658: Ariaentge Cornelis Thoen, gehuwd met Andries Dircxz Bogaert, bij dode van haar vader Cornelis Jansz. Thoen.

bijzonderheden
welgeborene van Delfland op lijsten van 1597-1599 en 1600-1602
beleend 1590, 1591, 1598, 1601
Zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.4.1 voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Trijntje en Jan:
1 Jannetje Thoen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.1.
2 Pieter Thoen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.2.
3 Trijntge Thoen (Bronckhorst). Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.3.
4 Lijsbeth Thoen (Bronckhorst). Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.4.
5 Jan Jansz (Alias fool) van Bronckhorst, geboren omstreeks 1594. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.5.
6 Gerrit Jansz Thoen [10], geboren omstreeks 1595 in Naaldwijk. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.
7 Cornelis Jans van Bronckhorst, geboren omstreeks 1600 in Maasland. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.7.
8 Willem Jansz Thoen (Bronckhorst), geboren omstreeks 1600 in Maasland. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.1 Jannetje Thoen, dochter van Jan Jansz Thoen [11] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.4.1) en Catharina Cornelia (Trijntje) van der Velden (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6). Jannetje trouwde met Jan Jacobsz van Biert.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.2 Pieter Thoen, zoon van Jan Jansz Thoen [11] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.4.1) en Catharina Cornelia (Trijntje) van der Velden (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6). Pieter trouwde met Neeltje Pietersdr Endelstraat. Neeltje is geboren in Warmond.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.3 Trijntge Thoen (Bronckhorst), dochter van Jan Jansz Thoen [11] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.4.1) en Catharina Cornelia (Trijntje) van der Velden (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6). Trijntge:
(1) trouwde met Pieter Cornelisz van Dorp.
Notitie bij het huwelijk van Trijntge en Pieter: Timmerman
(2) trouwde met Cornelis Sijmonsz van de Meer.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.4 Lijsbeth Thoen (Bronckhorst), dochter van Jan Jansz Thoen [11] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.4.1) en Catharina Cornelia (Trijntje) van der Velden (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6). Lijsbeth trouwde met Gerrit Gerritsz Mijnheer.
Notitie bij Gerrit: Beroep Timmerman
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.5 Jan Jansz (Alias fool) van Bronckhorst is geboren omstreeks 1594, zoon van Jan Jansz Thoen [11] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.4.1) en Catharina Cornelia (Trijntje) van der Velden (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6). Alias fool:
(1) trouwde met Stijntje Dirks.
(2) trouwde met Pleuntje Arents.
(3) trouwde, ongeveer 77 jaar oud, op 20-12-1671 in Maassluis met Maartje Doenen Schim.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6 Gerrit Jansz Thoen [10] is geboren omstreeks 1595 in Naaldwijk, zoon van Jan Jansz Thoen [11] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.4.1) en Catharina Cornelia (Trijntje) van der Velden (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6).
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Beroep Boer

Beleend in 1650
Welgeboren man van Delfland in 1629, 1639, 1640.
Woonde aan de Westgaag te Maasland.
Bezat een boerderij met landerijen te ´s-Gravenzande.
Gerrit is overleden op 20-11-1662 in Maasland, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Beroep Boer
Gerrit trouwde met Machteld Boogaard.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Machteld: Beroep Boer

Beleend in 1650
Welgeboren man van Delfland in 1629, 1639, 1640.
Woonde aan de Westgaag te Maasland.
Bezat een boerderij met landerijen te ´s-Gravenzande.
Machteld is geboren op 24-12-1626. Machteld is overleden in 1671, 44 of 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in 1630.
Kinderen van Gerrit en Machteld:
1 Cornelis Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.1].
2 Maartje Thoen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.2.
3 Adriaentje Thoen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.3.
4 Trijntje Thoen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.4.
5 Crijntje Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.5].
6 Willem Gerrits Thoen [9], geboren in 1630 in ´s Gravenzande. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.
7 Wouter Gerritsz Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.7], geboren omstreeks 1635 in Maasland.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.2 Maartje Thoen, dochter van Gerrit Jansz Thoen [10] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6) en Machteld Boogaard. Maartje trouwde met Adrijaen van der Straete.
Notitie bij het huwelijk van Maartje en Adrijaen: Misscien Verstrate
Adrijaen is geboren in Delft.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.3 Adriaentje Thoen, dochter van Gerrit Jansz Thoen [10] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6) en Machteld Boogaard. Adriaentje trouwde met Sijbrent Huijbrechtsz van der Meer.
Notitie bij het huwelijk van Adriaentje en Sijbrent: Misschien Vermeer
Sijbrent is geboren in Monster.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.4 Trijntje Thoen, dochter van Gerrit Jansz Thoen [10] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6) en Machteld Boogaard. Trijntje trouwde met Huijbrecht Huijbrechtsz van der Meer.
Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Huijbrecht: Misschien Vermeer
Huijbrecht is geboren in Monster.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6 Willem Gerrits Thoen [9] is geboren in 1630 in ´s Gravenzande, zoon van Gerrit Jansz Thoen [10] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6) en Machteld Boogaard. Willem trouwde met Jannetje Cornelisse Esse(n).
Notitie bij het huwelijk van Willem en Jannetje: arbeider
Jannetje is geboren in 1630 in Gravezande.
Kinderen van Willem en Jannetje:
1 Gerrit Willemsz Thoen [8], geboren in 1660 in Gravezande. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.
2 Jan Willemsz Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.2], geboren omstreeks 1665.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1 Gerrit Willemsz Thoen [8] is geboren in 1660 in Gravezande, zoon van Willem Gerrits Thoen [9] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6) en Jannetje Cornelisse Esse(n). Gerrit is overleden in 1732 in Gravezande, 71 of 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-11-1691 [bron: Gravezande].
Notitie bij overlijden van Gerrit: 27-11-1701 Weduwnaar van Jannetje Claesdr van der Linde
beroep bouwman
Gerrit:
(1) trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 25-11-1691 in Gravezande met Jannetje Claesdr van der Linde, 28 of 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Jannetje: beroep bouwman
wordt ook wel geschreven als ´t Hoen
Jannetje is geboren in 1662 in Gravezande. Jannetje is overleden op 27-11-1701 in Naaldwijk, 38 of 39 jaar oud.
(2) trouwde, 40 of 41 jaar oud, op 27-11-1701 in Naaldwijk met Gerretje Huijbrechtdr van Rijn, 35 of 36 jaar oud. Gerretje is geboren in 1665 in Gravezande.
Kind van Gerrit en Jannetje:
1 Klaas Gerritsz Thoen [7], geboren omstreeks 1690 in Naaldwijk. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.
Kinderen van Gerrit en Gerretje:
2 Joanna Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.3], geboren op 25-03-1709 in Monster. Zij is gedoopt op 26-03-1709 in Monster.
3 Catharina Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.4], geboren op 14-11-1710 in Monster. Zij is gedoopt op 15-11-1710 in Monster.
Kind van Gerrit uit onbekende relatie:
4 Willem Gerrits Thoen, geboren omstreeks 1700 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1 Klaas Gerritsz Thoen [7] is geboren omstreeks 1690 in Naaldwijk, zoon van Gerrit Willemsz Thoen [8] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1) en Jannetje Claesdr van der Linde. Klaas is overleden omstreeks 1761 in Naaldwijk, ongeveer 71 jaar oud. Klaas trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 18-05-1727 in Naaldwijk met Claartje Arendsdr Cock, ongeveer 18 jaar oud. Claartje is geboren omstreeks 1709 in Naaldwijk. Claartje is overleden omstreeks 1769 in Monster, ongeveer 60 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Claartje:
1 Winanda Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.1].
2 Arie Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.2].
3 Arend Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.3].
4 Gerrit Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.4].
5 Gerardus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.5].
6 Catharina Klaasse Kaatje Thoen, geboren op 01-11-1732 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.
7 Trijntje Claesdr Thoen, geboren in 1735 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.7.
8 Johanna Klaasdr (Jannetje) Thoen, geboren op 05-11-1740 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.
9 Alida Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.9], geboren op 29-11-1742 in Monster.
10 Gerarda Claasdr Thoen, geboren op 22-09-1744 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.10.
11 Jan Klaasse Thoen, geboren op 02-09-1746 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.
12 Johannes Claes (Jan) Thoen [6], geboren op 02-09-1746 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.
13 Maria Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.13], geboren op 17-12-1746 in Monster.
14 Adriana Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.14], geboren op 27-04-1749 in Monster.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6 Catharina Klaasse Kaatje Thoen is geboren op 01-11-1732 in Monster, dochter van Klaas Gerritsz Thoen [7] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1) en Claartje Arendsdr Cock. Catharina is overleden op 22-12-1810 in Naaldwijk, 78 jaar oud. Catharina trouwde, 23 jaar oud, op 18-01-1756 in Monster met Symon Willemsz. de Brabander, 28 jaar oud. Symon is geboren op 08-07-1727 in Monster. Symon is overleden op 24-12-1821 in Naaldwijk, 94 jaar oud. Hij is begraven op 29-12-1821 in Naaldwijk.
Kinderen van Catharina en Symon:
1 Franciscus (Frans) de Brabander [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.1].
2 Catharina Simonsdr de Brabander [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.2].
3 Clara Simonsdr (Klaartje) de Brabander [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.3], geboren omstreeks 1755 in Wateringen. Klaartje is overleden op 28-02-1829 in Wateringen, ongeveer 74 jaar oud.
4 Nicolaas Sijmisse (Claas) de Brabander [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.4], geboren op 15-07-1761 in Kwintsheul. Claas is overleden op 12-01-1838 in Monster, 76 jaar oud.
5 Willem Simonsz de Brabander [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.5], geboren op 09-05-1765. Willem is overleden op 10-11-1819 in Naaldwijk, 54 jaar oud.
6 Pieter de Brabander [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.6], geboren op 02-01-1772 in Wateringen. Pieter is overleden op 21-05-1848 in Maasland, 76 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Broep Tuinder
7 Gerarda Sijmens Gerritje de Brabander, geboren op 15-06-1779 in Wateringen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7 Gerarda Sijmens Gerritje de Brabander is geboren op 15-06-1779 in Wateringen, dochter van Symon Willemsz. de Brabander en Catharina Klaasse Kaatje Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6). Gerarda is overleden op 09-08-1844 in Monster, 65 jaar oud. Gerarda trouwde, 20 jaar oud, op 26-01-1800 in Monster met Bartholomeus Gerritsz (Bart) de Bruin, 24 jaar oud. Bart is geboren op 02-06-1775 in Den Haag. Bart is overleden op 01-09-1840 in Monster, 65 jaar oud.
Kind van Gerarda en Bart:
1 Maria de Bruin, geboren in 12-1803 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7.1.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7.1 Maria de Bruin is geboren in 12-1803 in Monster, dochter van Bartholomeus Gerritsz (Bart) de Bruin en Gerarda Sijmens Gerritje de Brabander (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7). Maria is overleden op 17-02-1895 in Naaldwijk, 91 jaar oud. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 20-05-1827 in Monster met Johannis van Wingerden, 23 jaar oud. Johannis is geboren op 26-08-1803 in Monster, zoon van Ary van Wingerden en Alida (Aaltje) van Heijningen. Johannis is overleden omstreeks 1884, ongeveer 81 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.7 Trijntje Claesdr Thoen is geboren in 1735 in Monster, dochter van Klaas Gerritsz Thoen [7] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1) en Claartje Arendsdr Cock. Trijntje trouwde, 18 of 19 jaar oud, op 19-05-1754 in Monster met Jan Pietersz Nederpelt, 22 jaar oud. Jan is geboren op 24-11-1731 in Poeldijk. Jan is overleden op 16-04-1798 in Poeldijk, 66 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8 Johanna Klaasdr (Jannetje) Thoen is geboren op 05-11-1740 in Monster, dochter van Klaas Gerritsz Thoen [7] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1) en Claartje Arendsdr Cock. Jannetje is overleden op 10-05-1819 in Monster, 78 jaar oud.
Notitie bij Jannetje: 0 jaar: geboorte Johanna (Jannetje) (Cldr)
1761 jaar: overlijden vader
1769 jaar: overlijden moeder
1771 jaar: trouwt met Wilhelmus (Willem) Claasz. Zuiderwijk
1809 jaar: overlijden echtgenoot Wilhelmus (Willem) Claasz.
1812 jaar: overlijden broer Johannes Klaasse (Jan)
1819 jaar:
Jannetje trouwde, 30 jaar oud, op 14-04-1771 in Monster met Wilhelmus Zuijderwijk, 28 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 03-12-1742 in Monster, zoon van Claas Jans Zuijderwijk en Maria Joppesdr (Marij Joppen) de Bruin. Wilhelmus is overleden op 31-05-1809 in Monster, 66 jaar oud.
Kinderen van Jannetje en Wilhelmus:
1 Clara Zuijderwijk [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.1].
2 Klaas Zuijderwijk [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.2].
3 Maria Willemsdr Zuijderwijk [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.3].
4 Willebrordus Zuijderwijk, geboren omstreeks 1774 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4.
5 Nicolaas Zuijderwijk [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.5], geboren in 1775. Nicolaas is overleden in 1843, 67 of 68 jaar oud.
6 Andreas Andries Zuijderwijk, geboren op 10-09-1781 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.
7 Adrianus Zuijderwijk [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.7], geboren in 1787. Adrianus is overleden in 1878, 90 of 91 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4 Willebrordus Zuijderwijk is geboren omstreeks 1774 in Monster, zoon van Wilhelmus Zuijderwijk en Johanna Klaasdr (Jannetje) Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8). Willebrordus trouwde, ongeveer 59 jaar oud, op 17-04-1833 in Delft met Willemyntje van den Bosch, ongeveer 61 jaar oud. Willemyntje is geboren omstreeks 1772 in Hodenpyl.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6 Andreas Andries Zuijderwijk is geboren op 10-09-1781 in Monster, zoon van Wilhelmus Zuijderwijk en Johanna Klaasdr (Jannetje) Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8). Andreas is overleden op 20-06-1837 in Monster, 55 jaar oud. Andreas trouwde met Louisa Maria Kokx.
Kind van Andreas en Louisa:
1 Leonardus Zuijderwijk [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1], geboren op 22-11-1824 in Monster. Leonardus is overleden op 02-06-1885 in Delft, 60 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.10 Gerarda Claasdr Thoen is geboren op 22-09-1744 in Monster, dochter van Klaas Gerritsz Thoen [7] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1) en Claartje Arendsdr Cock. Gerarda is overleden op 02-01-1811 in Poeldijk, 66 jaar oud. Gerarda trouwde, 25 jaar oud, op 29-04-1770 in Monster met Jan Gijssen van Kampen, 24 jaar oud. Jan is geboren op 07-12-1745 in Monster. Jan is overleden op 16-09-1803 in Monster, 57 jaar oud.
Kind van Gerarda en Jan:
1 Clara Jansdr van Kampen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.10.1], geboren op 23-02-1774 in Monster. Clara is overleden op 03-03-1826 in Wateringen, 52 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11 Jan Klaasse Thoen is geboren op 02-09-1746 in Monster, zoon van Klaas Gerritsz Thoen [7] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1) en Claartje Arendsdr Cock. Jan trouwde met Gerritje Everdse Verkade. Gerritje is geboren omstreeks 1766 in Monster.
Kind van Jan en Gerritje:
1 Catharina Jansdr Thoen, geboren omstreeks 1792 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1 Catharina Jansdr Thoen is geboren omstreeks 1792 in Monster, dochter van Jan Klaasse Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11) en Gerritje Everdse Verkade. Catharina trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 04-08-1814 in Monster met Nicolaas van Gaalen, 22 jaar oud. Nicolaas is geboren op 12-07-1792 in Monster.
Kinderen van Catharina en Nicolaas:
1 Matje van Gaalen, geboren omstreeks 1816 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1.1.
2 Teunis van Gaalen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1.2], geboren op 04-05-1822 in Monster.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1.1 Matje van Gaalen is geboren omstreeks 1816 in Monster, dochter van Nicolaas van Gaalen en Catharina Jansdr Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1). Matje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 05-05-1841 in Den Haag met Johannes Leeuwen, ongeveer 26 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1815 in Den Haag.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12 Johannes Claes (Jan) Thoen [6] is geboren op 02-09-1746 in Monster, zoon van Klaas Gerritsz Thoen [7] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1) en Claartje Arendsdr Cock. Jan is overleden op 13-07-1812 in Monster, 65 jaar oud.
Notitie bij Jan: 0 jaar: geboorte Johannes Klaasse (Jan)
1761 jaar: overlijden vader
1769 jaar: overlijden moeder
1770 jaar: trouwt met Cornelia Ariesdochter van Rijn
1771 jaar: geboorte zoon Nicolaas Jansz. (Klaas)
1773 jaar: geboorte zoon Arie
1773 jaar: overlijden echtgenoot Cornelia Ariesdochter van
1774 jaar: trouwt met Gerritje Everse Verbeek
1802 jaar: overlijden echtgenoot Gerritje Everse
1812 jaar: Johannes Klaasse (Jan) overlijdt
Jan:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1769 in Monster met Antje Janse Berehenegouwen. Antje is overleden omstreeks 1844.
(2) trouwde, 23 jaar oud, op 04-05-1770 in Monster met Cornelia Ariesdochter van Rijn. Cornelia is overleden op 27-08-1773 in Monster.
(3) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1774 met Gerretje Everse Verbeek, ongeveer 20 jaar oud. Gerretje is geboren omstreeks 1754, dochter van Evert Reijnders Verbeek en Alida Atmoes (Aaltje) Gerritse. Gerretje is overleden omstreeks 1802, ongeveer 48 jaar oud.
Kinderen van Jan en Cornelia:
1 Nicolaas Jansz (Klaas) Thoen [5], geboren op 18-02-1771 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.
2 Arie Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.2], geboren omstreeks 1773 in Monster.
Kinderen van Jan en Gerretje:
3 Aaltje Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.3], geboren omstreeks 1777.
4 Gerardus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.4], geboren in 1783.
5 Clara Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.5], geboren omstreeks 1784.
6 Evert Janse Thoen, geboren omstreeks 1786 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6.
7 Gerardus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.7], geboren in 1788.
8 Huibertje Everse Verbeek, geboren op 03-07-1788 in Wateringen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.
9 Catharina Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.9], geboren omstreeks 1792.
10 Gertrudis Thoen, geboren omstreeks 1796 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.10.
11 Maria Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.11], geboren omstreeks 1799.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1 Nicolaas Jansz (Klaas) Thoen [5] is geboren op 18-02-1771 in Monster, zoon van Johannes Claes (Jan) Thoen [6] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12) en Cornelia Ariesdochter van Rijn. Klaas is overleden in 1840 in Monster, 68 of 69 jaar oud. Klaas:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 30-08-1795 in Monster met Antje Berendsdr Wessel, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Klaas en Antje: naam op akte van burgelijke stand huwelijk zoon staat
Klaas Janse Thoen
Antje is geboren omstreeks 1766 in Monster. Antje is overleden op 25-12-1812 in Monster, ongeveer 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-12-1812 [bron: Akte nummer 36].
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 27-08-1815 in Monster met Geertuyda (Trui) Kuipers, ongeveer 7 jaar oud. Trui is geboren omstreeks 1822 in Monster.
(3) trouwde, 51 jaar oud, op 19-01-1823 in Monster met Adriana (Jaan) Bruggeling, 52 jaar oud. Jaan is geboren op 05-03-1770 in Maasluis. Jaan is overleden op 20-12-1844 in Naaldwijk, 74 jaar oud.
Notitie bij Jaan: 0 years: birth Adriana (Jaan)
0 years: birth sister Pieternella (Petronella) Barends
4 years: birth brother Jacobus
8 years: birth brother Jacobus (Jacob)
25 years: birth daughter Martina
31 years: death father
31 years: death mother
32 years: death sister Pieternella (Petronella) Barends
33 years: marries Dirk van der Kruijk
34 years: birth son Lambertus
36 years: birth daughter Anthonia van der
44 years: death spouse Dirk van der
52 years: marries Nicolaas Jansz. (Klaas) Thoen
65 years: death son Lambertus
69 years: death spouse Nicolaas Jansz. (Klaas)
74 years: death brother Jacobus (Jacob)
74 years: Adriana (Jaan) dies

beroep werkster
Kinderen van Klaas en Antje:
1 Cornelis Klaaszoon Thoen, geboren omstreeks 1797 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.
2 Bartholomeus Thoen [4], geboren op 15-01-1799 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.
Kinderen van Klaas en Trui:
3 Cornelia Thoen, geboren op 30-11-1813 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.3.
4 Catharina Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.4], geboren op 11-06-1820 in Monster.
5 Everardus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.5], geboren op 25-10-1821 in Monster.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1 Cornelis Klaaszoon Thoen is geboren omstreeks 1797 in Monster, zoon van Nicolaas Jansz (Klaas) Thoen [5] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1) en Antje Berendsdr Wessel. Cornelis trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 05-05-1821 in Monster [bron: Akte 7] met Elisabeth Jansdochter Hulspas, 34 jaar oud. Elisabeth is geboren op 03-05-1787 in Naaldwijk, dochter van Grietje Spek. Elisabeth is overleden op 04-01-1865 in Monster, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-01-1865 [bron: Akte 40].
Kinderen van Cornelis en Elisabeth:
1 Antje Thoen, geboren op 01-02-1822 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.1.
2 Anthonius Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.2], geboren op 28-03-1823 in Monster. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-03-1823 [bron: Akte 32]. Anthonius is overleden op 16-05-1823 in Monster, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-05-1823 [bron: Akte 24].
3 Johannes Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.3], geboren op 10-01-1825 in Monster. Johannes is overleden op 28-07-1826 in Monster, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-07-1826 [bron: Akte 31].
4 Nicolaas Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.4], geboren op 20-01-1827 in Monster. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-01-1827 [bron: Akte 10].
5 Margaretha Maria Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.5], geboren op 25-03-1828 in Monster. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-03-1828 [bron: Akte 30]. Margaretha is overleden op 15-07-1829 in Monster, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-07-1829 [bron: Akte 38].
6 Margaretha Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.6], geboren op 11-02-1831 in Monster. Margaretha is overleden op 11-08-1831 in Monster, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-08-1831 [bron: Akte 40].
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.1 Antje Thoen is geboren op 01-02-1822 in Monster, dochter van Cornelis Klaaszoon Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1) en Elisabeth Jansdochter Hulspas. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-02-1822 [bron: Akte 7]. Antje is overleden op 08-11-1859 in Monster, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-11-1859 [bron: Akte 121]. Antje trouwde, 27 jaar oud, op 15-06-1849 in Monster [bron: Akte 14] met Cornelis van den Bos, ongeveer 23 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1826 in Monster.
Kind van Antje uit onbekende relatie:
1 Cornelis Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.1.1], geboren op 04-04-1845 in Naaldwijk.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2 Bartholomeus Thoen [4] is geboren op 15-01-1799 in Monster, zoon van Nicolaas Jansz (Klaas) Thoen [5] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1) en Antje Berendsdr Wessel.
Notitie bij de geboorte van Bartholomeus: Hij werd ook wel bart of bernardus Thoen genoemt
Bartholomeus is overleden op 01-11-1882 in Monster, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-11-1882 [bron: Aktenummer 100].
Notitie bij Bartholomeus: Beroep Arbeider
Bartholomeus trouwde, 26 jaar oud, op 13-05-1825 in Monster met Maria Swaneveld, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Bartholomeus en Maria: ook wel Swanevelt genoemt
ook wel bernardus genoemt
Maria is geboren op 11-02-1800 in Veur, dochter van wouter Swaneveld en Jacoba de Bruin. Maria is overleden op 28-01-1891 in Monster, 90 jaar oud.
Kinderen van Bartholomeus en Maria:
1 Cees Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.1], levenloos geboren zoon, geboren omstreeks 1824 in Monster.
2 Antje Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.2], geboren op 21-08-1825 in Monster.
3 Johanna (Antje) Thoen, geboren op 21-08-1825 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.
4 Jacoba Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.4], geboren op 04-03-1827 in Monster. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-03-1827 [bron: Akte 27]. Jacoba is overleden op 28-12-1874 in Monster, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-12-1874 [bron: Akte 92].
5 Clazina Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.5], geboren op 21-07-1828 in Monster. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-07-1828 [bron: Akte 64]. Clazina is overleden op 25-05-1857 in Monster, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-05-1857 [bron: Akte 43].
Notitie bij overlijden van Clazina: ook wel Adriana Klazina Maria Thoen
6 Maria Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.6], geboren op 09-09-1829 in Monster. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-09-1829 [bron: Akte 100].
7 walterus Thoen, geboren op 02-03-1831 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.
8 Johannes (Jan) Thoen [3], geboren op 20-12-1832 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.
9 Cornelis Thoen, geboren op 09-07-1835 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.
10 Nicolaas Thoen, geboren omstreeks 1839 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.10.
11 Cornelis Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.11], geboren op 09-07-1845 in Monster. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-07-1835 [bron: Akte 59]. Cornelis is overleden op 22-08-1914 in Den Haag, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-08-1914 [bron: Akte 53].
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3 Johanna (Antje) Thoen is geboren op 21-08-1825 in Monster, dochter van Bartholomeus Thoen [4] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2) en Maria Swaneveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-12-1825 [bron: Akte 80]. Antje is overleden op 06-07-1906 in Den Haag, 80 jaar oud.
Notitie bij Antje: Beroep Dienstbode
Antje trouwde, 24 jaar oud, op 27-03-1850 in Den Haag met Gerardus Franciskus Xaverius van den Broek, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antje en Gerardus: Dienstbode
Gerardus is geboren omstreeks 1825 in Den Haag. Gerardus is overleden op 26-06-1901 in Den Haag, ongeveer 76 jaar oud.
Notitie bij Gerardus: Beroep Schoenmaker, Loodgieter
Kinderen van Antje en Gerardus:
1 Helena Apolonia van den Broek, geboren omstreeks 1851 in Den Haag. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.1.
2 Bartholomeus Gerardus van den Broek, geboren omstreeks 1867 in Den Haag. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.2.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.1 Helena Apolonia van den Broek is geboren omstreeks 1851 in Den Haag, dochter van Gerardus Franciskus Xaverius van den Broek en Johanna (Antje) Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3). Helena trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 03-01-1877 in Den Haag met Cornelis van Lochem, ongeveer 31 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1846 in Den Haag.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.2 Bartholomeus Gerardus van den Broek is geboren omstreeks 1867 in Den Haag, zoon van Gerardus Franciskus Xaverius van den Broek en Johanna (Antje) Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3).
Notitie bij Bartholomeus: Beroep Gelddrager
Bartholomeus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 18-04-1894 in Den Haag met Hendrica Catharina Luijten, ongeveer 25 jaar oud. Hendrica is geboren omstreeks 1869 in Den Haag.
Notitie bij Hendrica: Beroep Dienstbode
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7 walterus Thoen is geboren op 02-03-1831 in Monster, zoon van Bartholomeus Thoen [4] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2) en Maria Swaneveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-03-1831 [bron: Akte 26]. walterus trouwde, 43 jaar oud, op 09-12-1874 in Delft met Catharina Wilhelmina Bettenhaussen, ongeveer 34 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1840 in Delft.
Kinderen van walterus en Catharina:
1 Hendrik Pieter Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.1], geboren op 28-05-1867 in Delft.
Notitie bij Hendrik: Kind erkend en gewettigd bij huwelijk 9-12-1874
2 walterus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.2], geboren op 31-08-1875 in Delft.
3 Bernardus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.3], geboren op 16-04-1877 in Delft.
4 Frederikus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.4], geboren op 22-01-1879 in Delft.
5 Maria Sophia Thoen, geboren omstreeks 1881 in Delft. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.5.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.5 Maria Sophia Thoen is geboren omstreeks 1881 in Delft, dochter van walterus Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7) en Catharina Wilhelmina Bettenhaussen. Maria begon een relatie met Johannes Vuijk. Johannes is geboren omstreeks 1878 in Delft.
Kind van Maria en Johannes:
1 Wilhelmina Catharina Vuijk [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.5.1], geboren omstreeks 1900 in Delft.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8 Johannes (Jan) Thoen [3] is geboren op 20-12-1832 in Monster, zoon van Bartholomeus Thoen [4] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2) en Maria Swaneveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-12-1832 [bron: Aktenummer:129]. Jan is overleden op 26-05-1903 in Loosduinen, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-05-1903 [bron: Akte 68]. Jan trouwde, 35 jaar oud, op 31-10-1868 in Akte 18 met Adriana Magdalena (Jaan) Dekker, 24 of 25 jaar oud. Jaan is geboren in 1843 in Vrijenban. Jaan is overleden op 13-04-1930 in Loosduinen, 86 of 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-04-1930 [bron: Akte 21]. Zij is weduwe van Bartholomeus Alsemgeest (1840-1867), met wie zij trouwde op 16-05-1866 in Naaldwijk.
Kinderen van Jan en Jaan:
1 Bartholomeus Thoen [2], geboren op 30-04-1869 in Naaldwijk. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.
2 Theodorus Jacobus Thoen, geboren op 09-03-1871 in Hof van Delft. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2.
3 Anna Adriana Thoen, geboren op 24-04-1874 in Naaldwijk. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.
4 Jacoba Adriana Thoen, geboren omstreeks 1877 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.4.
5 Alida Cornelia Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.5], geboren op 16-05-1888 in Naaldwijk.
Klik voor foto in apart venster
18 B.Thoenplantsoen-Loosduinen
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1 Bartholomeus Thoen [2] (afb. 18) is geboren op 30-04-1869 in Naaldwijk, zoon van Johannes (Jan) Thoen [3] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8) en Adriana Magdalena (Jaan) Dekker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-05-1869 [bron: Naaldwijk]. Bartholomeus is overleden op 20-10-1932 in Loosduinen, 63 jaar oud.
Notitie bij Bartholomeus: Beroep Arbeider
Het B. Thoenplantsoen ligt in Loosduinen (1980) en slaat op Bartholomeus Thoen. Hij werd in Naaldwijk geboren op 30 april 1869 als zoon van Jan Thoen (1832-1903) en Jaan Dekker, en overleed in Den Haag op 20 oktober 1932. Hij huwde met Geertruida Cornelia Johanna Verweij (1877-1942). Bartholomeus was in 1902 mede-oprichter van de Loosduinse tuinarbeidersbond "Door eendracht saam verbonden".
Bartholomeus:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 22-05-1895 in Loosduinen met Agnes Neef, ongeveer 24 jaar oud. Agnes is geboren omstreeks 1871 in Gouda, dochter van Hendricus Neef en Cornelia Catharina Appel.
Notitie bij de geboorte van Agnes: gestorven na de bevalling van een dood geboren dochter
Agnes is overleden op 02-08-1895 in Loosduinen, ongeveer 24 jaar oud.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 16-08-1899 in Loosduinen [bron: Aktenummer: 10] met Geertruida Cornelia Johanna Verwey, 21 of 22 jaar oud. Geertruida is geboren in 1877. Geertruida is overleden in 1942 in Loosduinen, 64 of 65 jaar oud.
Kind van Bartholomeus en Agnes:
1 NN dochter Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.1], levenloos geboren dochter, geboren op 31-07-1895 in Loosduinen. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-08-1895 [bron: Aktenummer 64].
Notitie bij NN: doodgeboren dochter van Bartholomeus Thoen, en Agnes Neef
Kinderen van Bartholomeus en Geertruida:
2 Johanna (Jo) Thoen, geboren omstreeks 1899 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.
3 Adriana Johanna (Sjaan) Thoen [1], geboren op 28-09-1900 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.
4 Adrianus Johannes (Janus) Thoen, geboren omstreeks 1902 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.4.
5 Marinus Albertus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.5], geboren in 06-1905 in Loosduinen. Marinus is overleden op 22-03-1906 in Loosduinen, 9 maanden oud.
6 Gerardus Martinus (Rinus) Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.6], geboren omstreeks 1907.
7 Bep Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.7], geboren omstreeks 1910.
8 Francina Hendrika Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8], geboren op 27-07-1917 in Loosduinen. Francina is overleden op 13-09-1917 in Loosduinen, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-06-1917 [bron: Akte 158].
Notitie bij overlijden van Francina: 6 weken oud
9 Cornelia Janna (Cor) Thoen, geboren omstreeks 1918 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.
10 Johannes (Jan) Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.10], geboren omstreeks 1920.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2 Johanna (Jo) Thoen is geboren omstreeks 1899 in Loosduinen, dochter van Bartholomeus Thoen [2] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1) en Geertruida Cornelia Johanna Verwey. Jo trouwde met Pieter Cirk. Pieter is geboren omstreeks 1898 in Loosduinen.
Kinderen van Jo en Pieter:
1 Bartholomeus (Bart) Cirk [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1].
2 Jacoba (Coba) Cirk [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.2].
3 NN dochter Cirk [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3].
Klik voor foto in apart venster
19 2e van swindenstraat 15-17
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3 Adriana Johanna (Sjaan) Thoen [1] is geboren op 28-09-1900 in Loosduinen, dochter van Bartholomeus Thoen [2] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1) en Geertruida Cornelia Johanna Verwey. Sjaan is overleden op 08-03-1981 in Amsterdam, 80 jaar oud (oorzaak: Hartinfarct). Zij is begraven op 13-04-1981 in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Sjaan: Sjaan en Leendert woonde vanaf 1972 in een aanleunwoning in de Kadoelen in Amsterdam Noord
In 1977 zijn ze in het Flevo verzorgingshuis gaan wonen, waar Sjaan en Leendert beide zijn overleden
Notitie bij Sjaan: Bartholomeus Thoen - vader van Adriana Johanna Thoen
In 1902 medeoprichter van de Loosduinse tuinarbeidersbond
(Door eendracht saam verbonden)
B.Thoenplantsoen in Loosduinen naar hem vernoemt

geloof Rooms Katholiek
Sjaan trouwde, 20 jaar oud, op 30-09-1920 in Alkmaar met Leendert Molenaar (afb. 19), 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sjaan en Leendert: beroep Schipper op schip Voorwaarts
Naar Amsterdam vertrokken 16-4-1923 Manskade
werkgever P.Vroegop Broek op Langedijk
Leendert is geboren op 01-04-1899 in Alkmaar, zoon van Gerrit Molenaar en Trijntje de Jong. Leendert is overleden in 1989 in Amsterdam, 89 of 90 jaar oud.
Notitie bij Leendert: Beroep Schipper

geloof nederlands hervormt
Kinderen van Sjaan en Leendert:
1 Trijntje (Truus) Molenaar, geboren op 13-03-1921 in Alkmaar. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.
2 Geertruida Adriana (Geer) Molenaar, geboren op 02-08-1922 in Alkmaar. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.2.
3 Wilhelmina Molenaar, geboren op 11-06-1924 in Den Haag. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3.
Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster
20 mijn vader
21 foto pa en Jannie
22 2e van swindenstraat anno 1960
23 1 hoog woonde J.A. van den Bosch
24 dapperstraat 7-1969
25 de Venters1
Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster
26 Marktkaart van Pa 1936
27 marktkaart1
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1 Trijntje (Truus) Molenaar is geboren op 13-03-1921 in Alkmaar, dochter van Leendert Molenaar en Adriana Johanna (Sjaan) Thoen [1] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3). Truus:
(1) trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1940 in Amsterdam met Arie Bokhoven, ongeveer 23 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken omstreeks 1945 in Amsterdam.
Notitie bij het huwelijk van Truus en Arie: Costuumnaaister
vader Truus Elizabeth Bokhoven
Arie is geboren omstreeks 1917 in ?. Arie is overleden omstreeks 1995 in Amsterdam, ongeveer 78 jaar oud.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 26-02-1947 in Amsterdam met Johannes Andries (Jan) van den Bosch [I] (afb. 20 t/m 27), 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Truus en Jan: waar hebben zij gewoond
2e van Swindenstraat 55 bel , Amsterdam
Millingenhof 336 , Amsterdam
verpleeghuis Reigersbos, Amsterdam
Amsterdam
Jan is geboren op 08-02-1915 in Amsterdam, zoon van Johannes Andries (Jan) van den Bosch [H] en Francina Ooms. Jan is overleden op 03-09-1994 in Amsterdam, 79 jaar oud (oorzaak: Ziekte van Alzheimer) [bron: Crematie Ooster Begraafplaatst].
Kind van Truus en Arie:
1 Truus Elizabeth (Truus) Bokhoven, geboren op 01-10-1940 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.1.
Kind van Truus en Jan:
2 Johanna Andrea (Jannie) van den Bosch [J], geboren op 28-10-1953 om 06:50 in Amsterdam [bron: Amsterdam]. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.1 Truus Elizabeth (Truus) Bokhoven is geboren op 01-10-1940 in Amsterdam, dochter van Arie Bokhoven en Trijntje (Truus) Molenaar (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1), adoptiedochter van Johannes Andries (Jan) van den Bosch [I]. Truus trouwde, 21 jaar oud, op 09-11-1961 in Amsterdam met Albert (Ab) Goldschmeding, 21 jaar oud. Ab is geboren op 29-12-1939 in Amsterdam.
Kind van Truus en Ab:
1 Robin Goldschmeding, geboren op 25-09-1965 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.1.1.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.1.1 Robin Goldschmeding is geboren op 25-09-1965 in Amsterdam, zoon van Albert (Ab) Goldschmeding en Truus Elizabeth (Truus) Bokhoven (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.1). Robin trouwde, 34 jaar oud, op 17-05-2000 in Amsterdam met wendy Stevens, 29 jaar oud. wendy is geboren op 30-12-1970 in Amsterdam.
Kinderen van Robin en wendy:
Klik voor foto in apart venster
28 djordy 2 weken oud
1 Djordy Goldschmeding [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.1.1.1] (afb. 28), geboren op 08-06-1997 in Amsterdam. Djordy is overleden op 04-08-1997 in Amsterdam, 1 maand oud (oorzaak: Chromosomen afwijking).
2 Lindsay Goldschmeding [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.1.1.2], geboren op 26-08-1999 in Amsterdam.
Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster
29 dapperstraat7-1972
30 dapperstraat7-1952
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2 Johanna Andrea (Jannie) van den Bosch [J] (afb. 29, 24 en 21) is geboren op 28-10-1953 om 06:50 in Amsterdam [bron: Amsterdam], dochter van Johannes Andries (Jan) van den Bosch [I] en Trijntje (Truus) Molenaar (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-10-1953 [bron: Amsterdam].
Notitie bij Jannie: Halfzus van Truus Elizabeth Bokhoven
Jannie trouwde, 19 jaar oud, op 06-06-1973 in Diemen met Petrus Johannes (Peter) van Galen [H] (afb. 30, 29 en 24), 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jannie en Peter: waar hebben zij gewoond
Dapperstraat 7 , Amsterdam
Opheusdenhof 312 , Amsterdam
Millingenhof 241 , Amsterdam
Lelystad
Peter is geboren op 09-04-1952 in Amsterdam, zoon van Paulus Alfonsus Wilhelmus (Paul) van Galen [G] en Maria Anna Gerrits.
Kinderen van Jannie en Peter:
1 Jerry van Galen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2.1], geboren op 06-01-1976 om 13:17 in Amsterdam [bron: Sint Annapaviljoen Amsterdam]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-01-1976 [bron: reg. C-3 Amsterdam]. Jerry is overleden op 06-01-1976 om 13:37 in Amsterdam, geen dag oud (oorzaak: loslating placenta) [bron: Sint Anna Paviljoen Amsterdam]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-01-1976 [bron: reg. C-3 Amsterdam]. Hij is begraven op 09-01-1976 in Amsterdam [bron: Begraven Sint Barbara engelengrafje 3E-19 diepte 15].
2 Petra van Galen [K], geboren op 25-01-1977 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2.2.
3 Hans van Galen [L], geboren op 04-03-1981 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2.3.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2.2 Petra van Galen [K] is geboren op 25-01-1977 in Amsterdam, dochter van Petrus Johannes (Peter) van Galen [H] en Johanna Andrea (Jannie) van den Bosch [J] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-01-1977 [bron: Amsterdam]. Petra trouwde, 24 jaar oud, op 17-05-2001 in Broek in Waterland met Yuri Noordhof, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Petra en Yuri: waar hebben zij gewoond:
Peursumstraat 29 , Amsterdam
Lelystad
Yuri is geboren op 14-03-1977 in Amsterdam.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2.3 Hans van Galen [L] is geboren op 04-03-1981 in Amsterdam, zoon van Petrus Johannes (Peter) van Galen [H] en Johanna Andrea (Jannie) van den Bosch [J] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1981 [bron: Amsterdam]. Hans ging samenwonen, 26 jaar oud, op 07-07-2007 in Lelystad met wendy de Groot, 21 jaar oud.
Notitie bij het samenwonen van Hans en wendy: Lelystad
wendy is geboren op 12-10-1985 in Lelystad.
Kind van Hans en wendy:
1 Luna Nika van Galen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2.3.1], geboren op 24-05-2008 om 16:02 in Lelystad. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-05-2008 [bron: Lelystad].
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.2 Geertruida Adriana (Geer) Molenaar is geboren op 02-08-1922 in Alkmaar, dochter van Leendert Molenaar en Adriana Johanna (Sjaan) Thoen [1] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3). Geer trouwde met Piet Peters. Piet is geboren in 1921. Piet is overleden in 2007 in Amsterdam, 85 of 86 jaar oud.
Kinderen van Geer en Piet:
1 Andre Peters [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.2.1].
2 Peter Peters [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.2.2].
3 Bea Peters [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.2.3].
4 Regina Peters [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.2.4].
5 Trees Peters [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.2.5].
6 Goverdina Peters [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.2.6].
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3 Wilhelmina Molenaar is geboren op 11-06-1924 in Den Haag, dochter van Leendert Molenaar en Adriana Johanna (Sjaan) Thoen [1] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3). Wilhelmina is overleden in 2003 in Amsterdam, 78 of 79 jaar oud. Wilhelmina trouwde met Cornelis Free. Cornelis is geboren op 17-05-1920 in Amsterdam. Cornelis is overleden in Amsterdam.
Kinderen van Wilhelmina en Cornelis:
1 Leendert (Leo) Free [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3.1], geboren in Amsterdam.
2 Adriana Johanna (Sjaan) Free, geboren op 07-08-1952 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3.2.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3.2 Adriana Johanna (Sjaan) Free is geboren op 07-08-1952 in Amsterdam, dochter van Cornelis Free en Wilhelmina Molenaar (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3). Sjaan trouwde met Henk Bartelings. Henk is geboren in Diemen.
Kind van Sjaan en Henk:
1 Cynthia Bartelings, geboren op 25-12-1975 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3.2.1.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3.2.1 Cynthia Bartelings is geboren op 25-12-1975 in Amsterdam, dochter van Henk Bartelings en Adriana Johanna (Sjaan) Free (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3.2). Cynthia trouwde met Remco Westerman.
Kind van Cynthia en Remco:
1 Kyan Westerman [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3.2.1.1], geboren op 22-05-2004 in Diemen.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.4 Adrianus Johannes (Janus) Thoen is geboren omstreeks 1902 in Loosduinen, zoon van Bartholomeus Thoen [2] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1) en Geertruida Cornelia Johanna Verwey. Janus is overleden op 13-06-1947 in Heerlen, ongeveer 45 jaar oud. Janus trouwde met Cornelia Wilhelmina Maria Deckers.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9 Cornelia Janna (Cor) Thoen is geboren omstreeks 1918 in Loosduinen, dochter van Bartholomeus Thoen [2] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1) en Geertruida Cornelia Johanna Verwey. Cor trouwde met Jacobus Johannes (Koos) Endlicht. Koos is geboren in 1915 in Loosduinen.
Kinderen van Cor en Koos:
1 Ben Endlicht [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.1].
2 Wilhelmus Cornelis (Koos) Endlicht. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.2.
3 Corrie Endlicht [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.3].
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.2 Wilhelmus Cornelis (Koos) Endlicht, zoon van Jacobus Johannes (Koos) Endlicht en Cornelia Janna (Cor) Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9). Koos trouwde met Klara Diena Pruijt.
Kinderen van Koos en Klara:
1 Wilhelmus Nicolaas Cornelis Endlicht [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.2.1].
2 Karin Jantiena Wilhelmina Endlicht. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.2.2.
3 Elke Catharina Endlicht. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.2.3.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.2.2 Karin Jantiena Wilhelmina Endlicht, dochter van Wilhelmus Cornelis (Koos) Endlicht (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.2) en Klara Diena Pruijt. Karin begon een relatie met Qiurijn Johan Stempher.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.2.3 Elke Catharina Endlicht, dochter van Wilhelmus Cornelis (Koos) Endlicht (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.2) en Klara Diena Pruijt. Elke begon een relatie met Arthur Boudewijn Klatt.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2 Theodorus Jacobus Thoen is geboren op 09-03-1871 in Hof van Delft, zoon van Johannes (Jan) Thoen [3] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8) en Adriana Magdalena (Jaan) Dekker. Theodorus trouwde, 26 jaar oud, op 08-09-1897 in Loosduinen [bron: Aktenummer: 17] met Johanna Markus, ongeveer 25 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1872 in Loosduinen.
Kinderen van Theodorus en Johanna:
1 Johannes Jacobus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2.1], geboren op 10-01-1898 in Loosduinen. Johannes is overleden op 15-09-1900 in Loosduinen, 2 jaar oud.
2 Andreas Bartholomeus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2.2], geboren op 12-07-1899 in Loosduinen. Andreas is overleden op 31-03-1901 in Loosduinen, 1 jaar oud.
3 Adriana Barbara Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2.3], geboren in 01-1908 in Loosduinen. Adriana is overleden op 28-02-1909 in Loosduinen, 1 jaar oud.
4 Johannes Bartholomeus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2.4], geboren in 1920 in Loosduinen. Johannes is overleden op 28-02-1922 in Loosduinen, 1 of 2 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3 Anna Adriana Thoen is geboren op 24-04-1874 in Naaldwijk, dochter van Johannes (Jan) Thoen [3] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8) en Adriana Magdalena (Jaan) Dekker. Anna is overleden op 26-10-1945 in Enschede, 71 jaar oud.
Notitie bij Anna: Levensloop:
0 jaar: geboorte Anna Adriana
23 jaar: trouwt met Jacob Markus
24 jaar: geboorte zoon Andries Bartholomeus
25 jaar: geboorte zoon Johannes Theodorus
26 jaar: overlijden zoon Johannes Theodorus
26 jaar: geboorte dochter Alida Johanna
27 jaar: geboorte zoon Johanners Bartholomeus
29 jaar: geboorte zoon Gerardus
29 jaar: overlijden zoon Gerardus
31 jaar: geboorte zoon Jacobus Marinus
31 jaar: geboorte dochter Johanna Barbara
31 jaar: overlijden zoon Jacobus Marinus
31 jaar: overlijden dochter Johanna Barbara
33 jaar: geboorte dochter Adriana Geertruida
35 jaar: geboorte dochter Jacoba Alida
35 jaar: overlijden dochter Jacoba Alida
36 jaar: geboorte dochter Johanna Adriana
37 jaar: overlijden dochter Johanna Adriana
39 jaar: geboorte zoon Jacobus Gerardus
63 jaar: overlijden echtgenoot Jacob
71 jaar: Anna Adriana overlijdt
Anna trouwde, 23 jaar oud, op 27-10-1897 in Loosduinen met Jacob Markus, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Jacob: Levensloop:
0 jaar: geboorte Anna Adriana
23 jaar: trouwt met Jacob Markus
24 jaar: geboorte zoon Andries Bartholomeus
25 jaar: geboorte zoon Johannes Theodorus
26 jaar: overlijden zoon Johannes Theodorus
26 jaar: geboorte dochter Alida Johanna
27 jaar: geboorte zoon Johanners Bartholomeus
29 jaar: geboorte zoon Gerardus
29 jaar: overlijden zoon Gerardus
31 jaar: geboorte zoon Jacobus Marinus
31 jaar: geboorte dochter Johanna Barbara
31 jaar: overlijden zoon Jacobus Marinus
31 jaar: overlijden dochter Johanna Barbara
33 jaar: geboorte dochter Adriana Geertruida
35 jaar: geboorte dochter Jacoba Alida
35 jaar: overlijden dochter Jacoba Alida
36 jaar: geboorte dochter Johanna Adriana
37 jaar: overlijden dochter Johanna Adriana
39 jaar: geboorte zoon Jacobus Gerardus
63 jaar: overlijden echtgenoot Jacob
71 jaar: Anna Adriana overlijdt
Jacob is geboren op 02-03-1868 in Den Haag. Jacob is overleden op 14-03-1938 in Den Haag, 70 jaar oud.
Notitie bij Jacob: 0 jaar: geboorte Jacob
29 jaar: trouwt met Anna Adriana Thoen
30 jaar: geboorte zoon Andries Bartholomeus
31 jaar: geboorte zoon Johannes Theodorus
32 jaar: overlijden zoon Johannes Theodorus
32 jaar: geboorte dochter Alida Johanna
34 jaar: geboorte zoon Johanners Bartholomeus
35 jaar: geboorte zoon Gerardus
35 jaar: overlijden zoon Gerardus
37 jaar: geboorte dochter Johanna Barbara
37 jaar: geboorte zoon Jacobus Marinus
37 jaar: overlijden dochter Johanna Barbara
37 jaar: overlijden zoon Jacobus Marinus
39 jaar: geboorte dochter Adriana Geertruida
41 jaar: geboorte dochter Jacoba Alida
42 jaar: overlijden dochter Jacoba Alida
42 jaar: geboorte dochter Johanna Adriana
43 jaar: overlijden dochter Johanna Adriana
45 jaar: geboorte zoon Jacobus Gerardus
70 jaar: Jacob overlijdt
Kinderen van Anna en Jacob:
1 Andries Bartholomeus Markus [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.1], geboren op 27-07-1898 in Loosduinen. Andries is overleden op 02-06-1966 in Den Haag, 67 jaar oud.
Notitie bij Andries: Levensloop:

0 jaar: geboorte Andries Bartholomeus
1 jaar: geboorte broer Johannes Theodorus
2 jaar: overlijden broer Johannes Theodorus
2 jaar: geboorte zus Alida Johanna
3 jaar: geboorte broer Johanners Bartholomeus
5 jaar: geboorte broer Gerardus
6 jaar: overlijden broer Gerardus
7 jaar: overlijden broer Jacobus Marinus
7 jaar: overlijden zus Johanna Barbara
7 jaar: geboorte zus Johanna Barbara
7 jaar: geboorte broer Jacobus Marinus
9 jaar: geboorte zus Adriana Geertruida
10 jaar: geboorte zus Jacoba Alida
12 jaar: overlijden zus Jacoba Alida
12 jaar: geboorte zus Johanna Adriana
13 jaar: overlijden zus Johanna Adriana
15 jaar: geboorte broer Jacobus Gerardus
39 jaar: overlijden vader
47 jaar: overlijden moeder
67 jaar: overlijden broer Johanners Bartholomeus
67 jaar: Andries Bartholomeus overlijdt
2 Johannes Theodorus Markus [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.2], geboren op 21-01-1900 in Loosduinen. Johannes is overleden op 02-06-1900 in Loosduinen, 4 maanden oud.
Notitie bij Johannes: 0 jaar: geboorte Johannes Theodorus
0 jaar: Johannes Theodorus overlijdt
3 Alida Johanna Markus [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.3], geboren op 12-01-1901 in Loosduinen. Alida is overleden op 17-08-1987 in Den Haag, 86 jaar oud.
Notitie bij Alida: 0 jaar: geboorte Alida Johanna
1 jaar: geboorte broer Johanners Bartholomeus
3 jaar: overlijden broer Gerardus
3 jaar: geboorte broer Gerardus
4 jaar: overlijden broer Jacobus Marinus
4 jaar: overlijden zus Johanna Barbara
4 jaar: geboorte broer Jacobus Marinus
4 jaar: geboorte zus Johanna Barbara
6 jaar: geboorte zus Adriana Geertruida
8 jaar: geboorte zus Jacoba Alida
9 jaar: overlijden zus Jacoba Alida
10 jaar: overlijden zus Johanna Adriana
10 jaar: geboorte zus Johanna Adriana
12 jaar: geboorte broer Jacobus Gerardus
37 jaar: overlijden vader
44 jaar: overlijden moeder
64 jaar: overlijden broer Johanners Bartholomeus
65 jaar: overlijden broer Andries Bartholomeus
73 jaar: overlijden zus Adriana Geertruida
86 jaar: Alida Johanna overlijdt
4 Johanners Bartholomeus Markus [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.4], geboren op 21-03-1902 in Loosduinen. Johanners is overleden op 11-04-1965 in Hamburg Duitsland, 63 jaar oud.
Notitie bij Johanners: Levensloop:
0 jaar: geboorte Johanners Bartholomeus
1 jaar: geboorte broer Gerardus
2 jaar: overlijden broer Gerardus
3 jaar: overlijden zus Johanna Barbara
3 jaar: overlijden broer Jacobus Marinus
3 jaar: geboorte broer Jacobus Marinus
3 jaar: geboorte zus Johanna Barbara
5 jaar: geboorte zus Adriana Geertruida
7 jaar: geboorte zus Jacoba Alida
8 jaar: overlijden zus Jacoba Alida
8 jaar: geboorte zus Johanna Adriana
9 jaar: overlijden zus Johanna Adriana
11 jaar: geboorte broer Jacobus Gerardus
35 jaar: overlijden vader
43 jaar: overlijden moeder
63 jaar: Johanners Bartholomeus overlijdt
5 Gerardus Markus [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.5], geboren op 20-01-1904 in Loosduinen. Gerardus is overleden op 13-02-1904 in Loosduinen, 24 dagen oud.
6 Jacobus Marinus Markus [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.6], geboren op 29-08-1905 in Loosduinen. Jacobus is overleden op 07-10-1905 in Loosduinen, 1 maand oud.
Notitie bij Jacobus: 0 jaar: geboorte Jacobus Marinus
0 jaar: Jacobus Marinus overlijdt
7 Johanna Barbara Markus [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.7], geboren op 29-08-1905 in Loosduinen. Johanna is overleden op 07-10-1905 in Loosduinen, 1 maand oud.
Notitie bij Johanna: 0 jaar: geboorte Johanna Barbara
0 jaar: Johanna Barbara overlijdt
8 Jacobus Marinus Gerardus Markus [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.8], geboren op 29-08-1905 in Loosduinen. Jacobus is overleden op 07-10-1905 in Loosduinen, 1 maand oud.
9 Adriana Geertruida Markus [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.9], geboren op 06-08-1907 in Loosduinen. Adriana is overleden op 12-01-1974 in Den Haag, 66 jaar oud.
Notitie bij Adriana: 0 jaar: geboorte Adriana Geertruida
1 jaar: geboorte zus Jacoba Alida
3 jaar: overlijden zus Jacoba Alida
3 jaar: geboorte zus Johanna Adriana
4 jaar: overlijden zus Johanna Adriana
6 jaar: geboorte broer Jacobus Gerardus
25 jaar: trouwt met Theodorus Nicolaas van der Hoeven
30 jaar: overlijden vader
38 jaar: overlijden moeder
58 jaar: overlijden broer Johanners Bartholomeus
59 jaar: overlijden broer Andries Bartholomeus
66 jaar: Adriana Geertruida overlijdt
10 Jacoba Alida Markus [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.10], geboren op 25-07-1909 in Loosduinen. Jacoba is overleden op 27-03-1910 in Loosduinen, 8 maanden oud.
Notitie bij Jacoba: 0 jaar: geboorte Jacoba Alida
0 jaar: Jacoba Alida overlijdt
11 Johanna Adriana Markus [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.11], geboren op 15-01-1911 in Loosduinen. Johanna is overleden op 09-08-1911 in Loosduinen, 6 maanden oud.
Notitie bij Johanna: 0 jaar: geboorte Johanna Adriana
0 jaar: Johanna Adriana overlijdt
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.4 Jacoba Adriana Thoen is geboren omstreeks 1877 in Loosduinen, dochter van Johannes (Jan) Thoen [3] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8) en Adriana Magdalena (Jaan) Dekker. Jacoba is overleden op 17-05-1908 in Den Haag, ongeveer 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-05-1908 [bron: Akte 68].
Kind van Jacoba uit onbekende relatie:
1 Theodorus Johannes Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.4.1], geboren in 12-1899 in Loosduinen. Theodorus is overleden op 27-07-1900 in Loosduinen, 7 maanden oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9 Cornelis Thoen is geboren op 09-07-1835 in Monster, zoon van Bartholomeus Thoen [4] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2) en Maria Swaneveld. Cornelis is overleden op 22-08-1914 in Den Haag, 79 jaar oud. Cornelis trouwde, 37 jaar oud, op 18-07-1872 in Naaldwijk met Allida Gerretha (Alida) van Wingerden, 35 jaar oud. Alida is geboren op 03-03-1837 in Monster, dochter van Gerritje van Wingerden. Alida is overleden op 12-12-1902 in Naaldwijk, 65 jaar oud. Zij trouwde voorheen met Dirk Bergonje. Zij trouwde voorheen met otto II van Bentheim.
Kinderen van Cornelis en Alida:
1 Bartholomeus Nicolaas Thoen, geboren omstreeks 1875 in Naaldwijk. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1.
2 Gerarda Florentina Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.2], geboren op 20-09-1876 in Naaldwijk.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1 Bartholomeus Nicolaas Thoen is geboren omstreeks 1875 in Naaldwijk, zoon van Cornelis Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9) en Allida Gerretha (Alida) van Wingerden. Bartholomeus is overleden op 31-07-1950 in Naaldwijk, ongeveer 75 jaar oud. Bartholomeus trouwde met Bernardina Adriana Hendrika Kaper. Bernardina is geboren omstreeks 1875 in Naaldwijk.
Kind van Bartholomeus en Bernardina:
1 Alida Margaretha Thoen, geboren omstreeks 1901 in Naaldwijk. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1.1.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1.1 Alida Margaretha Thoen is geboren omstreeks 1901 in Naaldwijk, dochter van Bartholomeus Nicolaas Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1) en Bernardina Adriana Hendrika Kaper. Alida trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 08-06-1922 in Naaldwijk met Cornelis Johannes Gerardus Thoen, 27 jaar oud. Zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.7 voor persoonsgegevens van Cornelis.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.10 Nicolaas Thoen is geboren omstreeks 1839 in Monster, zoon van Bartholomeus Thoen [4] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2) en Maria Swaneveld. Nicolaas trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 09-05-1868 in Naaldwijk [bron: Akte 7] met Gerardus Hazebroek, ongeveer 23 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1845 in Delft.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.3 Cornelia Thoen is geboren op 30-11-1813 in Monster, dochter van Nicolaas Jansz (Klaas) Thoen [5] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1) en Geertuyda (Trui) Kuipers. Cornelia is overleden vr 1875, ten hoogste 62 jaar oud. Cornelia trouwde met Cornelis van Veen. Cornelis is geboren omstreeks 1811 in Monster.
Kind van Cornelia en Cornelis:
1 Cornelis van Veen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.3.1], geboren omstreeks 1847 in Monster.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6 Evert Janse Thoen is geboren omstreeks 1786 in Monster, zoon van Johannes Claes (Jan) Thoen [6] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12) en Gerretje Everse Verbeek. Evert trouwde met Mareijtje Duijnsteede. Mareijtje is geboren in 04-1786 in Monster.
Kind van Evert en Mareijtje:
1 Joannes Thoen, geboren omstreeks 1809 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6.1.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6.1 Joannes Thoen is geboren omstreeks 1809 in Monster, zoon van Evert Janse Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6) en Mareijtje Duijnsteede. Joannes trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 29-01-1840 met Gerritje van Dijke, ongeveer 36 jaar oud. Gerritje is geboren omstreeks 1804 in Monster.
Kind van Joannes en Gerritje:
1 Willem Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6.1.1], geboren op 05-09-1829 in Monster.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8 Huibertje Everse Verbeek is geboren op 03-07-1788 in Wateringen, dochter van Johannes Claes (Jan) Thoen [6] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12) en Gerretje Everse Verbeek. Huibertje is overleden op 11-11-1857 in Monster, 69 jaar oud. Huibertje trouwde met Johannes (Jan) Thoen. Zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1 voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Huibertje en Jan:
1 Evert Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.1], geboren op 18-05-1812 in Monster. Evert is overleden op 01-09-1840 in Monster, 28 jaar oud.
2 Wilhelmus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.2], geboren op 24-05-1813 in Monster. Wilhelmus is overleden op 17-05-1838 in Monster, 24 jaar oud.
3 NN Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.3], levenloos geboren zoon, geboren op 17-04-1814 in Monster.
Notitie bij NN: oud enige minuten, doodgeboren zoon
4 Cornelis Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.4], geboren op 29-08-1815 in Monster. Cornelis is overleden op 06-06-1817 in Monster, 1 jaar oud.
5 Hermanus Thoen, geboren op 04-12-1816 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.
6 Cornelis Thoen, geboren op 13-09-1818 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.6.
7 Ariaantje (Adriana) Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.7], geboren op 13-01-1820 in Monster. Adriana is overleden op 26-07-1829 in Monster, 9 jaar oud.
8 Cornelis Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.8], geboren op 24-07-1821 in Monster. Cornelis is overleden op 23-12-1821 in Monster, 4 maanden oud.
9 Hendrika Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.9], geboren op 16-12-1823 in Monster. Hendrika is overleden op 04-08-1824 in Monster, 7 maanden oud.
10 Nicolaas Thoen, geboren op 17-02-1825 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10.
11 Hendrika Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.11], geboren op 21-12-1827 in Monster.
12 Adriana Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.12], geboren op 20-02-1836 in Monster. Adriana is overleden op 03-09-1854 in Monster, 18 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5 Hermanus Thoen is geboren op 04-12-1816 in Monster, zoon van Johannes (Jan) Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1) en Huibertje Everse Verbeek (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8). Hermanus is overleden op 28-12-1884 in Monster, 68 jaar oud. Hermanus begon een relatie met Maria Hofstede. Maria is geboren omstreeks 1821 in Naaldwijk. Maria is overleden op 28-10-1907 in Monster, ongeveer 86 jaar oud.
Kinderen van Hermanus en Maria:
1 Huibje Thoen, geboren op 25-02-1845 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.1.
2 Pieter Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.2], geboren op 04-02-1846 in Monster. Pieter is overleden op 22-08-1846 in Monster, 6 maanden oud.
3 Jaantje Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.3], geboren op 29-01-1847 in Monster.
4 Pieternella Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.4], geboren op 02-05-1851 in Monster. Pieternella is overleden op 05-10-1851 in Monster, 5 maanden oud.
5 Pieternella Thoen, geboren op 09-05-1853 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5.
6 Maria Martina Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.6], geboren op 30-01-1856 in Monster. Maria is overleden op 11-08-1856 in Monster, 6 maanden oud.
7 NN Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.7], levenloos geboren zoon, geboren op 27-08-1857 in Monster.
8 Maria Adriana Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.8], geboren op 21-01-1859 in Monster. Maria is overleden op 14-06-1918 in Monster, 59 jaar oud.
9 Hendrica Theodora Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.9], geboren op 04-12-1862 in Monster. Hendrica is overleden op 12-12-1952 in Monster, 90 jaar oud.
Notitie bij Hendrica: Ongehuwd leeftijd bij overlijden 90 jaar
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.1 Huibje Thoen is geboren op 25-02-1845 in Monster, dochter van Hermanus Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5) en Maria Hofstede. Huibje is overleden op 08-03-1884 in Monster, 39 jaar oud. Huibje trouwde met Jacobus Kester. Jacobus is geboren omstreeks 1845 in Monster.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5 Pieternella Thoen is geboren op 09-05-1853 in Monster, dochter van Hermanus Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5) en Maria Hofstede. Pieternella is overleden op 07-01-1922 in Monster, 68 jaar oud. Pieternella trouwde, 27 jaar oud, op 25-09-1880 in Monster met Gerardus van den Ende, ongeveer 31 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1849 in Monster.
Kind van Pieternella en Gerardus:
1 Adriana Geertruida van den Ende, geboren omstreeks 1893 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5.1.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5.1 Adriana Geertruida van den Ende is geboren omstreeks 1893 in Monster, dochter van Gerardus van den Ende en Pieternella Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5). Adriana trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 17-01-1920 in Monster met Petrus Adrianus Jacobus Damen, ongeveer 28 jaar oud. Petrus is geboren omstreeks 1892 in Monster.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.6 Cornelis Thoen is geboren op 13-09-1818 in Monster, zoon van Johannes (Jan) Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1) en Huibertje Everse Verbeek (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8). Cornelis is overleden op 04-05-1874 in Monster, 55 jaar oud. Cornelis trouwde met Theodora Maat. Theodora is geboren omstreeks 1818.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10 Nicolaas Thoen is geboren op 17-02-1825 in Monster, zoon van Johannes (Jan) Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1) en Huibertje Everse Verbeek (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8). Nicolaas is overleden op 16-03-1866 in Monster, 41 jaar oud. Nicolaas:
(1) trouwde met Maria Maat. Maria is geboren omstreeks 1825.
(2) trouwde, 24 jaar oud, op 28-04-1849 in Wateringen met Maria Raaphorst, ongeveer 22 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1827.
Kinderen van Nicolaas en Maria (1):
1 Huibertje Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10.1], geboren op 23-06-1850 in Monster.
2 Willem Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10.2], geboren op 10-10-1852 in Monster.
3 Johannes Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10.3], geboren op 21-06-1854 in Monster.
4 Apolonia Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10.4], geboren op 30-07-1856 in Monster.
5 Maria Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10.5], geboren op 01-05-1858 in Monster.
6 Maria Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10.6], geboren op 20-01-1861 in Monster.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.10 Gertrudis Thoen is geboren omstreeks 1796 in Monster, dochter van Johannes Claes (Jan) Thoen [6] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12) en Gerretje Everse Verbeek. Gertrudis trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 03-11-1830 in Den Haag met Hendrik Muijzers, ongeveer 66 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1764 in Den Haag. Hij is weduwnaar van Krijntje Ariese Hogeveen (ovl. vr 1830).
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2 Willem Gerrits Thoen is geboren omstreeks 1700 in Monster, zoon van Gerrit Willemsz Thoen [8] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1). Willem is overleden op 03-06-1763 in Monster, ongeveer 63 jaar oud. Willem trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 21-01-1725 in Monster met Maria Gerrits van der Strobbe, ongeveer 25 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1700 in Monster.
Kinderen van Willem en Maria:
1 Nicolaas Willemsz Thoen, geboren op 29-03-1725 in JM van Monsterambagt. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.1.
2 Catharina Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.2], geboren op 24-07-1726 in Monster.
3 Cornelia Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.3], geboren op 15-08-1727 in Monster.
4 Claas Willemsz (Nicolaas) Thoen, geboren op 10-09-1728 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.
5 Catharina Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.5], geboren op 31-07-1730 in Monster.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.1 Nicolaas Willemsz Thoen is geboren op 29-03-1725 in JM van Monsterambagt, zoon van Willem Gerrits Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2) en Maria Gerrits van der Strobbe. Nicolaas trouwde, 26 jaar oud, op 14-11-1751 met Adriana Cornelisse van Dijck, ongeveer 24 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1727 in Monster.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4 Claas Willemsz (Nicolaas) Thoen is geboren op 10-09-1728 in Monster, zoon van Willem Gerrits Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2) en Maria Gerrits van der Strobbe. Nicolaas is overleden op 02-11-1791 in Monster, 63 jaar oud. Nicolaas trouwde, 23 jaar oud, op 14-11-1751 in Monster met Ariaantje Cornelisdr van Dijk, 30 jaar oud. Ariaantje is geboren op 23-03-1721 in Den Haag. Ariaantje is overleden op 05-08-1788 in Monster, 67 jaar oud.
Kinderen van Nicolaas en Ariaantje:
1 Willem Claasz Thoen, geboren op 01-11-1752 in JM van Monsterambagt. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.
2 Klaas Thoen, geboren op 10-09-1753 in JM van Monsterambagt. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2.
3 Machteld Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.3], geboren op 20-04-1755 in Monster.
4 Marijtje Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.4], geboren op 30-04-1758 in JM van Monsterambagt.
5 Cornelis Claasz Thoen, geboren op 28-11-1759 in JM van Monsterambagt. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.
6 Hubertus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.6], geboren op 20-04-1765 in Monster.
7 Catharina Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.7], geboren op 21-11-1768 in JM van Monsterambagt.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1 Willem Claasz Thoen is geboren op 01-11-1752 in JM van Monsterambagt, zoon van Claas Willemsz (Nicolaas) Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4) en Ariaantje Cornelisdr van Dijk. Willem trouwde, 25 jaar oud, op 10-05-1778 in Monster met Marijtje Pieterse Verhaage, 24 jaar oud, nadat zij op 24-04-1778 in ondertrouw zijn gegaan. Marijtje is geboren op 14-02-1754 in JD Poeldijk.
Kinderen van Willem en Marijtje:
1 Johannes (Jan) Thoen, geboren op 31-07-1764 in Poeldijk. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1.
2 Pieter Willemsz Thoen, geboren op 16-01-1781 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.
3 Wilhelmus (Willem Willemsz) Thoen, geboren op 12-06-1783 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.
4 Cornelis Thoen, geboren omstreeks 1788 in Poeldijk. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.4.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1 Johannes (Jan) Thoen is geboren op 31-07-1764 in Poeldijk, zoon van Willem Claasz Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1) en Marijtje Pieterse Verhaage. Jan is overleden op 07-06-1838 in Monster, 73 jaar oud. Jan trouwde met Huibertje Everse Verbeek. Zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8 voor persoonsgegevens van Huibertje.
Kinderen van Jan en Huibertje: zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2 Pieter Willemsz Thoen is geboren op 16-01-1781 in Monster, zoon van Willem Claasz Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1) en Marijtje Pieterse Verhaage. Pieter is overleden op 06-03-1833 in Monster, 52 jaar oud. Pieter trouwde met Maria Vollebregt. Maria is geboren op 20-09-1779 in Pijnacker. Maria is overleden op 26-01-1855 in Monster, 75 jaar oud.
Kind van Pieter en Maria:
1 Maria Thoen, geboren op 17-02-1818 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1 Maria Thoen is geboren op 17-02-1818 in Monster, dochter van Pieter Willemsz Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2) en Maria Vollebregt. Maria is overleden omstreeks 1855 in Monster, ongeveer 37 jaar oud. Maria trouwde, 21 jaar oud, op 13-05-1839 in Monster met Theodorus Tetteroo, 26 jaar oud. Theodorus is geboren op 02-05-1813 in Monster. Theodorus is overleden op 31-07-1883 in Monster, 70 jaar oud. Hij trouwde later op 26-11-1855 in Monster met Wilhelmina Elisabeth van Hoesel (1833-1859).
Kinderen van Maria en Theodorus:
1 Adriana Tetteroo [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.1], geboren op 21-05-1840 in Monster. Adriana is overleden op 30-07-1911 in Monster, 71 jaar oud.
2 Maria Petronella Tetteroo [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.2], geboren op 04-10-1841 in Monster. Maria is overleden op 26-11-1843 in Monster, 2 jaar oud.
3 Nicolaas Tetteroo [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.3], geboren op 06-12-1842 in Monster. Nicolaas is overleden op 14-12-1842 in Monster, 8 dagen oud.
4 Maria Petronella Tetteroo [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.4], geboren op 18-01-1844 in Monster. Maria is overleden op 22-01-1922 in Naaldwijk, 78 jaar oud.
5 Nicolaas Tetteroo [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.5], geboren op 10-03-1845 in Monster. Nicolaas is overleden op 25-02-1922 in Den Haag, 76 jaar oud.
6 Petrus Tetteroo [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.6], geboren op 13-05-1846 in Monster. Petrus is overleden op 07-09-1846 in Monster, 3 maanden oud.
7 Petrus Adrianus Tetteroo [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.7], geboren op 05-07-1847 in Monster. Petrus is overleden op 16-10-1899 in Monster, 52 jaar oud.
8 Clazina Tetteroo [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.8], geboren op 12-01-1849 in Monster. Clazina is overleden op 22-01-1850 in Monster, 1 jaar oud.
9 Wilhelmus Hubertus Tetteroo, geboren op 22-01-1850 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.9.
10 Matthias Tetteroo [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.10], geboren op 06-03-1851 in Monster. Matthias is overleden op 30-08-1851 in Monster, 5 maanden oud.
11 Mathias Tetteroo [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.11], geboren op 17-05-1852 in Monster. Mathias is overleden op 31-08-1852 in Monster, 3 maanden oud.
12 Clasina Tetteroo [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.12], geboren op 09-11-1853 in Monster. Clasina is overleden op 16-05-1860 in Monster, 6 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.9 Wilhelmus Hubertus Tetteroo is geboren op 22-01-1850 in Monster, zoon van Theodorus Tetteroo en Maria Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1). Wilhelmus is overleden op 11-11-1885 in Loosduinen, 35 jaar oud. Wilhelmus trouwde, 28 jaar oud, op 30-01-1878 in Monster met Johanna van der Kraft, ongeveer 22 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1856 in Monster.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3 Wilhelmus (Willem Willemsz) Thoen is geboren op 12-06-1783 in Monster, zoon van Willem Claasz Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1) en Marijtje Pieterse Verhaage. Willem Willemsz is overleden vr 1873 in Monster, ten hoogste 90 jaar oud. Willem Willemsz:
(1) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1812 in Monster met Johanna Hendriksdr (Jannetje) Bils, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem Willemsz en Jannetje: weduwnaar van Jannetje Hendrikse Bils
Jannetje is geboren op 01-11-1785 in ´s Gravenzande. Zij is gedoopt op 02-11-1785. Jannetje is overleden op 07-02-1834 in Monster, 48 jaar oud.
(2) trouwde, 58 jaar oud, op 28-08-1841 in Monster met Cornelia Groenewegen, 45 jaar oud. Cornelia is geboren op 02-03-1796 in Voorschoten, dochter van Jacobus (Koos) Groenewegen en Elisabeth (Lijpje) Haastrecht. Cornelia is overleden vr 1873 in Monster, ten hoogste 77 jaar oud.
Kinderen van Willem Willemsz en Jannetje:
1 Maria Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.1], geboren op 05-03-1812 in Monster.
2 Hendrik Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.2], geboren op 01-03-1813 in Monster.
3 Marijtje Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.3], geboren op 06-08-1814 in Monster.
4 Gerardus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.4], geboren op 30-10-1815 in Monster.
5 Willemijntje Adriana Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.5], geboren op 30-11-1816 in Monster.
6 Gerarda (Grada) Thoen, geboren op 23-03-1818 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6.
7 Maria Willemse Thoen, geboren op 21-09-1819 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.7.
8 Jacobus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.8], geboren op 18-08-1821 in Monster.
9 Johanna Thoen, geboren op 20-09-1822 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.9.
10 Johannes Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.10], geboren op 13-05-1824 in Monster.
11 Nicolaas Willemsz Thoen, geboren op 23-10-1826 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.
12 Martinus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.12], geboren op 29-11-1828 in Monster.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6 Gerarda (Grada) Thoen is geboren op 23-03-1818 in Monster, dochter van Wilhelmus (Willem Willemsz) Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3) en Johanna Hendriksdr (Jannetje) Bils. Grada trouwde met Petrus Dressing. Petrus is geboren omstreeks 1818 in Monster.
Kind van Grada en Petrus:
1 Wilhelmus Albertus Petrus Dressing, geboren omstreeks 1848 in Naaldwijk. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6.1.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6.1 Wilhelmus Albertus Petrus Dressing is geboren omstreeks 1848 in Naaldwijk, zoon van Petrus Dressing en Gerarda (Grada) Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6). Wilhelmus begon een relatie met Johanna de Vreede. Johanna is geboren omstreeks 1856 in Vrijenban.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.7 Maria Willemse Thoen is geboren op 21-09-1819 in Monster, dochter van Wilhelmus (Willem Willemsz) Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3) en Johanna Hendriksdr (Jannetje) Bils. Maria trouwde, 21 jaar oud, op 25-11-1840 in Monster [bron: Monster aktenr. 1819-74.] met Lucas Johannes Otterspoor, 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Lucas: Doop RK kerk Casuaristraat, vader Petrus Johannes, get. Balthasar Hasersloot en Martina Alwert.
Lucas is geboren op 17-08-1806 in Den Haag. Lucas is overleden op 11-12-1889 in Den Haag, 83 jaar oud.
Notitie bij Lucas: Lucas Joannes Otterspoor, born in Den Haag the 17 August 1806, was christened in Den Haag the 18 August 1806, Rijksambtenaar, died in Rotterdam the 11 December 1889, married (1) Maria Willemse ´T Hoen, the 25 November 1840 in Monster (born the 21 September 1819 in Monster, daughter of Willem Willemse Thoen and Jannetje Hendrikse Bils), (2) Maria Cornelia Roos, the 14 August 1850 in Rotterdam (born the 11 August 1812 in Rotterdam and died the 26 February 1900 in Rotterdam, daughter of Jan Roos and Cornelia Anna Mesman).
(Notes : Doop RK kerk Casuaristraat, vader Petrus Johannes, get. Balthasar Hasersloot en Martina Alwert. 1e huw. vrouw 21Jr, Vr. geb. bron Monster aktenr. 1819-74. (Zou zijn overleden 21/12/1833 monster, aKtenr. 1833-79 NAKIJKEN!!!) 2e huw. lucas wonend Koudekerk, get. broer Franciscus. Aangifte overl. 12/12, Adres Florastraat, zie R.dam F90. Bev.reg. Ter Aar, met vrouw en 4 kinderen, adres wijk A nr. 85, ingekomen 4/11/1854, naar Rdam 23/2/1856. In bev. reg. Dordrecht 1850 - 1890.)
He had 7 children :
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.9 Johanna Thoen is geboren op 20-09-1822 in Monster, dochter van Wilhelmus (Willem Willemsz) Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3) en Johanna Hendriksdr (Jannetje) Bils. Johanna trouwde met Maarten van der Knaap. Maarten is geboren op 02-11-1783 in Monster.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11 Nicolaas Willemsz Thoen is geboren op 23-10-1826 in Monster, zoon van Wilhelmus (Willem Willemsz) Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3) en Johanna Hendriksdr (Jannetje) Bils. Nicolaas is overleden op 24-06-1886 in Monster, 59 jaar oud. Nicolaas trouwde, 23 jaar oud, op 24-11-1849 in Monster met Adriana van Wijngaarden, ongeveer 22 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1827 in Monster. Adriana is overleden op 02-12-1908 in Monster, ongeveer 81 jaar oud.
Kinderen van Nicolaas en Adriana:
1 Willem Thoen, geboren op 13-07-1851 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.1.
2 Klazina Thoen, geboren op 13-05-1853 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.2.
3 Johannes Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.3], geboren op 26-08-1855 in Monster. Johannes is overleden op 19-11-1859 in Monster, 4 jaar oud.
4 Gerrit Thoen, geboren op 22-05-1857 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.
5 Geertrudis Thoen, geboren op 22-07-1859 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.5.
6 Johannes Petrus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.6], geboren op 19-04-1863 in Monster.
7 Adriana Maria Jacoba Thoen, geboren op 14-12-1867 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.7.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.1 Willem Thoen is geboren op 13-07-1851 in Monster, zoon van Nicolaas Willemsz Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11) en Adriana van Wijngaarden. Willem trouwde, 26 jaar oud, op 02-02-1878 in Monster met Theodora Jacoba van Veen, 23 jaar oud. Theodora is geboren op 26-01-1855 in Monster. Theodora is overleden op 10-07-1896 in Naaldwijk, 41 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.2 Klazina Thoen is geboren op 13-05-1853 in Monster, dochter van Nicolaas Willemsz Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11) en Adriana van Wijngaarden. Klazina trouwde, 25 jaar oud, op 10-08-1878 in Monster met Antonius Johannes van Rest, ongeveer 25 jaar oud. Antonius is geboren omstreeks 1853 in Monster.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4 Gerrit Thoen is geboren op 22-05-1857 in Monster, zoon van Nicolaas Willemsz Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11) en Adriana van Wijngaarden. Gerrit is overleden op 03-05-1905 in Monster, 47 jaar oud. Gerrit trouwde, 28 jaar oud, op 15-06-1885 in Monster met Gijsbertha Maria Scheffers, 27 jaar oud. Gijsbertha is geboren op 03-06-1858 in Monster. Gijsbertha is overleden op 12-11-1901 in Loosduinen, 43 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Gijsbertha:
1 Nicolaas Jacobus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.1], geboren op 05-04-1886 in Loosduinen. Nicolaas is overleden op 02-02-1907 in Loosduinen, 20 jaar oud.
2 Johanna Maria Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.2], geboren op 18-06-1887 in Loosduinen. Johanna is overleden op 04-04-1906 in Loosduinen, 18 jaar oud.
3 Adriana Theodora Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.3], geboren op 30-07-1888 in Loosduinen. Adriana is overleden op 02-10-1888 in Loosduinen, 2 maanden oud.
4 Jacobus Theodorus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.4], geboren op 10-09-1889 in Loosduinen.
5 Adriana Klazina Maria Thoen, geboren op 08-12-1890 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.5.
6 Maria Gijsberta Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.6], geboren op 28-03-1892 in Loosduinen. Maria is overleden op 23-02-1893 in Loosduinen, 10 maanden oud.
7 Cornelis Johannes Gerardus Thoen, geboren op 25-06-1894 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.7.
8 Gerarda Gijsbertha Maria Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.8], geboren op 07-11-1895 in Loosduinen.
9 Gerardus Johannes Thoen, geboren op 08-11-1896 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.9.
10 Clasina Adriana Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.10], geboren op 01-02-1898 in Loosduinen.
11 Wilhelmus Theodorus Jozefus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.11], geboren op 29-03-1899 in Loosduinen. Wilhelmus is overleden op 27-06-1899 in Loosduinen, 2 maanden oud.
12 Gijsbertha Maria Adriana Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.12], geboren omstreeks 1901 in Loosduinen. Gijsbertha is overleden op 24-04-1903 in Loosduinen, ongeveer 2 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.5 Adriana Klazina Maria Thoen is geboren op 08-12-1890 in Loosduinen, dochter van Gerrit Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4) en Gijsbertha Maria Scheffers. Adriana trouwde, 22 jaar oud, op 02-01-1913 in Loosduinen met Adam Theodorus Toussaint, 23 jaar oud. Adam is geboren op 06-05-1889 in Monster.
Kind van Adriana en Adam:
1 Gerardus Jacobus Franciscus Toussaint [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.5.1], geboren op 08-03-1915 in Naaldwijk. Gerardus is overleden op 02-12-1915 in Naaldwijk, 8 maanden oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.7 Cornelis Johannes Gerardus Thoen is geboren op 25-06-1894 in Loosduinen, zoon van Gerrit Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4) en Gijsbertha Maria Scheffers. Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op 08-06-1922 in Naaldwijk met Alida Margaretha Thoen, ongeveer 21 jaar oud. Zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1.1 voor persoonsgegevens van Alida.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.9 Gerardus Johannes Thoen is geboren op 08-11-1896 in Loosduinen, zoon van Gerrit Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4) en Gijsbertha Maria Scheffers. Gerardus trouwde, 27 jaar oud, op 09-05-1924 in Monster met Helena Maria van Heijningen, ongeveer 24 jaar oud. Helena is geboren omstreeks 1900 in Monster.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.5 Geertrudis Thoen is geboren op 22-07-1859 in Monster, dochter van Nicolaas Willemsz Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11) en Adriana van Wijngaarden. Geertrudis trouwde, 50 jaar oud, op 08-01-1910 in Monster met Willem Maarten Vink, ongeveer 57 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1853 in Noordwijk.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.7 Adriana Maria Jacoba Thoen is geboren op 14-12-1867 in Monster, dochter van Nicolaas Willemsz Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11) en Adriana van Wijngaarden. Adriana is overleden op 24-09-1940 in Monster, 72 jaar oud. Adriana trouwde, 42 jaar oud, op 08-01-1910 in Monster met Johannes Nicolaas de Brabander, ongeveer 142 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1768 in Monster.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.4 Cornelis Thoen is geboren omstreeks 1788 in Poeldijk, zoon van Willem Claasz Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1) en Marijtje Pieterse Verhaage. Cornelis trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 16-08-1812 in Delft met Christina van der Meer, ongeveer 28 jaar oud. Christina is geboren omstreeks 1784 in Pynacker.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2 Klaas Thoen is geboren op 10-09-1753 in JM van Monsterambagt, zoon van Claas Willemsz (Nicolaas) Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4) en Ariaantje Cornelisdr van Dijk. Klaas is overleden op 20-04-1837 in Monster, 83 jaar oud. Klaas trouwde met Elisabeth Cornelisse (Sijntje) van Geest. Sijntje is geboren op 20-11-1763 in Poeldijk. Sijntje is overleden op 11-08-1820 in Monster, 56 jaar oud.
Kind van Klaas en Sijntje:
1 Joanna Thoen, geboren op 09-11-1790 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2.1.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2.1 Joanna Thoen is geboren op 09-11-1790 in Monster, dochter van Klaas Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2) en Elisabeth Cornelisse (Sijntje) van Geest. Joanna is overleden op 25-12-1833 in Monster, 43 jaar oud. Joanna trouwde, 25 jaar oud, op 24-04-1816 in Monster met Martinus van der Knaap, ongeveer 22 jaar oud. Martinus is geboren omstreeks 1794 in Naaldwijk. Hij is weduwnaar van Bruggeling (±1791-vr 1816).
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5 Cornelis Claasz Thoen is geboren op 28-11-1759 in JM van Monsterambagt, zoon van Claas Willemsz (Nicolaas) Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4) en Ariaantje Cornelisdr van Dijk. Cornelis is overleden op 12-02-1845 in Monster, 85 jaar oud. Cornelis:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 23-04-1784 in Monster met Batje Abrahamse (Lamberdina) van Marrewijk, ten hoogste 25 jaar oud. Lamberdina is geboren na 1759 in Monster. Lamberdina is overleden vr 1812 in Monster, ten hoogste 53 jaar oud.
(2) trouwde, 52 jaar oud, op 16-05-1812 in Monster met Apollonia ter Smette, 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Apollonia: Dienstmaagd
Apollonia is geboren op 14-06-1778 in Wateringen. Apollonia is overleden op 28-02-1853 in Monster, 74 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Lamberdina:
1 Abraham Thoen, geboren omstreeks 1786 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.
2 Cornelis Thoen, geboren omstreeks 1793 in Moster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.
3 Wilhelmus Thoen, geboren omstreeks 1793 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.
4 Maria Thoen, geboren op 23-09-1794 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.4.
5 Johannes Thoen, geboren op 01-08-1803 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5.
6 Adriana Catharina Thoen, geboren op 06-01-1810 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.6.
Kinderen van Cornelis en Apollonia:
7 Arie Thoen, geboren op 02-09-1813 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7.
8 Lambertus Cornelus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.8], geboren op 11-10-1814 in Monster. Lambertus is overleden op 11-10-1814 in Monster, geen dag oud.
9 Lamberta Cornelia Thoen, geboren op 11-10-1814 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.9.
10 Cornelia Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.10], geboren op 09-11-1815 in Monster. Cornelia is overleden op 11-04-1820 in Monster, 4 jaar oud.
11 Dionisius Thoen, geboren op 07-02-1817 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11.
12 Gerardus Dominicus Thoen, geboren op 12-10-1818 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.12.
13 Gerardus Thoen, geboren op 12-10-1818 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.
14 Cornelia Cornelisdochter Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.14], geboren op 07-02-1821 in Monster. Cornelia is overleden op 16-05-1821 in Monster, 3 maanden oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1 Abraham Thoen is geboren omstreeks 1786 in Monster, zoon van Cornelis Claasz Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5) en Batje Abrahamse (Lamberdina) van Marrewijk. Abraham is overleden op 23-04-1831 in Wateringen, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij Abraham: 0 jaar: geboorte Abraham
26 jaar: trouwt met Anna (Antje) Rovers
43 jaar: overlijden echtgenoot Anna (Antje)
Abraham:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 06-06-1810 in Monster met Dorothea Schalker, ongeveer 22 jaar oud. Dorothea is geboren omstreeks 1788 in Monster. Dorothea is overleden op 01-12-1811 in Monster, ongeveer 23 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 14-02-1813 in Monster met Anna (Antje) Rovers, ten hoogste 26 jaar oud. Antje is geboren na 1787 in Monster. Antje is overleden op 05-07-1830 in Wateringen, ten hoogste 43 jaar oud.
Notitie bij Antje: 0 jaar: geboorte Anna (Antje)
1795 jaar: geboorte zus Helena
1797 jaar: overlijden vader
1813 jaar: trouwt met Abraham Thoen
1830 jaar: Anna (Antje) Overlijdt
Kind van Abraham en Dorothea:
1 Lamberdina Thoen, geboren omstreeks 1812 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.1.
Kinderen van Abraham en Antje:
2 Dorothea Maria Thoen, geboren op 27-12-1813 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.2.
3 Cornelis Petrus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.3], geboren op 08-09-1815 in Monster.
4 Maria Gijsbertha Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.4], geboren op 08-11-1817 in Monster. Maria is overleden op 28-04-1879 in Monster, 61 jaar oud.
5 Petrus Jacobus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.5], geboren op 20-09-1819 in Monster.
6 Pieternella Lamberdina Thoen, geboren op 15-10-1821 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.6.
7 NN Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.7], levenloos geboren zoon, geboren op 04-01-1824 in Monster.
8 Jacobus Johannes Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.8], geboren op 03-04-1825 in Monster.
9 Johannis Jacobus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.9], geboren op 30-10-1827 in Monster.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.1 Lamberdina Thoen is geboren omstreeks 1812 in Monster, dochter van Abraham Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1) en Dorothea Schalker. Lamberdina trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 20-05-1835 in Den Haag met Johannes Waardeloo, ongeveer 24 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1811 in Wateringen.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.2 Dorothea Maria Thoen is geboren op 27-12-1813 in Monster, dochter van Abraham Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1) en Anna (Antje) Rovers. Dorothea trouwde, 22 jaar oud, op 05-10-1836 in Den Haag met Johannes Hendricus Schrijver, ongeveer 26 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1810 in Den Haag.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.6 Pieternella Lamberdina Thoen is geboren op 15-10-1821 in Monster, dochter van Abraham Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1) en Anna (Antje) Rovers. Pieternella trouwde, 28 jaar oud, op 29-05-1850 in Monster met Pieter Cornelis van der Valk, ongeveer 32 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1818 in Monster.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2 Cornelis Thoen is geboren omstreeks 1793 in Moster, zoon van Cornelis Claasz Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5) en Batje Abrahamse (Lamberdina) van Marrewijk. Cornelis is overleden op 11-10-1858 in Wateringen, ongeveer 65 jaar oud. Cornelis trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 07-06-1818 in Monster met Anna van Zijl, ongeveer 24 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1794 in Monster.
Kinderen van Cornelis en Anna:
1 Lamberta Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.1], geboren op 19-03-1821 in Monster. Lamberta is overleden op 19-03-1821 in Monster, geen dag oud.
2 Johanna Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.2], geboren op 19-03-1821 in Monster. Johanna is overleden op 19-03-1821 in Monster, geen dag oud.
3 Cornelis Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.3], geboren op 31-05-1822 in Monster. Cornelis is overleden op 23-07-1822 in Monster, 1 maand oud.
4 Wilhelmus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.4], geboren op 07-06-1823 in Monster. Wilhelmus is overleden op 17-04-1824 in Monster, 10 maanden oud.
5 Cornelis Thoen, geboren op 03-03-1825 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.
6 NN Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.6], levenloos geboren zoon, geboren op 23-06-1827 in Monster.
7 Wilhelmus Cornelis Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.7], geboren op 15-08-1828 in Monster. Wilhelmus is overleden op 05-07-1830 in Monster, 1 jaar oud.
8 Lamberdina Adriana Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.8], geboren op 03-12-1829 in Monster. Lamberdina is overleden op 03-03-1831 in Monster, 1 jaar oud.
9 Joanna Thoen, geboren op 29-12-1831 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9.
10 Wilhelmus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.10], geboren op 20-03-1835 in Monster. Wilhelmus is overleden op 23-02-1918 in Noordwijkerhout, 82 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5 Cornelis Thoen is geboren op 03-03-1825 in Monster, zoon van Cornelis Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2) en Anna van Zijl. Cornelis is overleden op 24-04-1902 in Wateringen, 77 jaar oud. Cornelis:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 19-05-1854 in Wateringen met Adriana Streepers, ongeveer 21 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1833 in Wateringen. Adriana is overleden op 12-07-1856 in Wateringen, ongeveer 23 jaar oud.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 13-02-1857 in Wateringen met Maria van Netten, ongeveer 23 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1834 in Wateringen. Maria is overleden op 06-10-1903 in Wateringen, ongeveer 69 jaar oud.
Kind van Cornelis en Adriana:
1 Joanna Maria Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.1], geboren op 18-02-1855 in Wateringen. Joanna is overleden op 19-03-1855 in Wateringen, 1 maand oud.
Kinderen van Cornelis en Maria:
2 Adriana Thoen, geboren op 11-04-1858 in Wateringen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.2.
3 Servatia Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.3], geboren op 06-11-1860 in Wateringen.
4 Servatius Cornelis Thoen, geboren op 13-09-1862 in Wateringen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.
5 Johanna Maria Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.5], geboren op 21-04-1864 in Wateringen.
6 Cornelia Adriana Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.6], geboren op 12-12-1865 in Wateringen.
7 Cornelis Gerardus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.7], geboren op 12-10-1867 in Wateringen.
8 Gerardus Cornelis Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.8], geboren op 14-10-1869 in Wateringen.
9 Johanna Catharina Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.9], geboren op 17-02-1871 in Wateringen.
10 Adrianus Wilhelmus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.10], geboren op 17-02-1871 in Wateringen.
11 Adrianus Cornelis Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.11], geboren op 07-12-1872 in Wateringen.
12 Johanna Alida Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.12], geboren op 22-10-1874 in Wateringen.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.2 Adriana Thoen is geboren op 11-04-1858 in Wateringen, dochter van Cornelis Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5) en Maria van Netten. Adriana trouwde met Johannes Zuijderwijk.
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Johannes: Adriana Thoen woont in Loosduinen
Johannes is geboren omstreeks 1843 in Wateringen.
Kind van Adriana en Johannes:
1 Theodorus Hendrikus Zuijderwijk [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.2.1], geboren op 10-09-1895 in Loosduinen.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4 Servatius Cornelis Thoen is geboren op 13-09-1862 in Wateringen, zoon van Cornelis Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5) en Maria van Netten. Servatius is overleden op 08-06-1917 in Monster, 54 jaar oud. Servatius trouwde, 26 jaar oud, op 31-05-1889 in Wateringen met Anna Wiesje, ongeveer 22 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1867 in Kethel en Spaland. Anna is overleden op 09-08-1930 in Monster, ongeveer 63 jaar oud.
Kinderen van Servatius en Anna:
1 Maria Cornelia Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.1], geboren op 21-03-1890 in Monster. Maria is overleden op 29-08-1890 in Monster, 5 maanden oud.
2 Wilhelmina Maria Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.2], geboren op 14-05-1891 in Monster.
3 Mara Catharina Thoen, geboren op 24-11-1892 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.3.
4 Carolina Maria Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.4], geboren op 14-09-1894 in Monster.
5 Adriana Maria Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.5], geboren op 28-07-1896 in Monster.
6 Cornelis Servatius Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.6], geboren op 15-05-1898 in Monster.
7 Elizabeth Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.7], geboren op 21-05-1900 in Monster. Elizabeth is overleden op 07-04-1917 in Monster, 16 jaar oud.
8 NN Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.8], levenloos geboren zoon, geboren op 17-02-1902 in Monster.
Notitie bij NN: tweeling Antonius Carolus
9 Anthonius Carolus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.9], geboren op 17-02-1902 in Monster. Anthonius is overleden op 18-02-1902 in Monster, 1 dag oud.
Notitie bij Anthonius: oud 17 uur
10 Anthonius Carolus Thoen, geboren op 17-02-1903 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.10.
11 Cornelia Gerarda Thoen, geboren op 28-01-1905 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.11.
12 Johanna Jacoba Maria Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.12], geboren in 1912 in Monster. Johanna is overleden op 02-04-1916 in Monster, 3 of 4 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.3 Mara Catharina Thoen is geboren op 24-11-1892 in Monster, dochter van Servatius Cornelis Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4) en Anna Wiesje. Mara trouwde, 22 jaar oud, op 05-06-1915 in Monster met Jacobus Josephus Noordermeer, ongeveer 26 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1889 in Wateringen.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.10 Anthonius Carolus Thoen is geboren op 17-02-1903 in Monster, zoon van Servatius Cornelis Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4) en Anna Wiesje. Anthonius trouwde, 28 jaar oud, op 18-04-1931 in Monster met Alida Theodora Rijgersberg, ongeveer 27 jaar oud. Alida is geboren omstreeks 1904 in Monster.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.11 Cornelia Gerarda Thoen is geboren op 28-01-1905 in Monster, dochter van Servatius Cornelis Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4) en Anna Wiesje. Cornelia trouwde, 27 jaar oud, op 01-10-1932 in Monster met Simon Petrus van den Ende, ongeveer 30 jaar oud. Simon is geboren omstreeks 1902 in Naaldwijk.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9 Joanna Thoen is geboren op 29-12-1831 in Monster, dochter van Cornelis Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2) en Anna van Zijl. Joanna begon een relatie met Arie Jacobus van Galen. Arie is geboren omstreeks 1831 in Naaldwijk.
Kind van Joanna en Arie:
1 Johanna van Galen, geboren omstreeks 1860 in Naaldwijk. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9.1.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9.1 Johanna van Galen is geboren omstreeks 1860 in Naaldwijk, dochter van Arie Jacobus van Galen en Joanna Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9). Johanna trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 02-04-1889 in Monster met Bernardus van Rijn, 39 jaar oud. Bernardus is geboren op 05-11-1849 in Monster. Bernardus is overleden op 10-07-1938 in Monster, 88 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3 Wilhelmus Thoen is geboren omstreeks 1793 in Monster, zoon van Cornelis Claasz Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5) en Batje Abrahamse (Lamberdina) van Marrewijk. Wilhelmus is overleden op 13-09-1859 in Wateringen, ongeveer 66 jaar oud. Wilhelmus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 04-02-1816 in Monster met Geertudes (Geertje) van der Haak, ongeveer 30 jaar oud. Geertje is geboren omstreeks 1786 in Honselersdijk.
Kinderen van Wilhelmus en Geertje:
1 Lambertina Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.1], geboren op 18-11-1816 in Monster.
2 Jacobus George Thoen, geboren op 18-02-1818 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.
3 Johanna Andriana Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.3], geboren op 27-11-1819 in Monster.
4 Cornelia Apolonia Thoen, geboren op 24-11-1821 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.4.
5 Georgius Antonius (Joris) Thoen, geboren op 24-08-1823 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.
6 Nicolaas Cornelis Thoen, geboren op 17-01-1825 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6.
7 Maria Catharina Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.7], geboren op 10-01-1828 in Monster.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2 Jacobus George Thoen is geboren op 18-02-1818 in Monster, zoon van Wilhelmus Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3) en Geertudes (Geertje) van der Haak. Jacobus trouwde, 26 jaar oud, op 18-05-1844 in Monster met Maria van Heijningen, ongeveer 31 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1813 in Monster. Maria is overleden op 08-03-1897 in Monster, ongeveer 84 jaar oud.
Kinderen van Jacobus en Maria:
1 Wilhelmus Hendrikus Thoen, geboren op 19-05-1846 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.
2 Wilhelmus Johannes Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.2], geboren op 20-07-1850 in Monster.
3 NN Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.3], levenloos geboren zoon, geboren op 09-04-1852 in Monster.
4 Wilhelmus Johannes Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.4], geboren op 16-09-1853 in Monster.
5 Jacobus George Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.5], geboren op 28-02-1855 in Monster.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1 Wilhelmus Hendrikus Thoen is geboren op 19-05-1846 in Monster, zoon van Jacobus George Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2) en Maria van Heijningen. Wilhelmus trouwde, 28 jaar oud, op 18-09-1874 in Monster met Wilhelmina Tangel, ongeveer 13 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1861 in Monster.
Kinderen van Wilhelmus en Wilhelmina:
1 Jacobus Wilhelmus Thoen, geboren op 25-06-1875 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1.
2 Hendrika Wilhelmina Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.2], geboren op 23-01-1877 in Monster. Hendrika is overleden op 27-01-1877 in Monster, 4 dagen oud.
3 Wilhelmus Jacobus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.3], geboren op 28-02-1878 in Monster. Wilhelmus is overleden op 15-03-1879 in Monster, 1 jaar oud.
4 Hendrika Maria Thoen, geboren op 29-07-1879 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4.
5 Maria Cornelia Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.5], geboren op 15-11-1880 in Monster. Maria is overleden op 06-03-1881 in Monster, 3 maanden oud.
6 Anna Geertruida Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.6], geboren op 04-02-1884 in Monster. Anna is overleden op 27-09-1887 in Monster, 3 jaar oud.
7 Johannes Valentinus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.7], geboren op 24-06-1885 in Monster. Johannes is overleden op 18-09-1887 in Monster, 2 jaar oud.
8 Maria Cornelia Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.8], geboren op 22-02-1887 in Monster. Maria is overleden op 29-09-1887 in Monster, 7 maanden oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1 Jacobus Wilhelmus Thoen is geboren op 25-06-1875 in Monster, zoon van Wilhelmus Hendrikus Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1) en Wilhelmina Tangel. Jacobus trouwde, 25 jaar oud, op 16-08-1900 in Loosduinen met Cornelia van der Burg, ongeveer 25 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1875 in Loosduinen.
Kinderen van Jacobus en Cornelia:
1 Cornelia Adriana Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1.1]. Cornelia is overleden op 04-12-1917 in Loosduinen.
2 Maria Adriana Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1.2], geboren in 1906 in Loosduinen. Maria is overleden op 21-09-1906 in Loosduinen, geen jaar oud.
3 Anna Paulina Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1.3], geboren in 1908 in Loosduinen. Anna is overleden op 17-10-1908 in Loosduinen, geen jaar oud.
4 Theodorus Johannes Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1.4], geboren in 1915 in Loosduinen. Theodorus is overleden op 07-04-1918 in Loosduinen, 2 of 3 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4 Hendrika Maria Thoen is geboren op 29-07-1879 in Monster, dochter van Wilhelmus Hendrikus Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1) en Wilhelmina Tangel. Hendrika is overleden op 04-02-1941 in Monster, 61 jaar oud. Hendrika trouwde, 21 jaar oud, op 03-04-1901 in Monster met Anthonie Adrianus Zuijderwijk, ongeveer 23 jaar oud. Anthonie is geboren omstreeks 1878 in Monster.
Kinderen van Hendrika en Anthonie:
1 Martina Zuijderwijk [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4.1], geboren op 16-04-1901 in Monster.
2 Gerardus Petrus Zuijderwijk [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4.2], geboren op 15-11-1903 in Monster.
3 Jacobus Wilhelmus Zuijderwijk [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4.3], geboren op 29-06-1905 in Monster.
4 Wilhelmus Johannes Zuijderwijk, geboren omstreeks 1909 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4.4.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4.4 Wilhelmus Johannes Zuijderwijk is geboren omstreeks 1909 in Monster, zoon van Anthonie Adrianus Zuijderwijk en Hendrika Maria Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4). Wilhelmus trouwde met Gerarda Johanna Maria Tetteroo. Gerarda is geboren omstreeks 1908 in Naaldwijk.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.4 Cornelia Apolonia Thoen is geboren op 24-11-1821 in Monster, dochter van Wilhelmus Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3) en Geertudes (Geertje) van der Haak. Cornelia trouwde, 29 jaar oud, op 16-05-1851 in Wateringen met Pieter van der Doef, ongeveer 27 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1824 in Wateringen. Pieter is overleden op 26-06-1873 in Wateringen, ongeveer 49 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5 Georgius Antonius (Joris) Thoen is geboren op 24-08-1823 in Monster, zoon van Wilhelmus Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3) en Geertudes (Geertje) van der Haak. Joris is overleden op 11-12-1858 in Wateringen, 35 jaar oud. Joris trouwde met Gijsbetha Hilversum. Gijsbetha is geboren omstreeks 1823 in Monster.
Notitie bij Gijsbetha: de naam wordt ook wel geschreven als Hilgersum
Kinderen van Joris en Gijsbetha:
1 Geertruida Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.1], geboren op 17-05-1846 in Wateringen.
2 Adrianus Thoen, geboren op 01-11-1847 in Wateringen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2.
3 Willem Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.3], geboren op 29-09-1849 in Wateringen. Willem is overleden op 05-02-1864 in Wateringen, 14 jaar oud.
4 Cornelia Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.4], geboren op 28-10-1851 in Wateringen. Cornelia is overleden op 25-04-1852 in Wateringen, 5 maanden oud.
5 Gerardus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.5], geboren op 21-02-1854 in Wateringen. Gerardus is overleden op 07-08-1854 in Wateringen, 5 maanden oud.
6 Cornelia Thoen, geboren op 07-10-1856 in Wateringen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2 Adrianus Thoen is geboren op 01-11-1847 in Wateringen, zoon van Georgius Antonius (Joris) Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5) en Gijsbetha Hilversum. Adrianus trouwde, 29 jaar oud, op 19-05-1877 in Naaldwijk met Sophia van Eeden, 27 jaar oud. Sophia is geboren op 12-12-1849 in Monster. Sophia is overleden op 07-05-1921 in Wateringen, 71 jaar oud.
Kinderen van Adrianus en Sophia:
1 Georgius Antonius Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2.1], geboren op 01-03-1878 in Wateringen.
2 Nicolaas Hendricus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2.2], geboren op 16-02-1880 in Wateringen. Nicolaas is overleden op 22-08-1880 in Wateringen, 6 maanden oud.
3 Nicolaas Hendricus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2.3], geboren op 20-07-1881 in Wateringen.
4 Wilhelmus Andreas Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2.4], geboren op 09-10-1882 in Wateringen. Wilhelmus is overleden op 24-01-1883 in Wateringen, 3 maanden oud.
5 Wilhelmus Adrianus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2.5], geboren op 05-04-1891 in Wateringen.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6 Cornelia Thoen is geboren op 07-10-1856 in Wateringen, dochter van Georgius Antonius (Joris) Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5) en Gijsbetha Hilversum. Cornelia is overleden op 09-11-1916 in Loosduinen, 60 jaar oud. Cornelia trouwde, 31 jaar oud, op 04-02-1888 in Naaldwijk met Adrianus van Dijk, 46 jaar oud. Adrianus is geboren op 04-06-1841 in Naaldwijk. Adrianus is overleden op 18-04-1920 in Loosduinen, 78 jaar oud.
Kinderen van Cornelia en Adrianus:
1 Henricus Marinus van Dijk [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6.1], geboren op 29-08-1889 in Naaldwijk.
2 Gijsbertha Sophia van Dijk [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6.2], geboren op 28-02-1891 in Naaldwijk.
3 Willebrordus Cornelis van Dijk [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6.3], geboren op 19-04-1892 in Naaldwijk.
4 Georgius Leonardus van Dijk [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6.4], geboren op 12-07-1894 in Naaldwijk.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6 Nicolaas Cornelis Thoen is geboren op 17-01-1825 in Monster, zoon van Wilhelmus Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3) en Geertudes (Geertje) van der Haak. Nicolaas trouwde, 28 jaar oud, op 03-06-1853 in Wateringen met Antonia van den Boogaart, ongeveer 30 jaar oud. Antonia is geboren omstreeks 1823 in Wateringen.
Kinderen van Nicolaas en Antonia:
1 Geertruida Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6.1], geboren op 21-03-1854 in Wateringen.
2 Johanna Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6.2], geboren op 24-09-1855 in Wateringen.
3 Johannes Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6.3], geboren op 17-09-1856 in Wateringen.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.4 Maria Thoen is geboren op 23-09-1794 in Monster, dochter van Cornelis Claasz Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5) en Batje Abrahamse (Lamberdina) van Marrewijk. Maria begon een relatie met Pieter van der Haak. Pieter is geboren op 23-10-1794 in Monster.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5 Johannes Thoen is geboren op 01-08-1803 in Monster, zoon van Cornelis Claasz Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5) en Batje Abrahamse (Lamberdina) van Marrewijk. Johannes is overleden op 21-11-1869 in Monster, 66 jaar oud. Johannes:
(1) trouwde met Johanna Vrijmoed. Johanna is geboren omstreeks 1805 in Wateringen. Zij trouwde later met Phillipus Jacobus Korsen (geb. ±1805).
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 27-05-1838 in Monster met Alieda Saat, 26 jaar oud. Alieda is geboren op 01-01-1812 in Wateringen. Alieda is overleden op 10-01-1882 in Wateringen, 70 jaar oud.
Notitie bij Alieda: naam is ook vermeld als Zaat
Kind van Johannes en Johanna:
1 Nicolaas Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5.1], geboren op 28-08-1828 in Monster.
Kind van Johannes en Alieda:
2 Cornelis Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5.2], geboren op 29-07-1839 in Monster.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.6 Adriana Catharina Thoen is geboren op 06-01-1810 in Monster, dochter van Cornelis Claasz Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5) en Batje Abrahamse (Lamberdina) van Marrewijk. Adriana is overleden op 01-02-1891 in Monster, 81 jaar oud. Adriana trouwde met Johannes Hendricus Tangel. Johannes is geboren op 28-12-1812 in ´s Gravezande. Johannes is overleden op 15-01-1883 in Monster, 70 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7 Arie Thoen is geboren op 02-09-1813 in Monster, zoon van Cornelis Claasz Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5) en Apollonia ter Smette. Arie trouwde met Henrica van der Klaauw. Henrica is geboren op 01-08-1812 in Wateringen. Henrica is overleden op 16-08-1849 in Monster, 37 jaar oud.
Kinderen van Arie en Henrica:
1 Aplonia Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7.1], geboren omstreeks 1839 in Monster. Aplonia is overleden op 12-04-1876 in Wateringen, ongeveer 37 jaar oud.
2 Cornelis Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7.2], geboren op 19-05-1840 in Monster. Cornelis is overleden op 28-03-1869 in Monster, 28 jaar oud.
3 Gerardus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7.3], geboren op 10-09-1841 in Monster. Gerardus is overleden op 14-09-1841 in Monster, 4 dagen oud.
4 Gerardus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7.4], geboren op 31-08-1846 in Monster. Gerardus is overleden op 24-09-1846 in Monster, 24 dagen oud.
5 Gerardus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7.5], geboren op 10-08-1849 in Monster.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.9 Lamberta Cornelia Thoen is geboren op 11-10-1814 in Monster, dochter van Cornelis Claasz Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5) en Apollonia ter Smette. Lamberta is overleden op 14-12-1899 in Wateringen, 85 jaar oud. Lamberta trouwde, 39 jaar oud, op 05-11-1853 in Naaldwijk [bron: Akte 29] met Cornelis Elswijk, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lamberta en Cornelis: Weduwe van Maria Glosbach
Cornelis is geboren omstreeks 1819 in Wateringen. Cornelis is overleden omstreeks 1890, ongeveer 71 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11 Dionisius Thoen is geboren op 07-02-1817 in Monster, zoon van Cornelis Claasz Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5) en Apollonia ter Smette. Dionisius is overleden op 02-11-1873 in Monster, 56 jaar oud. Dionisius trouwde, 38 jaar oud, op 12-05-1855 in Naaldwijk met Pieternella Ammerlaan, ongeveer 38 jaar oud. Pieternella is geboren omstreeks 1817 in Monster.
Kinderen van Dionisius en Pieternella:
1 Apolonia Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11.1], geboren op 19-01-1858 in Monster. Apolonia is overleden op 03-01-1905 in Oegstgeest, 46 jaar oud.
2 Adriana Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11.2], geboren op 04-05-1860 in Monster.
3 Wilhelmina Thoen, geboren op 28-12-1863 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11.3.
4 Cornelis Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11.4], geboren op 07-03-1864 in Monster. Cornelis is overleden op 16-03-1864 in Monster, 9 dagen oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11.3 Wilhelmina Thoen is geboren op 28-12-1863 in Monster, dochter van Dionisius Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11) en Pieternella Ammerlaan. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-08-1889 [bron: Monster].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: divorced 8-12-1902
Wilhelmina trouwde, 25 jaar oud, op 10-08-1889 in Monster met Antonius Zuiderwijk, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 08-12-1902 in Monster. Antonius is geboren op 04-10-1867 in Monster. Antonius is overleden op 17-02-1937 in Heiloo, 69 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.12 Gerardus Dominicus Thoen is geboren op 12-10-1818 in Monster, zoon van Cornelis Claasz Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5) en Apollonia ter Smette. Gerardus trouwde, 23 jaar oud, op 07-05-1842 in Monster met Cornelia Hulspas, 23 jaar oud. Cornelia is geboren op 12-04-1819 in Monster. Cornelia is overleden op 15-07-1852 in Monster, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-07-1852 [bron: Akte 38]. Zij trouwde voorheen op 07-05-1842 in Monster [bron: Akte 9/46] met Gerardus Thoen (1818-1899), zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13 Gerardus Thoen is geboren op 12-10-1818 in Monster, zoon van Cornelis Claasz Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5) en Apollonia ter Smette. Gerardus is overleden op 17-10-1899 in Monster, 81 jaar oud.
Notitie bij Gerardus: Uit het bevolkingsregister van de gemeente Monster over de periode 1846-1849 (deel1, bl. 270, wijk A, n 154) blijkt de volgende gezinssamensteling:
Antonius Hulspas, arbeider, RK, gehuwd, geb. ...wijk 28-4-1784, aankomst Monster 1-5-1847;
Helena Duijnstede, RK, gehuwd, geb. Monster 4-2-1794;
Gerardus Thoen, arbeider, RK, gehuwd, geb. Monster 12-10-1818;
Cornelia Hulspas, RK, gehuwd, geb. Monster 12-4-1819;
Cornelis Hendrikus Thoen, zonder beroep, RK, ongehuwd, geb. Monster 27-6-1847;
Hendrika Thoen, zonder beroep, RK, ongehuwd, geb. Monster 26-10-1848.

overlijden Cornelia Hulspas, eerste vrouw van 24:
Op 16-7-1852 verschenen Gerardus Thoen, arbeider, 33, echtgenoot van de overledene, en Johannes Jacob Snijders, schoenmaker, 66, bekende van de overledene, om aan te geven dat op 15-7 om 16.00u, in huis wijk A nommer 56, is overleden Cornelia Hulspas, zonder beroep, 33, geb. Monster 12-4-1819, dochter van Anthonius Hulspas, overleden, en van Magdalena Duijnstede, zonder beroep, wonende te Monster.

Uit het bevolkingsregister van de gemeente Monster over de periode 1849-1860 (deel1, bl. 305) blijkt de volgende gezinssamensteling:
Gerardus Thoen, hoofd, geb. Monster oktober 1818, gehuwd, RK, arbeider;
Adriana van Wingerden, vrouw, geb. Monster 1824, gehuwd, RK;
Cornelis Thoen, zoon, geb. Monster 27-6-1847, ongehuwd, RK;
Jacobus Thoen, zoon, geb. Monster 22 of 12-3-1852, ongehuwd, RK, overl. 9-8-1852;
Cornelia Thoen, dochter, geb. Monster 1 of 4-5-1854, ongehuwd, RK, overl. 10-8-1854;
Adriana Thoen, dochter, geb. Monster 25-1-1856, ongehuwd, RK;
Martinus Thoen, zoon, geb. Monster 3-10-1857, ongehuwd, RK.

Uit het bevolkingsregister van de gemeente Monster over de periode 1860-1880 (deel1, bl. 217) blijkt de volgende gezinssamensteling:
Gerardus Thoen, hoofd, geb. Monster 8-10-1818, arbeider, woonplaatsen Choorstraat A 188, 237;
Adriana van Wingerden, vrouw, geb. Naaldwijk 13-5-1824;
Cornelis Thoen, zoon;
Adriana Thoen, dochter, geb. Monster 24-1-1856;
Martinus Thoen, zoon, geb. Monster 5-10-1857;
Philippus Thoen, zoon, geb. Monster 31-1-1861?, overl. 10 of 18-4-186...?

Uit het bevolkingsregister van de gemeente Monster over de periode 1860-1880 (deel1, bl. 230) blijkt dat Cornelis Thoen in 1862 trouwde met Dirkje Kaat (?) uit Wateringen, koopman was, en overleed op 4-5-1874.

Uit het bevolkingsregister van de gemeente Monster over de periode 1880-1905 (deel2, bl. 2) blijkt de volgende gezinssamensteling:
Gerardus Thoen, hoofd, RK, arbeider, woonplaats Hoofdstraat 375?, Molstraat ? 254, 267 (naar 2 of 1, bl. 223);
Adriana van Wingerden, vrouw, geb. Naaldwijk, RK, overl. 17-1-1891;
Adriana Thoen, dochter, geb. Monster 26-7 ?, RK, verhuisd naar Wateringen 19-8-1982;
Martinus Thoen, zoon (naar 3?, bl. 22).
Gerardus:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 07-05-1842 in Monster [bron: Akte 9/46] met Cornelia Hulspas, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Cornelia: bijzonderheden
Uit het bevolkingsregister van de gemeente Monster over de periode 1846-1849 (deel1, bl. 270, wijk A, n 154) blijkt de volgende gezinssamensteling:
Antonius Hulspas, arbeider, RK, gehuwd, geb. ...wijk 28-4-1784, aankomst Monster 1-5-1847;
Helena Duijnstede, RK, gehuwd, geb. Monster 4-2-1794;
Gerardus Thoen, arbeider, RK, gehuwd, geb. Monster 12-10-1818;
Cornelia Hulspas, RK, gehuwd, geb. Monster 12-4-1819;
Cornelis Hendrikus Thoen, zonder beroep, RK, ongehuwd, geb. Monster 27-6-1847;
Hendrika Thoen, zonder beroep, RK, ongehuwd, geb. Monster 26-10-1848.

overlijden Cornelia Hulspas, eerste vrouw van 24:
Op 16-7-1852 verschenen Gerardus Thoen, arbeider, 33, echtgenoot van de overledene, en Johannes Jacob Snijders, schoenmaker, 66, bekende van de overledene, om aan te geven dat op 15-7 om 16.00u, in huis wijk A nommer 56, is overleden Cornelia Hulspas, zonder beroep, 33, geb. Monster 12-4-1819, dochter van Anthonius Hulspas, overleden, en van Magdalena Duijnstede, zonder beroep, wonende te Monster.

Uit het bevolkingsregister van de gemeente Monster over de periode 1849-1860 (deel1, bl. 305) blijkt de volgende gezinssamensteling:
Gerardus Thoen, hoofd, geb. Monster oktober 1818, gehuwd, RK, arbeider;
Adriana van Wingerden, vrouw, geb. Monster 1824, gehuwd, RK;
Cornelis Thoen, zoon, geb. Monster 27-6-1847, ongehuwd, RK;
Jacobus Thoen, zoon, geb. Monster 22 of 12-3-1852, ongehuwd, RK, overl. 9-8-1852;
Cornelia Thoen, dochter, geb. Monster 1 of 4-5-1854, ongehuwd, RK, overl. 10-8-1854;
Adriana Thoen, dochter, geb. Monster 25-1-1856, ongehuwd, RK;
Martinus Thoen, zoon, geb. Monster 3-10-1857, ongehuwd, RK.

Uit het bevolkingsregister van de gemeente Monster over de periode 1860-1880 (deel1, bl. 217) blijkt de volgende gezinssamensteling:
Gerardus Thoen, hoofd, geb. Monster 8-10-1818, arbeider, woonplaatsen Choorstraat A 188, 237;
Adriana van Wingerden, vrouw, geb. Naaldwijk 13-5-1824;
Cornelis Thoen, zoon;
Adriana Thoen, dochter, geb. Monster 24-1-1856;
Martinus Thoen, zoon, geb. Monster 5-10-1857;
Philippus Thoen, zoon, geb. Monster 31-1-1861?, overl. 10 of 18-4-186...?

Uit het bevolkingsregister van de gemeente Monster over de periode 1860-1880 (deel1, bl. 230) blijkt dat Cornelis Thoen in 1862 trouwde met Dirkje Kaat (?) uit Wateringen, koopman was, en overleed op 4-5-1874.

Uit het bevolkingsregister van de gemeente Monster over de periode 1880-1905 (deel2, bl. 2) blijkt de volgende gezinssamensteling:
Gerardus Thoen, hoofd, RK, arbeider, woonplaats Hoofdstraat 375?, Molstraat ? 254, 267 (naar 2 of 1, bl. 223);
Adriana van Wingerden, vrouw, geb. Naaldwijk, RK, overl. 17-1-1891;
Adriana Thoen, dochter, geb. Monster 26-7 ?, RK, verhuisd naar Wateringen 19-8-1982;
Martinus Thoen, zoon (naar 3?, bl. 22).
Cornelia is geboren op 12-04-1819 in Monster. Cornelia is overleden op 15-07-1852 in Monster, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-07-1852 [bron: Akte 38]. Zij trouwde later op 07-05-1842 in Monster met Gerardus Dominicus Thoen (geb. 1818), zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.12.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 14-05-1853 in Monster met Adriana van Wingerden, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Adriana: arbeider
Adriana is geboren op 13-05-1823 in Naaldwijk Hondsholredijk, dochter van Phillipus van Wingerden en Petronella van Wingerden. Adriana is overleden op 17-01-1891 in Monster, 67 jaar oud.
Kinderen van Gerardus en Cornelia:
1 Helena Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.1], geboren op 15-06-1844 in Monster. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-06-1844 [bron: Akte 52]. Helena is overleden op 08-09-1844 in Monster, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-09-1844 [bron: Akte 54].
2 Cornelis Dionisius Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.2], geboren op 03-06-1845 in Monster. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-06-1845 [bron: Akte 50]. Cornelis is overleden op 30-08-1845 in Monster, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-08-1845 [bron: Akte 67].
3 Antonius Cornelis Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.3], geboren op 07-07-1846 in Monster. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-07-1846 [bron: Akte 61]. Antonius is overleden op 14-10-1846 in Monster, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-10-1846 [bron: Akte 74].
4 Cornelis Hendricus Thoen, geboren op 27-06-1847 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.
5 Hendrika Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.5], geboren op 26-10-1848 in Monster.
6 Hendricus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.6], geboren op 28-01-1850 in Monster. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-01-1850 [bron: Akte 11]. Hendricus is overleden op 23-04-1850 in Monster, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-04-1850 [bron: Akte 38].
7 Hendericus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.7], geboren op 01-03-1851 in Monster. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-03-1851 [bron: Akte 25].
8 Jacobus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.8], geboren op 22-03-1852 in Monster. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-03-1852 [bron: Akte 22]. Jacobus is overleden op 09-08-1852 in Monster, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-08-1852 [bron: Akte 45].
Kinderen van Gerardus en Adriana:
9 Cornelia Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.9], geboren op 01-05-1854 in Monster. Cornelia is overleden op 10-08-1854 in Monster, 3 maanden oud.
10 Adriana Thoen, geboren op 25-01-1856 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.10.
11 Martinus Thoen, geboren op 08-10-1857 in Monster. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.
12 Philippus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.12], geboren op 31-01-1863 in Monster. Philippus is overleden op 14-04-1864 in Monster, 1 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4 Cornelis Hendricus Thoen is geboren op 27-06-1847 in Monster, zoon van Gerardus Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13) en Cornelia Hulspas. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-06-1847 [bron: Akte 58]. Cornelis:
(1) begon een relatie met Dirkje Kaat. Dirkje is geboren in 1 v. Chr.. Dirkje is overleden op 04-05-1874 in Monster, 1873 of 1874 jaar oud.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 22-02-1879 in Loosduinen met Maria Hendrika Lelieveld, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Maria: Cornelis Thoen was getuige bij de geboorteaangifte van Jacobus Johannes Lelieveld geboren 14-6-1900 zoon van Cornelia Verheul en Johannes Lelieveld
Waarschijnlijk kind van de broer van zijn echtgenoot
Maria is geboren omstreeks 1854 in Loosduinen.
Kinderen van Cornelis en Maria:
1 Cornelia Adriana Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.1], geboren op 22-11-1879 in Loosduinen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-11-1879 [bron: Loosduinen akte 80]. Cornelia is overleden op 29-06-1913 in Den Haag, 33 jaar oud.
2 Catharina Maria Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.2], geboren op 13-01-1881 in Loosduinen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-01-1881 [bron: Akte 40].
3 Adriana Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.3], geboren op 30-01-1883 in Loosduinen. Adriana is overleden op 19-06-1896 in Loosduinen, 13 jaar oud.
4 Wilhelmus Petrus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.4], geboren op 04-07-1884 in Loosduinen. Wilhelmus is overleden op 22-06-1888 in Loosduinen, 3 jaar oud.
5 Gerardus Martinus Thoen, geboren op 24-10-1885 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.5.
6 Willemina Jacoba Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.6], geboren op 20-05-1887 in Loosduinen.
7 Claziena Thoen, geboren op 05-07-1888 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.7.
8 Catharina Maria Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.8], geboren op 11-05-1890 in Loosduinen. Catharina is overleden op 05-01-1891 in Loosduinen, 7 maanden oud.
9 Maria Catharina Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.9], geboren op 07-06-1891 in Loosduinen. Maria is overleden op 11-08-1894 in Loosduinen, 3 jaar oud.
10 Wilhelminus Cornelis Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.10], geboren op 22-07-1892 in Loosduinen. Wilhelminus is overleden op 28-09-1892 in Loosduinen, 2 maanden oud.
11 Hermanus Cornelis Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.11], geboren op 02-01-1894 in Loosduinen.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.5 Gerardus Martinus Thoen is geboren op 24-10-1885 in Loosduinen, zoon van Cornelis Hendricus Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4) en Maria Hendrika Lelieveld. Gerardus trouwde met Bernardina Christina Sombroek. Bernardina is geboren omstreeks 1887 in Loosduinen. Bernardina is overleden op 21-01-1956 in Den Haag, ongeveer 69 jaar oud.
Kind van Gerardus en Bernardina:
1 Marie Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.5.1].
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.7 Claziena Thoen is geboren op 05-07-1888 in Loosduinen, dochter van Cornelis Hendricus Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4) en Maria Hendrika Lelieveld. Claziena trouwde, 25 jaar oud, op 29-10-1913 in Loosduinen met Hendrikus Jacobus Tetteroo, 27 jaar oud. Hendrikus is geboren op 09-09-1886 in Stompwijk.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.10 Adriana Thoen is geboren op 25-01-1856 in Monster, dochter van Gerardus Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13) en Adriana van Wingerden. Adriana is overleden op 20-02-1929 in Wateringen, 73 jaar oud. Adriana trouwde, 26 jaar oud, op 19-08-1882 in Monster met Cornelis van der Wilk, ongeveer 26 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1856, zoon van Magiel van der Wilk en Maria van Es. Hij trouwde voorheen met Catharina Maria van der Kraan.
Klik voor foto in apart venster
31 martinus_thoen_en_clasina_hollander_ca_1925
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11 Martinus Thoen (afb. 31) is geboren op 08-10-1857 in Monster, zoon van Gerardus Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13) en Adriana van Wingerden. Martinus is overleden op 31-07-1944 in ´s Gravenhage, 86 jaar oud.
Notitie bij Martinus: Uit het bevolkingsregister van de gemeente Loosduinen over de periode 1905-1915 (waarvan I-776 en II-621 niet in het Haagse archief zijn terug te vinden) blijken de volgende kinderen deel uit te hebben gemaakt van het gezin Thoen/Hollander:
Adriana, Daniel, Maria Hendrika, Alida, Gerarda Adriana, Gerardus, Alida, Sophia, Martinus, Cornelis Hendrikus, Johannes, Helena, Cornelia.

Uit het bevolkingsregister van de gemeente Loosduinen over de periode 1916-1939 blijkt dat het gezin Thoen/Hollander de volgende adressen heeft bewoond:
Haagweg 467, Haagweg 201. De van Monster komende M. Thoen vestigde zich op 14-11-1881 te Loosduinen.
De gezinssamenstelling was als volgt:
Martinus Thoen, hoofd, geb. Monster 8-10-1857, RC, tuindersknecht;
Clasina Hollander, vrouw, geb. Loosduinen 28-4-1862, RC;
Martinus Thoen, zoon, geb. Loosduinen 6-3-1895, RC, tuinman, 2-6-1920 eigen kaart;
Helena Thoen, dochter, geb. Loosduinen 24-8-1900, RC, zorg(?)dienstbode, 1-8-1923 kaart A. de Waal;
Cornelia Thoen, dochter, geb. Loosduinen 24-10-1902, RC, zorg(?)dienstbode, 2-3-1928 naar Statenplein 9 s-Gravenhage;
Alex Antonius Thoen, kleinzoon, zoon v. n 7, geb. s-Gravenhage 1-12-1908, RC, loswerkman, 14-8-1909 ingeschreven in Loosduinen, 2-3-1928 naar Statenplein 9 s-Gravenhage, 29-11-1933 eigen kaart;
Alida Thoen, dochter, geb. Loosduinen 26-12-1890, RC, 28-11-1913 ingeschreven in Loosduinen, 20-4-1918 naar Bankastraat 109 s-Gravenhage;
Cornelia Thoen, dochter, geb. Loosduinen 24-10-1902, RC, 9-6-1921 ingeschreven in Loosduinen, 13-10-1926 kaart H.P. Meeuwisse.

Martinus Thoen werd De Spaarpot genoemd. Hij handelde in mest. Kan het niet een kwartje minder voor de spaarpot van mijn kinderen?
Als Oom Tinus en Tante Katrien daar op bezoek kwamen kreeg Tinus twee koekjes en Katrien maar een.
Martinus trouwde, 23 jaar oud, op 18-08-1881 in Loosduinen met Clasina Hollander, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Martinus en Clasina: bijzonderheden
Mondeling door HTT en CT overgeleverde gegevens:
Clasina Hollander was doof ten gevolge van een ziekte die haar rond haar zestiende levensjaar had getroffen.

Adres Wijk B373, Loosduinen NL datum 1900
Clasina is geboren op 28-04-1862 in Loosduinen, dochter van Daniel Hollander en Alida van der Spek. Clasina is overleden op 06-02-1945 in ´s Gravenhage, 82 jaar oud.
Kinderen van Martinus en Clasina:
1 Adriana Thoen, geboren op 18-02-1882 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.1.
2 Daniel Thoen, geboren op 15-10-1883 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.2.
3 Maria Hendrika Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.3], geboren op 04-02-1885 in Loosduinen. Maria is overleden op 11-04-1886 in Loosduinen, 1 jaar oud.
4 Alida Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.4], geboren op 24-02-1886 in Loosduinen.
5 Gerarda Adriana Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.5], geboren op 11-01-1888 in Loosduinen.
6 Gerardus Thoen, geboren op 22-09-1889 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.
7 Alida Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.7], geboren op 26-12-1890 in Loosduinen.
8 Sophia Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.8], geboren op 05-12-1892 in Loosduinen. Sophia is overleden op 07-12-1892 in Loosduinen, 2 dagen oud.
9 Martinus Thoen, geboren op 06-03-1895 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.9.
10 Cornelis Hendrikus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.10], geboren op 23-03-1897 in Loosduinen.
11 Johannes Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.11], geboren op 29-06-1898 in Loosduinen. Johannes is overleden op 25-04-1899 in Loosduinen, 9 maanden oud.
12 Helena Thoen, geboren op 24-08-1900 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.12.
13 Cornelia Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.13], geboren op 24-10-1902 in Loosduinen.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.1 Adriana Thoen is geboren op 18-02-1882 in Loosduinen, dochter van Martinus Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11) en Clasina Hollander. Adriana begon een relatie, 22 jaar oud, op 11-05-1904 in Loosduinen met Adrianus Leonardus de Vetten, ongeveer 24 jaar oud. Adrianus is geboren omstreeks 1880 in Schipluiden.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.2 Daniel Thoen is geboren op 15-10-1883 in Loosduinen, zoon van Martinus Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11) en Clasina Hollander. Daniel begon een relatie met Cornelia l´ Ami. Cornelia is geboren omstreeks 1879 in Loosduinen.
Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster
32 gerardus_thoen_6-12-1910
33 cecilia_theodora_bergenhenegouwen_ca_1920
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6 Gerardus Thoen (afb. 32) is geboren op 22-09-1889 in Loosduinen, zoon van Martinus Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11) en Clasina Hollander. Gerardus is overleden op 20-10-1960 in Loosduinen, 71 jaar oud.
Notitie bij Gerardus: Uit het bevolkingsregister van de gemeente Loosduinen over de periode 1916-1939 blijkt het gezin Thoen/Bergenhenegouwen de volgende adressen bewoond te hebben: Haagweg 157, De Ruyterstraat, Heemskerkstraat 17. Het doet niet eerder goed, voordat het in het lijfje zit. Je moet je lijfje goed doen, want je zieltje zit erin. Kruimeltjes is ook brood. O! Mietje, Mietje! pas toch op Wat doet ge met dat mes?..... Speel liever met uw mooie pop Of brei, of leer uw les! Het mes schiet uit, Door niets gestuit! En snijdt haar midden door Daar rolt haar lijfje op de grond Haar beentjes blijven staan Zo is het met ons Mietje Voorgoed gedaan En Jantje zijn vrouw, die had geen neus Alleen nog maar twee gaten Het was nog wel een daalder waard Om met dat mens te praten Opa Thoen zong, droeg voor, acteerde, speelde accordeon. (Kop als een valse gulden) O God verlaat mijn Nerland niet. Ik lust geen koude thee. De oever van de Snelle Vliet. Tararaboemdiejee. Piet (Petrus) Bergenhenegouwen, "Piet de Keur", was getrouwd met Henritte Pisson, een Belgische, die kinderen begroef. Ome Kesie Thoen uit Noordwijk, neef van Opa, lachte hinnikend en was getrouwd met Sientje Tettero.
Gerardus trouwde, 23 jaar oud, op 20-08-1913 in Loosduinen met Cecilia Bergenhenegouwen (afb. 33), 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Cecilia: en nog 6 miskramen

Uit het bevolkingsregister van de gemeente Loosduinen over de periode 1916-1939 blijkt het gezin Thoen/Bergenhenegouwen de volgende adressen bewoond te hebben: Haagweg 157, De Ruyterstraat, Heemskerkstraat 17. Het doet niet eerder goed, voordat het in het lijfje zit. Je moet je lijfje goed doen, want je zieltje zit erin. Kruimeltjes is ook brood. O! Mietje, Mietje! pas toch op Wat doet ge met dat mes?..... Speel liever met uw mooie pop Of brei, of leer uw les! Het mes schiet uit, Door niets gestuit! En snijdt haar midden door Daar rolt haar lijfje op de grond Haar beentjes blijven staan Zo is het met ons Mietje Voorgoed gedaan En Jantje zijn vrouw, die had geen neus Alleen nog maar twee gaten Het was nog wel een daalder waard Om met dat mens te praten Opa Thoen zong, droeg voor, acteerde, speelde accordeon. (Kop als een valse gulden) O God verlaat mijn Nerland niet. Ik lust geen koude thee. De oever van de Snelle Vliet. Tararaboemdiejee. Piet (Petrus) Bergenhenegouwen, "Piet de Keur", was getrouwd met Henritte Pisson, een Belgische, die kinderen begroef. Ome Kesie Thoen uit Noordwijk, neef van Opa, lachte hinnikend en was getrouwd met Sientje Tettero.

Beroep Exportpakker
Cecilia is geboren op 25-07-1892 in Loosduinen, dochter van Cornelis Bergenhenegouwen en Wilhelmina Nederpelt. Cecilia is overleden op 11-09-1964 in Den Haag, 72 jaar oud.
Kinderen van Gerardus en Cecilia:
1 Martinus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.1], geboren op 21-05-1914 in Loosduinen.
2 Cornelis Wilhelmus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.2], geboren op 19-10-1916 in Loosduinen.
3 Clasina Cecilia Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.3], geboren op 04-02-1919 in Loosduinen.
4 Wilhelmus Johannes Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.4], geboren op 12-12-1920 in Loosduinen. Wilhelmus is overleden op 27-10-1994 in Den Haag, 73 jaar oud.
5 Wilhelmina Theodora Cornelia Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.5], geboren op 12-11-1923 in Loosduinen. Wilhelmina is overleden op 01-01-1948 in Den Haag, 24 jaar oud.
6 Adriana Johanna maria Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.6], geboren op 30-05-1925 in Loosduinen.
7 Johannes Wilhelmus Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.7], geboren op 09-06-1926 in Loosduinen.
8 Helena Theresia Thoen, geboren op 24-07-1928 in Loosduinen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8.
9 Gerardus Leonardus Cornelis Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.9], geboren op 17-07-1930 in Loosduinen.
10 Christina Theodora Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.10], geboren op 24-03-1932 in Loosduinen. Christina is overleden op 27-09-1955 in Den Haag, 23 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8 Helena Theresia Thoen is geboren op 24-07-1928 in Loosduinen, dochter van Gerardus Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6) en Cecilia Bergenhenegouwen. Helena is overleden op 02-10-2003 in Den Haag, 75 jaar oud.
Notitie bij Helena: Beroep Naaister
Helena trouwde, 26 jaar oud, op 21-06-1955 in Den Haag met Reinardus Jacobus Beijersbergen, 29 jaar oud. Reinardus is geboren op 22-04-1926 in Den Haag, zoon van Reinardus Jacobus Beijersbergen en Johanna Maria Helge. Reinardus is overleden op 21-11-1999 in Voorburg, 73 jaar oud.
Notitie bij Reinardus: Vloerenlegger Concirge
Kinderen van Helena en Reinardus:
1 Franciscus Gerardus Maria (Frans) Beijersbergen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8.1], geboren op 20-08-1956 in Den Haag.
Notitie bij Frans: software engineer Dichtertje
2 Johanna Christina Maria (Hanneke) Beijersbergen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8.2], geboren op 15-10-1960 in Den Haag.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.9 Martinus Thoen is geboren op 06-03-1895 in Loosduinen, zoon van Martinus Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11) en Clasina Hollander. Martinus trouwde, 25 jaar oud, op 02-06-1920 in Loosduinen met Johanna Cornelia van der Hut, 23 jaar oud. Johanna is geboren op 27-03-1897 in Loosduinen.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.12 Helena Thoen is geboren op 24-08-1900 in Loosduinen, dochter van Martinus Thoen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11) en Clasina Hollander. Helena trouwde, 22 jaar oud, op 01-08-1923 in Loosduinen met Adrianus de Waal, 22 jaar oud. Adrianus is geboren op 10-02-1901 in Rotterdam.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.7 Cornelis Jans van Bronckhorst is geboren omstreeks 1600 in Maasland, zoon van Jan Jansz Thoen [11] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.4.1) en Catharina Cornelia (Trijntje) van der Velden (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6). Cornelis is overleden op 27-10-1660 in Maasland, ongeveer 60 jaar oud. Cornelis trouwde, ten hoogste 21 jaar oud, vr 1621 met Maertje Jansz (alias Loenhout) Capelle.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en alias Loenhout: woonde aan de Westgaag te Maasland
Welgeborene van Delftland
Kinderen van Cornelis en alias Loenhout:
1 Crijntje Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.7.1].
2 Arijaentje Thoen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.7.2.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.7.2 Arijaentje Thoen, zoon van Cornelis Jans van Bronckhorst (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.7) en Maertje Jansz (alias Loenhout) Capelle. Arijaentje trouwde met Andries Dirckxs Bogaert.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8 Willem Jansz Thoen (Bronckhorst) is geboren omstreeks 1600 in Maasland, zoon van Jan Jansz Thoen [11] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.4.1) en Catharina Cornelia (Trijntje) van der Velden (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6).
Notitie bij de geboorte van Willem: woont in Duifpolder onder Maasland
Willem is overleden vr 1671 in Maasland, ten hoogste 71 jaar oud. Willem trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1630 met Trijntje Dirckdr van der Gaegh, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Trijntje: Willem, woonde aan de Nieuweweg te Maasland, welgeborene van Delfland, tr. Trijntje Dircksdr van der Gaegh, waaruit Jan, Pieter, Neeltge, Lijsbeth, Maartje, Trijntje, overl. voor 08-04-1671
Trijntje is geboren in 1600 in Maasland. Trijntje is overleden in 1671 in Maasland, 70 of 71 jaar oud.
Kinderen van Willem en Trijntje:
1 Pieter Willemsz Thoen, geboren omstreeks 1631. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.1.
2 Trijntje Thoen, geboren omstreeks 1633. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.2.
3 Neeltgen Willemsdr Thoen, geboren omstreeks 1635. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.3.
4 Jan Willemsz Thoen, geboren omstreeks 1635. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.4.
5 Maartje Thoen, geboren omstreeks 1637. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.5.
6 Willem Willemsz van Bronckhorst [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.6], geboren omstreeks 1639.
7 Lijsbeth Willemsdr Thoen, geboren omstreeks 1641. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.7.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.1 Pieter Willemsz Thoen is geboren omstreeks 1631, zoon van Willem Jansz Thoen (Bronckhorst) (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8) en Trijntje Dirckdr van der Gaegh. Pieter trouwde met Grietgen Claes.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.2 Trijntje Thoen is geboren omstreeks 1633, dochter van Willem Jansz Thoen (Bronckhorst) (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8) en Trijntje Dirckdr van der Gaegh. Trijntje trouwde met Arie Bastiaensz Patijn.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.3 Neeltgen Willemsdr Thoen is geboren omstreeks 1635, dochter van Willem Jansz Thoen (Bronckhorst) (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8) en Trijntje Dirckdr van der Gaegh. Neeltgen is overleden vr 1663, ten hoogste 28 jaar oud. Neeltgen trouwde met Claes Claeszn Trapper.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.4 Jan Willemsz Thoen is geboren omstreeks 1635, zoon van Willem Jansz Thoen (Bronckhorst) (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8) en Trijntje Dirckdr van der Gaegh. Jan is overleden in 10-1695 in Maasland, ongeveer 60 jaar oud. Jan trouwde met Maertje Leenderts Ackersdijck. Maertje is geboren omstreeks 1637.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.5 Maartje Thoen is geboren omstreeks 1637, dochter van Willem Jansz Thoen (Bronckhorst) (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8) en Trijntje Dirckdr van der Gaegh. Maartje:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1661 met Dirck Jabobsz van Dijck.
(2) trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 25-12-1674 met Roelant Pouwels van der Marel.
(3) trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op 02-07-1679 met Arent Dame.
(4) trouwde, ongeveer 45 jaar oud, op 10-05-1682 in De Lier met Huijbrecht Willemsz van Sant.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.7 Lijsbeth Willemsdr Thoen is geboren omstreeks 1641, dochter van Willem Jansz Thoen (Bronckhorst) (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8) en Trijntje Dirckdr van der Gaegh. Lijsbeth is overleden in 1701, ongeveer 60 jaar oud. Zij is begraven op 25-04-1701 in Maasland. Lijsbeth trouwde met Abraham Jansz van der Velden. Zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5 voor persoonsgegevens van Abraham.
Kinderen van Lijsbeth en Abraham: zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.2 (ouwe) Vranck Jacobsz van der Velden is geboren in 1526, zoon van Jacob Cornelisz van der Velden en Katharina Dircks Thoen (Bronckhorst) (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1). (ouwe) is overleden omstreeks 1548, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij (ouwe): Gehuwd met Maritgen Wiggers overlden 1553
(ouwe) trouwde met Maritge Wiggers. Maritge is overleden in 1553.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2 Jan Claasz Dirckxz Thoen (Bronckhorst) [14] is geboren in 1470 in Delft, zoon van Claes Dircksz Thoen (Bronckhorst) (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1) en Jacobs dochter Jacobs. Jan is overleden omstreeks 1532 in Delft, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Jan: welgeboren man (1532), woont te Maasland[15]. welgeboren man van Delfland in 1504, "wonend aan de Oostgaag"
Jan trouwde met Jan (Mrs Jan Loeff) Buys. Mrs Jan Loeff is geboren omstreeks 1487, dochter van Willem Jansz Buys.
Kinderen van Jan en Mrs Jan Loeff:
1 Claes Jansz Loeff Thoen (Bronckhorst), geboren omstreeks 1505. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.1.
2 Willem Jan Claes Dircxz Thoen (Bronckhorst) [13], geboren in 1505 in Maasland. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.1 Claes Jansz Loeff Thoen (Bronckhorst) is geboren omstreeks 1505, zoon van Jan Claasz Dirckxz Thoen (Bronckhorst) [14] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2) en Jan (Mrs Jan Loeff) Buys. Claes is overleden omstreeks 1561, ongeveer 56 jaar oud.
Kind van Claes uit onbekende relatie:
1 Ariaentgen Loeff Thoen (Bronckhorst) [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.1.1]. Ariaentgen is overleden op 05-06-1581.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2 Willem Jan Claes Dircxz Thoen (Bronckhorst) [13] is geboren in 1505 in Maasland, zoon van Jan Claasz Dirckxz Thoen (Bronckhorst) [14] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2) en Jan (Mrs Jan Loeff) Buys.
Notitie bij de geboorte van Willem: Overleden aan de gevolgen van een kwetsuur aan zijn been.
Begraven in de Nieuwe Kerk te Delft
Beroep Bouwman ambachtsbewaarder van de Poelpolder
Willem is overleden op 27-11-1574 in Maasland, 68 of 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-09-1574 [bron: Nieuwe Kerk Delft]. Hij is begraven op 30-11-1574 in Nieuwe Kerk Delft.
Notitie bij overlijden van Willem: 1. Willem Jan Claes Dircxz. (ook genaamd Willem Jansz. Thoen), geb. ca. 1505 (50 jaar oud op 12-l0-1555), ovl. Delft 27-9-1574 (aan de gevolgen van een kwetsuur aan zijn been), beg. Delft Nieuwe Kerk, bouwman, welgeboren man van Delfland (1555), setter te Maasland (1573), ambachtsbewaarder van de Poelpolder (1554/55 en 1560/61), beleend 1539, 1544, 1562, 1564, 1565, 1569 en 1570, woonde te Maasland aan de Zuidgaag, midden in het dorp, in het huis genaamd: "het grote huys ofte poort", tr. 1o NN, ovl. vr 3-12-1558, tr. 2o Lijsheth Gerrits Bel (alias Pathijn), beg. Delft (Nieuwe Kerk) 27-9-1574
Notitie bij Willem: Begraven in de Nw Kerk delft
Moeder van Jan Willemsz 1525 is onbekend
Ambachtbewaarder van de Poelpolder

In 1555 bracht Willem Jansz Thoen (van Bronckhorst) het hiernaast afgebeelde wapen, tezamen met een drietal gelijke wapens van zijn voorvaders, aan in de ramen van zijn Maaslandse boerderij. De voorvaderreeks bestond uit zijn overgrootvader Dirrick Claesz, zijn grootvader Claes Dirricksz en zijn vader Jan Claes Dirricsz. Bij de vier in glas gestelde wapens valt op dat slechts het wapen van Willems grootvader niet gewend is, de drie andere zijn dat wel, overigens zijn zij identiek. Het gevierendeelde wapen bevat twee kwartieren die zijn te benoemen: I = Van Bronckhorst, IV = Pols van der Mije. Het is onbekend welke families de wapens vorden uit de kwartieren II en III.[18]
Familiewapen Thoen, gevierendeeld: I. in rood een gewende zilveren klimmende leeuw, goud gekroond, getongd en genageld. II. in zilver een zwart gewend gaand paard. III. in groen drie gewende gaande vogels van zilver 2 - 1 [19] . IV. in goud drie groene palen.
Willem trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1530 in Maasland met Elijsabeth Gerritsdr. (de Bel) Patijn, ongeveer 17 jaar oud. de Bel is geboren omstreeks 1513 in Maasland, dochter van Gerrit (Alias De Bel) Patijn. de Bel is overleden op 27-09-1574 in Delft, ongeveer 61 jaar oud. Zij is begraven op 27-09-1574 in Nieuwe Kerk Delft.
Kinderen van Willem en de Bel:
1 Trijntje Willemsdr van Thoen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.1.
2 Maertje Willemsdr Thoen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.2.
3 Joost Willemsz (Alias Buys) Thoen, geboren omstreeks 1530. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.3.
4 Jan Willemsz Thoen [12], geboren omstreeks 1530 in Maasland. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.4.
5 Neeltje Willemsdr van Thoen, geboren omstreeks 1543. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.5.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.1 Trijntje Willemsdr van Thoen, dochter van Willem Jan Claes Dircxz Thoen (Bronckhorst) [13] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2) en Elijsabeth Gerritsdr. (de Bel) Patijn. Trijntje:
(1) trouwde met Thymen Cornelis Buijtenmaes.
(2) begon een relatie met Pieter Adriaens.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.2 Maertje Willemsdr Thoen, dochter van Willem Jan Claes Dircxz Thoen (Bronckhorst) [13] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2) en Elijsabeth Gerritsdr. (de Bel) Patijn. Maertje is overleden omstreeks 1577. Maertje trouwde met Jacob Cornelisz Thou.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.3 Joost Willemsz (Alias Buys) Thoen is geboren omstreeks 1530, zoon van Willem Jan Claes Dircxz Thoen (Bronckhorst) [13] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2) en Elijsabeth Gerritsdr. (de Bel) Patijn. Alias Buys is overleden op 15-07-1577, ongeveer 47 jaar oud.
Notitie bij Alias Buys: Moeder van Jan Joostenz Buys is onbekend
bouwman, welgeboren man en setter in De Lier
Kind van Alias Buys uit onbekende relatie:
1 Jan Joostensz Thoen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.3.1], geboren omstreeks 1568 in Maasland. Jan is overleden op 30-09-1626 in De Lier, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij Jan: Gehuwd met 1. Meynsgen Pietersdochter died Nov 1634 de Lier
Gehuwd met 2. Dochter van Pieter Engelszoon
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.4 Jan Willemsz Thoen [12] is geboren omstreeks 1530 in Maasland, zoon van Willem Jan Claes Dircxz Thoen (Bronckhorst) [13] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2) en Elijsabeth Gerritsdr. (de Bel) Patijn. Jan is overleden vr 1590 in Maasland, ten hoogste 60 jaar oud. Jan:
(1) trouwde met Maartje Leenderts.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Maartje: Uit zijn eerste huwelijk: [22]
Volgens een sententie van het Hof van Holland gedateerd 19-2-1577 zijn onderstaande vijf kinderen allen uit het eerste huwelijk van Willem Jansz. Thoen en dus geboren voor 1558. Bij zijn tweede vrouw had hij geen kinderen. [23]

aa. Jan Willemsz. Thoen, geb. ca 1530, ovl. tussen 12-1-1587 en 25-7-1590, welgeboren man van Delfland, poorter van Delft 14-11-1587, beleend 1579, tr. 1o NN, tr. 2o Woutera Woutersdr de Bije. Zij hertr. Cors Doesz. uit Naaldwijk.

aaa. Jan Jansz. Thoen (van Bronckhorst), geb. 1568, ovl. (kort?) voor 1638, welgeboren man van Delfland, beleend 1591, tr. ca. 1595 Catharina Comelisdr. van der Velde, (zie kw.nr. 10765 sub c).
Maartje is overleden vr 1558.
(2) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1564 in Maasland met woutera Wouters de Bije, ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en woutera: Uit zijn eerste huwelijk: [22]
Volgens een sententie van het Hof van Holland gedateerd 19-2-1577 zijn onderstaande vijf kinderen allen uit het eerste huwelijk van Willem Jansz. Thoen en dus geboren voor 1558. Bij zijn tweede vrouw had hij geen kinderen. [23]

aa. Jan Willemsz. Thoen, geb. ca 1530, ovl. tussen 12-1-1587 en 25-7-1590, welgeboren man van Delfland, poorter van Delft 14-11-1587, beleend 1579, tr. 1o NN, tr. 2o Woutera Woutersdr de Bije. Zij hertr. Cors Doesz. uit Naaldwijk.

aaa. Jan Jansz. Thoen (van Bronckhorst), geb. 1568, ovl. (kort?) voor 1638, welgeboren man van Delfland, beleend 1591, tr. ca. 1595 Catharina Comelisdr. van der Velde, (zie kw.nr. 10765 sub c).
woutera is geboren omstreeks 1543 in Maasland, dochter van wouter de Bije. woutera is overleden op 03-12-1558 in Maasland, ongeveer 15 jaar oud. Zij trouwde voorheen met Cornelis Doesz van der Hoef (±1530-±1590).
Kind van Jan en woutera:
1 Jan Jansz Thoen [11], geboren omstreeks 1564 in Maasland. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.4.1.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.4.1 Jan Jansz Thoen [11] is geboren omstreeks 1564 in Maasland, zoon van Jan Willemsz Thoen [12] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.4) en woutera Wouters de Bije. Jan is overleden in 03-1622 in Maasland, ongeveer 58 jaar oud. Jan trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1590 met Catharina Cornelia (Trijntje) van der Velden, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Trijntje: Hontshol (nr. 94) : 8 hond land te Maasland gemeen met het godshuis van Maeslant, Symon Willemsz en Boudijn Wiggersz. met zijn vader.[36]
22-3-1423: Floris Muysz. na overdracht door Boudijn Muysz., bij kinderloos overlijden achtereenvolgens te versterven op zijn 2 zusters Katrijn- en Geertruyt Muysdochters, bij gebreke van haar voor de ene helft op de rechte zwaardzijde van Muys Muysz. en de andere helft op die van Margriete Yewijn Heyendochter.
22-7-1463: Dirck Boudijn Muyszoonsz.
5-12-1486: Cornelis Boudijnsz. na overdracht door zijn broer Dirck Boudijnsz., te versterven op zijn oudste zoon Vrijese Cornelisz en bij gebreke van deze op zijn jongste zoon Jacob Cornelisz.
30-6-1509: Jacob Cornelisz. na overdracht door zijn broer Vrijese Cornelisz.
29-12-1536: Vranck Jacob Cornelisz. bij dode van zijn vader Jacob Cornelisz.
13-7-1548: Pieter Vranckez. bij dode van zijn vader Vranck Pietersz. en draagt met zijn moeder Maritgen Wiggersdochter het leen over aan zijn grootmoeder Katherina Dircxdochter, hulde door Claes Pietersz.
10-4-1570: Cornelis Jacobsz. te Vlaerdinck, oom van- en na overdracht door Pieter Vranckenz.
20-9-1572: Jacob Cornelisz. van de Velde bij dode van zijn vader Cornelis Jacobsz.
28-1-1598: Jan Jansz. Thoen na overdracht door zijn vader Jacob Cornelisz. van de Velde
10-3-1622: Cornelis Jansz. Thoen na overdracht door zijn vader Jan Jansz. Thoen.
17-1-1658: Ariaentge Cornelis Thoen, gehuwd met Andries Dircxz Bogaert, bij dode van haar vader Cornelis Jansz. Thoen.

bijzonderheden
welgeborene van Delfland op lijsten van 1597-1599 en 1600-1602
beleend 1590, 1591, 1598, 1601
Zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6 voor persoonsgegevens van Trijntje.
Kinderen van Jan en Trijntje: zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.5 Neeltje Willemsdr van Thoen is geboren omstreeks 1543, dochter van Willem Jan Claes Dircxz Thoen (Bronckhorst) [13] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2) en Elijsabeth Gerritsdr. (de Bel) Patijn. Neeltje trouwde met Adriaen Antonisz Bosman.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5 Catharina van Bronckhorst is geboren omstreeks 1366 in Borculo Gelderland, dochter van Willem IV van Bronckhorst-Ritter [10] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1) en Kunigunde von Mrs. Catharina is overleden op 25-11-1415, ongeveer 49 jaar oud. Catharina trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 24-01-1391 in Gemen Westphalia Preussen met Heinrich III von Gemen, ongeveer 37 jaar oud. Heinrich is geboren omstreeks 1354. Heinrich is overleden op 25-03-1424, ongeveer 70 jaar oud.
Kinderen van Catharina en Heinrich:
1 Johann von Gemen, geboren in 1392 in Gemen Westphalia Preussen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5.1.
2 Barbara von Gemen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5.2], geboren in 1393 in Gemen Westphalia Preussen.
3 Katharine von Gemen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5.3], geboren in 1409 in Gemen Westphalia Preussen.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5.1 Johann von Gemen is geboren in 1392 in Gemen Westphalia Preussen, zoon van Heinrich III von Gemen en Catharina van Bronckhorst (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5). Johann is overleden op 08-03-1459, 66 of 67 jaar oud. Johann trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 28-01-1417 in Horn Limburg met oda de Hornes, 26 of 27 jaar oud. oda is geboren in 1390 in Horn Limburg. oda is overleden na 1442, minstens 52 jaar oud.
Kinderen van Johann en oda:
1 Heinrich IV von Gemen, geboren in 1418 in Gemen Westphalia Preussen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5.1.1.
2 Katharine von Gemen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5.1.2], geboren op 18-10-1442 in Horn Limburg.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5.1.1 Heinrich IV von Gemen is geboren in 1418 in Gemen Westphalia Preussen, zoon van Johann von Gemen (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5.1) en oda de Hornes. Heinrich trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1442 in Gemen Westphalia Preussen met Anna zu Wevelinghofen, 13 of 14 jaar oud. Anna is geboren in 1428 in Wevelinghofen Preussen.
Kind van Heinrich en Anna:
1 Kordula von Gemen [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5.1.1.1], geboren omstreeks 1443 in Gemen Westphalia Preussen. Kordula is overleden op 13-05-1528, ongeveer 85 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6 Gijsbert V van Bronckhorst is geboren in 1367 in Borculo Gelderland, zoon van Willem IV van Bronckhorst-Ritter [10] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1) en Kunigunde von Mrs. Gijsbert is overleden op 01-11-1409, 41 of 42 jaar oud. Gijsbert trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 07-11-1391 met Hedwig van Teckelenburg, 24 jaar oud. Hedwig is geboren op 09-11-1366 in Teckelenburg Preussen, dochter van otto van Teckelenburg en Eilkia zur Lippe.
Kinderen van Gijsbert en Hedwig:
Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster
34 munt-willemV-vanBronckhorst-1564
35 WillemV-wapenBronckhorst
1 Willem van Bronckhorst [K] [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.1] (afb. 34 en 35), geboren in 1390.
Notitie bij de geboorte van Willem: In 1417 komen Willem V en zijn broer Otto onder andere overeen dat de eerste Bronckhorst houdt en de tweede Borculo (met Lichtenvoorde) krijgt. Na de dood van Otto in 1420 wordt Willem V opnieuw door de bisschop van Munster met het goed beleend.
Notitie bij Willem: In 1417 komen Willem V en zijn broer Otto onder andere overeen dat de eerste Bronckhorst houdt en de tweede Borculo (met Lichtenvoorde) krijgt. Na de dood van Otto in 1420 wordt Willem V opnieuw door de bisschop van Munster met het goed beleend.
2 otto van Bronckhorst, geboren in 1392. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.
3 Cunigonda van Bronckhorst, geboren in 1395. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.3.
4 Rudiger van Bronckhorst [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.4], geboren in 1401.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2 otto van Bronckhorst is geboren in 1392, zoon van Gijsbert V van Bronckhorst (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6) en Hedwig van Teckelenburg. otto is overleden op 23-02-1458, 65 of 66 jaar oud. otto:
(1) trouwde met Agnes van Solms.
Notitie bij de geboorte van Agnes: Agnes van Solms, vrouwe van Ottenstein
Agnes is overleden op 29-12-1439.
(2) trouwde, ongeveer 48 jaar oud, omstreeks 1440 met Elisabeth van Nassau-Beilstein. Zij is een dochter van Johan I van Nassau-Beilstein en Mathildis van Isenburg-Grenzau. Elisabeth is overleden omstreeks 1459.
Kinderen van otto en Agnes:
1 Gijsbertha van Bronckhorst [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.1].
2 Hadewich van Bronckhorst [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.2].
3 Agnes van Bronckhorst [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.3].
4 Heilwig van Bronckhorst, geboren omstreeks 1417. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.6.
Kinderen van otto en Elisabeth:
5 Gijsbert VII van Bronckhorst [L]. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.5.
6 Frederik van Bronckhorst [M], geboren omstreeks 1456. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.7.
Kind van otto uit onbekende relatie:
7 Philip Willemz Thoen (Bronckhorst) [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.4].
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.5 Gijsbert VII van Bronckhorst [L], zoon van otto van Bronckhorst (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2) en Elisabeth van Nassau-Beilstein. Hij is begraven in 1489.
Notitie bij overlijden van Gijsbert: In december 1489 wordt hij begraven in het klooster Monnikhuizen bij Arnhem.
Gijsbert trouwde met Elisabeth van Egmond. Zij is een dochter van Willem van Baer.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.6 Heilwig van Bronckhorst is geboren omstreeks 1417, kind van otto van Bronckhorst (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2) en Agnes van Solms. Heilwig is overleden op 01-03-1462, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij Heilwig: Princess Heilwig of Bronckhorst
Heilwig trouwde met otto von Diepholz. otto is geboren omstreeks 1420. otto is overleden omstreeks 1481, ongeveer 61 jaar oud.
Kinderen van Heilwig en otto:
1 Elisabeth van Diepholz, geboren omstreeks 1439. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.6.1.
2 Rudolf VII van Diepholz [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.6.2], geboren in 1441, zoon van otto von Diepholz.
3 Konrad VII van Diepholz [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.6.3], geboren in 1444, zoon van otto von Diepholz.
4 Agnes van diepholz [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.6.4], geboren in 1446, dochter van otto von Diepholz.
5 Armgard van diepholz [1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.6.5], geboren in 1449, dochter van otto von Diepholz.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.6.1 Elisabeth van Diepholz is geboren omstreeks 1439, dochter van otto von Diepholz. Elisabeth is overleden omstreeks 1475, ongeveer 36 jaar oud. Elisabeth trouwde met Johann V van Hoya. Johann is geboren in 1403. Johann is overleden op 10-04-1466, 62 of 63 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.7 Frederik van Bronckhorst [M] is geboren omstreeks 1456, zoon van otto van Bronckhorst (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2) en Elisabeth van Nassau-Beilstein. Frederik is overleden omstreeks 1508, ongeveer 52 jaar oud. Frederik trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 08-10-1492 met Mecheld van den Bergh, ongeveer 22 jaar oud. Mecheld is geboren omstreeks 1470 in Heerenberg Gelderland, dochter van Oswald (Graaf) van den Bergh. Mecheld is overleden omstreeks 1539, ongeveer 69 jaar oud.
Kind van Frederik en Mecheld:
1 Joost van Bronckhorst [N], geboren op 02-12-1503. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.7.1.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.7.1 Joost van Bronckhorst [N] is geboren op 02-12-1503, zoon van Frederik van Bronckhorst [M] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.7) en Mecheld van den Bergh. Joost is overleden op 15-10-1553 in Eerbeek, 49 jaar oud.
Notitie bij Joost: Joost van Bronckhorst en Borculo, 1505-1553
De erfgenaam van Frederik is de dan driejarige Joost. Tot 1518 zal onder anderen zijn moeder het voogdijschap vervullen. In 1525 moet hij Steenderen inleveren bij hertog Karel. Vanaf 1533 voert Joost de titel graaf, maar een oorkonde is hier niet van bekend. Waarschijnlijk krijgt hij deze titel persoonlijk en wordt niet zijn heerlijkheid tot graafschap verheven. Hij trouwt in 1530 met Maria, dochter van Joost van Hoya en Ermgard van Lippe. Dit huwelijk blijft kinderloos.
Joost maakt het einde van de oorlog in 1538 van hertog Karel van Gelre tegen Karel V en het einde van een zelfstandig Gelre in 1543 nog mee. Joost laat zich bij dit ´Tractaat van Venlo´ vertegenwoordigen door zijn richter in Borculo. In 1539 wordt hij beleend met de heerlijkheid Borculo. In 1553 blaast hij zijn laatste adem uit en is hij bij gebrek aan een erfgenaam de laatste heer van Bronckhorst. Het kasteel Bronckhorst komt in handen van zijn nicht Ermgard van Wisch.
Joost trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1530 met Maria van Hoya, 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Joost en Maria: Dit huwelijk blijft kinderloos.
Joost maakt het einde van de oorlog in 1538 van hertog Karel van Gelre tegen Karel V en het einde van een zelfstandig Gelre in 1543 nog mee. Joost laat zich bij dit ´Tractaat van Venlo´ vertegenwoordigen door zijn richter in Borculo. In 1539 wordt hij beleend met de heerlijkheid Borculo. In 1553 blaast hij zijn laatste adem uit en is hij bij gebrek aan een erfgenaam de laatste heer van Bronckhorst. Het kasteel Bronckhorst komt in handen van zijn nicht Ermgard van Wisch.
Maria is geboren in 1508, dochter van Joost van Hoya en Ermgard zur Lippe. Maria is overleden in 1579, 70 of 71 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.3 Cunigonda van Bronckhorst is geboren in 1395, dochter van Gijsbert V van Bronckhorst (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6) en Hedwig van Teckelenburg. Cunigonda trouwde met Jan II van Montfoort.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.7 Beatrix van Bronckhorst is geboren in 1368 in Borculo Gelderland, dochter van Willem IV van Bronckhorst-Ritter [10] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1) en Kunigunde von Mrs. Beatrix trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1392 in Rietberg Preussen met Konrad IV von Rietberg, 20 of 21 jaar oud. Konrad is geboren in 1371 in Rietberg Preussen. Konrad is overleden op 21-05-1428, 56 of 57 jaar oud. Hij begon eerder een relatie met Irmgard von Diepholz (geb. 1373).
1.1.1.2.1.2.4.1.1.2 Elisabet van Bronckhorst is geboren omstreeks 1338 in Batenburg Gld, dochter van Gijsbert I van Bronckhorst-Knight [9] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1) en Catharina van Leefdael. Elisabet is overleden omstreeks 1413, ongeveer 75 jaar oud. Elisabet trouwde, ongeveer 16 jaar oud, in 1354 in Buren GLD met Alard V van Buren, ongeveer 17 jaar oud. Alard is geboren omstreeks 1337.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.3 Gijsbert III van Bronckhorst is geboren omstreeks 1339, zoon van Gijsbert I van Bronckhorst-Knight [9] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1) en Catharina van Leefdael. Gijsbert is overleden omstreeks 1401, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Gijsbert: Gijsbert en Diederik worden onthoofd nadat ze op de vlucht op de Zuiderzee (het IJsselmeer) zijn verraden ´en tussen Harlingen en Staveren op een plaete of droogte geset, alwaer sy van Hopman Ernst Mulert, schout tot Hasselt, een van de Capiteynen van de graaf van Aremberg aengegrepen en gevangen zijn genomen, en op ´t Blokhuis of Casteel tot Harlingen gebrocht.´
Gijsbert trouwde, ongeveer 21 jaar oud, in 1360 met Henrica van Dodinckweerde. Henrica is overleden vr 1397.
Klik voor foto in apart venster
36 Diederik-van Bronckhorst
1.1.1.2.1.2.4.1.1.4 Dirk van Bronckhorst-Batenburg (afb. 36) is geboren omstreeks 1340 in Batenburg Gld, zoon van [misschien] Gijsbert I van Bronckhorst-Knight [9] (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1) en Catharina van Leefdael. Dirk is overleden op 27-01-1406, ongeveer 66 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Derick Bastaard van Bronckhorst en halfbroer van Willem IV
Gijsbert en Diederik worden onthoofd nadat ze op de vlucht op de Zuiderzee (het IJsselmeer) zijn verraden ´en tussen Harlingen en Staveren op een plaete of droogte geset, alwaer sy van Hopman Ernst Mulert, schout tot Hasselt, een van de Capiteynen van de graaf van Aremberg aengegrepen en gevangen zijn genomen, en op ´t Blokhuis of Casteel tot Harlingen gebrocht.´
Dirk trouwde, ongeveer 22 jaar oud, in 1362 in Deventer met Elisabeth van Utenhoven, ongeveer 20 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1342 in Deventer. Elisabeth is overleden omstreeks 1407, ongeveer 65 jaar oud.
Kind van Dirk en Elisabeth:
1 Gijsbert van Bronckhorst-Batenburg, geboren omstreeks 1365 in Batenburg Gld. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1 Gijsbert van Bronckhorst-Batenburg is geboren omstreeks 1365 in Batenburg Gld, zoon van Dirk van Bronckhorst-Batenburg (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4) en Elisabeth van Utenhoven. Gijsbert is overleden omstreeks 1429, ongeveer 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gijsbert: Gijsbert van Bronckhorst Batenburg, 1429 begraven in Sint Victorkerk te Batenburg
Gijsbert trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 12-04-1388 in Anhalt met Margareta van Gemen, ongeveer 18 jaar oud. Margareta is geboren omstreeks 1370 in Anholt Preussen. Margareta is overleden omstreeks 1412, ongeveer 42 jaar oud.
Kinderen van Gijsbert en Margareta:
1 Hermanna van Bronckhorst [1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.1], geboren omstreeks 1392 in Batenburg Gld.
2 Dirk van Bronckhorst-Anholt, geboren omstreeks 1400 in Batenburg Gld. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.
3 Gisberta van Bronckhorst, geboren omstreeks 1401 in Batenburg Gld. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2 Dirk van Bronckhorst-Anholt is geboren omstreeks 1400 in Batenburg Gld, zoon van Gijsbert van Bronckhorst-Batenburg (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1) en Margareta van Gemen. Dirk is overleden op 27-11-1451, ongeveer 51 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Count Dirk of Bronckhorst-Anholt
Dirk trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in 1425 in Batenburg Gld met Catherina van Gronsveld, ongeveer 20 jaar oud. Catherina is geboren omstreeks 1405 in Gronsveld Limburg. Catherina is overleden omstreeks 1472, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij Catherina: Baroness Katharina of Gronsfeld b. 1405
Kinderen van Dirk en Catherina:
1 Gisbert van Bronckhorst-Batenburg, geboren omstreeks 1428 in Batenburg Gld. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.1.
2 Herburga van Bronckhorst-Batenburg [1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.2], geboren omstreeks 1429 in Batenburg Gld.
3 Hendrik van Bronckhorst-Batenburg, geboren omstreeks 1430 in Batenburg Gld. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.3.
4 Herman van Bronckhorst-Batenburg, geboren omstreeks 1431 in Batenburg Gld. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.
5 Johan van Bronckhorst-Batenburg [1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.5], geboren omstreeks 1433 in Batenburg Gld. Johan is overleden omstreeks 1500, ongeveer 67 jaar oud.
6 Dirk van Bronckhorst-Batenburg [1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.6], geboren omstreeks 1435 in Batenburg Gld. Dirk is overleden op 14-03-1488 in Lige Belgium, ongeveer 53 jaar oud.
7 Margriet van Bronckhorst-Batenburg [1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.7], geboren omstreeks 1437 in Batenburg Gld. Margriet is overleden omstreeks 1505, ongeveer 68 jaar oud.
8 Catharina van Bronckhorst-Batenburg [1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.8], geboren omstreeks 1439 in Batenburg Gld. Catharina is overleden op 08-01-1527, ongeveer 88 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.1 Gisbert van Bronckhorst-Batenburg is geboren omstreeks 1428 in Batenburg Gld, zoon van Dirk van Bronckhorst-Anholt (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2) en Catherina van Gronsveld. Gisbert is overleden in 1473, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij Gisbert: Count Gisbert of Bronckenhorst-Batenburg
Gisbert trouwde met Agnes of Wisch.
Notitie bij het huwelijk van Gisbert en Agnes: Count Gisbert of Bronckhorst
Notitie bij Agnes: Baroness Agnes of Wisch
Kind van Gisbert en Agnes:
1 Jakop van Bronckhorst-Batenburg, geboren omstreeks 1460. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.1.1.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.1.1 Jakop van Bronckhorst-Batenburg is geboren omstreeks 1460, zoon van Gisbert van Bronckhorst-Batenburg (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.1) en Agnes of Wisch. Jakop is overleden op 25-04-1516, ongeveer 56 jaar oud. Jakop trouwde met Agnes von Bentheim-Steinfurt. Zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3.3.1 voor persoonsgegevens van Agnes.
Kind van Jakop en Agnes:
1 Gisbert van Bronckhorst-Batenburg [1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.1.1.1]. Gisbert is overleden op 31-05-1525 in Grave NB.
Notitie bij Gisbert: Count Gisbert of Bronckenhorst-Batenburg
1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.3 Hendrik van Bronckhorst-Batenburg is geboren omstreeks 1430 in Batenburg Gld, zoon van Dirk van Bronckhorst-Anholt (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2) en Catherina van Gronsveld. Hendrik is overleden in 1496, ongeveer 66 jaar oud. Hendrik trouwde met Catharina van Alpen. Catharina is geboren omstreeks 1444. Catharina is overleden omstreeks 1489, ongeveer 45 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Catharina:
1 oda van Bronckhorst [1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.3.1], geboren in 1464.
2 Elbert van Bronckhorst [1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.3.2], geboren in 1465.
3 Dietrich van Bronckhorst [1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.3.3], geboren in 1467. Dietrich is overleden op 12-11-1508, 40 of 41 jaar oud.
4 Wilhelm van Bronckhorst [1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.3.4], geboren in 1468.
5 Catharina van Bronckhorst [1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.3.5], geboren in 1470.
6 Herburga van Bronckhorst [1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.3.6], geboren in 1473.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4 Herman van Bronckhorst-Batenburg is geboren omstreeks 1431 in Batenburg Gld, zoon van Dirk van Bronckhorst-Anholt (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2) en Catherina van Gronsveld. Herman is overleden op 12-02-1520 in Batenburg Gld, ongeveer 89 jaar oud. Herman trouwde, ongeveer 30 jaar oud, in 1461 in Stein Limburg met Magdalena van Flodrop, ongeveer 26 jaar oud. Magdalena is geboren omstreeks 1435 in Roermond.
Kinderen van Herman en Magdalena:
1 Dirk van Bronckhorst-Batenburg, geboren omstreeks 1462 in Batenbirg. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.
2 Margaret van Bronckhorst [1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.2], geboren omstreeks 1475 in Stein Limburg.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1 Dirk van Bronckhorst-Batenburg is geboren omstreeks 1462 in Batenbirg, zoon van Herman van Bronckhorst-Batenburg (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4) en Magdalena van Flodrop. Dirk is overleden op 27-08-1541, ongeveer 79 jaar oud. Dirk trouwde, ongeveer 37 jaar oud, in 1499 in Stein Limburg met Swana Harff, 32 of 33 jaar oud. Swana is geboren in 1466 in Alsdorff Preussen.
Kinderen van Dirk en Swana:
1 Herman van Bronckhorst, geboren omstreeks 1500 in Stein Limburg. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.
2 Anna van Bronckhorst-Batenburg [1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.2], geboren in 1504 in Stein Limburg.
3 Johanna van Bronckhorst-Batenburg [1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.3], geboren in 1508 in Stein Limburg.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1 Herman van Bronckhorst is geboren omstreeks 1500 in Stein Limburg, kind van Dirk van Bronckhorst-Batenburg (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1) en Swana Harff. Herman is overleden omstreeks 1556, ongeveer 56 jaar oud.
Notitie bij Herman: Herman van Bronckhorst, laat in 1566 tijdens de Beeldenstorm de Sint Victorkerk te Batenburg plunderen. Koopt in 1535 het Kasteel van Wijchen.
Herman trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 09-06-1538 in Stein Limburg met Petronella van Praet van Moerkercken, ongeveer 37 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1501 in Mijnsheerenland ZH, dochter van Lodewijk van Praet van Moerkercken en Katharina van Egmond. Petronella is overleden omstreeks 1594 in Aachen Duitsland, ongeveer 93 jaar oud.
Kinderen van Herman en Petronella:
1 Karel van Bronckhorst-Batenburg, geboren omstreeks 1539 in Stein Limburg. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.1.
2 Willem van Bronckhorst-Batenburg, geboren omstreeks 1540 in Stein Limburg. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.2.
3 Catharina van Bronckhorst-Batenburg [1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.3], geboren omstreeks 1541 in Stein Limburg, dochter van Petronella van Praet van Moerkercken. Catharina is overleden in 03-1602, ongeveer 61 jaar oud.
4 Swana van Bronckhorst-Batenburg [1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.4], geboren omstreeks 1542 in Stein Limburg, dochter van Petronella van Praet van Moerkercken.
5 Theodora van Bronckhorst-Batenburg [1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.5], geboren omstreeks 1543 in Stein Limburg, dochter van Petronella van Praet van Moerkercken. Theodora is overleden omstreeks 1588, ongeveer 45 jaar oud.
6 Elisabeth van Bronckhorst-Batenburg [1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.6], geboren omstreeks 1544 in Stein Limburg, dochter van Petronella van Praet van Moerkercken. Elisabeth is overleden omstreeks 1636, ongeveer 92 jaar oud.
Klik voor foto in apart venster
37 Onthoofding Gijsbert-Diederik
7 Gijsbert van Bronckhorst-Batenburg [1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.7] (afb. 37), geboren omstreeks 1545 in Stein Limburg, zoon van Petronella van Praet van Moerkercken. Gijsbert is overleden op 01-06-1568, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gijsbert: Wat weinig mensen weten is dat twee broers van Willem van Batenburg tegelijkertijd met Van Egmond en Hoorne zijn onthoofd. Links: detail uit ´Het schrikbewind van Alva´, een afbeelding van de onthoofding van Van Egmond, Hoorne en, aan de overkant, de broers Diederik en Gijsbert Batenburg (ook genoemd Bronkhorst-Batenburg). De onthoofding was in de toenmalige hoofdstad van de Nederlanden: Brussel. De executie gebeurt als wraak voor het verlies van de slag bij Heiligerlee. Alva laat ook Jan van Villers, gevangen genomen bij de slag om Dalem, Pierre d´Andelot, Jan van Blois van Treslong, Filips van Wingle, Jacob van Ilpendam, secretaris van Brederode, en Artus, zijn kamerling onthoofden. (Bron: Prinsenhof Delft)
8 Diederik van Bronckhorst [1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.8] (afb. 36), geboren omstreeks 1546 in Stein Limburg, zoon van Petronella van Praet van Moerkercken. Diederik is overleden op 01-06-1568, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Diederik: Diederik van Bronkhorst-Batenburg is op 1 juni 1568 onthoofd in Brussel. Enkele dagen later volgen hoge edelen, de graven Van Egmond en Hoorne. De hertog van Alva gooit zijn masker af. Hij begint een waar schrikbewind, terwijl hij zeer tolerant is in zijn eigen stad Toledo bij Madrid. Het portret hangt in het slot Anholt (Duitsland).
9 Margaretha van Bronckhorst-Batenburg [1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.9], geboren omstreeks 1547 in Stein Limburg, dochter van Petronella van Praet van Moerkercken. Margaretha is overleden omstreeks 1570, ongeveer 23 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.1 Karel van Bronckhorst-Batenburg is geboren omstreeks 1539 in Stein Limburg, zoon van Petronella van Praet van Moerkercken. Karel is overleden omstreeks 1580 in Keulen, ongeveer 41 jaar oud.
Notitie bij Karel: Karel van Bronckhorst strijdt eveneens tegen de Spaanse bezetting
Karel trouwde met Alvaderes van Flodrop. Alvaderes is geboren omstreeks 1540 in Roermond.
Kinderen van Karel en Alvaderes:
1 Maximilian van Bronckhorst-Batenburg, geboren in 1562 in Batenburg. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.1.1.
2 Karel van Bronckhorst-Batenburg [1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.1.2], geboren in 1564 in Batenburg Gld. Karel is overleden in 1598, 33 of 34 jaar oud.
3 Petronella van Bronckhorst-Batenburg [1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.1.3], geboren in 1565 in Batenburg Gld. Petronella is overleden op 24-04-1645, 79 of 80 jaar oud.
4 Anna van Bronckhorst-Batenburg [1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.1.4], geboren in 1567 in Batenburg Gld.
5 Willem van Bronckhorst-Batenburg [1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.1.5], geboren in 1569 in Batenburg Gld. Willem is overleden in 1598, 28 of 29 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.1.1 Maximilian van Bronckhorst-Batenburg is geboren in 1562 in Batenburg, zoon van Karel van Bronckhorst-Batenburg (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.1) en Alvaderes van Flodrop.
Notitie bij overlijden van Maximilian: Maximiliaen had onophoudende twisten met de Staten der Vereenigde Provincin, die staende hielden, dat Batenburg een leen van Gelderland was, terwijl hy beweerde, slechts en onmiddelijk van den keizer af te hangen. Hy bekwam te zynen voordeele eenen keizerlyken bevelbrief (1628); maer het tijdstip der kleine dynasten liep in Nederland ten einde. Maximiliaen was dan ook de laetste vryheer, die te Batenburg munt sloeg. Na zyne dood kwam de heerlijkheid door het huwelijk zyner oudste dochter aen het Huis van Hoorn, uit hetwelk ze insgelijks door eene vrouw aen dat van Benthem-Steinfort overging.
Notitie bij Maximilian: Maximiliaen van Bronckhorst, zoon van Karel. Maximiliaen is de laatste heer van Batenburg die beweert alleen ondergeschikt te zijn aan de Keizer en geen leen van Gelderland. Na zijn dood komt Batenburg via zijn dochter in handen van het huis van Horn.
Maximilian trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 1595 in Stein Limburg met Agnes von Ketteler, 20 of 21 jaar oud. Agnes is geboren in 1574 in Nesselradt Preussen.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.2 Willem van Bronckhorst-Batenburg is geboren omstreeks 1540 in Stein Limburg, zoon van Petronella van Praet van Moerkercken. Willem is overleden op 14-07-1573 in Haarlem, ongeveer 33 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willem: Toen Willem van Bronckhorst, de heer van Batenburg, in 1573, tegen de Spanjaerds strydende, by Haerlem werd doodgeschoten, ging de heerlijkheid over aen zynen zoon Herman-Dirk (1573-1612).
Notitie bij Willem: Willem van Bronckhorst is kortstondig leider van het leger van Willem van Oranje, in 1572 luitenant-generaal van Zeeland en in 1573 opvolger van Lumey als luitenant-generaal van Holland. In hetzelfde jaar sneuvelt hij bij Haarlem.
Kind van Willem uit onbekende relatie:
1 Herman Dirk van Bronckhorst-Batenburg [1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.2.1], geboren in 1573. Herman is overleden in 1612, 38 of 39 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Herman: Herman-Dirk had geene nakomelingen; maer zijn erfdeel kwam aen zynen neef, Maximiliaen van Bronckhorst, zoon van den daer even opgenoemden Karel van Bronckhorst, heer van Barendrecht.
Notitie bij Herman: Herman-Dirk van Bronckhorst (1573 - 1612), zoon van Willem, nam heerlijkheid Batenburg over van Willem, maar had geen nakomelingen, dus na zijn dood ging de heerlijkheid over aan
1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3 Gisberta van Bronckhorst is geboren omstreeks 1401 in Batenburg Gld, dochter van Gijsbert van Bronckhorst-Batenburg (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1) en Margareta van Gemen. Gisberta is overleden in 1470, ongeveer 69 jaar oud. Gisberta trouwde, ongeveer 14 jaar oud, in 1415 in Bentheim Hannover Preussen met Everwin I von Bentheim, 17 of 18 jaar oud. Everwin is geboren in 1397 in Bentheim Hannover Preussen. Everwin is overleden op 06-03-1454 in Bentheim Hannover Preussen, 56 of 57 jaar oud.
Kinderen van Gisberta en Everwin:
1 Luitgard (Locke) von Bentheim [1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3.1], geboren in 1415 in Bentheim Hannover Preussen. Locke is overleden in 05-1445 in Bergh ´s Heerenberg, 29 of 30 jaar oud.
2 Bernhard II von Bentheim [1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3.2], geboren in 1427 in Bentheim Hannover Preussen. Bernhard is overleden in 1473, 45 of 46 jaar oud.
3 Arnold I von Bentheim-Steinfurt, geboren in 1429 in Bentheim Hannover Preussen. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3.3.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3.3 Arnold I von Bentheim-Steinfurt is geboren in 1429 in Bentheim Hannover Preussen, zoon van Everwin I von Bentheim en Gisberta van Bronckhorst (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3).
Notitie bij de geboorte van Arnold: Count Arnold I of Bentheim-Steinfurt
Arnold is overleden op 16-02-1466, 36 of 37 jaar oud. Arnold trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 1462 in Bentheim Hannover Preussen met Katharine van Gemen, 19 of 20 jaar oud. Katharine is geboren op 18-10-1442 in Horn Limburg.
Notitie bij de geboorte van Katharine: Baroness Katharina of Gemen
Katharine is overleden op 21-02-1501, 58 jaar oud.
Kinderen van Arnold en Katharine:
1 Agnes von Bentheim-Steinfurt, geboren in 1460. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3.3.1.
2 Everwin II von Bentheim-Steinfurt [1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3.3.2], geboren in 1464 in Bentheim Hannover Preussen. Everwin is overleden op 13-12-1530, 65 of 66 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3.3.1 Agnes von Bentheim-Steinfurt is geboren in 1460, dochter van Arnold I von Bentheim-Steinfurt (zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3.3) en Katharine van Gemen.
Notitie bij de geboorte van Agnes: Princess Agnes of Bentheim-Steinfurt
Agnes is overleden in 1508, 47 of 48 jaar oud.
Notitie bij Agnes: Count Jakop of Bronckhorst-Batenburg
Agnes trouwde met Jakop van Bronckhorst-Batenburg. Zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.1.1 voor persoonsgegevens van Jakop.
Kind van Agnes en Jakop: zie 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.1.1.
1.1.1.2.1.2.4.2 Gijsbert (de oude) van Bronckhorst is geboren in 1285 in Bronckhorst, zoon van Gijsbert IV van Bronckhorst-Knight [7] (zie 1.1.1.2.1.2.4) en Elisabeth von Steinfurt. de oude is overleden op 29-12-1371, 85 of 86 jaar oud.
Notitie bij overlijden van de oude: Gijsbert ´de Oude´ (1369/71) wordt drost van Zutphen. Hij trouwt ook met een Munsterse dochter Gertrud van Gemen en sticht met haar een zijtak van de omvangrijke Bronckhorster familie.
Notitie bij de oude: Gijsbert ´de Oude´ (1369/71) wordt drost van Zutphen. Hij trouwt ook met een Munsterse dochter Gertrud van Gemen en sticht met haar een zijtak van de omvangrijke Bronckhorster familie.
de oude trouwde, 36 of 37 jaar oud, in 1322 met Gertrud van Gemen, ongeveer 27 jaar oud. Gertrud is geboren omstreeks 1295 in Duitsland.

Index (885 personen)

Ackersdijck, Maertje Leenderts (*±1637) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.4
Adriaens, Pieter [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.1
Ahaus, Geertruid van (*1178) [Partner van 1.1.1.2]  1.1.1.2; 1.1.1.2.1
Ahaus, Godfried  1.1.1.2.1
Alpen, Catharina van (*±1444, †±1489) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.3
Alsemgeest, Bartholomeus (*24-02-1840, †11-02-1867)  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8
Ammerlaan, Pieternella (*±1817) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11.3
Anhalt, Ermengarde zu (*1226) [Partner van 1.1.1.2.1.1]  1.1.1.2.1.1; 1.1.1.2.1.1.1
Appel, Cornelia Catharina (*±1834) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1
Arents, Pleuntje [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.5
Baer, Willem van [Schoonvader van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.5
Bartelings, Cynthia (*25-12-1975) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3.2.1
Bartelings, Henk [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3.2.1
Baterburg, Dirk van [Schoonvader van 1.1.1.2.1.2.4.1]  1.1.1.2.1.2.4.1
Baterburg, Johanna van (*±1290, †28-11-1351) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1]  1.1.1.2.1.2.4.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1
Beijersbergen, Franciscus Gerardus Maria (Frans) (*20-08-1956) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8.1
Beijersbergen, Johanna Christina Maria (Hanneke) (*15-10-1960) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8.2
Beijersbergen, Reinardus Jacobus (*05-09-1899, †23-06-1961) [Schoonvader van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8
Beijersbergen, Reinardus Jacobus (*22-04-1926, †21-11-1999) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8
Bentheim, Bernhard II von (*1427, †1473) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3.2
Bentheim, Everwin I von (*1397, †06-03-1454) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3.3
Bentheim, Luitgard (Locke) von (*1415, †?-05-1445) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3.1
Bentheim, otto II van  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9
Bentheim-Steinfurt, Agnes von (*1460, †1508) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3.3.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3.3.1
Bentheim-Steinfurt, Arnold I von (*1429, †16-02-1466) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3.3.1
Bentheim-Steinfurt, Everwin II von (*1464, †13-12-1530) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3.3.2
Berckel, Jan Cornelisz [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.1
Berehenegouwen, Antje Janse (†±1844) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12
Bergenhenegouwen, Cecilia (*25-07-1892, †11-09-1964) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8
Bergenhenegouwen, Cornelis [Schoonvader van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6
Bergh, Mecheld van den (*±1470, †±1539) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.7; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.7.1
Bergh, Oswald (Graaf) van den (*28-02-1442, †?-02-1506) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.7
Bergonje, Dirk  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9
Bettenhaussen, Catharina Wilhelmina (*±1840) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.5
Biert, Jan Jacobsz van [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.1
Bije, wouter de [Schoonvader van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.4
Bije, woutera Wouters de (*±1543, †03-12-1558) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.4.1
Bils, Johanna Hendriksdr (Jannetje) (*01-11-1785, †07-02-1834) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.7; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.9; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11
Bogaert, Andries Dirckxs [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.7.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.7.2
Bokhoven, Arie (*±1917, †±1995) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.1
Bokhoven, Truus Elizabeth (Truus) (*01-10-1940) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.1.1
Boogaard, Machteld (*24-12-1626, †1671) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6
Boogaart, Antonia van den (*±1823) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6
Bos, Cornelis van den (*±1826) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.1
Bosch, Johanna Andrea (Jannie) van den (*28-10-1953) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2.3
Bosch, Johannes Andries (Jan) van den (*12-02-1889, †26-02-1975) [Schoonvader van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1
Bosch, Johannes Andries (Jan) van den (*08-02-1915, †03-09-1994) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2
Bosch, Willemyntje van den (*±1772) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4
Bosman, Adriaen Antonisz [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.5
Brabander, Catharina Simonsdr de [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.2
Brabander, Clara Simonsdr (Klaartje) de (*±1755, †28-02-1829) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.3
Brabander, Franciscus (Frans) de [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.1
Brabander, Gerarda Sijmens Gerritje de (*15-06-1779, †09-08-1844) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7.1
Brabander, Johannes Nicolaas de (*±1768) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.7
Brabander, Nicolaas Sijmisse (Claas) de (*15-07-1761, †12-01-1838) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.4
Brabander, Pieter de (*02-01-1772, †21-05-1848) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.6
Brabander, Symon Willemsz. de (*08-07-1727, †24-12-1821) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7
Brabander, Willem Simonsz de (*09-05-1765, †10-11-1819) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.5
Brandenburg Bavaria, Ludwig VI (*07-05-1328, †17-05-1365)  1.1.1.2.1.1.1.2.1
Broeck, Niesje Ariens van der [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.6
Broek, Bartholomeus Gerardus van den (*±1867) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.2
Broek, Gerardus Franciskus Xaverius van den (*±1825, †26-06-1901) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.2
Broek, Helena Apolonia van den (*±1851) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.1
Bronckhorst, Adam van (*1114, †1159) [Nummer 1.1]  1.1; 1.1.1
Bronckhorst, Agnes van [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.3
Bronckhorst, Baldewijn van (*1321, †21-07-1347) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.3
Bronckhorst, Beatrix van (*1368) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.7
Bronckhorst, Catharina van (*±1354, †25-11-1415) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.2.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.3
Bronckhorst, Catharina van (*±1366, †25-11-1415) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5.1
Bronckhorst, Catharina van (*1470) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.3.5
Bronckhorst, Claes van (*±1380, †>1430) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1
Bronckhorst, Cornelis Jans van (*±1600, †27-10-1660) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.7; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.7.2
Bronckhorst, Cunigonda van (*1395) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.3
Bronckhorst, Derrick van (*±1365) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1
Bronckhorst, Didrik (Dirk I) van (*1319, †<1351) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.2
Bronckhorst, Diederik van (*±1546, †01-06-1568)  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.8; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.8
Bronckhorst, Dietrich van (*1467, †12-11-1508) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.3.3
Bronckhorst, Dirck Claes van (*±1410, †09-05-1446) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1
Bronckhorst, Elbert van (*1465) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.3.2
Bronckhorst, Elisabet van (*±1338, †±1413) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.2
Bronckhorst, Elisabeth van (*±1365) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.3
Bronckhorst, Elisabeth van (*1370) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.9
Bronckhorst, Ermgard van (*±1345) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.6
Bronckhorst, Floris van (*±1222, †±1290) [Nummer 1.1.1.2.1.1]  1.1.1.2.1.1; 1.1.1.2.1.1.1
Bronckhorst, Frederik van (*1369, †11-03-1405) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.8
Bronckhorst, Frederik van (*±1456, †±1508) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.7; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.7.1
Bronckhorst, Gijsbert van (*1127, †1140) [Zoon van 1]  1.2
Bronckhorst, Gijsbert van (*1198, †27-02-1241) [Nummer 1.1.1.2.1]  1.1.1.2.1; 1.1.1.2.1.1; 1.1.1.2.1.2
Bronckhorst, Gijsbert van (*1231, †18-11-1306) [Zoon van 1.1.1.2.1]  1.1.1.2.1.3
Bronckhorst, Gijsbert (de oude) van (*1285, †29-12-1371) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.2]  1.1.1.2.1.2.4.2
Bronckhorst, Gijsbert II van (*1168, †1196)  1.1.1.1; 1.1.1.1
Bronckhorst, Gijsbert III van (*±1339, †±1401) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.3
Bronckhorst, Gijsbert V van (*1367, †01-11-1409) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.3
Bronckhorst, Gijsbert VI van (†±1399) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.1
Bronckhorst, Gijsbert VII van ([]1489) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.5
Bronckhorst, Gijsbertha van [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.1
Bronckhorst, Gisberta van (*±1401, †1470) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3.3
Bronckhorst, Hadewich van [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.2
Bronckhorst, Heilwig van (*±1258, †15-07-1310) [Nummer 1.1.1.2.1.1.1]  1.1.1.2.1.1.1; 1.1.1.2.1.1.1.2
Bronckhorst, Heilwig van (*±1417, †01-03-1462) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.6
Bronckhorst, Helena van (*1203) [Dochter van 1.1.1.2]  1.1.1.2.3
Bronckhorst, Henricus van (*1207) [Zoon van 1.1.1.2]  1.1.1.2.4
Bronckhorst, Herburga van (*1473) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.3.6
Bronckhorst, Herman van (*±1500, †±1556) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1
Bronckhorst, Hermanna van (*±1392) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.1
Bronckhorst, Irmgard van (*1144) [Dochter van 1.1]  1.1.2
Bronckhorst, Jan Jansz (Alias fool) van (*±1594) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.5
Bronckhorst, Johan (Jan) van (*±1239, †25-06-1346) [Zoon van 1.1.1.2.1.2]  1.1.1.2.1.2.2
Bronckhorst, Johan van (*±1349) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.7
Bronckhorst, Joost van (*02-12-1503, †15-10-1553) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.7.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.7.1
Bronckhorst, Kunigunde van (*±1238, †±1316) [Nummer 1.1.1.2.1.2.1]  1.1.1.2.1.2.1
Bronckhorst, Ludwig van (*±1241) [Zoon van 1.1.1.2.1.2]  1.1.1.2.1.2.3
Bronckhorst, Margaret van (*±1475) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.2
Bronckhorst, oda van (*1233) [Dochter van 1.1.1.2.1]  1.1.1.2.1.4
Bronckhorst, oda van (*1464) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.3.1
Bronckhorst, onbekend van [Nummer 1]  1; 1.1
Bronckhorst, otto van (*1392, †23-02-1458) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.7
Bronckhorst, Rogier van (*±1342, †±1432) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.5
Bronckhorst, Rudiger van (*1401) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.4
Bronckhorst, Wilhelm van (*1468) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.3.4
Bronckhorst, Willem (Jr) van (*1200) [Zoon van 1.1.1.2]  1.1.1.2.2
Bronckhorst, Willem van (*1390) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.1
Bronckhorst, Willem I van (*1171, †26-01-1226) [Nummer 1.1.1.2]  1.1.1.2; 1.1.1.2.1
Bronckhorst, Willem Willemsz van (*±1639) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.6
Bronckhorst-Anholt, Dirk van (*±1400, †27-11-1451) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4
Bronckhorst-Batenburg, Anna van (*1504) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.2
Bronckhorst-Batenburg, Anna van (*1567) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.1.4
Bronckhorst-Batenburg, Catharina van (*±1439, †08-01-1527) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.8
Bronckhorst-Batenburg, Catharina van (*±1541, †?-03-1602)  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.3
Bronckhorst-Batenburg, Dirk van (*±1340, †27-01-1406) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1
Bronckhorst-Batenburg, Dirk van (*±1435, †14-03-1488) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.6
Bronckhorst-Batenburg, Dirk van (*±1462, †27-08-1541) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1
Bronckhorst-Batenburg, Elisabeth van (*±1544, †±1636)  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.6
Bronckhorst-Batenburg, Gijsbert van (*±1365, †±1429) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3
Bronckhorst-Batenburg, Gijsbert van (*±1545, †01-06-1568)  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.7; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.7
Bronckhorst-Batenburg, Gisbert van (†31-05-1525) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.1.1.1
Bronckhorst-Batenburg, Gisbert van (*±1428, †1473) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.1.1
Bronckhorst-Batenburg, Hendrik van (*±1430, †1496) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.3
Bronckhorst-Batenburg, Herburga van (*±1429) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.2
Bronckhorst-Batenburg, Herman van (*±1431, †12-02-1520) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1
Bronckhorst-Batenburg, Herman Dirk van (*1573, †1612) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.2.1
Bronckhorst-Batenburg, Jakop van (*±1460, †25-04-1516) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3.3.1
Bronckhorst-Batenburg, Johan van (*±1433, †±1500) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.5
Bronckhorst-Batenburg, Johanna van (*1508) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.3
Bronckhorst-Batenburg, Karel van (*±1539, †±1580) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.1.1
Bronckhorst-Batenburg, Karel van (*1564, †1598) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.1.2
Bronckhorst-Batenburg, Margaretha van (*±1547, †±1570)  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.9; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.9
Bronckhorst-Batenburg, Margriet van (*±1437, †±1505) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.7
Bronckhorst-Batenburg, Maximilian van (*1562) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.1.1
Bronckhorst-Batenburg, Petronella van (*1565, †24-04-1645) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.1.3
Bronckhorst-Batenburg, Swana van (*±1542)  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.4
Bronckhorst-Batenburg, Theodora van (*±1543, †±1588)  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.5
Bronckhorst-Batenburg, Willem van (*±1540, †14-07-1573) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.2
Bronckhorst-Batenburg, Willem van (*1569, †1598) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.1.5
Bronckhorst-en Rekem, Gijsbert I van (*1140, †1189) [Nummer 1.1.1]  1.1.1
Bronckhorst-Knight, Gijsbert I van (*±1310, †±1356) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4
Bronckhorst-Knight, Gijsbert IV van (*±1245, †11-03-1315) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4]  1.1.1.2.1.2.4; 1.1.1.2.1.2.4.1; 1.1.1.2.1.2.4.2
Bronckhorst-Knight, Willem III van (*±1280, †25-09-1328) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1]  1.1.1.2.1.2.4.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1
Bronckhorst-Reckheim, Willem van (*1229, †±1290) [Nummer 1.1.1.2.1.2]  1.1.1.2.1.2; 1.1.1.2.1.2.1; 1.1.1.2.1.2.4
Bronckhorst-Ritter, Willem IV van (*±1335, †12-03-1410) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.7
Bruggeling (*±1791, †<1816)  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2.1
Bruggeling, Adriana (Jaan) (*05-03-1770, †20-12-1844) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1
Bruin, Bartholomeus Gerritsz (Bart) de (*02-06-1775, †01-09-1840) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7.1
Bruin, Jacoba de (*1 v. Chr.) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2
Bruin, Maria de (*?-12-1803, †17-02-1895) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7.1
Bruin, Maria Joppesdr (Marij Joppen) de [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8
Buijtenmaes, Thymen Cornelis [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.1
Buren, Alard V van (*±1337) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.2
Burg, Agnijs Willems van der (*1455, †1517) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1
Burg, Cornelia van der (*±1875) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1
Buys, Jan (Mrs Jan Loeff) (*±1487) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2
Buys, Willem Jansz (*1440, †1514) [Schoonvader van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2
Capelle, Maertje Jansz (alias Loenhout) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.7; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.7.2
Cirk, Bartholomeus (Bart) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.1
Cirk, Jacoba (Coba) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.2
Cirk, NN dochter [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2.3
Cirk, Pieter (*±1898) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2
Claes, Grietgen [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.1
Cock, Claartje Arendsdr (*±1709, †±1769) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.7; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.10; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12
Dalen-Heer van Diepenheim, otto (Graaf) van [Partner van 1.1.1.2.1.2.1]  1.1.1.2.1.2.1
Dame, Arent [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.5
Damen, Petrus Adrianus Jacobus (*±1892) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5.1
Deckers, Cornelia Wilhelmina Maria [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.4
Dekker, Adriana Magdalena (Jaan) (*1843, †13-04-1930) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.4
diepholz, Agnes van (*1446)  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.6.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.6.4
diepholz, Armgard van (*1449)  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.6.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.6.5
Diepholz, Elisabeth van (*±1439, †±1475) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.6.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.6.1
Diepholz, Irmgard von (*1373)  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.7
Diepholz, Konrad VII van (*1444)  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.6.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.6.3
Diepholz, otto von (*±1420, †±1481) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.6.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.6.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.6.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.6.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.6.1
Diepholz, Rudolf VII van (*1441)  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.6.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.6.2
Dijck, Adriana Cornelisse van (*±1727) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.1
Dijck, Dirck Jabobsz van [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.5
Dijk, Adrianus van (*04-06-1841, †18-04-1920) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6
Dijk, Ariaantje Cornelisdr van (*23-03-1721, †05-08-1788) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5
Dijk, Georgius Leonardus van (*12-07-1894) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6.4
Dijk, Gijsbertha Sophia van (*28-02-1891) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6.2
Dijk, Henricus Marinus van (*29-08-1889) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6.1
Dijk, Willebrordus Cornelis van (*19-04-1892) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6.3
Dijke, Gerritje van (*±1804) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6.1
Dirks, Stijntje [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.5
Dodinckweerde, Henrica van (†<1397) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.3
Doef, Pieter van der (*±1824, †26-06-1873) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.4
Doorenweert, Agnes van den (*±1370) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.2.1
Dorp, Pieter Cornelisz van [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.3
Dressing, Petrus (*±1818) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6.1
Dressing, Wilhelmus Albertus Petrus (*±1848) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6.1
Duijnsteede, Mareijtje (*?-04-1786) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6.1
Eeden, Sophia van (*12-12-1849, †07-05-1921) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2
Egmond, Elisabeth van [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.5
Egmond, Katharina van (*±1475) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1
Elswijk, Cornelis (*±1819, †±1890) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.9]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.9
Ende, Adriana Geertruida van den (*±1893) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5.1
Ende, Gerardus van den (*±1849) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5.1
Ende, Simon Petrus van den (*±1902) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.11]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.11
Endelstraat, Neeltje Pietersdr [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.2
Endlicht, Ben [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.1
Endlicht, Corrie [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.3
Endlicht, Elke Catharina [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.2.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.2.3
Endlicht, Jacobus Johannes (Koos) (*1915) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.2
Endlicht, Karin Jantiena Wilhelmina [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.2.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.2.2
Endlicht, Wilhelmus Cornelis (Koos) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.2.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.2.3
Endlicht, Wilhelmus Nicolaas Cornelis [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.2.1
Es, Maria van [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.10]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.10
Esse(n), Jannetje Cornelisse (*1630) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1
Flodrop, Alvaderes van (*±1540) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.1.1
Flodrop, Magdalena van (*±1435) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1
Free, Adriana Johanna (Sjaan) (*07-08-1952) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3.2.1
Free, Cornelis (*17-05-1920) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3.2
Free, Leendert (Leo) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3.1
Gaalen, Matje van (*±1816) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1.1
Gaalen, Nicolaas van (*12-07-1792) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1.1
Gaalen, Teunis van (*04-05-1822) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1.2
Gaegh, Trijntje Dirckdr van der (*1600, †1671) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.7
Galen, Arie Jacobus van (*±1831) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9.1
Galen, Hans van (*04-03-1981) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2.3
Galen, Jerry van (*06-01-1976, †06-01-1976) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2.1
Galen, Johanna van (*±1860) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9.1
Galen, Luna Nika van (*24-05-2008) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2.3.1
Galen, Paulus Alfonsus Wilhelmus (Paul) van (*20-02-1913, †24-04-1999) [Schoonvader van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2
Galen, Petra van (*25-01-1977) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2.2
Galen, Petrus Johannes (Peter) van (*09-04-1952) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2.3
Geest, Elisabeth Cornelisse (Sijntje) van (*20-11-1763, †11-08-1820) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2.1
Gemen, Barbara von (*1393) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5.2
Gemen, Gertrud van (*±1295) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.2]  1.1.1.2.1.2.4.2
Gemen, Heinrich III von (*±1354, †25-03-1424) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5.1
Gemen, Heinrich IV von (*1418) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5.1.1
Gemen, Johann von (*1392, †08-03-1459) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5.1.1
Gemen, Katharine von (*1409) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5.3
Gemen, Katharine van (*18-10-1442, †21-02-1501) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3.3.1
Gemen, Katharine von (*18-10-1442) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5.1.2
Gemen, Kordula von (*±1443, †13-05-1528) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5.1.1.1
Gemen, Margareta van (*±1370, †±1412) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.3
Gerrits, Maria Anna (*16-09-1917, †04-04-1995) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2
Gerritse, Alida Atmoes (Aaltje) (†11-03-1809) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12
Goldschmeding, Albert (Ab) (*29-12-1939) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.1.1
Goldschmeding, Djordy (*08-06-1997, †04-08-1997) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.1.1.1
Goldschmeding, Lindsay (*26-08-1999) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.1.1.2
Goldschmeding, Robin (*25-09-1965) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.1.1
Groenewegen, Cornelia (*02-03-1796, †<1873) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3
Groenewegen, Jacobus (Koos) (*12-06-1743, †22-07-1832) [Schoonvader van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3
Gronsveld, Catherina van (*±1405, †±1472) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4
Groot, wendy de (*12-10-1985) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2.3
Haak, Geertudes (Geertje) van der (*±1786) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6
Haak, Pieter van der (*23-10-1794) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.4
Haastrecht, Elisabeth (Lijpje) (*19-06-1773, †08-09-1840) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3
Harff, Swana (*1466) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1
Hazebroek, Gerardus (*±1845) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.10]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.10
Heijningen, Alida (Aaltje) van (*19-12-1780, †16-04-1854) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7.1
Heijningen, Helena Maria van (*±1900) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.9]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.9
Heijningen, Maria van (*±1813, †08-03-1897) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1
Helge, Johanna Maria (*04-01-1905, †11-08-1990) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8
Hilversum, Gijsbetha (*±1823) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6
Hoef, Cornelis Doesz van der (*±1530, †±1590)  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.4
Hoesel, Wilhelmina Elisabeth van (*16-07-1833, †13-08-1859)  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1
Hofstede, Maria (*±1821, †28-10-1907) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5
Hogeveen, Krijntje Ariese (†<1830)  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.10
Hollander, Clasina (*28-04-1862, †06-02-1945) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.9; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.12
Hollander, Daniel [Schoonvader van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11
Holstein, Adelheid van (*1299, †±1350) [Dochter van 1.1.1.2.1.1.1]  1.1.1.2.1.1.1.3
Holstein, Elisabeth van (*1300, †<1340) [Dochter van 1.1.1.2.1.1.1]  1.1.1.2.1.1.1.4
Holstein, Gerhard III van (*1293, †01-04-1340) [Nummer 1.1.1.2.1.1.1.2]  1.1.1.2.1.1.1.2; 1.1.1.2.1.1.1.2.1
Holstein, Giselbert van (*1291, †1345) [Zoon van 1.1.1.2.1.1.1]  1.1.1.2.1.1.1.1
Holstein, Heinrich I van (*1317, †17-04-1390) [Nummer 1.1.1.2.1.1.1.2.1]  1.1.1.2.1.1.1.2.1
Holstein, Hendrik van (*±1258, †05-08-1304) [Partner van 1.1.1.2.1.1.1]  1.1.1.2.1.1.1; 1.1.1.2.1.1.1.2
Hoogvliet, Leentje Jacobs (*1600, †1664) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5
Hornes, oda de (*1390, †>1442) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5.1.1
Hoya, Johann V van (*1403, †10-04-1466) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.6.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.6.1
Hoya, Joost van [Schoonvader van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.7.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.7.1
Hoya, Maria van (*1508, †1579) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.7.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.7.1
Hulspas, Cornelia (*12-04-1819, †15-07-1852) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13] [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.12]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.12; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4
Hulspas, Elisabeth Jansdochter (*03-05-1787, †04-01-1865) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.1
Hut, Johanna Cornelia van der (*27-03-1897) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.9]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.9
Isenburg-Grenzau, Mathildis van [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2
Jacobs, Jacob (*±1400) [Schoonvader van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1] [Schoonvader van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1
Jacobs, Jacobs dochter (*±1440) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2
Jacobs, NN dochter (*±1420) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1
Jong, Trijntje de (*17-09-1873) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3
Kaat, Dirkje (*1 v. Chr., †04-05-1874) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4
Kampen, Clara Jansdr van (*23-02-1774, †03-03-1826) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.10]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.10.1
Kampen, Jan Gijssen van (*07-12-1745, †16-09-1803) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.10]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.10
Kaper, Bernardina Adriana Hendrika (*±1875) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1.1
Kester, Jacobus (*±1845) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.1
Ketteler, Agnes von (*1574) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.1.1
Klaauw, Henrica van der (*01-08-1812, †16-08-1849) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7
Klatt, Arthur Boudewijn [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.2.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.2.3
Kleef, Agnes van (*±1288) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.2.4.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1
Knaap, Maarten van der (*02-11-1783) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.9]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.9
Knaap, Martinus van der (*±1794) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2.1
Kokx, Louisa Maria [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6
Korsen, Phillipus Jacobus (*±1805)  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5
Kraan, Catharina Maria van der  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.10
Kraft, Johanna van der (*±1856) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.9]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.9
Kuipers, Geertuyda (Trui) (*±1822) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.3
Kuyc, Aleydis van [Schoonmoeder van 1.1.1]  1.1.1
l´ Ami, Cornelia (*±1879) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.2
Leefdael, Catharina van (*±1318, †13-04-1361) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4
Leefdael, Rogier (*±1285) [Schoonvader van 1.1.1.2.1.2.4.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1
Leenderts, Maartje (†<1558) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.4
Leeuwen, Johannes (*±1815) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1.1
Lelieveld, Maria Hendrika (*±1854) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.7
Linde, Jannetje Claesdr van der (*1662, †27-11-1701) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1
Lippe, Eilkia zur [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6
Lippe, Elisabeth zur [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.2.4]  1.1.1.2.1.2.4
Lippe, Ermgard zur [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.7.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.7.1
Lippe, Mathilde zur (*1343, †12-04-1365) [Partner van 1.1.1.2.1.1.1.2.1]  1.1.1.2.1.1.1.2.1
Lochem, Cornelis van (*±1846) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.1
Luijten, Hendrica Catharina (*±1869) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.2
Maat, Maria (*±1825) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10
Maat, Theodora (*±1818) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.6
Marel, Roelant Pouwels van der [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.5
Markus, Adriana Geertruida (*06-08-1907, †12-01-1974) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.9
Markus, Alida Johanna (*12-01-1901, †17-08-1987) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.3
Markus, Andries Bartholomeus (*27-07-1898, †02-06-1966) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.1
Markus, Gerardus (*20-01-1904, †13-02-1904) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.5
Markus, Jacob (*02-03-1868, †14-03-1938) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3
Markus, Jacoba Alida (*25-07-1909, †27-03-1910) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.10
Markus, Jacobus Marinus (*29-08-1905, †07-10-1905) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.6
Markus, Jacobus Marinus Gerardus (*29-08-1905, †07-10-1905) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.8
Markus, Johanna (*±1872) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2
Markus, Johanna Adriana (*15-01-1911, †09-08-1911) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.11
Markus, Johanna Barbara (*29-08-1905, †07-10-1905) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.7
Markus, Johanners Bartholomeus (*21-03-1902, †11-04-1965) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.4
Markus, Johannes Theodorus (*21-01-1900, †02-06-1900) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3.2
Marrewijk, Batje Abrahamse (Lamberdina) van (*>1759, †<1812) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.6
Mecheld [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.2.4.1]  1.1.1.2.1.2.4.1
Meckelenburg, Ingeburg (*1343, †25-07-1395) [Partner van 1.1.1.2.1.1.1.2.1]  1.1.1.2.1.1.1.2.1
Meer, Christina van der (*±1784) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.4
Meer, Cornelis Sijmonsz van de [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.3
Meer, Huijbrecht Huijbrechtsz van der [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.4
Meer, Sijbrent Huijbrechtsz van der [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.3
Merum, Koenraad van  1.1.1
Mijnheer, Gerrit Gerritsz [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.4
Moerkercken, Lodewijk van Praet van (*±1471) [Schoonvader van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1
Moerkercken, Petronella van Praet van (*±1501, †±1594) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.7; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.8; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.9; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.4.1.1.2
Molenaar, Geertruida Adriana (Geer) (*02-08-1922) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.2
Molenaar, Gerrit (*13-03-1861) [Schoonvader van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3
Molenaar, Leendert (*01-04-1899, †1989) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3
Molenaar, Trijntje (Truus) (*13-03-1921) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2
Molenaar, Wilhelmina (*11-06-1924, †2003) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3.2
Montfoort, Jan II van [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.3
Muijzers, Hendrik (*±1764) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.10]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.10
Mrs, Kunigunde von (*±1330, †±1417) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.7
Nassau-Beilstein, Elisabeth van (†±1459) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.7
Nassau-Beilstein, Johan I van (†1473) [Schoonvader van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2
Nederpelt, Jan Pietersz (*24-11-1731, †16-04-1798) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.7
Nederpelt, Wilhelmina [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6
Neef, Agnes (*±1871, †02-08-1895) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1
Neef, Hendricus (*±1836) [Schoonvader van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1
Netten, Maria van (*±1834, †06-10-1903) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4
Noordermeer, Jacobus Josephus (*±1889) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.3
Noordhof, Yuri (*14-03-1977) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.2.2
Oldenburg, Kunigunde von (*1204, †29-10-1260) [Partner van 1.1.1.2.1]  1.1.1.2.1; 1.1.1.2.1.1; 1.1.1.2.1.2
Oldenburg, Maurits I van [Schoonvader van 1.1.1.2.1]  1.1.1.2.1
Ooms, Francina (*07-09-1891, †05-03-1970) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1
Otterspoor, Lucas Johannes (*17-08-1806, †11-12-1889) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.7
Patijn, Arie Bastiaensz [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.2
Patijn, Elijsabeth Gerritsdr. (de Bel) (*±1513, †27-09-1574) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.5
Patijn, Gerrit (Alias De Bel) [Schoonvader van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2
Peters, Andre [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.2.1
Peters, Bea [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.2.3
Peters, Goverdina [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.2.6
Peters, Peter [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.2.2
Peters, Piet (*1921, †2007) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.2
Peters, Regina [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.2.4
Peters, Trees [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.2.5
Pols van der Mije, Maria Arents (*±1520, †1590) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6
Proost, Barber Pieters (~20-10-1686, []05-04-1736)  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.8
Pruijt, Klara Diena [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.2.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.2.3
Raaphorst, Maria (*±1827) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10
Randerath, Irmgard von (*±1222) [Partner van 1.1.1.2.1.2]  1.1.1.2.1.2; 1.1.1.2.1.2.1; 1.1.1.2.1.2.4
Randerode, Lodewijk van [Schoonvader van 1.1.1.2.1.2]  1.1.1.2.1.2
Rest, Antonius Johannes van (*±1853) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.2
Rietberg, Konrad IV von (*1371, †21-05-1428) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.7
Rijgersberg, Alida Theodora (*±1904) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.10]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.10
Rijn, Bernardus van (*05-11-1849, †10-07-1938) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9.1
Rijn, Cornelia Ariesdochter van (†27-08-1773) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1
Rijn, Gerretje Huijbrechtdr van (*1665) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1
Rousch, Arnold II van [Schoonvader van 1.1.1]  1.1.1
Rousch, Heylwiva van (*±1122) [Partner van 1.1.1]  1.1.1; 1.1.1.1; 1.1.1.2
Rovers, Anna (Antje) (*>1787, †05-07-1830) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.6
Saat, Alieda (*01-01-1812, †10-01-1882) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5
Sant, Huijbrecht Willemsz van [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.5
Santen, Willem Huibertsz van (*1587, †1674) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.2
Schalker, Dorothea (*±1788, †01-12-1811) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.1
Scheffers, Gijsbertha Maria (*03-06-1858, †12-11-1901) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.7; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.9
Schim, Maartje Doenen [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.5
Schrijver, Johannes Hendricus (*±1810) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.2
Smette, Apollonia ter (*14-06-1778, †28-02-1853) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.9; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.12; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13
Solms, Agnes van (†29-12-1439) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.6
Sombroek, Bernardina Christina (*±1887, †21-01-1956) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.5
Speck, Evert Ariensz van der [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.2
Speck, Jacob Ariens van der [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.7
Spek, Alida van der [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11
Spek, Grietje (*1 v. Chr.) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1
Steinfurt, Boudewijn II von [Schoonvader van 1.1.1.2.1.2.4]  1.1.1.2.1.2.4
Steinfurt, Elisabeth von (*±1275, †>1347) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4]  1.1.1.2.1.2.4; 1.1.1.2.1.2.4.1; 1.1.1.2.1.2.4.2
Stempher, Qiurijn Johan [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.2.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.2.2
Stevens, wendy (*30-12-1970) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1.1.1
Straete, Adrijaen van der [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.2
Streepers, Adriana (*±1833, †12-07-1856) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5
Strobbe, Maria Gerrits van der (*±1700) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4
Swaneveld, Maria (*11-02-1800, †28-01-1891) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.10
Swaneveld, wouter (*1 v. Chr.) [Schoonvader van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2
Tangel, Johannes Hendricus (*28-12-1812, †15-01-1883) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.6
Tangel, Wilhelmina (*±1861) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4
Teckelenburg, Hedwig van (*09-11-1366) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.3
Teckelenburg, otto van [Schoonvader van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6
Tetteroo, Adriana (*21-05-1840, †30-07-1911) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.1
Tetteroo, Clasina (*09-11-1853, †16-05-1860) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.12
Tetteroo, Clazina (*12-01-1849, †22-01-1850) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.8
Tetteroo, Gerarda Johanna Maria (*±1908) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4.4
Tetteroo, Hendrikus Jacobus (*09-09-1886) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.7
Tetteroo, Maria Petronella (*04-10-1841, †26-11-1843) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.2
Tetteroo, Maria Petronella (*18-01-1844, †22-01-1922) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.4
Tetteroo, Mathias (*17-05-1852, †31-08-1852) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.11
Tetteroo, Matthias (*06-03-1851, †30-08-1851) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.10
Tetteroo, Nicolaas (*06-12-1842, †14-12-1842) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.3
Tetteroo, Nicolaas (*10-03-1845, †25-02-1922) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.5
Tetteroo, Petrus (*13-05-1846, †07-09-1846) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.6
Tetteroo, Petrus Adrianus (*05-07-1847, †16-10-1899) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.7
Tetteroo, Theodorus (*02-05-1813, †31-07-1883) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.9
Tetteroo, Wilhelmus Hubertus (*22-01-1850, †11-11-1885) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.9]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.9
Thoen, Aaltje (*±1777) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.3
Thoen, Abraham (*±1786, †23-04-1831) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.6
Thoen, Adriaentje [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.3
Thoen, Adriana (*27-04-1749) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.14
Thoen, Adriana (*20-02-1836, †03-09-1854) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.12
Thoen, Adriana (*25-01-1856, †20-02-1929) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.10]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.10
Thoen, Adriana (*11-04-1858) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.2
Thoen, Adriana (*04-05-1860) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11.2
Thoen, Adriana (*18-02-1882) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.1
Thoen, Adriana (*30-01-1883, †19-06-1896) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.3
Thoen, Adriana Barbara (*?-01-1908, †28-02-1909) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2.3
Thoen, Adriana Catharina (*06-01-1810, †01-02-1891) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.6
Thoen, Adriana Johanna (Sjaan) (*28-09-1900, †08-03-1981) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3
Thoen, Adriana Johanna maria (*30-05-1925) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.6
Thoen, Adriana Klazina Maria (*08-12-1890) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.5
Thoen, Adriana Maria (*28-07-1896) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.5
Thoen, Adriana Maria Jacoba (*14-12-1867, †24-09-1940) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.7
Thoen, Adriana Theodora (*30-07-1888, †02-10-1888) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.3
Thoen, Adrianus (*01-11-1847) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2
Thoen, Adrianus Cornelis (*07-12-1872) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.11
Thoen, Adrianus Johannes (Janus) (*±1902, †13-06-1947) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.4
Thoen, Adrianus Wilhelmus (*17-02-1871) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.10
Thoen, Alida (*29-11-1742) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.9
Thoen, Alida (*24-02-1886) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.4
Thoen, Alida (*26-12-1890) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.7
Thoen, Alida Cornelia (*16-05-1888) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.5
Thoen, Alida Margaretha (*±1901) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.7
Thoen, Andreas Bartholomeus (*12-07-1899, †31-03-1901) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2.2
Thoen, Anna Adriana (*24-04-1874, †26-10-1945) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3
Thoen, Anna Geertruida (*04-02-1884, †27-09-1887) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.6
Thoen, Anna Paulina (*1908, †17-10-1908) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1.3
Thoen, Anthonius (*28-03-1823, †16-05-1823) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.2
Thoen, Anthonius Carolus (*17-02-1902, †18-02-1902) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.9
Thoen, Anthonius Carolus (*17-02-1903) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.10]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.10
Thoen, Antje (*01-02-1822, †08-11-1859) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.1
Thoen, Antje (*21-08-1825) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.2
Thoen, Antonius Cornelis (*07-07-1846, †14-10-1846) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.3
Thoen, Aplonia (*±1839, †12-04-1876) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7.1
Thoen, Apolonia (*30-07-1856) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10.4
Thoen, Apolonia (*19-01-1858, †03-01-1905) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11.1
Thoen, Arend [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.3
Thoen, Ariaantje (Adriana) (*13-01-1820, †26-07-1829) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.7
Thoen, Arie [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.2
Thoen, Arie (*±1773) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.2
Thoen, Arie (*02-09-1813) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7
Thoen, Arijaentje [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.7.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.7.2
Thoen, Bartholomeus (*15-01-1799, †01-11-1882) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.10
Thoen, Bartholomeus (*30-04-1869, †20-10-1932) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9
Thoen, Bartholomeus Nicolaas (*±1875, †31-07-1950) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1.1
Thoen, Bep (*±1910) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.7
Thoen, Bernardus (*16-04-1877) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.3
Thoen, Carolina Maria (*14-09-1894) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.4
Thoen, Catharina (*14-11-1710) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.4
Thoen, Catharina (*24-07-1726) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.2
Thoen, Catharina (*31-07-1730) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.5
Thoen, Catharina (*21-11-1768) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.7
Thoen, Catharina (*±1792) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.9
Thoen, Catharina (*11-06-1820) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.4
Thoen, Catharina Jansdr (*±1792) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1.1
Thoen, Catharina Klaasse Kaatje (*01-11-1732, †22-12-1810) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7
Thoen, Catharina Maria (*13-01-1881) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.2
Thoen, Catharina Maria (*11-05-1890, †05-01-1891) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.8
Thoen, Cees (levenloos *±1824) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.1
Thoen, Christina Theodora (*24-03-1932, †27-09-1955) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.10
Thoen, Claas Willemsz (Nicolaas) (*10-09-1728, †02-11-1791) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5
Thoen, Clara (*±1784) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.5
Thoen, Clasina Adriana (*01-02-1898) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.10
Thoen, Clasina Cecilia (*04-02-1919) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.3
Thoen, Claziena (*05-07-1888) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.7
Thoen, Clazina (*21-07-1828, †25-05-1857) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.5
Thoen, Cornelia (*15-08-1727) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.3
Thoen, Cornelia (*30-11-1813, †<1875) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.3
Thoen, Cornelia (*09-11-1815, †11-04-1820) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.10
Thoen, Cornelia (*28-10-1851, †25-04-1852) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.4
Thoen, Cornelia (*01-05-1854, †10-08-1854) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.9
Thoen, Cornelia (*07-10-1856, †09-11-1916) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6
Thoen, Cornelia (*24-10-1902) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.13
Thoen, Cornelia Adriana (†04-12-1917) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1.1
Thoen, Cornelia Adriana (*12-12-1865) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.6
Thoen, Cornelia Adriana (*22-11-1879, †29-06-1913) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.1
Thoen, Cornelia Apolonia (*24-11-1821) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.4
Thoen, Cornelia Cornelisdochter (*07-02-1821, †16-05-1821) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.14
Thoen, Cornelia Gerarda (*28-01-1905) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.11]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.11
Thoen, Cornelia Janna (Cor) (*±1918) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9.2
Thoen, Cornelis [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.1
Thoen, Cornelis (*±1788) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.4
Thoen, Cornelis (*±1793, †11-10-1858) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9
Thoen, Cornelis (*29-08-1815, †06-06-1817) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.4
Thoen, Cornelis (*13-09-1818, †04-05-1874) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.6
Thoen, Cornelis (*24-07-1821, †23-12-1821) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.8
Thoen, Cornelis (*31-05-1822, †23-07-1822) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.3
Thoen, Cornelis (*03-03-1825, †24-04-1902) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4
Thoen, Cornelis (*09-07-1835, †22-08-1914) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1
Thoen, Cornelis (*29-07-1839) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5.2
Thoen, Cornelis (*19-05-1840, †28-03-1869) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7.2
Thoen, Cornelis (*04-04-1845) [Kind van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.1.1
Thoen, Cornelis (*09-07-1845, †22-08-1914) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.11
Thoen, Cornelis (*07-03-1864, †16-03-1864) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11.4
Thoen, Cornelis Claasz (*28-11-1759, †12-02-1845) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.9; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.12; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13
Thoen, Cornelis Dionisius (*03-06-1845, †30-08-1845) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.2
Thoen, Cornelis Gerardus (*12-10-1867) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.7
Thoen, Cornelis Hendricus (*27-06-1847) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.7
Thoen, Cornelis Hendrikus (*23-03-1897) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.10
Thoen, Cornelis Johannes Gerardus (*25-06-1894) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.7
Thoen, Cornelis Klaaszoon (*±1797) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.1
Thoen, Cornelis Petrus (*08-09-1815) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.3
Thoen, Cornelis Servatius (*15-05-1898) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.6
Thoen, Cornelis Wilhelmus (*19-10-1916) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.2
Thoen, Crijntje [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.7.1
Thoen, Crijntje [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.5
Thoen, Daniel (*15-10-1883) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.2
Thoen, Dionisius (*07-02-1817, †02-11-1873) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11.3
Thoen, Dorothea Maria (*27-12-1813) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.2
Thoen, Elizabeth (*21-05-1900, †07-04-1917) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.7
Thoen, Everardus (*25-10-1821) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.5
Thoen, Evert (*18-05-1812, †01-09-1840) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.1
Thoen, Evert Janse (*±1786) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6.1
Thoen, Francina Hendrika (*27-07-1917, †13-09-1917) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.8
Thoen, Frederikus (*22-01-1879) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.4
Thoen, Geertrudis (*22-07-1859) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.5
Thoen, Geertruida (*17-05-1846) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.1
Thoen, Geertruida (*21-03-1854) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6.1
Thoen, Georgius Antonius (Joris) (*24-08-1823, †11-12-1858) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.6
Thoen, Georgius Antonius (*01-03-1878) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2.1
Thoen, Gerarda (Grada) (*23-03-1818) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6.1
Thoen, Gerarda Adriana (*11-01-1888) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.5
Thoen, Gerarda Claasdr (*22-09-1744, †02-01-1811) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.10]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.10
Thoen, Gerarda Florentina (*20-09-1876) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.2
Thoen, Gerarda Gijsbertha Maria (*07-11-1895) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.8
Thoen, Gerardus [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.5
Thoen, Gerardus (*1783) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.4
Thoen, Gerardus (*1788) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.7
Thoen, Gerardus (*30-10-1815) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.4
Thoen, Gerardus (*12-10-1818, †17-10-1899) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.12; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.10; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11
Thoen, Gerardus (*10-09-1841, †14-09-1841) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7.3
Thoen, Gerardus (*31-08-1846, †24-09-1846) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7.4
Thoen, Gerardus (*10-08-1849) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.7.5
Thoen, Gerardus (*21-02-1854, †07-08-1854) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.5
Thoen, Gerardus (*22-09-1889, †20-10-1960) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8
Thoen, Gerardus Cornelis (*14-10-1869) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.8
Thoen, Gerardus Dominicus (*12-10-1818) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.12]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.12; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13
Thoen, Gerardus Johannes (*08-11-1896) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.9]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.9
Thoen, Gerardus Leonardus Cornelis (*17-07-1930) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.9
Thoen, Gerardus Martinus (*24-10-1885) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.5
Thoen, Gerardus Martinus (Rinus) (*±1907) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.6
Thoen, Gerrit [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.4
Thoen, Gerrit (*22-05-1857, †03-05-1905) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.7; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.9
Thoen, Gerrit Jansz (*±1595, †20-11-1662) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6
Thoen, Gerrit Willemsz (*1660, †1732) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2
Thoen, Gertrudis (*±1796) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.10]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.10
Thoen, Gijsbertha Maria Adriana (*±1901, †24-04-1903) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.12
Thoen, Helena (*15-06-1844, †08-09-1844) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.1
Thoen, Helena (*24-08-1900) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.12]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.12
Thoen, Helena Theresia (*24-07-1928, †02-10-2003) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.8
Thoen, Hendericus (*01-03-1851) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.7
Thoen, Hendrica Theodora (*04-12-1862, †12-12-1952) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.9
Thoen, Hendricus (*28-01-1850, †23-04-1850) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.6
Thoen, Hendrik (*01-03-1813) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.2
Thoen, Hendrik Pieter (*28-05-1867) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.1
Thoen, Hendrika (*16-12-1823, †04-08-1824) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.9
Thoen, Hendrika (*21-12-1827) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.11
Thoen, Hendrika (*26-10-1848) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.5
Thoen, Hendrika Maria (*29-07-1879, †04-02-1941) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4.4
Thoen, Hendrika Wilhelmina (*23-01-1877, †27-01-1877) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.2
Thoen, Hermanus (*04-12-1816, †28-12-1884) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5
Thoen, Hermanus Cornelis (*02-01-1894) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.11
Thoen, Hubertus (*20-04-1765) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.6
Thoen, Huibertje (*23-06-1850) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10.1
Thoen, Huibje (*25-02-1845, †08-03-1884) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.1
Thoen, Jaantje (*29-01-1847) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.3
Thoen, Jacoba (*04-03-1827, †28-12-1874) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.4
Thoen, Jacoba Adriana (*±1877, †17-05-1908) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.4
Thoen, Jacobus (*18-08-1821) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.8
Thoen, Jacobus (*22-03-1852, †09-08-1852) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.8
Thoen, Jacobus George (*18-02-1818) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1
Thoen, Jacobus George (*28-02-1855) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.5
Thoen, Jacobus Johannes (*03-04-1825) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.8
Thoen, Jacobus Theodorus (*10-09-1889) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.4
Thoen, Jacobus Wilhelmus (*25-06-1875) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1
Thoen, Jan Jansz (*±1564, †?-03-1622) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.4.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.7; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.4.1
Thoen, Jan Joostensz (*±1568, †30-09-1626) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.3.1
Thoen, Jan Klaasse (*02-09-1746) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1
Thoen, Jan Willemsz (*±1530, †<1590) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.4.1
Thoen, Jan Willemsz (*±1635, †?-10-1695) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.4
Thoen, Jan Willemsz (*±1665) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.2
Thoen, Jannetje [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.1
Thoen, Joanna (*25-03-1709) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.3
Thoen, Joanna (*09-11-1790, †25-12-1833) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2.1
Thoen, Joanna (*29-12-1831) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9.1
Thoen, Joanna Maria (*18-02-1855, †19-03-1855) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.1
Thoen, Joannes (*±1809) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6.1
Thoen, Johanna (*19-03-1821, †19-03-1821) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.2
Thoen, Johanna (*20-09-1822) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.9]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.9
Thoen, Johanna (Antje) (*21-08-1825, †06-07-1906) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.3.2
Thoen, Johanna (*24-09-1855) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6.2
Thoen, Johanna (Jo) (*±1899) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2
Thoen, Johanna Alida (*22-10-1874) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.12
Thoen, Johanna Andriana (*27-11-1819) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.3
Thoen, Johanna Catharina (*17-02-1871) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.9
Thoen, Johanna Jacoba Maria (*1912, †02-04-1916) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.12
Thoen, Johanna Klaasdr (Jannetje) (*05-11-1740, †10-05-1819) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6
Thoen, Johanna Maria (*21-04-1864) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.5
Thoen, Johanna Maria (*18-06-1887, †04-04-1906) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.2
Thoen, Johannes (Jan) (*31-07-1764, †07-06-1838) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1
Thoen, Johannes (*01-08-1803, †21-11-1869) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5
Thoen, Johannes (*13-05-1824) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.10
Thoen, Johannes (*10-01-1825, †28-07-1826) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.3
Thoen, Johannes (Jan) (*20-12-1832, †26-05-1903) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.4
Thoen, Johannes (*21-06-1854) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10.3
Thoen, Johannes (*26-08-1855, †19-11-1859) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.3
Thoen, Johannes (*17-09-1856) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6.3
Thoen, Johannes (*29-06-1898, †25-04-1899) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.11
Thoen, Johannes (Jan) (*±1920) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.10
Thoen, Johannes Bartholomeus (*1920, †28-02-1922) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2.4
Thoen, Johannes Claes (Jan) (*02-09-1746, †13-07-1812) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.10
Thoen, Johannes Jacobus (*10-01-1898, †15-09-1900) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2.1
Thoen, Johannes Petrus (*19-04-1863) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.6
Thoen, Johannes Valentinus (*24-06-1885, †18-09-1887) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.7
Thoen, Johannes Wilhelmus (*09-06-1926) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.7
Thoen, Johannis Jacobus (*30-10-1827) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.9
Thoen, Joost Willemsz (Alias Buys) (*±1530, †15-07-1577) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.3
Thoen, Klaas (*10-09-1753, †20-04-1837) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.2.1
Thoen, Klaas Gerritsz (*±1690, †±1761) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.7; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.10; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12
Thoen, Klazina (*13-05-1853) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.2
Thoen, Lamberdina (*±1812) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.1
Thoen, Lamberdina Adriana (*03-12-1829, †03-03-1831) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.8
Thoen, Lamberta (*19-03-1821, †19-03-1821) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.1
Thoen, Lamberta Cornelia (*11-10-1814, †14-12-1899) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.9]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.9
Thoen, Lambertina (*18-11-1816) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.1
Thoen, Lambertus Cornelus (*11-10-1814, †11-10-1814) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.8
Thoen, Lijsbeth Willemsdr (*±1641, †1701) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.7; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.8; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.7
Thoen, Maartje [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.2
Thoen, Maartje (*±1637) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.5
Thoen, Machteld (*20-04-1755) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.3
Thoen, Maertje Willemsdr (†±1577) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.2
Thoen, Mara Catharina (*24-11-1892) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.3
Thoen, Margaretha (*11-02-1831, †11-08-1831) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.6
Thoen, Margaretha Maria (*25-03-1828, †15-07-1829) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.5
Thoen, Maria (*17-12-1746) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.13
Thoen, Maria (*23-09-1794) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.4
Thoen, Maria (*±1799) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.11
Thoen, Maria (*05-03-1812) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.1
Thoen, Maria (*17-02-1818, †±1855) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1.9
Thoen, Maria (*09-09-1829) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.6
Thoen, Maria (*01-05-1858) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10.5
Thoen, Maria (*20-01-1861) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10.6
Thoen, Maria Adriana (*21-01-1859, †14-06-1918) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.8
Thoen, Maria Adriana (*1906, †21-09-1906) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1.2
Thoen, Maria Catharina (*10-01-1828) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.7
Thoen, Maria Catharina (*07-06-1891, †11-08-1894) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.9
Thoen, Maria Cornelia (*15-11-1880, †06-03-1881) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.5
Thoen, Maria Cornelia (*22-02-1887, †29-09-1887) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.8
Thoen, Maria Cornelia (*21-03-1890, †29-08-1890) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.1
Thoen, Maria Gijsberta (*28-03-1892, †23-02-1893) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.6
Thoen, Maria Gijsbertha (*08-11-1817, †28-04-1879) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.4
Thoen, Maria Hendrika (*04-02-1885, †11-04-1886) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.3
Thoen, Maria Martina (*30-01-1856, †11-08-1856) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.6
Thoen, Maria Sophia (*±1881) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.5
Thoen, Maria Willemse (*21-09-1819) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.7
Thoen, Marie [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.5.1
Thoen, Marijtje (*30-04-1758) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.4
Thoen, Marijtje (*06-08-1814) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.3
Thoen, Marinus Albertus (*?-06-1905, †22-03-1906) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.5
Thoen, Martinus (*29-11-1828) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.12
Thoen, Martinus (*08-10-1857, †31-07-1944) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.9; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.12
Thoen, Martinus (*06-03-1895) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.9]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.9
Thoen, Martinus (*21-05-1914) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.1
Thoen, Neeltgen Willemsdr (*±1635, †<1663) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.3
Thoen, Neeltje Willemsdr van (*±1543) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.5
Thoen, Nicolaas (*17-02-1825, †16-03-1866) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10
Thoen, Nicolaas (*20-01-1827) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1.4
Thoen, Nicolaas (*28-08-1828) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5.1
Thoen, Nicolaas (*±1839) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.10]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.10
Thoen, Nicolaas Cornelis (*17-01-1825) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6
Thoen, Nicolaas Hendricus (*16-02-1880, †22-08-1880) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2.2
Thoen, Nicolaas Hendricus (*20-07-1881) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2.3
Thoen, Nicolaas Jacobus (*05-04-1886, †02-02-1907) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.1
Thoen, Nicolaas Jansz (Klaas) (*18-02-1771, †1840) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.3
Thoen, Nicolaas Willemsz (*29-03-1725) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.1
Thoen, Nicolaas Willemsz (*23-10-1826, †24-06-1886) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.7
Thoen, NN (levenloos *17-04-1814) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.3
Thoen, NN (levenloos *04-01-1824) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.7
Thoen, NN (levenloos *23-06-1827) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.6
Thoen, NN (levenloos *09-04-1852) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.3
Thoen, NN (levenloos *27-08-1857) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.7
Thoen, NN (levenloos *17-02-1902) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.8
Thoen, NN dochter (levenloos *31-07-1895) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.1
Thoen, Petrus Jacobus (*20-09-1819) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.5
Thoen, Philippus (*31-01-1863, †14-04-1864) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.12
Thoen, Pieter [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.2
Thoen, Pieter (*04-02-1846, †22-08-1846) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.2
Thoen, Pieter Willemsz (*±1631) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.1
Thoen, Pieter Willemsz (*16-01-1781, †06-03-1833) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1
Thoen, Pieternella (*02-05-1851, †05-10-1851) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.4
Thoen, Pieternella (*09-05-1853, †07-01-1922) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5.5.1
Thoen, Pieternella Lamberdina (*15-10-1821) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.6
Thoen, Servatia (*06-11-1860) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.3
Thoen, Servatius Cornelis (*13-09-1862, †08-06-1917) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.10; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.11
Thoen, Sophia (*05-12-1892, †07-12-1892) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.8
Thoen, Theodorus Jacobus (*09-03-1871) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.2
Thoen, Theodorus Johannes (*?-12-1899, †27-07-1900) [Kind van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.4.1
Thoen, Theodorus Johannes (*1915, †07-04-1918) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1.4
Thoen, Trijntje [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.4
Thoen, Trijntje (*±1633) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.2
Thoen, Trijntje Claesdr (*1735) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.7
Thoen, Trijntje Willemsdr van [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.1
Thoen, walterus (*02-03-1831) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.5
Thoen, walterus (*31-08-1875) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.2
Thoen, Wilhelmina (*28-12-1863) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11.3
Thoen, Wilhelmina Maria (*14-05-1891) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.2
Thoen, Wilhelmina Theodora Cornelia (*12-11-1923, †01-01-1948) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.5
Thoen, Wilhelminus Cornelis (*22-07-1892, †28-09-1892) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.10
Thoen, Wilhelmus (Willem Willemsz) (*12-06-1783, †<1873) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.7; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.9; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11
Thoen, Wilhelmus (*±1793, †13-09-1859) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.6
Thoen, Wilhelmus (*24-05-1813, †17-05-1838) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.2
Thoen, Wilhelmus (*07-06-1823, †17-04-1824) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.4
Thoen, Wilhelmus (*20-03-1835, †23-02-1918) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.10
Thoen, Wilhelmus Adrianus (*05-04-1891) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2.5
Thoen, Wilhelmus Andreas (*09-10-1882, †24-01-1883) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.2.4
Thoen, Wilhelmus Cornelis (*15-08-1828, †05-07-1830) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.7
Thoen, Wilhelmus Hendrikus (*19-05-1846) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4
Thoen, Wilhelmus Jacobus (*28-02-1878, †15-03-1879) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.3
Thoen, Wilhelmus Johannes (*20-07-1850) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.2
Thoen, Wilhelmus Johannes (*16-09-1853) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.4
Thoen, Wilhelmus Johannes (*12-12-1920, †27-10-1994) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.6.4
Thoen, Wilhelmus Petrus (*04-07-1884, †22-06-1888) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.4
Thoen, Wilhelmus Theodorus Jozefus (*29-03-1899, †27-06-1899) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.11
Thoen, Willem (*05-09-1829) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6.1.1
Thoen, Willem (*29-09-1849, †05-02-1864) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.5.3
Thoen, Willem (*13-07-1851) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.1
Thoen, Willem (*10-10-1852) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10.2
Thoen, Willem Claasz (*01-11-1752) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.4
Thoen, Willem Gerrits (*1630) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1
Thoen, Willem Gerrits (*±1700, †03-06-1763) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4
Thoen, Willemijntje Adriana (*30-11-1816) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.5
Thoen, Willemina Jacoba (*20-05-1887) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.4.6
Thoen, Winanda [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.1
Thoen, Wouter Gerritsz (*±1635) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.7
Thoen (Bronckhorst), Ariaentgen Loeff (†05-06-1581) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.1.1
Thoen (Bronckhorst), Claes Dircksz (*±1440) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2
Thoen (Bronckhorst), Claes Jansz Loeff (*±1505, †±1561) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.1
Thoen (Bronckhorst), Dirck Claesz (*±1470) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1
Thoen (Bronckhorst), Jacob Dircksz (*±1441) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.2
Thoen (Bronckhorst), Jan Claasz Dirckxz (*1470, †±1532) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2
Thoen (Bronckhorst), Katharina Dircks (*1495, †27-08-1560) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.2
Thoen (Bronckhorst), Lijsbeth [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.4
Thoen (Bronckhorst), Philip Willemz [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.6.2.4
Thoen (Bronckhorst), Trijntge [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.3
Thoen (Bronckhorst), Willem Jan Claes Dircxz (*1505, †27-11-1574) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.5
Thoen (Bronckhorst), Willem Jansz (*±1600, †<1671) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.7
Thou, Jacob Cornelisz [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.2
Tou, Jaepje Jacobs [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.3
Toussaint, Adam Theodorus (*06-05-1889) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.5
Toussaint, Gerardus Jacobus Franciscus (*08-03-1915, †02-12-1915) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4.5.1
Trapper, Claes Claeszn [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.3
Utenhoven, Elisabeth van (*±1342, †±1407) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1
Valk, Pieter Cornelis van der (~07-02-1683, []?-09-1729) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.8]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.8
Valk, Pieter Cornelis van der (*±1818) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.6
Veen, Cornelis van (*±1811) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.3
Veen, Cornelis van (*±1847) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.3.1
Veen, Theodora Jacoba van (*26-01-1855, †10-07-1896) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.1
Velden, (ouwe) Vranck Jacobsz van der (*1526, †±1548) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.2
Velden, Abraham Jansz van der (*±1640) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.7; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.8; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8.7
Velden, Abram Jansz van der (*1635, †1682) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.4
Velden, Adriaen Cornelisz van der (*1556, †1620) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.5
Velden, Annetgen Jans van der [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.1
Velden, Annetje Abrams van der (~17-05-1682, †1710) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.8]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.8
Velden, Arentje Francken van der (*1589, †1671) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.2
Velden, Arij Abrams van der (~18-03-1674, []06-09-1748) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.6
Velden, Arij Jansz van der (*1625, †1680) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.2
Velden, Catharina Cornelia (Trijntje) van der (*±1570) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.7; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.8; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.2.2.4.1
Velden, Cornelis Boudijn Muijs van der (*1440, †1509) [Schoonvader van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1
Velden, Cornelis Jacobz van der (*±1515, †1571) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6
Velden, Dirck Cornelis van der ([]13-12-1620) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.2
Velden, Ermpje Cornelis van der (*1553, †1630) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.3
Velden, Franck Cornelis van der (*1555, †1607) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.2
Velden, Frank Jansz van der (*1625, †1694) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.3
Velden, Jacob Cornelisz van der [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.1
Velden, Jacob Cornelisz van der (*±1475, †<1536) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.2
Velden, Jan Abramsz van der (~31-07-1667) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.3
Velden, Jan Francken van der (*1586, †1664) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5
Velden, Jannetje Abrams van der (~11-03-1663, †21-04-1740) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.1
Velden, Marijtje van der (~18-02-1671) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.4
Velden, Marijtje Abrams van der (~19-04-1676) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.7]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.7
Velden, Neeltje Abams van der (~15-11-1665, []22-01-1733) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.2
Velden, Willem Abrams van der (~13-01-1672) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.4.1.5.5
Verbeek, Evert Reijnders (*02-10-1692, †11-01-1761) [Schoonvader van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12
Verbeek, Gerretje Everse (*±1754, †±1802) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.10
Verbeek, Huibertje Everse (*03-07-1788, †11-11-1857) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.6; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.8.10; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1
Verhaage, Marijtje Pieterse (*14-02-1754) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.4
Verkade, Gerritje Everdse (*±1766) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.11.1
Verwey, Geertruida Cornelia Johanna (*1877, †1942) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.9
Vetten, Adrianus Leonardus de (*±1880) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.1
Vink, Willem Maarten (*±1853) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.5
Vollebregt, Maria (*20-09-1779, †26-01-1855) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.2.1
Vreede, Johanna de (*±1856) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.6.1
Vrijmoed, Johanna (*±1805) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.5
Vuijk, Johannes (*±1878) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.5
Vuijk, Wilhelmina Catharina (*±1900) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.5]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.7.5.1
Waal, Adrianus de (*10-02-1901) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.12]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11.12
Waardeloo, Johannes (*±1811) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.1.1
Werle-Parchim, Sofie zu (*1295, †06-12-1339) [Partner van 1.1.1.2.1.1.1.2]  1.1.1.2.1.1.1.2; 1.1.1.2.1.1.1.2.1
Wessel, Antje Berendsdr (*±1766, †25-12-1812) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2
Westerman, Kyan (*22-05-2004) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3.2.1.1
Westerman, Remco [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.8.1.3.3.2.1
Wevelinghofen, Anna zu (*1428) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5.1.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.5.1.1
Wickrath, Salome van [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1]  1.1.1.2.1
Wiesje, Anna (*±1867, †09-08-1930) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.3; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.10; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.4.11
Wiggers, Maritge (†1553) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.2
Wijngaarden, Adriana van (*±1827, †02-12-1908) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.1.3.11.7
Wilk, Cornelis van der (*±1856) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.10]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.10
Wilk, Magiel van der [Schoonvader van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.10]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.10
Wingerden, Adriana van (*13-05-1823, †17-01-1891) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.10; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13.11
Wingerden, Allida Gerretha (Alida) van (*03-03-1837, †12-12-1902) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9.1
Wingerden, Ary van (*±1782, †22-06-1847) [Schoonvader van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7.1
Wingerden, Gerritje van [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.12.1.2.9
Wingerden, Johannis van (*26-08-1803, †±1884) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.6.7.1
Wingerden, Petronella van [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13
Wingerden, Phillipus van [Schoonvader van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.13
Wisch, Agnes of [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.4.1.2.1.1
Wisch, Dirk III van (*±1360, †±1426) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.2.1
Wisch, Hendrik II van (*±1365, †±1386) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.2] [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.2.1; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.3
Wisch, Steven Dirks van (*±1393) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.2.1]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.2.1.1
Zijl, Anna van (*±1794) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.9
Zuiderwijk, Antonius (*04-10-1867, †17-02-1937) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11.3]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.11.3
Zuijderwijk, Adrianus (*1787, †1878) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.7
Zuijderwijk, Andreas Andries (*10-09-1781, †20-06-1837) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6
Zuijderwijk, Anthonie Adrianus (*±1878) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4.4
Zuijderwijk, Claas Jans (*08-01-1717) [Schoonvader van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8
Zuijderwijk, Clara [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.1
Zuijderwijk, Gerardus Petrus (*15-11-1903) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4.2
Zuijderwijk, Jacobus Wilhelmus (*29-06-1905) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4.3
Zuijderwijk, Johannes (*±1843) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.2
Zuijderwijk, Klaas [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.2
Zuijderwijk, Leonardus (*22-11-1824, †02-06-1885) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6.1
Zuijderwijk, Maria Willemsdr [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.3
Zuijderwijk, Martina (*16-04-1901) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4.1
Zuijderwijk, Nicolaas (*1775, †1843) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.5
Zuijderwijk, Theodorus Hendrikus (*10-09-1895) [Zoon van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.2]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.2.5.2.1
Zuijderwijk, Wilhelmus (*03-12-1742, †31-05-1809) [Partner van 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4; 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.6
Zuijderwijk, Wilhelmus Johannes (*±1909) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.2.4.5.3.2.1.4.4
Zuijderwijk, Willebrordus (*±1774) [Nummer 1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4]  1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.6.6.6.1.1.8.4
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.0.5 op 17-10-2008 14:43 door J.A. van Galen-van den Bosch